Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2010

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : poradnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

BIAŁA Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008. - S. 63-73: Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Nadpobudliwość psychoruchowa

BOBULA Stanisław : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w jego naturalnym środowisku // W: Prawo dziecka do zdrowia / red. Jadwiga Bińczycka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 197-203

BORKOWSKA Aneta : Oblicza impulsywności w zespole ADHD // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / red. nauk. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Lipowska. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 207-213

CHRZANOWSKA Beata, ŚWIĘCICKA Justyna : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Wyd. popr. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006

DIAGNOZA i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

JACHIMCZAK Beata : Problemy diagnozy i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z ADHD // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - S. 468-473

KALKA Dorota : Przyszłość w oczach młodzieży - jak i co planują adolescenci z nadpobudliwością psychiczną, dysleksją oraz młodzież uzależniona // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / red. nauk. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Lipowska. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 225-229

KOSSAKOWSKA-PETRYCKA Karolina, MISIAK Agnieszka : Nadpobudliwość psychoruchowa jako przyczyna trudności wychowawczych w domu i w szkole // W: Wokół wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jak Rostowski. - Łódź : Wydaw. Nauk. WSI, 2006. - S. 230-234

KOVÁCS Heike, KALTENTHALER Birgit : Moje dziecko ma ADHD / tł. [z niem.] Agnieszka Kalińska. - Kielce : "Jedność", 2008
Filia w Radomsku

KUBIAK Hanna : Neuropsychologiczne aspekty nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 209-217

KUTSCHER Martin L., ATTWOOD Tony, WOLFF Robert R. : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "K. E. Liber", 2007

LELITO Iwona : Model systemu opieki nad dziećmi z zespołem ADHD // W: Prawo dziecka do zdrowia / red. Jadwiga Bińczycka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 191-195

LIPOWSKA Małgorzata : Współczesne koncepcje współwystępowania dysleksji rozwojowej i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami rozwoju // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / red. nauk. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Lipowska. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 215-224

MACIARZ Aleksandra : Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2009. - S.47-71: Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową

MARCZAK Anna : Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole : dla nauczyciela przedszkola. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006

MUMBACH Bernd : Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców / przekł. Magdalena Labiś. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006

OD systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006

OSTUPIUK Krystyna : Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Dylematy diagnostyczne // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 219-233

PORTMANN Rosemarie : ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia / przeł. Ewa Kowalczyk. - Kielce : "Jedność", cop. 2006

RÓŻAŃSKA Katarzyna : Rodzina jako istotny element rozwoju dziecka z ADHD // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 245-260
M.in. omówiono definicje ADHD.

RYDZ Sylwia : Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // W: Jakość życia rodzinnego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Teresa Rostowska. - Łódź : Wydaw. Nauk. WSI, 2006. - S. 245-257

STRICHART Stephen S., MANGRUM Charles T. II : Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / przeł. [z ang.] Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

TOMCZAKOWSKA Patrycja : Terapia dzieci z ADHD - pomóż mi samemu zorganizować mój świat // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - S. 506-511

WIERCIŃSKA Dorota : Cechy dziecka z pedagogiczną protodiagnozą ADHD // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - S. 500-505

ZESPÓŁ nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Materiały szkoleniowe Polskiego Towarzystwa ADHD // W: Prawo dziecka do zdrowia / red. Jadwiga Bińczycka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 183-190

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄBEL Przemysław : ADHD czyli jazda rowerem bez pedałów // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 8-18
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji u osób dorosłych. Nowe spojrzenie na ADHD.

BRITZKOW Mirosława  :  Coaching rodzinny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2008, nr 7, s. 47-52
W ramach działalności Centrum Szkolenia Rodziny w Niemczech prowadzony jest coaching rodzinny jako forma wsparcia rodziny w życiu zawodowym i prywatnym. Szczególną uwagę poświęcono rodzinom, które mają dzieci z problemem ADHD.

CIESIOŁKIEWICZ Elżbieta, MACIEJEWSKA Anna, MATCZAK  Mirosława : Funkcjonowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole //  Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 3, s. 19-21

CHRZANOWSKA  Agnieszka : Choroby czar //  Charaktery. - 2009, nr 10, s. 27-30

CHRZANOWSKA Beata, ŚWIĘCICKA Justyna : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006 . - Rec.: Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 62-64
Informacje o tym czym jest ADHD i jak pracuje układ nerwowy dzieci z tą przypadłością. Przedstawienie problemów rodziców dzieci z ADHD i przykładów radzenia sobie z nimi.

CYRKLAFF Magdalena : Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 3-5
Wskazówki dla nauczycieli oraz rodziców dotyczące postępowania z dziećmi cierpiącymi na nadpobudliwość psychoruchową.

DRACHAL  Halina : Nie łobuz, choć przeszkadza // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 46, s. 9

FITA-CZUCHNOWSKA Marta : ADHD - zespół trudnego dziecka : poradnik dla rodziców // Wprost. - 2008, nr 23, s. 70-[75]
Poradnik dla rodziców dzieci z ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

FLOREK-PŁCZEK Anna, GROCHOWSKA Aneta, MIKA Maria : Sposoby postępowania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych wobec dzieci z zespołem hiperkinetycznym : (na przykładzie Tarnowa i regionu tarnowskiego). - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 6, s. 25-28
Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z Tarnowa i regionu tarnowskiego w marcu i kwietniu 2008 roku.

GELLETA-MAC Izabela : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 18-22
Objawy ADHD: nadruchliwość, impulsywność, zaburzenia uwagi. Jak pomóc tym dzieciom. Terapia. Przykłady zabaw.

HANĆ Tomasz : Kręte ścieżki rozwoju tożsamości // Remedium. - 2007, nr 1, s. 30-31
Problemy adaptacyjne nastolatków z ADHD.

HANĆ Tomasz : Wróżenie z etykiety diagnostycznej // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 58-59
Zasady działania mechanizmów utrwalania się tożsamości negatywnej nastolatków z ADHD.

JAK skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 1 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 1, dod. s. 13-15
Dyskusja.

JAK skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 2 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 25-28
Druga część dyskusji poświęcona sytuacji szkolnej dziecka z ADHD oraz interwencjom podejmowanym wobec takich dzieci przez wymiar sprawiedliwości. Jest to dyskusja, która odbyła się w ramach I Kongresu Instytucji Działających na rzecz Dzieci z ADHD 18 września 2006 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

JAWORSKA-BISKUP Katarzyna : Jak ujarzmić ADHD? - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 50-58
Strategie nauczania osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcji języka obcego.

KRUPIŃSKA Marta : Dzieci z ADHD : sprawcy i ofiary przemocy // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 27-29
Sprawozdanie z badań.

KOMOROWSKA Marta  : Zachowania agresywne model psychologiczny. Cz. 1  //  Remedium. - 2008, nr 11, s. 6-7

KUBIAK Hanna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 44-48
Ciekawe omówienie podstawowych problemów związanych z pracą nauczyciela z dziećmi nadpobudliwymi, objawy nadpobudliwości, postępowanie i praca z takim dzieckiem.

KULAWSKA  Ewa : Obraz, korelaty i mechanizmy psychologiczne nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci //  Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 3-4, s. 21-42

KUNERT Joanna  : Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD //  Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 210-215

LODZIK Aneta, SOCHA Joanna : Pobudzanie aktywności twórczej dzieci // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 10-11
Swobodna ekspresja w kształceniu zintegrowanym. Twórcza ekspresja w muzyce i plastyce. Metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.

MISIAK Agnieszka, KOSSAKOWSKA-PETRYCKA Karolina : Mam nadpobudliwe dziecko...: i co dalej? - Warszawa : WSiP SA, 2006. - Rec.: Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 62-64
Poradnik zawiera opisy typowych zachowań dzieci nadpobudliwych i propozycje rozwiązania różnych codziennych problemów, z którymi mają do czynienia rodzice tych dzieci.

MUMBACH Bernard : Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. - Rec.: Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 61-62
Zaprezentowanie wskazówek ćwiczeń i przykładów które pomogą rodzicom wypracować nowe, całościowe podejście do ADHD dziecka.

NIEMIEC Marta : Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych - (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego"). - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2009), s. [169]-186
Badania dzieci, pedagogów, psychologów oraz wychowawców dotyczące przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych.

NOGIEĆ  Katarzyna Maria : Drewniany pajac, żywy chłopiec - o "Pinokiu" nieco inaczej : "Pinokio" jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego //  Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 70-77

PAWLAK Piotr : Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 96-104 Sposób postępowania i modele terapii dzieci z ADHD.

RURA Grażyna : Nauczycielska optyka // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 45-47
Fakt pojawienia się w grupach przedszkolnych i w klasach szkolnych dzieci, które funkcjonują w sposób odmienny od reszty rówieśników (nadpobudliwość, problemy w kontaktach z rówieśnikami, przejmowanie roli lidera). Wzrost liczby dzieci ze zdiagnozowaną dysfunkcją w rozwoju. Wskazówki dla nauczycieli jak należy postępować z takimi dziećmi.

PRAJSNER  Mira : Jak pomóc dziecku gdy na drodze stają...rodzice? //  Remedium. - 2007, nr 2/3, dod. "Pomarańczowe Forum", s. 29-31

PRAJSNER  Mira : Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 1 //  Remedium. -  2007, nr 1, dod. "Pomarańczowe Forum", s. 13-15

PRAJSNER Mira  : Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 2 //  Remedium. - 2007, nr 2/3, dod. "Pomarańczowe Forum", s. 25-28

SŁOWIKOWSKA Teresa : Moda na ADHD? // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 23-25
Nadużywanie wobec dzieci i młodzieży w szkołach orzeczeń stwierdzających nadpobudliwość psychoruchową (ADHD).

STEFANIAK Monika, ŚLEBODA Renata : Na koniu do sprawności - zdrowotne walory hipoterapii //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 13-16

SZPETKOWSKA Elżbieta, PREISS Ilona : Niespokojne dzieci czy zespół ADHD... // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 7/8 [Magazyn Specjalny, z. 1], s. 53
Zaburzenia koncentracji uwagi. Nadruchliwość. Impulsywność. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi.

WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Nadpobudliwość psychoruchowa. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 19-22
Scenariusz zajęć z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, wykorzystujący muzykoterapię oraz metodę M. Kieryły, zwaną mobilną rekreacją muzyczną. Omówienie metody.

WÓJCIK Magda : Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 60-61

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.03.2010


© Biblioteka Pedagogiczna