Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 KARA ŚMIERCI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2010

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HOŁYST Brunon : Kryminologia. - Wyd. 9 rozsz. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 1428-1432 : Kara śmierci w przekroju historycznym

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. - S. 1481-1482 : Opinie w kwestii kary śmierci

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 141-143 : Opinia publiczna w kwestiach przestępczości

KARA śmierci : historia, prawo, etyka / oprac. red. Aneta Mazurek. - Lublin : "Bestprint", 2006  

KAWULA Stanisław : Zachowania samobójcze młodzieży i jej stosunek do kary śmierci // W: Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Mandecki. - Toruń : "Akapit", 2007. - S. 105-127

LEŚNIAK Stanisław : Wybrane elementy angielskiego systemu penitencjarnego na przykładzie zakładu karnego Lancaster-Castle. Historia i współczesność // W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / red Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 30-36

MARKOWSKI Ryszard : Człowiek sprawiedliwy = Just Man // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. Tom 2 / red. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 427-440

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : Wieszanie. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007

ŚLIPKO Tadeusz : Bioetyka : najważniejsze problemy. - Kraków : "Petrus", 2009
Filia w Bełchatowie

ŚLIPKO Tadeusz : Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia. - [Wyd. 2]. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2002

WOŹNICKA Jolanta : Kara śmierci jako szczególna forma ekskluzji społecznej - na przykładzie USA // W : Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2005. - S. 193-200

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CZAS skończyć z karą śmierci za handel narkotykami / Griffith Edwards i in. ; tł.z jęz. ang. Monika Swadowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 3, s. 217-221

ĆWIELUCH Juliusz. : Kronika darowanej śmierci // Polityka. - 2008, nr 16, s. 86-88

KAWULA Stanisław : Młodzież o karze śmierci // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 43-46

KRZEMIŃSKA Agnieszka : Wychowanie przez wieszanie // Polityka. - 2008, nr 47, s. 76-79

MIECIK Igor T. : Kara śmierci w odwrocie // Przekrój. - 2007, nr 2, s. 38-43

PAWLAK Gracjana : Kara śmierci : sprawiedliwa odpłata czy odwetowy absurd? // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 3-4, s. 44-46

SIERAKOWSKA Judyta : Kat z Moulin Rouge //Przekrój. - 2008, nr 17/18, s. 34-36

WINIECKI Jan : Niepoważna propozycja // Wprost. - 2005, nr 2, s. 54-55

ŻAKOWSKI Jacek : Wielki Wstyd //Polityka. - 2006, nr 32, s. 20-22

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna