Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 REKLAMA - JĘZYK, MECHANIZMY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2010

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMIK Małgorzata : Telewizyjna reklama polityczna na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2007 // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 2 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 115-125

BAŻAŃSKI Edwin : Kulturowe uwarunkowania percepcji reklamy // W: Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich / pod red. Wandy Patrzałek. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; Nr 2685). - S. 142-163

BERGER John : Obrazy reklamowe // W : Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN / red. Wanda Lipnik). - S. 479-487

BORKOWSKA Marta : Reklama a odbiorca - studium językowe // W : Pragmatyka w języku, kognitywizmie, kulturze i dydaktyce szkolnej. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, cop. 20007. - 141-150

BORKOWSKA-Mela Marta : Reklama - perswazją, manipulacją czy wartością? // W: Język, wartości a zachowania społeczne / red. Jolanta Bujak-Lechowicz ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 373-381

BRALCZYK Jerzy : Język na sprzedaż. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - (Ekonomia i Zarządzanie)

DEJNAKA Agnieszka : Strategia reklamy marki, produktów i usług : zaprojektuj skuteczną kampanię reklamową, która przekona odbiorców do zakupów. - Gliwice : "Helion", cop. 2006. - (Onepress Exclusive)

DESPERAK Iza : Wizerunki kobiet w mass mediach i reklamie a autostereotypy // W: Role płciowe : kultura i edukacja / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. - S. 31-42

DOLIŃSKI Dariusz : Psychologia wpływu społecznego. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2000. - S. 209-240 : Reklama i wpływ społeczny

GOGOŁEK Włodzimierz : Technologie informacyjne mediów. - Warszawa : "Aspra-Jr" , 2005. - S. 140-163 : Reklama online
Reklama internetowa
Filia w Radomsku

GRZYBCZYK Katarzyna : Prawo reklamy. - Kraków : "Zakamycze", 2004. - (Seria Akademicka / red. serii Alicja Pollesch)

HEATH Robert : Reklama : co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? / przekł. [z ang.] Agnieszka Nowak. - Wyd. 2. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Filia w Bełchatowie

HEATH Robert : Ukryta moc reklamy : co tak naprawdę wpływa na wybór marki? / przeł. Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

JABŁOŃSKI Wojciech : Kreowanie informacji : media relations. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 212-216 : Akcje promocyjne i reklamowe

JAK działa : jak działa reklama / red. John Philip Jones ; przeł. z ang. Mirosław Przylipiak. - Wyd.1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - (Ekonomia i Zarządzanie)
Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Bełchatowie

KOWAL-ORCZYKOWSKA Anna : W niewoli reklamy? : percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej. - Kraków : "Impuls", 2007

KOWALSKI Mirosław, DROŻDŻ Mariusz : Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violance and Health in Television : (Education by TV "Commonplace"). - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 131-144 : Wiesz wszystko - reklama telewizyjna jako spektakl o zdrowiu i dla zdrowia?

KRAJEWSKI Marek : Kultury kultury popularnej. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2005. - (Seria Socjologiczna ; Nr 34). - S. 152-160 : Reklama - możesz wszystko

KUHLEN Roland, SCHENK Simone : Detektyw Adamski na tropie : zabawy związane z mediami dla dzieci i młodzieży : media - reklama - showbusiness / [tł. Małgorzata Kowalik]. - Kielce : "Jedność", cop. 2005. - (Jedność dla Dzieci)

KUŚMIERSKI Stanisław : Reklama jest sztuką. - Wyd. 3 rozsz.. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000

LIZAK Jadwiga : Język reklam dla dzieci. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

LIZAK Jadwiga : Perswazja i manipulacja jako narzędzie komunikacji w reklamie // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 400-408

MAZUR Marek : Telewizyjna reklama polityczna w kampanii '2007 w Polsce - analiza treści audycji wyborczych // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 2 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 103-114

MAZUREK Grzegorz : Promocja w Internecie : narzędzia, zarządzanie, praktyka. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - S. 63-82 : Reklama internetowa

MEDIA, reklama i public relations w Polsce : materiały z konferencji Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego o zagadnieniu "czystych informacji" / redakcja pracy zbiorowej Jerzy Olędzki ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005
Filia w Radomsku

NOWAKOWSKI Piotr Tomasz : Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice. - Tychy : Maternus Media, cop. 2002. - (Media i Edukacja). - S. 17-18 : Reklama prawdę nam powie

NOWE media a media tradycyjne : prasa, reklama, Internet / red. Marek Jeziński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2009

PABIAN Arnold : Promocja : nowoczesne środki i formy : monografia. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2008
Filia w Opocznie

PSYCHOLOGIA ekonomiczna / red. Tadeusz Tyszka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S. 402-426 : Reklama i jej wpływ na zakupy

SAŁEK Beata : Wpływ mediów masowych na zachowania konsumenckie // W: Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich / pod red. Wandy Patrzałek. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; Nr 2685). - S. 110-141
Oddziaływanie przekazu reklamowego na reakcje konsumentów  

ŠMID WACŁAW : Język reklamy w komunikacji medialnej. - Warszawa : "CeDeWu", 2008

SZCZĘSNA Ewa : Ku czemu wychowuje reklama? // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - S. 165-184
Socjologia i język r eklamy

WIEDZA o reklamie / Karolina Janiszewska, Rafał Korsak, Bogusław Kwarciak, Piotr Lewiński, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Bogusław Nierenberg, Ewa Nowińska, Rafał Zimny. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : "Park", 2009

WINTERHOFF-SPURK Peter : Psychologia mediów / przekł. [z niem.] Piotr Włodyga. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - S. 137-174 : Przemoc, zachowanie prospołeczne oddziaływanie mediów na zachowanie

WYCISK Jowita, ZIÓŁKOWSKA Beata : Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 51-90 : Zaburzenia odżywiania [m.in. anorexia i bulimia] ; 172-173 : Leczenie zaburzeń odżywiania i samouszkodzeń

WPŁYW Internetu na ewolucję państwa i prawa / red. Radosław Grabowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 188-192 : Środki ochrony interesu przedsiębiorcy w zakresie reklamy internetowej

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CANTARERO Katarzyna : Reklama w kontekście relacji społecznych // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 3, s. 53-69

FRĄCKIEWICZ Sebastian : Reklama wkracza do gry //Przekrój. - 2008, nr 46, s. 62-64

KARWOWSKA Dorota : Kto nie daje się reklamie // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 93-100

LABUS Anita : Reklamodawcy a reklamobiorcy - dochodzenie do kompromisu // Polityka Społeczna. - 2009, nr 1, s. 6-10
Reklama a konsumenci (ekon.) ; Reklama a marketing

MANDAL Eugenia : Czy nas to kręci? : o reklamach wykorzystujących motywy seksualne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 21-22

MIKUŁA Joanna : Marketing i reklama alkoholu - refleksje nad kulturowymi uwarunkowaniami picia alkoholu // Świat Problemów. - 2008, nr 11, dod. s. I-VII

NIEDEK Agnieszka : Reklama narodowa : reklama z udziałem międzynarodowej gwiazdy to najlepsze antidotum na polskie kompleksy // Wprost. - 2008, nr 9, s. 106-107

NIEDEK Agnieszka, NYC Iga : Reklama z klasą // Wprost. - 2008, nr 24, s. 100-103

OGONOWSKA Agnieszka : Reklama // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 2, s. 27-31

ORLIŃSKA Wioletta : Kilka aspektów ewolucji języka tekstów reklam w Polsce w latach 1990-2001 - elementy perswazji retorycznej w reklamie : analiza diachroniczna // Poradnik Językowy. - 2007, nr 3, s. 29-35

PIETRUSZKA Magdalena : Alkohol w reklamie społecznej - ciekawy przykład z Portugalii // Świat Problemów. - 2009, nr 10 , s. 36-37
Alkohol a kierowanie pojazdami ; Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie ; Reklama społeczna - Portugalia

RODZOCH- MALEK JAGODA : Językowe mechanizmy zjednywania odbiorcy w reklamie religijnej // Poradnik Językowy. - 2008, nr 10, s. 71-84

RYCHTER Magdalena : Reklama w krótkich majtkach : nastolatki tworzą reklamy dla wielkich firm // Wprost. - 2007, nr 3, s. 61-63

RYCHTER Magdalena : Reklama z listy przebojów : to nie artyści sprzedają się reklamie, to reklama sprzedaje artystów // Wprost. - 2007, nr 34, s. 98-99

ŚLUBOWSKI Grzegorz : Reklama imperium : agresywny PR ma poprawić wizerunek Rosji za granicą // Wprost. - 2007, nr 23, s. 88-89

TRĘBSKI Krzysztof : Reklama tygodnia : reklama w tygodnikach jest kilka razy bardziej skuteczna niż w telewizji // Wprost. - 2006, nr 33/34, s. 52-53

WILAS Aldona : Reklama - jesteś za czy przeciw? : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy II i III szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 17-19

ZAKRZEWSKI Tomasz : Perswazja w reklamie społecznej - czyli co pozwala zmienić myślenie i zachowanie ludzi // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 15-20

ZAKRZEWSKI Tomasz : Wykorzystanie podstawowych technik marketingu komercyjnego w reklamie społecznej // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 25-27

ZAPOLSKA Anna : Reklama - krzywe zwierciadło kultury // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2 , s. 58-62
"Reklama zmuszona jest przemyśleć całą swą sztukę perswazji, swą filozofię i moralność, w przeciwnym bowiem razie udławi się własnym fałszywym blaskiem..."

ZDUNKIEWICZ- JEDYNAK Dorota : Ewangelizacja pierwszego kontaktu : slogan w polskiej reklamie religijnej // Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 95-102

 

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna