Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


PIELĘGNIARSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMSON E. Fenella St J., HULL David LYTH Geoffrey : Pielęgnowanie chorych dzieci. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1990

ANDRUSZKIEWICZ Anna, BASIŃSKA Małgorzata : Inteligencja emocjonalna pielęgniarek a typy zachowań i przeżyć w pracy // W: Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym / red. nauk. Helena Wrońska-Polańska. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 75-85

BASZAK Krystyna : Kształcenie zawodowe pielęgniarek instrumentariuszek : ujecie socjologiczne // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 165-176

CHIRURGIA dla pielęgniarek / red. Wojciech Rowiński, Artur Dziak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1994

CHOROBY wewnętrzne : podręcznik dla szkół medycznych / red. Wojciech Pędich. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1992

ENCYKLOPEDIA dla pielęgniarek / red. Józef Bogusz. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990

ENCYKLOPEDIA pielęgniarstwa / red. Józef Bogusz ; autorzy Ada Anczykowa [i in.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976

FORMAŃSKI Jacek : Psychologia : podręcznik dla szkół medycznych. - Wyd. 2 (przedruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003

HUNT Patricia, SENDELL Bernice : Pielęgniarstwo dorosłych z określonymi zaburzeniami fizjologicznymi = Nursing the Adult with a Specific Physiological Disturbance. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990

JOLLY June : Inna strona pediatrii : poradnik codziennej opieki nad chorymi dziećmi. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1987

KONCEPCJE opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / red. Zofia Kawczyńska-Butrym. - Olsztyna : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001

LEWER Helen, ROBERTSON Leslie : Opieka nad dzieckiem. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1990

ŁAŃCUCKI Jan : Pielęgniarstwo dermatologiczne. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987
Filia w Bełchatowie

MAKSYMOWICZ Alicja : Organizacja i metodyka pracy wychowawczej w szkole pielęgniarstwa. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980
Filia w Bełchatowie

MROCZEK Bożena : Prawa dziecka hospitalizowanego w świadomości pielęgniarek i pielęgniarzy // W: Prawo dziecka do zdrowia / red. Jadwiga Bińczycka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 149-173

PEDAGIGIKA społeczna : dokonania - aktualność perspektywy ; podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - S. 608-610
[o pielęgniarstwie środowiskowym]

PIELĘGNIARSTWO w opiece paliatywnej i hospicyjnej / [autorzy Anna Białoń-Janusz i in.] ; redakcja Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
Filia w Radomsku

WILCZEK-RUŻYCZKA Ewa : Empatia i jej rozwój u osób pomagających. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002

WOŁYNKA Stefania : Pielęgniarstwo ogólne. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1993

ZAPOBIEGANIE zakażeniom HIV, opieka nad ludźmi zakażonymi HIV i chorymi na AIDS : (materiały metodyczne dla nauczycieli szkół medycznych ) / Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego ; [red. Danuta Stasiak]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, cop. 1992
Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANACH-GERLACH Zofia : Coś o wartościowaniu szkolnej rzeczywistości // Wychowanie na co Dzień. - 1996 , nr 4/5 , s. 37-40

BANACH-GERLACH Zofia : Coś pro domo sua // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 3, s. 13-16

BELCAR Bożena : Projekt jako metoda nauczania // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 24-25

DZIRBA Alina : Motywy wyboru zawodu medycznego przez młodzież u progu wejścia do Unii Europejskiej // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 1, s. 33-35

GOZDOWSKA Elżbieta : Modernizacja kształcenia podstawowego pielęgniarek w Polsce // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 5, s. 28-31

HALOTA Irena : Sytuacja zawodowa i społeczna pielęgniarek w Polsce // Polityka Społeczna. - 2004, nr 10, s. 4-7

KOLCZYŃSKI Mariusz : Sytuacja materialna środowiska pielęgniarskiego // Polityka Społeczna. - 1996, nr 4, s. 22-23

KONARSKA Iwona : Skalpelem w doktora : lekarze i pielęgniarki mają bardziej niebezpieczną pracę niż policjanci // Wprost. - 2006, nr 15, s. 92-93

LEŚNIOWSKA Joanna : Migracje polskich pielęgniarek - wstępne informacje // Polityka Społeczna. - 2008, nr 2, s. 19-21

MIELCZAREK Andrzej : Rola pielęgniarstwa geriatrycznego w placówkach opieki długoterminowej // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2 , s. 34-45

MOSSAKOWSKA Bibiana : Prawa dziecka chorego a przemoc instytucjonalna w placówkach zdrowia publicznego // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 16-19

OLUBIŃSKI Paweł : Społeczno-pedagogiczna problematyka opieki pielęgniarskiej // Wychowanie na co Dzień - 2001, nr 4/5, s. 23-26

OLUBIŃSKI Paweł : Praca socjalno-wychowawcza pielęgniarek w opinii hospitalizowanych pacjentów : (na przykładzie szpitala w małym mieście). Cz. 1-2 // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 6, s. 17-20 ; nr 7/8, s. 18-22

RAK Jerzy Marek : W nowej roli - pielęgniarz w terapii uzależnienia // Świat Problemów. - 2008, nr 4, s. 9

TRĘTKIEWICZ Barbara : Zawód pielęgniarki w aspekcie transformacji opieki zdrowotnej w Polsce // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2008, nr 2, s. 137-147

WALEWSKI Paweł : Licencja na ścielenie łóżka // Polityka. - 2006, nr 36, s. 32-33

WOJTCZAK Dorota : Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 4, s. 33-55

WIZYTY domowe pielęgniarek przed narodzinami dziecka i w okresie niemowlęctwa : najnowsze badania / David L. Olds [ i in.] // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 89-118

 

  

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.03.2010


© Biblioteka Pedagogiczna