Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


ALEKSYTYMIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

MARUSZEWSKI Tomasz, ŚCIGAŁA Elżbieta : Emocje, aleksytymia, poznanie. - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

A JAK... aleksytymia // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 64
Aleksytymia niezdolność do odczuwania, uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji.

 ALEKSYTYMIA jako czynnik prognostyczny abstynencji od alkoholu / Piotr Januszko [i in.]. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2004, nr 3/4, s. 187-195
Celem badania było określenie zależności między aleksytymią a uzależnieniem od alkoholu.

 CO JA CZUJĘ : rozmowa z prof. Anną Matczak - o aleksytymii, czyli emocjonalnym analfabetyzmie / rozm. przepr. Joanna Podgórska // Polityka. - 2007, nr 7, dod. s. 4-6
Aleksytymia - niezdolność do rozpoznawania i nazywania własnych emocji, rozumienia ich i komunikowania innym.

HEBENSTREIT Anna, WAWRZYNIAK Małgorzata : Przechowalnia uczuć, wypożyczalnia słów // Charaktery. - 1999, nr 10, s. 36-37
Aleksytymia w filmie Ingmara Bergmana ,,Jesienna sonata".

JESIENNA sonata / reż. I. Bergman. - Rec.: Hebenstreit, Anna Wawrzyniak, Małgorzata // Charaktery. - 1999, nr 10, s. 36-37
Aleksytymia.

MARUSZEWSKI Tomasz, ŚCIGAŁA Elżbieta : Kłopotliwe uczucia // Charaktery. - 1998, nr 5, s. 12-16
Syndrom aleksytymii przejawia się m.in. niezdolnością do nazywania emocji.

ZDANKIEWICZ-ŚCIGAŁA Elżbieta, MARUSZEWSKI Tomasz : Ślepi na miłość // Charaktery. - 2006, nr 4, s. 22-27
Emocjonalny analfabetyzm. Syndrom aleksytymii. Mózgowe źródła zaburzenia.

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.03.2010


© Biblioteka Pedagogiczna