Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


ALKOHOLOWY ZESPÓŁ PŁODOWY (FAS)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HRYNIEWICZ, Danuta : Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

SARNACKA Bernadetta : Dzieci z FAS // W: Oblicza pedagogii : praca zbiorowa / red. red. nauk. Katarzyna Jarkiewicz. - Kraków : Wydaw. WAM, 2005. - S. 173-185

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

VI [Szósty] Światowy FAS /  oprac. na podst. informacji prasowej PARPA //  Remedium. - 2006, nr 10, s. 30
Promocja abstynencji alkoholowej u kobiet w ciąży. Płodowy Zespół Alkoholowy.

ADAMCZYK Dariusz : Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek. - Bibliogr. //  Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 24-27

BACKER Monika : Alkoholowy Zespół Płodowy - niechciane picie, niezawinione kalectwo // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 1, s. 129-130

BOJARSKA Lucyna : Dzieci z FAS w szkole... // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 27-29
Skąd się bierze Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS/FAE) - zespół chorobowy. Rozmowy nauczycieli z uczniami i rodzicami na ten temat.

BOJARSKA Lucyna : I dzieci z FAS w przedszkolu. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 29-[30]
9 września - na całym świecie obchodzony jest Dzień FAS. FAS/FAE - Alkoholowy Zespół Płodowy.

CHOLEWA Jadwiga : Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 15

CZECH Ewa, Hartley Marek : Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci // Alkoholizm i Narkomania. - 2004, nr 1/2, s. 9-20

DYR Wanda : Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 4, s. 395-406
Płodowy zespół alkoholowy - doświadczenia na zwierzętach.

DYR Wanda : Teratogenne działanie alkoholu // Alkoholizm i Narkomania. - T. 18 : nr 1-2 (2005), s. 19-25

DZIAŁDOWSKA Olga : Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 39-41

DZIEWIĘĆ miesięcy bez alkoholu : ogólnopolska kampania edukacyjna "Ciąża bez alkoholu" 2007  //  Świat Problemów. - 2007, nr 8, dod.  s. I-IV

FAS - od diagnozy do terapii // Remedium. - 2008, nr 6, s. 12

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz : Uzależnienie alkoholowe a rodzicielstwo //Problemy Alkoholizmu. -1998, nr 4, dod. s. III-IV

ILNICKA MAGDALENA : One nie potrafią sobie tego darować // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 6-8

JADCZAK-SZUMIŁO Teresa : Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS? // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 8-11

(KAW) : FAS i procenty... //  Świat Problemów. - 2008, nr 10, s. 30-32

KLECKA Małgorzata : Alkoholowy zespół płodowy FAS : zaburzenia pierwotne i wtórne // Bliżej przedszkola . - 2004, nr 4, s. 26-27

KLECKA Małgorzata : Fetal Alcohol Syndrome - Alkoholowy Zespół Płodowy : poalkoholowe dzieci ze złożoną niepełnosprawnością // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 8, s. 46-55

KLECKA Małgorzata : Objawy i wczesne rozpoznanie FAS // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 7-9

[KOBIETY i alkohol] // Świat Problemów. - 2002, nr 10

KOMOROWSKA Marta : Diagnoza FAS w praktyce // Remedium. - 2007, nr 12, s. 6-7

KOMOROWSKA Marta : Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD // Remedium. - 2007, nr 9, s. 24-25
Zaburzenia w rozwoju i trudności w uczeniu się matematyki u dzieci które w okresie płodowym miały kontakt z alkoholem.

KOMOROWSKA Marta : Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD // Remedium. - 2007, nr 12, s. 6-7

KUKIEŁKA Dorota: Grupa wsparcia dla kobiet w Lipsku // Świat Problemów. - 2004, nr 4, s. 21-23

LASKOWSKA Beata : Alkoholizm matki i jego destrukcyjny wpływ na dziecko // Studia nad Rodziną. - 1998, nr 1, s. 177-185

LASKOWSKA Beata: Dziecko jak gąbka : alkoholizm matki i jego niszczący wpływ na dziecko // Głos dla Życia. - 2000, nr 4, s. I-III

LICHTENBERG-KOKOSZKA Emilia, STRAUB Renata : W okresie prenatalnym : FAS - alkoholowy zespół płodowy // Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 28-31

LIPSKI Wiesław : Urodzeni uzależnieni // Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 34-35

LISZCZ Krzysztof : Nadzieja w nas : dzieci z alkoholowym zespołem płodowym // Niebieska Linia. -2006, nr 3, s. 12-13

MARCINKOWSKI Jerzy T., BAJEK Anna, GALEWSKA Irena : Odpowiedzialni rodzice // Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 20-21
Zawiera: Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), Płodowy Zespół Tytoniowy (FTS).

MOSKALEWICZ Jacek : Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 1, s. [55]-63
Przegląd najważniejszych pozycji literatury po kątem prac, które mogą mieć znaczenie dla oceny problemów zdrowia prokreacyjnego w Polsce związanych z alkoholizmem, takich jak: zakłócenia dojrzewania, zaburzenia miesiączkowania, rak piersi, bezpłodność oraz zaburzenia mające wpływ na przebieg ciąży i płód (poronienia, urodzenia z niedowagą, alkoholowy zespół płodowy - FAS).

MOSZCZYŃSKI Paulin : Alkohol a ciąża // Lider. - 2001, nr 12 s. 3

NARAŻENIE płodu na działanie alkoholu a mózg (FAS) // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 39 - 41

MATKI uzależnione od alkoholu // Świat Problemów. - 2002, nr 3

NIE PIJĘ za jego zdrowie // Remedium. - 2007, nr 10, s. 12
Ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest propagowanie alkoholowej abstynencji w okresie ciąży. Hasło kampanii "Nie piję za jego zdrowie" oznacza, że każda ilość wypitego przez przyszłą matkę alkoholu może negatywnie wpływać na rozwój płodu.

NIKODEMSKA Sabina : Z badań nad uzależnieniem kobiet i jego następstwami zdrowotnymi // Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 18-21

PIWKO Krystyna : Alkoholowy zespół płodowy (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) // Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25

PLUSKOTA Katarzyna : Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 28-31
Charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego FAS (Fetal Alcohol Syndrome). Uszkodzenia rozpoznawane u dzieci. Rehabilitacja .

PŁACHCIŃSKA Grażyna : Kobieta i alkohol : co z tego wynika // Świat Problemów. - 2008 nr 3 s. 4-9

PŁEĆ a picie alkoholu // Świat Problemów. - 2004 nr 1 s. 38

PRAJSNER Mira : Problemy zdrowotne // Remedium. - 2003, nr 1, s. 18-19

PRZYSTAŁOWSKA Magdalena : Płodowy Zespół Alkoholowy // Remedium. - 2006, nr 10, s. 31-32

PULCYN Tadeusz : Sukces zaufania // Świat Problemów. - 2007, nr 10, s. 10-15
Tematem art. jest adopcja czworga dzieci z alkoholowym zespołem płodowym FAS (zaburzenie rozwoju płodu pod wpływem działania alkoholu) Numer skupia się na kampanii "Ciąża bez alkoholu" i na uniwersalnej profilaktyce.

SAWAŚCIUK Ewelina : Z FAS-trygowane dzieci // Charaktery. - 2007, nr 8, s. 64-67

SARWIŃSKA Monika : Trudne dzieci z syndromem FAS //  Gazeta Szkolna. - 2006, nr 9/10, s. 18

SIEROSŁAWSKI Janusz : Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo // Świat Problemów. - 2002 nr 3 s. 4 -5

SZYDŁOWSKA Teresa : Temat tabu // Świat Problemów. - 2002 nr 3 s. 36-37

WALEWSKI Paweł : Picie brzemienne // Polityka. - 2006 nr 35 s. 76-[77]

WINNICKA Ewa : Wódka z mlekiem // Polityka. - 2007, nr 6, s. 20-22

ZDUNEK Aneta  : Wyścig żółwia z zającem - konferencja podsumowująca pierwszy etap kampanii "Ciąża bez alkoholu" //  Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 30-34

ZIÓŁKOWSKI Marcin [i in.]: Picie alkoholu i palenie papierosów przez kobiety ciężarne // Alkoholizm i Narkomania. - 1997, nr 4, s. 591-598

 

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.02.2010


© Biblioteka Pedagogiczna