Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

EDUKACJA REGIONALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

Zagadnienia ogólne
Programy i plany dydaktyczno-wychowawcze

ANGIEL Joanna : Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie : jak tworzyć szkolny program ścieżki międzyprzedmiotowej // W : Edukacja regionalna : dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka. - Wrocław, 1999. - S.134-139

ANGIEL Joanna, REPSCH Ewa : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie. - Warszawa : Polska Sekcja C.I.OF.F., 1999
Program przeznaczony dla I, II, III etapu edukacyjnego

BILIŃSKI Lucjan : Regionalizm - przeżytek czy szansa, której nie wolno zmarnować // Bibliotekarz. - 2000, nr 10, s. 9-13

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 68-71 : Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy V w szkole podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 58-60 : Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem. kim mogę być? : ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej : materiały pomocnicze dla uczniów oraz nauczycieli-wychowawców i nauczycieli przedmiotów skorelowane z Poradnikiem ścieżek edukacyjnych dla klasy IV szkoły podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 46-49 : Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia klasy V szkoły podstawowej. – Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. – S. 51-56 : Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla kl. IV-VI w szkole podstawowej : program. – Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. – 45 s.

BLEJA-SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA Maria : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy VI w szkole podstawowej. – Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. – S. 89-94 : Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie

BLEJA-SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA Maria : Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej. – Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. – S. 56-59 : Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie

BOCZUKOWA Beata : Edukacja regionalna // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 28-31

DYBA Kazimiera : Ojczyzna prywatna w szkolnej edukacji historycznej // Wiadomości Historyczne. – 1992, nr 4, s. 222-227

DENEK Kazimierz : Ojczyzna – podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 1/2, s. 3-8

EDUKACJA regionalna : dziedzictwo kulturowe w regionie : program dla szkoły podstawowej (klasy 1-6) / aut. Zofia Piwońska [i in.]. – Rzeszów : Wydaw. Oświat. FOSZE, 1999

EDUKACJA regionalna : dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka. – Wrocław : Wydaw. Silesia, 1999. – 323 s.

GOŁĘBIEWSKA Elżbieta, MAZIARZ Mariusz  :”Tu mieszkam i żyję – moje miejsce na Ziemi” – projekt programu edukacji regionalnej. – Kl. IV-VI szkoły podstawowej // Geografia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 77-82

KŁODNICKI Zygmunt : O sposobach gromadzenia materiałów z zakresu regionalnego dziedzictwa kulturowego // W: Edukacja regionalna : dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka. – Wrocław, 1999. – S. 72-93

KONIGSBERG Grzegorz : Multimedialny program “Nowa Sól” – przykład oryginalnego propagowania problematyki regionalnej w szkole średniej // Geografia w Szkole . – 1999, nr 4, s.228

KORALEWSKA Mariola : Jak można realizować ścieżkę regionalną? // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 107-108

KWAK Grażyna, BISKUP Elżbieta : Edukacja regionalna w nowej szkole // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 19, s. 6

MALINOWSKI Jan A. : Edukacja regionalna w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 9, s. 7-10

MOSIEK Tadeusz : O edukacji regionalnej. – Plan realizacji edukacji regionalnej w szkole podstawowej // Forum humanistów. – 2000, nr 4, s. 21-36

NOCOŃ Halina, SOPOT-ZEMBOK Barbara : Edukacja regionalna w ujęciu interdyscyplinarnym (na przykładzie programu nauczania dla klasy VII pt. “Ziemia Pszczyńska – dawniej i dziś”) // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 7/8, wkł. s. I-VII

RACZYŃSKA Dorota, JURSKA Elżbieta : Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolborzu w poszukiwaniu swoich korzeni // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 9, s. 15

SŁYSZEWSKA Alicja : Społeczno-kulturowa funkcja edukacji regionalnej na przykładzie doświadczeń kociewskich // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/11, s.34-36

SOPOT-ZEMBOK Barbara, NOCOŃ Halina : Wartości a edukacja regionalna // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 10/11, s. 29-30

STRUMIDŁO Maria : Nauczyciel bibliotekarz – animator wychowania regionalnego // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 1, s. 5-6

STROŃSKA Maria : Kształtowanie zainteresowań folklorem w edukacji wczesnoszkolnej // Forum humanistów. – 2000, nr 4, s. 62-66

ZELLMA Anna : Edukacja regionalna // Wychowawca. – 2000, nr 10, s. 8-11

ZELLMA Anna : Szkoła i dom w edukacji regionalnej // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 20-25

Propozycje metodyczne

ANGIEL Joanna : Jak realizować lekcje o własnym regionie? // Geografia w Szkole. - 1993, nr 5, s. 282-286

BINKIEWICZ-KOŁODZIEJ Danuta : Opowiem ci o mojej małej Ojczyźnie. Wyszukiwanie informacji na określony temat // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 6, s. 28-29

BRZEZIŃSKA Elżbieta : Spacerkiem po mojej miejscowości : propozycja zajęć integrujących różne dziedziny wiedzy // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 12-13

CZERNICKA Grażyna : Wystawy i plener fotograficzny : edukacja regionalna na przykładzie Gimnazjum w Pajęcznie. - Temat wystawy – “Nasze miasto i najbliższa okolica” // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s.18

DALIBÓG Anna : Regionalizmy w nauczaniu języka polskiego : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. - 2000/2001, nr 3, s. 105-106

DEDA Sławomir : Skąd pochodzimy, kim jesteśmy?. - Lekcja geografii // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 3, s. 3

GORLEWSKA Anna : Tematyka regionalna na lekcjach. - Edukacja historyczna // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 48-51

GORLEWSKA Anna : Tematyka regionalna w edukacji historycznej // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 4, s. 4

GRZELAKOWSKA Elżbieta, WALENTA Gabriela : Regionalizm – czy to tylko moda? // Przegląd Edukacyjny. - 1999, nr 4, s. 15-16
Propozycja zajęć nt. “Moje podwórko, ulice, miasto... - zabawa z herbami”- dla różnych grup wiekowych.

HELAK Jolanta : Jak realizujemy ścieżkę edukacji regionalnej w gimnazjum // Forum humanistów. - 2000, nr 4, s. 41-43

KACZMAREK Bogumiła : Realizacja ścieżki edukacji regionalnej w szkole podstawowej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 4, s. 46-67

KUBIAK Janina : Regionalia w bibliotece szkolnej : (o nieefektownych formach pracy słów kilka) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 14

KUBIAK Ewa, SZCZEPANIAK Maria : Nasze Winiary : projekt edukacyjny. - Edukacja regionalna // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 8-11

OLZACKA Katarzyna : “Patrzę na starą fotografię”, czyli edukacja regionalna w pracy biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 10

PROKOWSKA Teresa, MEDYŃSKA Marzena : Regionalizm w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 11, s. 26

PULS Ewa : Kształtowanie lokalnej świadomości historycznej poprzez konkurs wiedzy o przeszłości Bydgoszczy // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 3, s. 160-174

SOPOT-ZEMBOK Barbara : Wędrówki po małej ojczyźnie - Wycieczki // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 3, wkł. s. III-IV

STEFAŃSKA Kazimiera : Lekcje dziedzictwa kulturowego w regionie : sugestie metodyczne na temat lekcji plenerowych i muzealnych // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1997/1998, nr 3, s. 62-71

SZPULAK Grażyna : Edukacja regionalna na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku (formy realizacji) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 17

WURSZT Halina : Jak rozbudzam zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym kulturą naszego regionu // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 26-27

ZELLMA Anna : Organizacyjno-metodyczne aspekty wychowania do poszanowania dziedzictwa kulturowego w regionie // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 30-33

ZIELECKI Alojzy : Wiedza o regionie wprowadzeniem do edukacji historycznej // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 4, s. 205-212

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP


© Biblioteka Pedagogiczna