Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 WADY POSTAWY CIAŁA - PROFILAKTYKA I KOREKCJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2010    

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORKOWSKA Maria, GELLETA-MAC Izabela : Wady postawy i stóp u dzieci. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie, PZWL, 2004

KOŁODZIEJ JERZY, KOŁODZIEJ Krzysztof, MOMOLA Irena : Postawa ciała, jej wady i korekcja. - Rzeszów : "Fosze", 2004

MACIASZEK Joanna : Wartość biologiczna ćwiczeń, zabaw i gier z piłką // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabawy i gier z piłką / red. Tadeusz Rzepa. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2005. - S. 114-132
Filia w Tomaszowie Maz.  

NITECKA-WALERYCH Anna : Podstawowe zagadnienia z zakresu profilaktyki i korekcji wad postawy // W: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / red. Anna Nitecka-Walerych. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 217-24
Filia w Bełchatowie

TUZINEK Stanisław : Postawa ciała : fizjologia, patologia i korekcja. - Wyd. 5, popr. i uzup.. - Radom : Politechnika Radomska, cop. 2004
Filia w Radomsku

WILCZYŃSKI Jacek : Korekcja wad postawy człowieka. - Starachowice : Wydaw. Anthropos, 2005
Filia w Radomsku  

WSPÓŁCZESNE zagrożenie rozwoju i wydolności narządu ruchu u dzieci i młodzieży oraz rola sportu w leczeniu ortopedycznym / Jacek Karski [et al.] // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / red. Sabina Guz, Jolanta Andrzejewskia. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 85-91  

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

ANTONOWICZ Krystyna : Skoliozy // Lider. - 2004, nr 7/8, s. 28-30  

BARCZYK Katarzyna, ZALEWSKA Magdalena : Ocena postawy ciała młodzieży szkół ponadgimnazjalnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 11/12, s. 23-27  

BIELAWSKA Krystyna : To warto wiedzieć // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 3, s. 149-150
Płaskostopie. Przykłady ćwiczeń stóp.  

BLADA Ewa : Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie // Lider. - 2005, nr 1, s. 18-19   BULIŃSKA Kinga : Program profilaktyczny "Wyprostuj się" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9, dod. s. (5)-(9  

BULIŃSKA Kinga : Ćwiczenia i zabawy wzmacniające mięśnie posturalne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 2, dod. s. (12)-(14)  

CYGAŃCZUK Ewa : Korekcja wad postawy // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 23-28  

CYTOWICZ-KARPIŁOWSKA Wirginia, KARPIŁOWSKI  Bohdan : Ćwiczenia właściwe i niewłaściwe w korekcji płaskostopia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 8-9, s. 14-17  

CYTOWICZ-KARPIŁOWSKA Wirginia : Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006,nr 1, dod. s. 2-3  

DOROCIAK Marzena : Realizacja ścieżki edukacyjnej: edukacja prozdrowotna - prawidłowa postawa ciała // Lider. - 2004, nr 10, s. 22

DRZAŁ-GRABIEC Justyna, SNELA Sławomir, MROZKOWIAK Mirosław : Postawa ciała dzieci dziewięcioletnich - oceniana metodą Moire'a // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 16-20

DRZAŁ- GRABIEC Justyna MROZKOWIAK Mirosław, WALICKA-CUPRYŚ Katarzyna : Ocena postawy ciała - z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9 , s. 16-18

FALL- ŁAWRYNIUK Maria : Nadbagaż szkolny // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 15, s. 18

FOLGA Bogumiła : Płaskostopie u dzieci. Ćwiczenia korekcyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 32-35

GEDL-PIEPRZYCA Izabella, KISIELEWSKA Alicja : Ćwiczenia korekcyjne w wodzie - w okresie wstępnej adaptacji // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2008, nr 7, s. 58-65
Przykłady ćwiczeń korygujących wady postawy w wodzie podczas okresu wstępnej adaptacji do środowiska wodnego.  

GRABARA Małgorzata : Propozycja oceny postawy ciała do celów gimnastyki korekcyjnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 4, s. 17-21  

GRABARA Małgorzata, ZAJĄC-GAWLAK Izabela : Kinezyterapia bocznych skrzywień kręgosłupa w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 8-11  

GRABARA Małgorzata, MAZUREK Agnieszka : Uprawianie tańca klasycznego - wpływa na wysklepienie stóp // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 11, s. 9-13  

GRABARA Małgorzata : Wady postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12, s. 14-19   GRUCA Renata : Ćwiczenia w parach dla pleców okrągło-wklęsłych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 1, dod. s. (13)-(15)  

GRUDZIEŃ Marcin : Różne formy stretchingu na lekcjach wf jako element profilaktyki w powstawaniu czynnościowych zaburzeń mięśniowych i wad postawy ciała // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 12, s. 9-13  

GRZEGORCZYK Sławomir : Ćwiczenia korekcyjne dzieci ze zwiększonym przodopochyleniem miednicy // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 1, dod. s. (9)-(11)  

HAŃSKA Małgorzata : O wadach postawy, wzroku i słuchu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 23-32  

HARĘŻLAK Ryszard : Ćwiczenia asymetryczne w korekcji skolioz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 10-16  

JUSSEL-BARAŃSKA Donata : Wady postawy - przyczyny i zapobieganie : konspekt zajęć z biologii. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 6-7  

KAMIŃSKA Ewelina, STADNICKI Rafał : Postępowanie rehabilitacyjne w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s. 57-60  

KARKOSZKA Gabriela : Świadomość występowania wad postawy wśród młodzieży w wieku 16-18 lat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s. 23-25  

KARKOSZKA Gabriela : Korzyści zdrowotne płynące z pływania // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 203-211  

KLAŚ Kinga : Profilaktyka kręgosłupa i wad postawy . cz. III // Remedium. - 2004, nr 4, s.13  

KOPOWSKA Anna : Standard wczesnego wykrywania i profilaktyki wad postawy u dzieci // Lider. - 2004, nr 9, s. 24-27  

KOWALSKA Alicja, KAITEK Iwona : Pływanie korekcyjne - ćwiczenia korekcyjne z nauką pływania i rekreacja w wodzie dla klas I-III szkoły podstawowej : program autorski // Lider. - 2007, nr 5, s. 24-30  

KRAUSE Mirosława : Higiena kręgosłupa w dzieciństwie - sprawna starość // Lider. - 2004, nr 4, s. 27-28

KRAWCZAK Małgorzata : Dobowy system ochrony kręgosłupa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne - 2003, nr 11, dod. s. 11-16  

KOWALSKA Magdalena : Przeciwdziałanie i zapobieganie wadom postawy u dzieci 7-letnich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9 , dod. s. (10)-(12)

KOWALSKA Magdalena: Przeciwdziałanie i zapobieganie wadom postawy u dzieci 7-letnich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9, dod. s. (10)-(12)

KRAJEWSKA Elżbieta : Szkoła a problem wad postawy w młodszym wieku szkolnym // Lider. - 2004, nr 10, s. 19-21

KRAUSE Mirosława : Higiena kręgosłupa w dzieciństwie - sprawna starość // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 8/9, s. 16-18

LICHOTA Małgorzata : Zmiany kształtu przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u dzieci w wieku 6-7 lat // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2008, z 1, s. 13-16

MIERZWA Ilona : Jak zapobiec skoliozie? // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 52-53

MOMOLA Irena : Wady kończyn dolnych a wybrane zdolności motoryczne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 2, s. 19-22

NOWAK Beata : Jak zdiagnozować wady postawy ciała u młodzieży? // Lider. - 2008, nr 12, s. 4-7

OLSZEWSKA Elżbieta, TRZCIŃSKA Dorota : O potrzebie korekcji wad postawy ciała u młodzieży gimnazjalnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 3, s. 18-22

PAWLIK Ilona, PAWLIK Lucyna : Występowanie wad postawy ciała a warunki socjalno-bytowe dzieci szkolnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s. 21-22

PAWLIK Ilona : Motywacje i postawy wobec ćwiczeń korekcyjnych u dzieci z wadą postawy ciała / / Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6/7, dod. s. 14-16

RADZIKOWSKA Zofia, KAMIŃSKA Ewa : Program profilaktyczny "Jak dbać o swoją sprawność i zdrowie?" // Lider. - 2004, nr 4, s. 7-10

ROMANOWSKA Alicja, UCIŃSKI Marcin : Ćwiczenia mięśni posturalnych oraz śródlekcyjne - zapobiegające i kompensujące skutki przeciążonych tornistrów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 20-29

ROMANOWSKA Alicja : Przeciw przeciążonym tornistrom szkolnym - program działań zapobiegających i kompensujących // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 52-59

ROMANOWSKA Alicja : Reakcja kręgosłupa dziecka - na obciążenie tornistrem szkolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 4, s. 20-26

ROMANOWSKA Alicja : Zmiana postawy ciała dziecka - pod wpływem tornistra szkolnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 13-19

RÓŻAŃSKI Paweł : Następstwa wad postawy u dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 1, dod. s. (4)-(6)

RÓŻAŃSKI Paweł : Zasady doboru obuwia pod katem profilaktyki płaskostopia // Lider. - 2004, nr 9, s. 28

RÓŻAŃSKI Paweł, KANDULSKI Marcin : Tendencyjność przyjmowania pozycji na przykładzie dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa // Lider. - 2005, nr 7/8, s. 23-26

RUDZIŃSKA Aleksandra, NOWOTNY-CZUPRYNA Olga: Występowanie niektórych czynników sprzyjających powstawaniu wad postawy ciała wśród dzieci z młodszych klas szkolnych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 69-83

SIONKO Elżbieta : Wykrywanie wady postawy - co powinno niepokoić i zwracać naszą uwagę // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8/9, s. 11-13

SKORUPSKA Ewa : Aktywizacja środowiska rodzinnego do profilaktyki i korekcji postawy ciała dzieci // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, dod. s. (5)-(9)

SIWY Aldona : Postawa ciała // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s. 39

SREBRO Elżbieta : Kręgosłup nie lubi siedzieć. czyli jak zapobiegać wadom postawy u dzieci : referat przygotowany dla rodziców uczniów klas II szkoły podstawowej zakwalifikowanych na zajęcia gimnastyki korekcyjnej // Lider. - 2005, nr 1, s. 26-27

STEC Małgorzata : Sami pracujemy na choroby kręgosłupa // Lider. - 2005, nr 3, s. 16-24

SZAJNCH Sylwia : Aktywność ruchowa a częstość występowania czynnościowych wad postawy u dzieci w wieku szkolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 23-24

TŁUCZEK Beata : Rola nauczyciela w kształtowaniu prawidłowej postawy swoich uczniów // Lider. - 2006, nr 9, s. 10-13
Konspekt lekcji w klasie I szkoły podstawowej: Mój wygląd świadczy o mnie, jak dbać o prawidłową postawę ciała.

UMŁAWSKA Wioleta : Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku
Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 77-83

WADY postawy dzieci i młodzieży / Janina Grzegorzewska [et al.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 4, s. 9-11

WILCZYŃSKI Jacek : Boczne skrzywienie kręgosłupa a reakcje równoważne - na przykładzie prędkości bocznej posturogamu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 12-15

WILCZYŃSKI Jacek : Elementy metody proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania (PNF) w reedukacji posturalnej . - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 5, dod. s. (2)-(9) Ćwiczenia korygujące wady postawy.

WILCZYŃSKI Jacek : Wady postawy w płaszczyźnie czołowej u dziewcząt i chłopców w wieku 12-15 lat z województwa świętokrzyskiego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 11/12, s. 15-17

WILCZYŃSKI Jacek : Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dziewcząt i chłopców w wieku 12-15 lat z województwa świętokrzyskiego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 11-13

WILCZYŃSKI Jacek : Zastosowanie terapii manualnej w reedukacji posturalnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 23-26

WOŁYŃSKA-ŚLĘŻYŃSKA Alicja, ŚLĘŻYŃSKI Jan : Wady postawy ciała dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 45-48

WYKORZYSTANIE słowa i piosenki w procesie korekcji wad postawy ciała / Irena Momola [i in.] // Lider. - 2009, nr 2, s. 18-26

ZAJĄC-GAWLAK Izabela, KRZYCH Sabina, KOWALSKI Paweł : Indywidualizacja ćwiczeń korekcyjnych - na lekcji wf dla dzieci z wadami postawy // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 3, s. 13-16

ZIÓŁKOWSKI Marek : Dzień powszedni kręgosłupa // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 15-21

ZYGMUNT Teresa : Postawa ucznia 14-letniego : (opis i analiza przypadku) // Lider. - 2006, nr 2, s. 15-16

ŻOŁYŃSKI Stanisław : Płaskostopie. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 23[151]-24[152] Przykłady ćwiczeń przeciw płaskostopiu dla sześciolatków.

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna