Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 PALENIE TYTONIU
NIKOTYNIZM

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2010


 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHOJNACKA-SZAWŁOWSKA Gabriela : Ocena zagrożenia chorobą nowotworową przez palących i niepalących // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. nauk. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 135-145

CUNGI Charly : Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / wstęp Ovide Fontaine ; tł. [z fr.] Agata Tomaszewska-Antoniewicz. - Warszawa : "Pax", 2007
Filia w Radomsku, Filia w Tomaszowie Maz.

HOŁYST Brunon : Wiktymologia. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000. - S. 179-186: Nikotynizm

JACENNIK Barbara : Strategie dla zdrowia : kształtowanie zachowań zdrowotnych poprzez środowisko. - Warszawa : "Vizja Press&It", 2008. - S. 87-102: Palenie tytoniu

KOSSOWSKA Anna : Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu : profilaktyka, terapia i resocjalizacja // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 20-56

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 105-108: Nikotynizm - utajona choroba cywilizacyjna - pojęcie, przyczyny, fazy i skutki oraz leczenie

KWIATKOWSKA-ŁOZIŃSKA Mariola : "Żyje bezpiecznie i zdrowo" - program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 112-114: Co to jest nałóg?
Scenariusz zajęć.

KWIATKOWSKA-ŁOZIŃSKA Mariola : "Żyje bezpiecznie i zdrowo" - program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 114-116: Skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
Scenariusz zajęć.

PIERZCHAŁA Kazimierz, CEKIERA Czesław : Człowiek a patologie społeczne. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 346-382: Psychologiczno-kliniczne i etyczno-moralna aspekty uzależnienia od tytoniu
Filia w Radomsku

TEENSSON Maree, DEGENHARDT Louisa, HALL Wayne : Uzależnienia. - Gdańsk : GWP, 2005. - S. 77-87: Nikotyna

TERAPIA poznawcza uzależnień / Aaron T. Beck, Fred D. Wright, Cory F. Newman, Bruce S. Liese. - Kraków : Wydaw. UJ, 1993. - S. 28-29: Terapia odwykowa uzależnienia od nikotyny.

WILK Marta : Palenie tytoniu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych // W: Zjawiska patologiczne wśród dzieci i młodzieży i możliwość przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysiak, M. Janicka-Kowalczyk. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - S. 134-142

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : media Rodzina, 2009. - S. 410-422: Nikotyna

WSPÓŁCZESNE teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2009, nr 2, dod. s. 16-17
Działalność organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia publicznego.  

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2009, nr 1, dod. s. 16-17
Polityka zdrowotna państwa w zakresie ograniczenia następstw palenia tytoniu.  

ABC zachowań ryzykownych / Oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 12, dod. s. 16-17
Symptomy zespołu abstynencyjnego wynikające z niepalenia papierosów.

 ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 11, dod. s. 16-17
Uzależnienie od nikotyny.

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 9, dod. s. 16-17
Skutki palenia tytoniu. Substancje występujące w dymie tytoniowym.

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 7/8, dod. s. 32-35
Proces uzależnienia dzieci i młodzieży od nikiotyny, czynniki wpływające na podtrzymanie i rozwój uzależnienia oraz testy oceniające stopień uzależnienia.

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 6, dod.
Uzależnienie od nikotyny - rozpoznanie, formy uzależnienia.  

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 5, dod. s. 16-17
Rozpoczęcie palenia i jego kontynuowanie wśród młodzieży.  

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 4, dod. s. 16-17
Przyczyny palenia papierosów przez dzieci i młodzież.

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 3, dod. s. 16-17
Problem uzależnienia od tytoniu dzieci i młodzieży.

ABC zachowań ryzykownych // Remedium. - 2008, nr 10, dod. s. 16-17
Palenie tytoniu przez kobiety ciężarne oraz bierne palenie tytoniu przez dzieci i młodzież.

BĘTKOWSKA-KORPAŁA Barbara, RYNIAK Jolanta : Niewykorzystane zasoby. - Bibliogr. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 2, s. 13-15
Diagnoza uzależnienia od tytoniu. Metody diagnostyczne. Terapia palaczy. Programy terapeutyczne.

BIEŃKOWSKI Przemysław : Zaduma nad dymem // Polityka. - 2007, nr 10, s. 72-74
Przyczyny nałogowego palenia papierosów i sposoby leczenia nałogu.

BOBROWSKI Krzysztof : Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród ginmazjalistów w latach 2001-2005 : zagatkowe wyniki w Iławie. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 133-150
Omówienie wyników badań wśród gimnazjalistów. Przyczyny zmniejszenia się picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków wśród gimnazjalistów w Iławie.

BORUCKA Anna, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat // Alkoholizm i Narkomania. - T. 21, nr 4 (2008), s. 413-441

CARR Allen : Prosta metoda jak skutecznie rzucić palenie. - Warszawa : Betters, 2007. - Rec.: Joanna Raduj, Maciej Pałyska // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 4, s. 439-441
Opis metody całkowitego i natychmiastowego rzucenia palenia papierosów.

DIFRANZA Joseph R. : W nałogu od pierwszego papierosa // Świat Nauki. - 2008, nr 6, s. 38-43
Palenie papierosów.

DUTKIEWICZ Waldemar, SZPRINGER Małgorzata : Społeczna akceptacja dla ryzykownych zachowań uczniów. - Kielce : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "Magraf", 2007. - Rec.: Kazimierz Franczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 61-62
Diagnoza społecznej akceptacji wobec uczniów zażywających środki psychoaktywne.

DYM : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xun ; przeł. z ang. Jagoda Sochoń-Jasnorzewska. - Kraków : TAiWPN Universitas, 2009. - Rec.: Antoni Koh // Nowe Książki. - 2009, nr 9, s. 18-19

FOROWICZ Krystyna : Łatwiej rzucić kochanka niż... // Przyroda Polska. - 2007 , nr 1 , dod. s. 3
Dot. szkodliwości palenia tytoniu

GAZICKA Katarzyna : Wybrane problemy patologii w Słupsku. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 69-88
Analiza wyników badań młodzieży, dotyczących spędzania wolnego czasu, używania, częstotliwości i przyczyn używania papierosów, alkoholu, narkotyków, leków odurzających i sterydów.

GORZKOWSKA Izabela, SAMOCHOWIEC Jerzy : Zespół hyperkinetyczny (ADHD) a uzależnienia. - Bibliogr. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 4-8
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) jako zjawisko biologiczne, społeczne i kulturowe, będące również ryzykiem występowania uzależnień od nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych.

HERCZYŃSKA Grażyna, KLINGEMANN Justyna : Internet Gateway: europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 223-231
Działanie, historia, metodologia, cele, zawartość wyspecjalizowanego portalu internetowego Elisad, zawierającego zagadnienia związane z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Portal przeznaczony jest dla profesjonalistów, choć osoby zainteresowane też mogą z niego korzystać.

JANISZEWSKI Włodzimierz : "Stare i nowe uzależnienia" - podobieństwa i różnice. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86
Charakterystyka neurohormonów, które odgrywają najważniejszą rolę w uzależnieniach. Historia starych uzależnień (od alkoholu, narkotyków i nikotyny) oraz opis nowych uzależnień - od Internetu, telefonu komórkowego, hazardu, pracoholizmu, zakupoholizmu, zakupofobii, ortorekcji, bulimii i anoreksji, bioreksji, hipochondrii, seksuoholizmu.

JURGOWIAK Marek : Z chmury dymu... chorób deszcz : czyli rzecz o niektórych skutkach palenia tytoniu // Wiedza i Życie. - 2007, [nr] 2, s. 30-34
Rakotwórcze działanie dymu papierosowego.

KLUPŚ Leokadia, JASKÓLECKI Henryk : Nałóg palenia tytoniu a wiedza na temat jego szkodliwości u młodzieży gimnazjalnej. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. [173]-180

KOLBOWSKA Agnieszka : Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 33-41
Omówienie wyników badań młodzieży przeprowadzonych w 2008 r., dotyczących używania przez nią papierosów, alkoholu i narkotyków.

KOWANDA Cezary : Płacz palacza // Polityka. - 2007, nr 16, s. 44-47

KUROWICKA Maria : Szkoła sportowa - gdzie mogą pojawić się problemy? // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 38-45
Ryzykowne zachowania młodzieży szkół sportowych (uzależnienia, przemoc, przestępczość).

LATKOWSKI Sylwester, ŁAKOMSKI Grzegorz : Nicotine gate //  Wprost. - 2010, nr 11, s. 26-27
Wokół ustawy antynikotynowej.

ŁĘCKA Dominika : Nie piję, nie palę... więc jestem : o postawie "Straight Edge" wśród młodzieży. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 15-24
Przedstawienie jednej z postaw polskiej młodzieży, hołdującej zasadom: nie piję, nie palę, nie zażywam narkotyków - Straight Edge.

ŁOSKOT Małgorzata : Zachowania autodestrukcyjne : raport roczny programu społecznego "Szkoła bez przemocy" // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 10, s. 16-19
Trzeci pomiar w ramach projektu "Diagnoza szkolna". Papierosy. Alkohol. Narkotyki i dopalacze. W badaniach wzięli udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

ŁUKASIEWICZ Dariusz : Z lulką na humory //  Polityka. - 2010, nr 9, s. 70-[71]
Historia tytoniu i nikotynizmu.

MARCINKOWSKI Jerzy T., BAJEK Anna, GALEWSKA Irena : Odpowiedzialni rodzice // Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 20-21
Dym tytoniowy i jego wpływ na zdrowie.

MARKIEWICZ Wojciech : Dymek // Polityka. - 2009, nr 10, s. 88-89

MARKIEWICZ Wojciech : Punkt zapalny // Polityka. - 2009, nr 47, s. 102-[105]
Restrykcje wobec palaczy w Polsce i w Europie.

MIELECKA-KUBIEŃ Zofia : Możliwość wykorzystania standaryzowanych wskaźników umieralności do szacowania wybranych kosztów i strat związanych z uzależnieniami. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 287-309
Propozycja oszacowania parametrów tablic trwania życia dla populacji osób uzależnionych oraz oceny wielkości utraconego potencjału życiowego w populacjach osób uzależnionych, a także do szacowania wielkości niektórych strat i kosztów spowodowanych uzależnieniami. Załączniki: tablice trwania życia palaczy, alkoholików, narkomanów.

NOWAKOWSKI Andrzej : O skuteczną edukację antynikotynową w polskiej szkole parlamentarzystom i resortowi edukacji pod rozwagę // Lider. - 2008, nr 12, s. 19

OBRAZ psychologicznego funkcjonowania osób uzależnionych od tytoniu - badania własne / Barbara Bętkowska-Korpała [i in.]. - Summ. - Bibliogr. // Psychoterapia. - 2009, nr 2, s. [57]-66
Analiza cech osobowości osób uzależnionych od tytoniu.

ORLIK Marek : Palenie papierosów a stwardnienie rozsiane // Chemia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 5

OSTASZEWSKI Krzysztof : Młodzież a substancje psychoaktywne // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 1- 3
Wyniki badań dotyczące palenia papierosów i picia alkoholu przez młodzież.

PALARNIA w każdej szkole / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 42, dod. s. I-II
Przepisy dotyczące zakazu palenia w placówkach oświatowo - wychowawczych.

PARROTT Andy C. : Kac po ekstazie // Charaktery. - 2009, nr 8, s. 88-[91]
Wpływ ecstasy, marihuany, nikotyny na samopoczucie i zdrowie osób zażywających te substancje.

PITERAS Tadeusz, WITUSIK Andrzej, SZEMRAJ Paweł : Obraz same siebie z zespołem uzależnienia od nikotyny w aspekcie nieprawidłowych wzorców rodzinnych // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 14 (2009), s. 139-154

PIETRAS Tadeusz : Zespół uzależnienia od nikotyny - biomedyczne podstawy rozwoju i leczenia. -   Bibliogr. // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 12 (2006), s. 223-235

POLSKA na tle Europy // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 36-38
Analiza raportu z badania ESPAD z 2007 r., diagnozującego używanie narkotyków, alkoholu i nikotyny oraz środków nasennych i uspokajających przez młodzież polską na tle europejskiej.

RADUJ Joanna, PAŁYSKA Maciej : [Prosta metoda jak skutecznie rzucić palenie - recenzja] // Alkoholizm i Narkomania. - T. 20, nr 4 (2007), s. 439-441

SAWICKA Alicja : Nikotynizm : spotkanie dla uczniów gimnazjum i rodziców. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 27-28

SKWARKO Małgorzata : Nie pal przy mnie! : (scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 5-7

SOCHA Ryszarda : Popielniczka pod biurkiem // Polityka. - 2009, nr 7, s. 28-29

STRYCHOWSKA Agata : Postawy młodzieży wobec nikotyny. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 25-26
Nikotynizm wśród współczesnej młodzieży - przyczyny i mechanizmy powstawania zjawiska (projekt badawczy). Analiza wyników, wnioski.

TOEPLITZ Krzysztof Teodor : Tytoniowy szlak czyli szkic z historii obyczaju, gdy palono tytoń. - Warszawa : Nowy Świat, 2009. - Rec.: Antoni Kroh // Nowe Książki. - 2009, nr 9, s. 18-19

ŻBIK Małgorzata : Scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum. [Cz.] 3. - Bibliogr. // Aura. - 2009, [nr] 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 175, s. 6-7
Lekcje wychowawcze na temat zanieczyszczeń pyłowych występujących w aglomeracjach miejskich oraz palenia papierosów w kontekście zanieczyszczania otoczenia i degradacji środowiska.

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.04.2010


© Biblioteka Pedagogiczna