Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ATAMAŃCZUK Kazimiera, PRZYBYSZEWSKI Roman : Edukacja i szkoła u progu XXI wieku. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001

ARENDS Richard I. : Uczymy się nauczać / tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : WSiP, 1995

BANACH Czesław : Polska szkoła i system edukacji - przemiany i perspektywy. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1995

BEDNARKOWA Wiga, WLAZŁO Stefan : Mierzenie jakości pracy szkoły. Część druga. - Wrocław : Wydaw. MarMar, 1997

DZIERZGOWSKA Irena : Dyrektor w zreformowanej szkole. – Warszawa : Wydaw. CODN, 2000

JAKOŚĆ, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą : antologia IV / red. Dorota Ekiert-Grabowska, Danuta Eisner. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997

KALIN Karn, MURI Peter : Kierować sobą i innymi : psychologia dla kadry kierowniczej / przeł. Beata Żelazik-Rebmann. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998

KLUS-STAŃSKA Dorota : Konstruowanie wiedzy w szkole. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000.

KOMOROWSKI Tadeusz, PIELACHOWSKI Józef, PIETRASZEWSKI Marian : Nowe polskie gimnazjum : poradnik dla dyrektorów i rad pedagogicznych gimnazjów oraz organów je pro­wadzących i nadzorujących. - Poznań : Wydaw. eMPi2, 1999

KRÓL Ireneusz, PIELACHOWSKI Józef : Organizacja i kierowanie szkołą : narzędzia i techniki organizacyjne dyrektora szkoły. - Warszawa : Poznań : "Ławica", 1993

ŁOŚ Jolanta, RODZIŃSKA Elżbieta, SKŁADANOWSKI Henryk : Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania : zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania. - Toruń; Wydaw. Bea-Bleja, 2001

NOWACKI Jerzy : Gimnazjalne dylematy. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1999. - (Przewodnik Dyrektora)

NOWACKI Jerzy : Jak mądrze kierować szkołą? - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1998. - (Przewodnik Dyrektora)

ORGANIZACJA i kierowanie szkołą. Cz. 1. Ogólna charakterystyka wiedzy o organizacji i kierowaniu szkołą : prace zespołu badawczego / red. Władysław Kobyliński. – Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1990

PENC Józef : Menedżer w uczącej się organizacji. – Łódź : Wydaw. "Menedżer", 2000

PIELACHOWSKI Józef : Organizacja i zarządzanie oświata i szkołą : poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Wyd. 2 zm. i zaktual. - Poznań : Wydaw. eMPi2, 2000

ROZWÓJ organizacyjny szkoły : antologia III / red. Zbigniew Radwan. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997

STANDARDY wymagań egzaminacyjnych : projekt do konsultacji społecznej / oprac. Grażyna Gałka-Ziółkowska. - Warszawa : Wydaw. MEN, 1999

STONER H. : Kierowanie. – Wyd. 2. – Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1994

SZKOŁA : edukacja — dialog — partnerstwo ; praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1998

SZUBANSKI Ryszard : Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrek­tora szkoły. - Warszawa; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 1999

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000

WITEK Stefan : Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane proble­my teoretyczno-praktyczne. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

WSPÓŁCZESNE trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą : antologia 1 / red. Danuta Eisner. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997

WSPÓŁCZESNE tendencje w kierowaniu zmianą edukacyjną : antologia 2 / red. Dorota Ekiert-Grabowska. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRATAŃSKA Irena : Dyrektor - menedżerem współczesnej szkoły // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 50, s. 9

CZAPKA Mirosław : 0 nowy wymiar kierowania menedżerów oświaty // Nauczyciel i Szkoła. – 2000, nr 2, s. 50-55

DACKO Zdzisława : Public relations w zarządzaniu oświatą // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 9, s. 3-6

DEMSKA Genowefa : Kierowanie ludźmi // Nowe w Szkole. – 2003, nr 5, dod., s. 4-6

ELSNER Danuta: Interpersonalny wymiar kierowania - terra incognita oświatowej myśli organizacyjnej // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 9, s. 14-17

ELSNER Danuta : Kultura : problemy zarządzania w oświacie // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 7/8, s. 22-25

ELSNER Danuta : Misja : problemy zarządzania w oświacie // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 5, s. 20-22

FORSKI Bronisław : Informatyzacja zarządzania i administrowania szkołą // Nowe w Szkole. – 2002, nr 11, wkł., s. 5-6

FURMANEK Marek : Technologia informacyjna w zarządzaniu szkołą // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 12, s. 31-34

GRĄCKA Joanna : Dyrektor - menedżer czy administrator // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 2, s. 8

GWIAZDA Adam, SKARBEK Helena : Problemy finansowania szkół państwowych //  Kultura  i Edukacja. – 2001, nr 2, s. 119-125

IWANICKA Irena : Szkoła jako firma : kierowanie szkołą // Nowa Szkoła. – 1998, nr 1, s. 10-12

JEŻOWSKI Antoni : Środki pozabudżetowe w placówce oświatowej // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 9, s. 10-13

 

KOŁODZIEJCZYK Witold : Cztery style zarządzania szkołą // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 21, s. 8

KOŁODZIEJCZYK  Witold : Zarządzanie przez wartości // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 44, s. 8

KORDZIŃSKI Jarosław : Szkoła jako organizacja : problemy zarządzania w oświacie // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 7/8, s. 26-27

KORDZIŃSKI Jarosław : Tworzenie programu szkoły // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7/8, wkł., s. 5

KRAWCZUK Krystyna : Uspołecznienie zarządzania : (w świetle badań ankietowych) // Nowa Szkoła. – 1999, nr 5, s. 33-38

KWIATKOWSKI Stefan M. : Decentralizacja zarządzania oświatą - wstępne wyniki badań sondażowych // Edukacja. – 1998, nr 1, s. 59-62

ŁĄCZYK Małgorzata : Kreatywne zarządzanie i kierowanie szkołą // Nowe w Szkole. – 2003, nr 7/8, dod., s. 2

MELLIBRUDA Leszek : Inspiracje marketingowe w pracy dyrektora szkoły // Remedium. – 1999, nr 2, s. 10-12

MIKULSKA Renata : Monitorowanie pracy szkoły // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 1/2, s. 26-29

MILECKA Barbara, NAWROCKA Barbara : Style kierowania w teorii i praktyce // Nowe w Szkole. – 2002, nr 10, wkł., s. II

0LECH Anna : Czym jest kierowanie // Remedium. – 1999, nr 2, s. 2-4

OLECH Anna : Dyrektorzy i zarządzanie // Remedium. – 2001, nr 7/8, s. 14-15

0LECH Anna : Zarządzanie szkołą a podmiotowość ucznia // Gimnazjum. – 2000, nr 1, s. 55-61

PAWELSKI Leszek : Co pomaga, a co przeszkadza w kierowaniu szkołą? // Nowa Szkoła. – 1998, nr 6, s. 10-14

PAWELSKI Leszek : Koncepcja kierowania szkołą czyli - jak wygrać konkurs na stanowisko dyrektora szkoły // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 19-23

PAWEŁSKI Leszek : Rola dyrektora szkoły w procesie restrukturyzacji systemu oświaty // Nowa Szkoła. – 1999, nr 5, s. 26-30

PRZEDPEŁSKA-KONOPKA Aleksandra : Public relations szkoły // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 15, s. 8

SERAFIN Dorota: Zarządzanie w aspekcie motywowania // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7/8, wkł., s. II

SIUDYKA Mirosław : Zmagania z zarządzaniem : z doświadczeń młodego dyrektora // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 19-20

STACHURSKA Kazimiera : Prawne aspekty zarządzania szkołą // Kwartalnik Edukacyjny. - 1998, nr 2, s. 52-60

ŚLIWIŃSKA Joanna : Sytuacja finansowa szkół // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 1, s. 12-13

ZAJDEL Krzysztof : Planować! // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 9, s. 26-27

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.10.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna