Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

WOLONTARIAT JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNAREK Jacek : System zintegrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych. - S. 204 - 213 [W:] Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002

GÓRECKI Mirosław : Wolontariat. – S. 335 - 336 [W:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / pod red. Danuty Lalak i Tadeusza Pilcha. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 1999

HOLKA-POKORSKA Justyna : Idea wolontariatu a globalizacja pomocy medycznej i społecznej: na przykładzie Fundacji Johna Bosta w Bergerac. – S. 469 - 476 [W:] Społeczeństwo, demokracja, edukacja: nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000

KAMIEŃSKI Aleksander : Pracownicy socjalni, pracownicy kulturalni. – S. 88 - 97 [W:] Funkcje pedagogiki społecznej: praca socjalna i kulturalna. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982

KRZESIŃSKA-ŻACH Beata : Główne kierunki pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym: wolontariat. – S. 122 - 126 [W:] Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W.T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. – Białystok : Trans Humana, 2001

PRACOWNICY socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz : Wydawnictwo WSP, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CIESIOŁKIEWICZ Agnieszka : Wolontariat tematem konferencji międzynarodowej // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. – 1997, nr 9, s. 42 – 43

DĄBROWSKA Izabela E. : Dwa miliony wolontariuszy! // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 6, s. 47 – 52

DĄBROWSKA Izabela E. : Ostrołęccy wolontariusze // Problemy-Opiekuńczo -Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 17-20.

DRZAŻDŻEWSKI Stanisław : Prorodzinna opieka nad dzieckiem: ważniejsze pojęcia. Część I // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 5, s. 17 – 18

FRĄCZAK Piotr : Wolontariusz : osoba poszukiwana // Niebieska Linia. – 1999, nr 2, s. 22 – 23

GAŚ Zbigniew B. : Wolontariat w profilaktyce // Remedium. – 2002,  nr 6, s. 1 – 3

GAWROŃSKI Staś : Ochotnicy miłości bliźniego: przewodnik po wolontariacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 44 – 46

JODKO Małgorzata : Energia, zaangażowanie, wrażliwość  // Niebieska Linia. – 1999, nr 2, s. 25

KARTA Wolontariusza // Niebieska Linia. – 1999, nr 2, s. 25

KONARSKA Teresa, MIŁOSZEWSKA Ewa : Dobroczyńscy i filantropi XXI wieku // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 51/52, s. 21 – 22

MAKOWSKA Jadwiga : Wolontariusze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 5, dod. S. 13 – 15

MAKOWSKA Jadwiga : Zwyczajnie wspaniali // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 7, s. 23 – 26

MANDEL Eugenia : Pomaganie innym w wolontariacie: efekt płci i tożsamości płciowej // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 5, s. 412 – 422

MICHALAK Urszula : Wolontariat - służba na rzecz innych: konspekt zajęć  // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 12, s. 10 – 11
Propozycja zajęć lekcji wychowawczej lub religii w gimnazjum i w szkole średniej        

MICHALAK Urszula : Wolontariat młodzieżowy: program wychowawczy // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 12, s. 9 – 10

MIERZWIAK Rozalia : Wolontariat w gimnazjum? // Remedium. – 2001, nr 10, s. 10 – 11

NOSARZEWSKA Sylwia : Wolontariat w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : wielość spojrzeń // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 6, s. 30 – 32

PAJĄK Ewa : Działalność edukacyjna Korpusu Pokoju w Polsce // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 78 – 89

PIETKIEWICZ Barbara : Drugi pokój Pana Boga : skąd się biorą wolontariusze? // Polityka. – 2001, nr 9, s. 90-91

PRAJSNER Mira : Starszy Brat, Starsza Siostra // Remedium. – 2002, nr 4, s. 8-9

RESPONDEK Agnieszka : Kontrakt z wolontariuszem // Niebieska Linia. – 1999, nr 2, s. 24

WSZOŁEK Jan : Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 30 – 32

 

Oprac. Aneta Gałązka
na podstawie zbiorów BPP
filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 16.10.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna