Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 TATUAŻ, PIERCING
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CIOSEK Mieczysław : Podkultura więzienna jako bariera resocjalizacji penitencjarnej // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 345-358
M.in. o tatuażach

GAJDA Janusz : Antropologia kulturowa. [Cz. 2], Kultura obyczajowa początku XXI wieku. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 46-49 : Tatuaż - moda czy ekstremalna potrzeba zmiany wyglądu ciała?

GOŁĄBEK Emilian : Bandżi na drucie : przewodnik po świecie młodych. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2008. - (Biblioteka "Katechety"). - S. 25-39 : O wizerunku duszy... czyli słów kilka o tatuażu i piercingu
M.in. o historii tatuażu, definicje tatuażu

JĘDRZEJEWSKI Marek : Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 1999. - S. 225-232 : Od nowomowy do młodzieżowego slangu
M.in. o tatuażach

KLIMEK Mateusz : Tatuaże i piercing w środowisku szkolnym i rodzinie // W : Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walencik. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 71-81

PRZYBYLIŃSKI Sławomir : "Dziara", "cynkówka", "kolka" - zjawisko tatuażu więziennego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

ŻYWUCKA-KOZŁOWSKA Elżbieta : Tatuaż więzienny w fotografii // W: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / pod red. nauk. Beaty Skafiriak. - Kraków : "Impuls", 2007. - s. 95-114

WYCISK Jowita, ZIÓŁKOWSKA Beata : Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 107-109 : Czy tatuaże, skaryfikacje i body-piercing to także formy samouszkodzeń? ; 172-173 : Leczenie zaburzeń odżywiania i samouszkodzeń


 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

GOŁĄBEK Emilian : Inwazja przekłuwaczy ciał : katecheta wobec tatuażu i piercingu u nastolatków // Katecheta. - R. 49, nr 4 (2005), s. 55-63  

HILL Dorota : Graffiti na skórze : polscy tatuażyści umieszczają na skórze klientów zarówno głowę indiańskiego wodza, jak i Chrystusa w cierniowej koronie // Wprost. - 1996, nr 50, s. 99  

JELSKI Andrzej : Zjawisko tatuażu // Plastyka i Wychowanie. - 1995, nr 2, s.25-31  

KAROLKIEWICZ Marek : Kolorowa córka yakuzy //Przegląd. - 2007, nr 41, s. 61
Tatuaż w Japonii

KARPIŃSKA Janina : Wielkie kłucie, cięcie, malowanie// Przekrój. - 2006, nr 38, s. 6-11

KONOPSKA Lilianna, JANKOWSKA Madalena : Wpływ kolczykowania języka na jakość wymowy. - Bibliogr. // Logopedia. - T. 36 (2007), s. [77]-89
Wstępne wyniki badań nad jakością wymowy osób z percingiem języka. Materiał badawczy pochodzi od 9 osób w wieku 17-27 lat. Logopedyczne badanie wymowy przeprowadzono dwukrotnie: bez kolczyka i z założonym kolczykiem. Omówienie badań.  

KOWALCZEWSKA Agnieszka, PĘCZAK Mirosław : Wzór na ciało // Polityka. - 1999, nr 48, s.100-104
Tatuaż

KRZEMIŃSKA Agnieszka : Skóra a kultura // Polityka. - 2006, nr 17/18, s. 104-107

NOWACKA Violetta : Ludzie kwiaty. W więzieniu każdy chce mieć coś własnego, niepowtarzalnego, nawet za cenę oszpecenia ciała // Wprost. - 1998, nr 19, s.60-62
Tatuowanie w zakładach karnych  

OSTASZEWSKI Krzysztof, KOCOŃ Katarzyna : Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 247-266
Wyniki badań mających na celu ocenę związków pomiędzy posiadaniem tatuażu lub piercingu przez 15-letnich uczniów, a występowaniem zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie narkotyków, przemoc i wykroczenia  

OSTASZEWSKI Krzysztof, KOCOŃ Katarzyna : Tatuaż i piercing a zachowania problemowe młodzieży. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 11-15
Wyniki badań przedstawiające współzależności między badanymi zachowaniami młodzieży gimnazjalnej (15,5 lat) czyli posiadaniem tatuażu czy piercingu a zachowaniami ryzykownymi bądź agresywnymi  

PAWLAK Gracjana : Piercing formą autoagresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 52-59
Kolczykowanie ciała jako zwrócenie uwagi na problemy emocjonalne młodzieży. Badania.  

POCHMARA-WYSOCZYŃSKA  Zofia : Tatuaż w podkulturze przestępczej // Szkoła Specjalna.- 1981, nr 1, s. 32-39  

SOŁODUCHA Krzysztof : Dożywotnia biżuteria // Wprost. - 1995, nr 9, s.34-35
Tatuaże  

WOJTASIŃSKI Zbigniew : Kolczyk do trumny // Wprost. - 2003, nr 33 , s. 72-76  

WYSOCZYŃSKA  Zofia : Tatuaż w podkulturze przestępczej // Szkoła Specjalna. - 1981, nr 1, s. 32-39  

ZALEWSKA-MELER Agnieszka : Estetyka i (anty)estetyka ciała // Lider. - 2008, nr 1, s. 11-12
Muskuliznizacja i piercing  

ZARĘBSKA-PIOTROWSKA Dorota : Elvis żyje na skórze // Charaktery. - 1999, nr 1, s. 29-31
O posiadaczach tatuaży    

 

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna