Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


BITWA POD GRUNWALDEM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARNOLD Stanisław, ŻYCHOWSKI Marian : Zarys historii Polski : od początków Państwa do czasów najnowszych. - Wyd. 3. - Warszawa : "Polonia", 1966. - S. 38-39

BACZKOWSKI Krzysztof : Dzieje Polski późnośredniowiecznej : (1370-1506). - Kraków : "Fogra"
cop. 1999. - (Wielka Historia Polski / kom. red. Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski, Marian Zgórniak ; T. 3). - S. 90-100 : Wielka wojna z zakonem krzyżackim (1409-1411)

BACZKOWSKI Krzysztof : Historia. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - (Encyklopedia Szkolna ). - S. 785 : Bitwa pod Grunwaldem

BISKUP Marian, LABUDA Gerard : Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach : gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1986. - (Seria Monografii Pomorskich). - S. 363-366 : "Wielka Wojna" w latach 1409-1411 - zwycięstwo grunwaldzkie

BOBRZYŃSKI Michał : Dzieje Polski w zarysie / oprac. i wstępem poprzedzili M. H. Serejski, A. F. Grabski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - S. 207-211 : Pogrom Zakonu

BOGUCKA Maria : Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985. - S. 125-129 : Pogrom Zakonu

BOGUCKA Maria : Dzieje Polski do 1795 r. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej : historia Polski). - S. 115-120 : Pogrom Zakonu

BOGUCKA Maria : Historia Polski do 1864 roku. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 1999. - S. 78

BORUCKI Marek : Szkolny leksykon historyczny : fakty, biografie, pojęcia. - Warszawa : "Delta W-Z", [1997?]. - S. 31 : Bitwa pod Grunwaldem

BORTNOWSKI Władysław : Bitwa pod Grunwaldem : szkic historyczno-wojskowy. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1951

BORUCKI Marek : Ilustrowana historia Polski dla dzieci : od czasów najdawniejszych do roku 1945. - Bydgoszcz : "Somix", 1992. - S. 98-101 : Grunwald, 15 lipca 1410 roku

BRATKOWSKI Jan : Grunwald : szkic historyczny / oprac. Jasław z Bratkowa. - Poznań : nakł. Polsko-Katolickiej Księgarni Nakładowej Zdzisława Rzepeckiego i S-ki, 1910

CIESIELSKA Karola : W zasięgu krzyżackiego miecza. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1961. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej : historia Polski). - S. 112-118

CZUBIŃSKI Antoni, TOPOLSKI Jerzy : Historia Polski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. - S. 98-100

DĄBROWSKI Jan : Dzieje Polski średniowiecznej. T. 2, Od roku 1333 do 1506 / oprac. Jerzy Wyrozumski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" ; [Kryspinów] : "Platan", cop. 1995. - S. 277-279 : Bitwa pod Grunwaldem, 15 lipca 1410 r.

DŁUGOSZ Jan : Bitwa grunwaldzka : (z historii Polski) / oprac. Jan Dąbrowski. - Wrocław : Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; De Agostini Polska, cop. 2003

DŁUGOSZ Jan : Bitwa grunwaldzka : z historji Polski / Jan Długosz ; oprac. Jan Dąbrowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [192-?]

DYBKOWSKA Alicja, ŻARYN Jan, ŻARYN Małgorzata : Polskie dzieje : od czasów najdawniejszych do współczesności. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - S. 60-62 : Wielka wojna z Krzyżakami

DZIEJE Polski / red. Jerzy Topolski ; oprac. Jan Żak [i in.]. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - S. 194-195 : Bitwa pod Grunwaldem, Echa Bitwy pod Grunwaldem

DZIEJE Polski : do roku 1501 / pod red. Jerzego Topolskiego ; oprac. Jan Żak, Benon Miśkiewicz, Antoni Gąsiorowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 219-221

ENCYKLOPEDIA historii Polski : dzieje polityczne. T. 1 / Jan Dzięgielewski. - Warszawa : "Morex" : "Egross", 1994. - S. 218-219 : Grunwald, bitwa 1410

FONKOWICZ Jerzy, TWAROGOWSKI T. : Krwią i blizną : z dziejów oręża polskiego. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1972. - S. 48-57 : Grunwald

GÓRSKI Karol : Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - S. 123-127 : Wielka bitwa pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.)

GRUNWALD : 550 lat chwały / oprac. Jan St. Kopczewski, Mateusz Siuchniński. - Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1961

GRUNWALD w świadomości Polaków / współaut. Marian Biskup ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Filia w Bełchatowie

HISTORIA Polski do r. 1466 / red. Juliusz Bardach. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. - S. 288-293 : Wielka wojna z Zakonem i zwycięstwo pod Grunwaldem ; S. 293-294 : Historyczne znaczenie bitwy pod Grunwaldem

HISTORIA Polski. T. 1, Do roku 1764. Część 1, Do połowy XV w . / red. oprac. zbior. Tadeusz Manteuffel ; red. Henryk Łowmiański ; oprac. J. Bardach [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. - S. 573-579 : "Wielka wojna" i bitwa pod Grunwaldem

KASIUK Mieczysław : Bitwa pod Grunwaldem. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957

KLEIN Andrzej, NADOLSKI Andrzej, NOWAKOWSKI Andrzej : Album Grunwaldzki. - Olsztyn : Olsztyńskie Wydawnictwo Prasowe : nakł. "Gazety Olsztyńskiej", 1988

KŁOCZOWSKI Jerzy : Historia Polski : od czasów najdawniejszych do końca XV wieku. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. - S. 66

KOLANKOWSKI Ludwik : Polska Jagiellonów : dzieje polityczne / przygot. do druku Zygmunt Kolankowski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Olsztyn : Oficyna Warmińska, 1991. - S. 34-35

KUCZYŃSKI Stefan M. : Bitwa pod Grunwaldem. - Katowice : "Śląsk", 1987

KUCZYŃSKI Stefan M., OGRODZIŃSKI Władysław : Grunwald 1410-1960. - Olsztyn : "Pojezierze", 1959
Filia w Radomsku

KUCZYŃSKI Stefan M. : Spór o Grunwald : rozprawy polemiczne. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972
Zawiera m.in. rozdziały: Ocena ważniejszych źródeł (rozdz. 1, s. 13-37), Elementy geograficzne pola walki, czas przybycia wojsk i rozmieszczenie ich przed bitwą (rozdz. 2, s. 38-65), Liczebność i skład etniczny wojsk obu stron wojujących (rozdz. 3, s. 66-112), Sprawa budowy przeszkód, czas, sposób rozpoczęcia i taktyka bitwy (rozdz. 4, s. 113-135), Przedostatnia faza bitwy. Miejsce śmierci wielkiego mistrza i straty obu stron wojujących (rozdz. 5, s. 136-155), O funkcjach dowódczych Witolda pod Grunwaldem i o skutkach wojskowych i politycznych bitwy (rozdz. 6, s. 156-176)

KUCZYŃSKI, Stefan M. : Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411 / Wojskowy Instytut Historyczny. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980:

LEWICKI Anatol : Zarys historji [!] Polski : (w "Dodatku": literatura historyczna) / oprac. i uzup. Jan Friedberg. - Wyd. 11 szkolne. - Warszawa ; Kraków : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Lublin, dr. 1923. - S. 124-127 : Wielka wojna, 1409-1411

LEWICKI Anatol : Zarys historii Polski : (w "Dodatku": literatura historyczna) /; oprac. i uzup. Jan Friedberg. - Wyd. skrócone 8. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, [1919]. - S. 126-127

POLSKA, jej dzieje i kultura : od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1, Od pradziejów do roku 1572 / oprac. Włodzimierz Antoniewicz. - Kielce : "Art", 1992. - S. 205-216 : Grunwald i Horodło

POLSKIE tradycje wojskowe. [T.] 1, Tradycje walk obronnych z najazdami Niemców Krzyżaków, Szwedów, Turków i Tatarów / red. Janusz Sikorski ; Wojskowy Instytut Historyczny. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1990. - S. 79-98 : Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411

POTKOWSKI Edward : Grunwald 1410. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993

POTKOWSKI Edward : Grunwald 1410. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994
Filia w Radomsku

SAMSONOWICZ Henryk : Historia Polski do roku 1795. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. - S. 113-115 : Walka z Zakonem i bitwa pod Grunwaldem

SAMSONOWICZ Henryk : Polska : losy państwa i narodu do 1939 roku. - Wyd. 6. - Warszawa : "Iskry", 2003. - S. 106-109 : Wielka wojna z Krzyżakami

SAMSONOWICZ Henryk : Polska : losy państwa i narodu. - Warszawa : "Iskry", 1992. - S. 108-111 : Wielka wojna z Krzyżakami

SIENKIEWICZ Henryk : Bitwa pod Grunwaldem // W: Przez stulecia : opowiadania z historii Polski / zebrali i oprac. Stanisław Aleksandrzak, Marian Wadecki. - Wyd. 4. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1965. - S. 82-97

SIENKIEWICZ Henryk : Bitwa pod Grunwaldem // W: Przez stulecia : opowiadania z historii Polski / zebrali i oprac. Stanisław Aleksandrzak, Marian Wadecki. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1956. - S. 81-94

SŁOWO o Grunwaldzie : Długosz, Staroświecka pieśń, Jan z Wiślicy, Niemcewicz, Słowacki, Sienkiewicz / wybrał i objaśnił Stanisław Łempicki. - Kraków : "Czytelnik", 1945

SNOCH Bogdan : Szkolny Słownik Historii Polski. T. 1, Od pradziejów do roku 1795. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - S. 15-17 : Bitwa pod Grunwaldem

SZCZUR Stanisław : Historia Polski : średniowiecze. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002. - S. 488-492 : Wielka wojna

TOPOLSKI Jerzy : Historia Polski : od czasów najdawniejszych do 1990 roku. - Warszawa ; Kraków : "Polczek", 1992. - S. 97-98

TOPOLSKI Jerzy : Trudny lot orła białego : rozmowy o historii. - Warszawa : "Rytm", 1997. - S. 181-183

TOPOLSKI Jerzy : Zarys dziejów Polski. - Warszawa : "Interpress", 1982. - S. 56-57

TYMIENIECKI Kazimierz : Polska w średniowieczu. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. - S. 165-168

WIELKA encyklopedia PWN. T. 10, Gazy cieplarniane - guna / red. nacz. Jan Wojnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 495 : Grunwald

WYROZUMSKI Jerzy : Historia Polski do roku 1505. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - S. 272-277 : Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim i jej następstwa

ZARYS historii Polski / red. Janusz Tazbir. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. - (Z Prac Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk). - S. 110-115 : Wielkie wojny z Krzyżakami

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AŚCIK Kazimierz : Z zagadek bitwy grunwaldzkiej : (Odwrót wojsk litewsko-ruskich pod Grunwaldem był manewrem operacyjnym) // Mówią wieki. - 1975, nr 7, s. 25-26

BISKUP Marian : Pod Grunwaldem czy Grţnfeldem? (O nazwie miejsca bitwy z 1410 roku) //
Kwartalnik Historyczny. - 1991, nr 3, s. 99-101

KLIMECKA Grażyna : Rycerze Jagiełły w wielkiej wojnie 1410 roku // Mówią wieki. - 1985, nr 4, s. 1-4, 37

ŁOJKO Jerzy : Grunwaldzkie chorągwie Litwinów : (Na marginesie nowego wydania jedenastej księgi "Roczników" Jana Długosza) // Mówią wieki. - 1984, nr 8, s. 30-33

PTAK Jan : O chorągwiach nie tylko krzyżackich // Mówią wieki. - 1988, nr 11, s. 38-43
M.in. o chorągwiach w bitwie pod Grunwaldem.

SIKORSKA Jolanta : Legenda bitwy pod Grunwaldem na przełomie XIX i XX wieku // Mówią wieki. - 1981, nr 8, s. 29-32

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.03.2010


© Biblioteka Pedagogiczna