Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 MOBBING
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za 2004-2010

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARANOWSKA Katarzyna : Przemoc w miejscu pracy // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, 2007. - S. 101-111

DĄBROWSKA-KACZOREK Małgorzata, BANASIK Przemysław : Jak wygrać z mobbingiem?. - Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2004

DOJWA Katarzyna : Mobbing jako forma przemocy. Społeczne tło występowania zjawiska w Polsce // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, 2007. - S. 83-100
Dotyczy mobbingu w miejscu pracy.

GĄSIOR Krzysztof : Wychowawca wobec zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą - rozpoznawanie i zapobieganie // W: Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / red. Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. - S. 69-85

GEBAUER Karl : Mobbing w szkole. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 2007
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

GEORG Jutta : Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2008

GODLEWSKA-WERNER Dorota : Mobbing jako współczesny problem w miejscu pracy // W: Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / red. Emilia Martynowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 231-260

GRZESIUK Lidia : Mobbing w miejscu pracy - czynniki ryzyka i konsekwencje // W: Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - S. 227-273

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2004. - S. 423-443: Przestępczość i patologia w miejscu pracy - mobbing i molestowanie seksualne

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. - S. 124-134: Socjologiczne uwarunkowania wybranych rodzajów przestępstw
Dotyczy m.in. mobbingu w pracy.

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. - S. 494-514: Społeczno - kulturowe, organizacyjne i prawne aspekty mobbingu
Dotyczy mobbingu w pracy.

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. - S. 760-787: Uwarunkowania zachowań patologicznych i przestępczych wobec pracowników w miejscu pracy

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. - S. 80-97: Społeczne uwarunkowania zjawiska przemocy w szkole z perspektywy profilaktyki

KACZOROWSKI Henryk : Mobbing. Niektóre aspekty socjologiczne // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, 2007. - S. 69-82

KARASIEWICZ Karol, BATA Anna, LAWENDOWSKI Rafał : Dlaczego kobietom trudniej jest odnieść sukces zawodowy? Utajone stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet w pracy // W: Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne / red. Aneta Chybicka, Maria Kaźmierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 245-267
Dotyczy mobbingu wobec kobiet w miejscu pracy.

KARNEY Janina : Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 396-413: Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie
Dotyczy m.in. mobbingu w miejscu pracy.

KOŁODZIEJCZYK Andrzej : Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów // W: Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / red. Barbara Wojnarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 518-548

KOZAK Stanisław : Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. - Warszawa : Wydawnictwo "Difin", 2009. - S. 170-203: Mobbing jako patologia w środowisku pracy

LITZKE Sven Max, SCHUH Horst : Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

MARCINIAK Jarosław : Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy : poradnik dla pracodawcy. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
Filia w Bełchatowie

MIEDZIK Monika : Mobbing - charakterystyka zjawiska na podstawie badań własnych // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej, 2009. - S. 195-208

MODRZEJEWSKA Daria : Nauczyciel wobec zjawiska przemocy psychicznej w klasie szkolnej // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, 2007. - S. 159-164

OJRZYŃSKA Bożena Katarzyna : Mobbing wśród nauczycieli przyczyną przemocy wśród młodzieży : wnioski z obserwacji życia w szkole // W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004. - S. 109-115

OLWEUS Dan : Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać?. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & CO, 2007

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 277-314: Wykluczenie społeczne
Dotyczy m.in. przejawów, uwarunkowań oraz skutków mobbingu, a także mobbingu w szkole.

RODE Danuta : Mobbing jako zjawisko negatywności wpływu społecznego - charakterystyka i zakres zjawiska // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / red. Maria Ledzińska, Leszek Wrona. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 54-62
Dotyczy mobbingu w miejscu pracy.

RODE Danuta : Podkultura uczniowska ("kocenie") - formy i zakres występowania zjawiska // W: Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - S. 92-102
Dotyczy mobbingu w szkole.

SKUZIŃSKA Anna : Jakość społecznego środowiska pracy w instytucjach administracji publicznej // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej, 2009. - S. 163-177
Dotyczy mobbingu wśród pracowników administracji publicznej.

SKUZIŃSKA Anna, PLOPA Mieczysław : Mobbing w miejscu pracy : zagrożenia dla jednostki i wyzwanie dla społeczności = Mobbing in the Workplace : A threat to the Individual and a Challenge to Society // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 2 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej, 2009. - S. 331-347

SZECÓWKA Adam : Determinanty mobbingu uczniowskiego i jego rola w marginalizacji młodzieży // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci prof. Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 381-394

ŚWIDERSKI Krzysztof : Przemoc jako problem XXI wieku - analiza socjologiczna // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, 2007. - S. 47-56

WALANCIK-RYBA Karolina : Mobbing jako zjawisko patologii w polskim ustawodawstwie prawnym // W: Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. - S. 134-143

WARECKI Wojciech, WARECKI Marek : Słowo o mobbingu czyli Jak sobie radzić z dręczycielem. - Kraków : Wydawnictwo "Poltext", 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACHMAN Marcin : Mobbing nie jest jednorazowym działaniem, tylko uporczywym nękaniem pracownika // Gazeta Prawna. - 2008, nr 32, dod. Tygodnik Prawa Pracy, s. A3

BARANOWSKA Agnieszka : Uwaga mobbing! // Polityka. - 2004, nr 3, s. 20-22

BAWOŁ Joanna : Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna", s. V-VII
Dotyczy mobbingu w szkole.

BRYTEK Anna : Fenomen mobbingu : czyli przemoc psychiczna w środowisku pracy // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 25-27

CHORAB Monika : Dręczyciel i ofiara - dwie strony świata przemocy // Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, [nr] 1/2, s. [5]-7
Dotyczy mobbingu uczniowskiego.

CHORAB Monika : Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42

FIEDORCZUK Justyna : "Witamy w Akademii Helltona"czyli o mobbingu w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 14-16

GRZYWA-BILKIEWICZ Agnieszka : Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 49-51

KAWECKI Michał Józef : Agresja i przemoc - co w zamian? Ku kulturze dialogu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 22-23 2007

KĄDZIELA Katarzyna : Męski urok pracodawcy // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 9-11
Dotyczy mobbingu wobec kobiet ze strony pracodawców.

KŁOS Anna : Interwencja w sytuacjach kryzysowych // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 57-75

KOCEMBA Iwona : Ci, którzy dręczą innych // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 132-139
Dotyczy mobbingu w szkole.

KOCHELAK Julia : Mobbing - terror psychiczny w szkole // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 12-16

KOŁACZEK Bożena : Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu // Polityka Społeczna. - 2009, nr 5/6, s. 2-6
Dotyczy mobbingu w stosunku do kobiet na rynku pracy.

KONARSKA Iwona : Skalpelem w doktora // Wprost. - 2006, nr 15, s. 92-[93]
Dotyczy mobbingu wobec pielęgniarek i lekarzy w polskich placówkach służby zdrowia.

KONARSKA Teresa : Odmienne traktowanie // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 1, dod. s. I-II
Mobbing wobec pracowników zatrudnionych na czas określony.

KONARSKA Teresa : Odszkodowanie za krzywdę // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 3, dod. s. III-IV
Dotyczy mobbingu w miejscu pracy.

KONARSKA Teresa : Prawo do równego traktowania. Cz. 2 // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 41, dod. s. II-IV
Jest to część 2 artykułu: "Odszkodowanie za krzywdę".

KORZECKI Tomasz : Przeciwdziałanie agresji // Remedium. - 2007, nr 7, s. 22-23

KRAWCZONEK Magdalena : Zjawisko mobbingu // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 18-19
Dotyczy mobbingu w szkole.

KRUSZKO Krzysztof : Agresja w szkole - obraz sprawcy i ofiary // Problemy Narkomanii. -2008, nr 1, s. 13-21

KUJAWSKA Iza : Praca bez godności // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 1, s. 7

KUŹMIŃSKA Krystyna : Porady prawne // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 5, s. 17-19
Dotyczy m.in. mobbingu w pracy.

KWIATKOWSKI Piotr, SZECÓWKA Adam : Mobbing w kontekście doświadczenia przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 331-345

LINOWSKA Elżbieta : Mobber kreowany // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 44, s. 9
Dotyczy stosowania mobbingu w relacjach pracowniczych w oświacie.  

MAZUROWSKA Renata : Lepszym źle // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 28-30
Dotyczy mobbingu w pracy w stosunku do zdolnych, inteligentnych, pracowitych kobiet.

MIEDZIK Monika : Mobbing - charakterystyka zjawiska w Polsce // Polityka Społeczna. - 2008, nr 3, s. 31-34

MOBBING - co trzeba wiedzieć // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, dod. s. 2-4
Dotyczy mobbingu w miejscu pracy.

NOWAK Lidia : Asertywność w bibliotece : mobbing // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 7/8, s. 43-46

OCHRYMIUK Małgorzata : Mobbing w pracy // Euroekspert. - 2007, nr 2/3, s. 56-57

OLSZEWSKA Agnieszka : Prawne aspekty mobbingu w miejscu pracy // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 18-22

PIEKARSKA Anna : Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80

PODGÓRSKA Joanna : Koszty szczypania i sapania // Polityka. - 2005, nr 2, s. 32-34
Dotyczy mobbingu w pracy, tj. molestowania seksualnego w miejscu pracy.

PORAJ Grażyna : Szkoła chora na agresję // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 87-100

POSTOŁA Aleksandra : Kobieta kobiecie wilkiem // Wprost. - 2009, nr 22, s. 56-57
Dotyczy mobbingu wśród kobiet.

PRUSKO Ludmiła : Mobbing niszczy osobowość // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 61-64
Dotyczy mobbingu w szkole.

PRZYBYSZ-ZARĘBA Małgorzata : Mobbing w szkole // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 18-21

PYTLAKOWSKI Piotr : Policyjna fala // Polityka. - 2010, nr 3, s. 22-23

RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom? // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 8-9

SIKORA Dorota : Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów. Komunikat z badań // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3-4, s. 5-9

SKROBISZ Joanna : Pracownik idzie do sądu // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 49, dod. s. 3-4
Konflikt między pracownikiem a pracodawcą.

SKRZYŃSKI Dariusz : Mobbing w szkole. Cz. I // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 10

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy // Dziennik Ustaw. - 2008, nr 223, poz. 1460
Przepisy dotyczące mobbingu w miejscu pracy.

WASILEWSKA Katarzyna : Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64

ZAWADZKI Patryk : "Fala" w szkole - istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 9, s. 8-13

ZIELIŃSKA-SROKA Aneta : Nauczyciele i mobbing // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 13-15

ZIEMSKA Marta : Szkoła z mobbingiem // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 22, s. 10

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna