Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

REKLAMA A DZIECKO
(WPŁYW REKLAMY NA DZIECKO)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 2005-2010  

 


WYDAWNICTWA ZWARTE  

ACUFF Daniel S., REIHER Robert H. : Kidnaping : jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka / [tłum. Monika Lipiec-Szafarczyk, Joanna Sugiero]. - Gliwice : "Helion", cop. 2006. - (Onepress)

AFTAB Parry : Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / przeł. Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 130-139 : Jak się bronić przed oszustwami i nieuczciwymi marketingiem w sieci
O internetowej reklamie skierowanej do dzieci

ANDRZEJEWSKA Anna : Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. - (Poradnik Nauczyciela, Wychowawcy, Pedagoga). - S. 50-60 : Reklama i jej ujemne skutki

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dziecko osaczone przez reklamy // W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 63-86

CZERNIEC Iwona : Dziecko w świecie reklam medialnych // W:Media - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. - Poznań : "eMPi2", 2006. - S. 46-60
Reklama telewizyjna

CZERNIEC Iwona : Reklamy telewizyjne w percepcji dzieci 6-letnich // W : Media - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. - Poznań : "eMPi2" , 2006. - S. 73-82
Reklama telewizyjna

HAS-TOKARZ Anita : Zabawa w kupowanie. ikony mediów dla dzieci na przykładzie Barbie i Winx Club // W: Nowy wspaniały świat? : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 260-271

IZDEBSKA Jadwiga : Portrety dzieci w wybranych programach telewizyjnych. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006. - S. 46-75 : Dziecko w reklamie telewizyjnej

JAWORSKA Agnieszka : Jaki wpływ na dziecko ma reklama telewizyjna? // W: Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. S. 135-143

KAMIŃSKA Krystyna : W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - S. 95-96 : Reklama
Wpływ reklamy na dziecko

KIENING Anna : Reklama telewizyjna w percepcjo dzieci w wieku przedszkolnym // W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 87-93

KOSIŃSKA Tatiana : Dziecko wobec mediów : wyzwania wychowawcze // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / red. nauk. Wiesława Korzeniowska Urszula Szuścik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 291-304

KŁOSIŃSKA Tatiana : Niekonwencjonalna aktywność dziecka w młodszym wieku szkolnym. Przyswajanie i modernizacja treści reklam telewizyjnych // W : Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. - red. Kusiak, Krystyna, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawionoga. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2009 - S. 205-214

KŁOSIŃSKA Tatiana : Oddziaływanie programów i reklam telewizyjnych na dzieci // W:Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : "eMPi2", 2004. - S. 404-411

KOWALCZUK Robert : Analiza zwiastunów reklamowych emitowanych w bezpośredniej bliskości programów dla dzieci - zwiastuny z okresu 16-22.01.2006 // W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 94-103

KOWALSKI, MIROSŁAW, DROŻDŻ Mariusz : Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violance and Health in Television : (Education by TV "Commonplace") /. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 131-145 : Wiesz wszystko - reklama telewizyjna jako spektakl o zdrowiu i dla zdrowia?

KRZYŻANOWSKA Natalia : Gry reklamy : rola dziecka w postmodernistycznej wizji konsumpcji masowej // W: Wpółprzestrzenie edukacji : szkoła - rodzina - społeczeństwo - kultura / red. nauk. Mirosława Nyczaj-Drąg, Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 179-191
Wpływ reklamy na dziecko

LINDSTROM Martin : Dziecko reklamy / z ang. przeł. Agnieszka Monika Kawalec. - Warszawa : "Świat Książki", 2005

LITWIŃSKA Katarzyna : Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci przedszkolnych // W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 104-115

LITWIŃSKA Katarzyna : Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008
Zawiera rozdziały : Reklama telewizyjna - charakterystyka zjawiska ; Dziecko w wieku przedszkolnym jako odbiorca reklam, Zawartość reklam telewizyjnych ; Wpływ reklam telewizyjnych na dzieci w wieku przedszkolnym

LIZAK Jadwiga : Język reklam dla dzieci. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
Zawiera główne rozdziały : Czas współczesnych reklam ; Reklama jako tekst intersemiotyczny ; reklama dla dzieci ; Reklama - makroakt i jego intencje cząstkowe ; Środki stylistyczno-językowe ; Językowy obraz dziecka w reklamie ; Wpływ reklamy na zachowanie językowe dzieci ; reklama dla dzieci - kilka studiów przypadków

MAMROŁ Andrzej : Zabiegi manipulacyjne w reklamach telewizyjnych kierowanych do dzieci // Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i Sygn. zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch. - S. 263-268  

MIDOŁ-ROGÓŻ Katarzyna : Dziecko w świecie telewizji i reklamy // W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek. - Zielona Góra : ^wOficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - S. 187-198 Badania dotyczą wpływu produktów telewizyjnych (w szczególności reklamy) na dziecko

OLECH Joanna : Wiedźma Reklama // W:Nigdy nie jest za wcześnie : rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. - S. 151-154
Reklama a dziecko

PUŁKA Leszek : Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 2678). - S. 192-222 : Podwójne życie heroiny domu dla lalek

SIKORA Marta : Reklama a komunikowanie się młodzieży // W : Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym / red. Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : "Adam Marszałek", 2008. - (Komunikacja Społeczna w Edukacji / przew. kom. red. Zbigniew Nęcki). - S. 187-199

SZYMANOWSKA Joanna : Obraz świata przekazywany w reklamie zagrożeniem współczesnego dzieciństwa // W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 116-126

TISSERON Serge : Dziecko w świecie obrazów / pytania zadaje Brigitte Canuel ; przeł. Elżbieta Burakowska. - Warszawa : "Pax", 2006. - (Wychowanie Bez Porażek). - S. 104-114 : Reklama i czasopisma dla dorosłych
Dlaczego reklamy podobają się dzieciom

WALAT Wojciech : Zjawisko przemocy w mediach na przykładzie reklam i gier komputerowych dla dzieci i młodzieży // W:Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007 . - S. 165-174

ZACIAK Beata : Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej // W : Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / red. Beata Łaciak. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003. - S. 141-165

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

ALBERTOWSKA Anna : Dziecko - podmiot reklamy // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 58-60
Wpływ reklam telewizyjnych na wyobraźnię dzieci.  

AULICH Maria : Oni wiedzą // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 11, s. 8
Gala III edycji konkursu "Wiesz, co kupujesz?", która odbyła się dn. 12 marca 2010 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.  

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dzieci - odbiorcy reklam // Wychowawca. - 2002, nr 7/8, s. 10-13
Zagrożenia dla psychiki dziecka.  

BUJAK-LECHOWICZ Jolanta : Wiedza o reklamach telewizyjnych w odbiorze dzieci przedszkolnych i szkolnych. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. [144]-149  

CZUBAJ Mariusz : Wampirki i lolitki // Polityka. - 2003, nr 28, s. 66-69
Idealni konsumenci, czyli dzieci w szponach mediów i reklamy.  

GRABOWSKA Magdalena : Teoria amalgamacji a świat pojęć dzieci // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 41-44 Procesy umysłowe mi. in. wyobraźnia.  

GREGORCZYK Beata : Kto je nauczy sztuki odmawiania? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 4, s. 46
Wpływ reklamy na dziecko.  

GROCHOWSKA Alicja, BILEWICZ Marzena : Poziom rozwoju poznawczego dzieci a odbiór reklam telewizyjnych. - Bibliogr. // Czasopismo Psychologiczne. - 2005, nr 1, s. 49-62
Jak dzieci odbierają reklamę w poszczególnych stadiach rozwoju poznawczego według Jeana Piageta. Badania i wyniki badań.  

ISTOTNY wpływ na decyzje młodych // Świat Problemów. - 2005, nr 5, s. 17-18
Wpływ reklamy alkoholu na decyzje młodzieży.  

KASZULANIS Magdalena : 9,99 - nie daj się naciągnąć! // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 37, s. 12
Jak działają chwyty reklamowe w supermarketach. Podatność dzieci na reklamę.  

KŁOSIŃSKA Tatiana : Dziecko wobec mediów // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 5-8
Styl życia i konsumpcji narzucony przez reklamę. Znaczenie edukacji dla przygotowania małego odbiorcy mediów.  

KRUSZEWSKI Krzysztof : Pedagoga pochwała reklam telewizyjnych. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 7-12
Wpływ reklam na rozwój sił poznawczych dzieci.  

KRZYŻANOWSKI Piotr : Uniwersytet reklamowy // Wprost. - 2003, nr 41, s. 64-65
Pozytywny wpływ reklamy na dzieci. Kształtowanie odpowiedzialnej postawy w życiu dorosłym. Wyniki badań.  

KURZYNOGA Monika : Uwodzenie przez reklamę // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 22-23
Wpływ reklamy i środków masowego przekazu na osobowość dziecka. Tworzenie ich potrzeb konsumpcyjnych. Manipulowanie postawami i zachowaniami dzieci i młodzieży. Zaspakajanie potrzeby prestiżu społecznego, pozycji w grupie itp. dzięki konsumpcyjnym i roszczeniowym postawom dzieci i młodzieży, także z rodzin dotkniętych bezrobociem i biedą. Postawy rodziców.  

KUŚPIT Małgorzata : Dziecko w świecie reklamy // Remedium. - 2006, nr 3, s. 22-23 Wpływ reklamy na dziecko.  

KWIATKOWSKA Magdalena : Dziecko w reklamie społecznej // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. [51]-53  

KWIATKOWSKA Magdalena : Dziecko w reklamie społecznej. - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 15 (2003), s. [137]-146
Pojęcie reklamy społecznej. Kryteria klasyfikacji przekazów niekomercyjnych.  

LISOWSKA Edyta : Młodzież jako "siła nabywcza" : psychologiczne uwarunkowania odbioru reklamy przez nastolatka. - Bibliogr. // Guliwer. - 2004, nr 1, s. 95-101  

MANDAL Eugenia : Czy nas to kręci? : o reklamach wykorzystujących motywy seksualne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 21-22
Reklama - socjologia ; Erotyzm - reklama

 

NIESIOBĘDZKA Małgorzata : Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 32-37
Rodzaje produktów spożywczych konsumowanych przez dzieci dzięki atrakcyjnej reklamie.  

NIESIOBĘDZKA Małgorzata : Udział dzieci w decyzjach konsumenckich dotyczących produktów przeznaczonych do ich użytku. - (Materiały i sprawozdania z badań). - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54 (2009), nr 1, s. [115]-124
Badania.  

ORKISZEWSKA Barbara : Uległość wobec reklam. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 61-64
Wpływ reklam telewizyjnych na dzieci i młodzież.  

PIETRUSZKA Magdalena : Marketing alkoholowy i młodzież : monitoring efektywności samoregulacji amerykańskiego przemysłu alkoholowego // Remedium. - 2004, nr 6, dod. s. VI-VII
Przedstawienie kontekstu reklamy i promocji alkoholu skierowanej do młodzieży w Stanach Zjednoczonych.  

PILLER Joanna : Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język. - Summ. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 2002, z. 10, s. [31]-44
Odbiór reklam przez dzieci.  

PSZKIT Dorota : Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych
//Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 38-45  

SAMBORSKA Iwona : Komercjalizacja dzieciństwa : wyzwania edukacji konsumenckiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 5-10
Kategoria konsumpcyjnej młodości. Czy dziecko jest konsumentem doskonałym (kindermarketing). Wpływ mediów, jako propagatora konsumpcyjnego stylu życia na dziecko. Potrzeba edukacji konsumenckiej.  

SITARCZYK Małgorzata, ŁUKASIK Magdalena : Reklama i dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 16[464]-20[468]
Jak reklama wpływa na osobowość i zachowanie dzieci.  

SZYMAŃSKA Magdalena : Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 40-43
Negatywny wpływ oglądania telewizji na rozwój i zachowanie dzieci. Reklama telewizyjna.  

ZAJDEL Krzysztof : Telewizja w wychowaniu - autorytet czy zagrożenie? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-46
Jakość programów dla dzieci, reklama telewizyjna - wpływ na dzieci.  

ZAJDEL Krzysztof : Zapraszamy do reklamy! // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 59-61
Wyniki badań podatności dziecka na reklamę.  

ZAKRZEWSKI Tomasz : Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 2 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 11-13
Opis mechanizmów wpływu stosowanego w sieci w celu reklamowania środków psychoaktywnych.  

ZAKRZEWSKI Tomasz : Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. [Cz. 1] / // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 11-15
Opis podstawowych mechanizmów perswazji nieoficjalnej reklamy i nielegalnych sposobów promocji środków psychoaktywnych.

 

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna