Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 PORADNICTWO ZAWODWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2009    

 

 

BIELAK Bolesław : Jaki wybrać zawód. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2008
Filia w Radomsku  

EDUKACJA dla łódzkiego rynku pracy : wydawnictwo pokonferencyjne / red. Grażyna Tadeusiewicz. - Łódź : WODN, 2008

GAŁKA Ewa : Zatrudnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy - rola doradcy zawodowego i trenera pracy // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , cop. 2008. - S. 272-276

KOMUNIKACJA w doradztwie zawodowym / red. nauk. Daniel Kukla. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowoy Instytut Badawczy, 2008

KOWAL Dorota, SZAROTA Zofia : Doradca zawodowy wobec problemów rynku pracy // W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 53-59

KWIATKOWSKI Stefan M., BOGAJ Andrzej, BARANIAK Barbara : Pedagogika pracy. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

KWIATKOWSKI Stefan M. : Kształcenie zawodowe : wyzwania, priorytety, standardy. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

PASZKOWSKA-ROGACZ Anna : Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań. - Warszawa : "Difin", 2009

PEDAGOGIKA pracy : doradztwo zawodowe / red. Henryk Bednarczyk, Janusz Figurski, Mirosław Żurek. - Warszawa ; Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Instytut Technologii Eksploatacyjnej, [2004]

PIORUNEK Magdalena, WOŹNIAK Marlena : Nauczyciel jako doradca zawodowy // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Suchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 371-380

SKAŁBANIA Barbara : Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień. - Wyd. 2 popr. i rozsz.. - Kraków : "Impuls", 2009

SYSTEM wsparcia doradztwa zawodowego (z teorii i praktyki ) / red. nauk. Teresa Janicka-Panek. - Skierniewice : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008

WSPÓŁCZESNE problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / red. nauk. Barbara Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2007
Filia w Radomsku, Filia w Tomaszowie Maz.

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACZYŃSKA Maria : Doradztwo zawodowe : koniecznie obecne we współczesnej szkole! // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 27-28

CREPON Bruno DEJEMEPPE Muriel, GURGAND Marc : Doradztwo dla bezrobotnych : czy skraca czas pozostawania bez pracy i powrotu do stanu bezrobocia? / tł. Karolina Maleńczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 1, s. 79-83

DRACHAL Halina : Wirtualni doradcy // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 31, s. 10
Poradnictwo zawodowe dla młodzieży w polskim systemie oświaty.  

KLAWIKOWSKA Maja : Wpływ środowiska na wybór przyszłej drogi zawodowej przez uczniów gimnazjum. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. [107]-116
Wpływ dwóch czynników wpływających na decyzje szkolno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej i oddziaływanie grup społecznych i osobiste predyspozycje.  

KOWOLIK Piotr : Kim jest profesjolog?. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4, s. [43]-46
Definicja, predyspozycje, zadania i czynności profesjologa - osoby, która zajmuje się rozwojem zawodowym człowieka.  

KUPIDURA Tomasz, BEDNARCZYK Henryk : Aktywizacja zawodowa dorosłych na wsi - projekt COST A23 IteE - PIBL. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 2, s. 93-110
Lokalne systemy informacji i doradztwa zawodowego - Gminne Centra Informacji.  

LENART Jolanta : Wybór zawodu. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 10-11
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.  

MALEŃCZAK Karolina, BEDNARCZYK-JAMA Natalia, KWIATKOWSKI Michał : Innowacyjny system informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych : założenia projektu COST // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 19-27

MROZEK Magdalena : Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 3, s. [5]-19
Rola doradcy zawodowego, wsparcie społeczne oraz poradnictwo zawodowe dla osób uzależnionych, dotkniętych wykluczeniem społecznym i zawodowym.  

NOWAK Marta : Wykorzystanie teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 30-33  

OCHAB Jolanta : Orientacja, informacja i doradztwo zawodowe w szkole gimnazjalnej : uwarunkowania, umocowania w polskim prawie oświatowym orientacji, informacji i doradztwa zawodowego // Meritum. - 2007, nr 1, s. 28-34  

PIEKOSZEWSKA Magdalena : Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 19-23
Decyzje młodzieży dotyczące wyboru szkoły, zawodu - psychospołeczne uwarunkowania podejmowanych decyzji. Postawy rodziców wobec wyboru zawodu przez dzieci. Badania, wnioski z badań.  

SAŁATA Elżbieta : Kształtowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości studentów. - Bibliogr. // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 33-38
Promowanie przedsiębiorczości w aktach prawnych i strategii systemu edukacji. Analiza programów kształcenia. Organizacje studenckie - MOSTECH (System Mobilności Studentów).  

SKURA Joanna : Praca ukazana jako radość życia // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 55-58  

SOBOCKA- SZCZAPA Halina : Luka kompetencyjna pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy // Polityka Społeczna. - 2008, nr 4, s. 12-18  

SOŁTYSIŃSKA Grażyna : Dobrze wybrać / rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 39, s. 5  

SZYMCZAK Marek : Szkoła wobec zmian na rynku pracy // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 39-42  

ŚLUSARCZYK Łukasz : Doradztwo zawodowe w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. - 2008 , nr 9 , s. 35-37  

TROJAN Elżbieta : Poradnictwo zawodowe : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 22-23  

ŻUREK Mirosław, BEDNARCZYK Henryk : Akademickie Biura Karier : badania wstępne. - Bibliogr. // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 38-56
Charakterystyka, kadra, ocena funkcjonowania.   ŻUREK Mirosław,

ŁOPACIŃSKA Ludmiła : Akademickie biura karier w polskiej rzeczywistości. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 2, s. 72-80  

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.05.2010


© Biblioteka Pedagogiczna