Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ANTONI CZECHOW
(29.01.1860 - 15.07.1904)
150. rocznica urodzin
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

AFORYZMY / wybr. i wstęp opatrzył René Śliwowski ; przeł. [z ros.] Irena Bajkowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - (Biblioteczka Aforystów)

CZŁOWIEK w futerale : opowiadania / przeł. Maria Dąbrowska, Jerzy Wyszomirski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1967. - Koliber)

IZBRANNYE proizvedeniâ v treh tomah. - Moskva : "Hudožestvennaâ Literatura", 1964. - T. 1: Povesti i rasskazy 1880-1888

IZBRANNYE proizvedeniâ v treh tomah. - Moskva : "Hudožestvennaâ Literatura", 1967. - T. 1: Povesti i rasskazy 1880-1888. - 606, [2] s. : fot. portr.

IZBRANNYE proizvedeniâ v treh tomah. - Moskva : "Hudožestvennaâ Literatura", 1962. - T. 1: Povesti i rasskazy 1880-1888

IZBRANNYE proizvedeniâ v treh tomah. - Moskva : "Hudožestvennaâ Literatura", 1964. - T. 2: Povesti i rasskazy 1888-1896. - 612, [4] s.

IZBRANNYE proizvedeniâ v treh tomah. - Moskva : "Hudožestvennaâ Literatura", 1964. - T. 3: Povesti i rasskazy 1897-1903 ; P'esy 1887-1903

IZBRANNYE proizvedeniâ v treh tomah. - Moskva : "Hudožestvennaâ Literatura", 1967. - T. 3: Povesti i rasskazy 1897-1903 ; P'esy 1887-1903. - 605, [3] s.

IZBRANNYE proizvedeniâ v treh tomah - Moskva : "Hudožestvennaâ Literatura", 1962. - T. 3: Povesti i rasskazy 1897-1903 ; P'esy 1887-1903. - 621, [3] s.

JUBILEUSZ ; Kameleon ; Końskie nazwisko / wstęp Zofia Karpińska ; Centralna Rada Związków Zawodowych w Polsce. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949. - (Biblioteczka Świetlicowa ; Nr 20)

KAŠTANKA : rasskazy. - Moskva : "Sovetskaâ Rossiâ", 1969. - (Škol'naâ Biblioteka)

KOŃSKIE nazwisko i inne opowiadania / tł. Jerzy Wyszomirski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1953

LISTY. T. 1 / przeł. Natalia Gałczyńska, Ałła Sarachanowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988

LISTY. T. 2 / przeł. Natalia Gałczyńska, Ałła Sarachanowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988

Moje życie i inne opowiadania. [T.] 1 / przeł. Irena Bajkowska ; wyboru dokonał Jerzy Pański. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Czytelnik", 1979

Moje życie i inne opowiadania. [T.] 2 / przeł. Maria Dąbrowska, Natalia Gałczyńska, Jarosław Iwaszkiewicz ; wyboru dokonał Jerzy Pański. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Czytelnik", 1979

OPOWIADANIA / oprac. Wiktor Jakubowski ; tł. [z ros.] Z. Kołaczkowska. - Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 1949. - (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy / red. Stanisław Pigoń ; Nr 65)

OPOWIADANIA / przeł. [z ros.] Irena Bajkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1984

OPOWIADANIA / tł. Irena Bajkowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1971 - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

OPOWIADANIA ; Wiśniowy sad / tł. Jerzy Pomianowski, Tadeusz Łopalewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1949. - (BWP Biblioteka w Prenumeracie ; 6)

OPOWIADANIA : 1880-1883 / tł. Zofia Kaczorowska, Jerzy Wyszomirski. - Warszawa : "Czytelnik", 1956. - (Dzieła : w jedenastu tomach / Antoni Czechow ; red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 1)

OPOWIADANIA : 1883-1884 / tł. Aleksander Wat. - Warszawa : "Czytelnik", 1956. - (Dzieła : w jedenastu tomach / Antoni Czechow ; red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 2)

OPOWIADANIA 1885 / przeł. Janina Brzechwa [i in.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1957. - (Dzieła : w jedenastu tomach / red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 3)

OPOWIADANIA 1886 / przeł. Irena Bajkowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1957. - (Dzieła : w jedenastu tomach / red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 4)

OPOWIADANIA : 1887-1888 / przeł. Irena Bajkowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1958. - (Dzieła : w jedenastu tomach / Antoni Czechow ; red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 6)

OPOWIEŚCI i opowiadania : 1889-1892 / przeł. Irena Bajkowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1958. - (Dzieła : w jedenastu tomach / red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 7)

OPOWIADANIA i opowieści : 1893-1895 / przeł. Irena Bajkowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1959. - (Dzieła : w jedenastu tomach / red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 8)

OPOWIADANIA i opowieści / przeł. Irena Bajkowska ; oprac. René Śliwowski. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1989

OPOWIEŚCI i opowiadania : 1896-1903 / tł. Irena Bajkowska, Jerzy Wyszomirski. - Warszawa : "Czytelnik", 1959. - (Dzieła : w jedenastu tomach / red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 9)

OŚWIADCZYNY żart sceniczny w 1 akcie / przeł. z ros. Maria Czanerle ; wstęp Czesława Wojeńska ; Komisja Centralna Związków Zawodowych w Polsce. - Warszawa : "Książka", 1948. - (Biblioteczka Świetlicowa ; Nr 6)

P'ESY. - Moskva : "Hudožestvennaâ Literatura", 1964

P'ESY. - Moskva : "Detskaâ literatura", 1972. - (Škol'naâ Biblioteka)

POVESTI. - Moskva : "Hudožestvennaâ Literatura", 1968

RASSKAZY / oprac. i wstępem opatrzyła Oktawia Opólska-Danecka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965

RASSKAZY. - Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Detskoj Literatury, 1960. - (Škol'naâ Biblioteka)

RASSKAZY i povesti. - Moskva : "Detskaâ Literatura", 1964

SACHALIN ; Listy / wybór, oprac. i przypisy Natalia Modzelewska ; tł. Irena Bajkowska, Natalia Gałczyńska. - Warszawa : "Czytelnik", 1962. - (Dzieła : w jedenastu tomach / Antoni Czechow ; red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 11)

Syrena / tł. [z ros.] Janina Brzechwa [i in.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968

ŚMIERĆ urzędnika ; Kameleon ; Człowiek w futerale / tł. Agnieszka Marciniuk ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2008. - (Lektura z opracowaniem)
Filia w Opocznie

ŚWIĘTA noc i inne opowiadania / wybór Natalia Modzelewska. - Warszawa : "Czytelnik", 1985

UTWORY sceniczne / tł. Irena Bajkowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1960. - (Dzieła : w jedenastu tomach / Antoni Czechow ; red. i wstęp Natalia Modzelewska ; Tom 10)

WESELE ; Niedźwiedź ; Zapomniałem / przekł. Jerzy Wyszomirski, Aleksander Maliszewski ; Centralna Rada Związków Zawodowych w Polsce. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950. - (Biblioteczka Świetlicowa ; Nr 66)

WIECZÓR literacki : drobne utwory dramatyczne, inscenizacje, opowiadania / [przeł. z ros.] Maria Dąbrowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1954. - (Biblioteka Świetlicowa "Czytelnika")
Zawiera utwory : Potwarz, Eskulapowi, Kameleon, Chirurgia, Z deszczu pod rynnę, Wint, Końskie nazwisko, Przesolił, Złoczyńca, Damy, Długi język, Nie udało się, Chórzystka, Wańka, Los na loterii, Niedźwiedź, Oświadczyny, Wesele, Tragik mimo woli, Jubileusz, O szkodliwości palenia tytoniu

WYBÓR dramatów / przeł. Natalia Gałczyńska ; oprac. René Śliwowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - (Biblioteka Narodowa. Seria 2, ISSN 0406-0636 [od 1979 r.] ; Nr 198)

WYBÓR opowiadań / [przeł. z ros. Irena Bajkowska]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1969

WYBÓR opowiadań / [przeł. z ros. Irena Bajkowska]. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1977. - (Biblioteka Lektur Szkolnych)

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CZECHOW w oczach krytyki światowej / wyboru dokonał René Śliwowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - (Wielcy Pisarze w Oczach Krytyki Światowej / red. Henryk Krzeczkowski)

CZECHOW we wspomnieniach swoich współczesnych / tł. [ z ros.] Stefania Bądkowska ; tł. [z ros.] Stefania Podhorska-Okołów. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

DZIEJE literatur europejskich. [T.] 3. Cz. 1, Literatura rosyjska, literatura ukraińska, literatura białoruska, literatura czeska, literatura słowacka, literatura łużycka / red. Władysław Floryan. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 180-191 : Antoni Czechow (proza) ; S. 246-250 : Dramaturgia Antona Czechowa

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", 2005. - S. 160 : Czechow Antoni ; S. 1033-1035 : "Śmierć urzędnika" ; S. 1133 : "Wujaszek Wania" ; S. 1072 : "Trzy siostry"

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : "Greg", 2006. - S. 139 : Czechow Antoni ; S. 337-338 : Kameleon

ERMILOV Vladimir Vladimirovič : Antoni Czechow 1860-1904 / [przeł. Maria Aszerówna]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954

KAMIŃSKI Leszek : Leksykon dzieł literackich. - Warszawa : Oficyna Panda, [1996]. - S. 297 : Trzy siostry ; S. 318 : Wiśniowy sad ; S. 323 : Wujaszek Wania

KLIMEK Janusz : Muzyczny model kompozycyjny opowieści Antoniego Czechowa "Step" // W : Z zagadnień rozwoju poetyki prozy rosyjskiej : praca zbiorowa / red. Gabriela Porębina. - 1979. - (Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze ; 3). - S. 48-57

KSENICZ Andrzej : Antoni Czechow i świat jego dzieła / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1992

LESZCZYŃSKI Tadeusz : O Antonim Czechowie. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1955

LIPSZYC Grzegorz : Uwagi inscenizacyjne // W : Antoni Czechow ; wieczór literacki : drobne utwory dramatyczne, inscenizacje, opowiadania / [przeł. z ros.] Maria Dąbrowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1954. - (Biblioteka Świetlicowa "Czytelnika"). - S. 177-200
Utwory Czechowa : Potwarz, Eskulapowi, Kameleon, Chirurgia, Z deszczu pod rynnę, Wint, Końskie nazwisko, Przesolił, Złoczyńca, Damy, Długi język, Nie udało się, Chórzystka, Wańka, Los na loterii, Niedźwiedź, Oświadczyny, Wesele, Tragik mimo woli, Jubileusz, O szkodliwości palenia tytoniu

LITERATURA, wiedza o kulturze / przew. kom. red. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2006. - (Encyklopedia Szkolna WSiP). - S. 124-125 : Czechow

LITERATURA rosyjska w zarysie / red. Zbigniew Barański, Antoni Semczuk. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - S. 606-623 : Antoni Czechow

LITERATURA rosyjska w zarysie. Cz. 2 / red. Zbigniew Barański, Antoni Semczuk ; Zbigniew Barański. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., [1986]. - S. 606-623 : Antoni Czechow

MAKOWIECKI Andrzej Z. : Słownik postaci literackich : literatura powszechna. - Warszawa : Świat Książki, 2004. - S. 550-551 : Wojnicki Iwan Piotrowicz (Wujaszek Wania) ; S. 427-428 : Raniewska Lubow Andriejewna

MICHALSKA-SUCHANEK Mirosława : "Czarny Mnich" Antoniego Czechowa. Emotywna waloryzacja świata przedstawionego // W: Literatura rosyjska : nowe zjawiska. Reinterpretacja / red. Zbigniew Barański, Antoni Semczuk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1508). - S. 59-73

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon lektur szkolnych. - Warszawa : "BGW", 1993. - S. 55-58 : Czechow antoni ; "człowiek w futerale" ; "Trzy siostry"

MODZELEWSKA Natalia : Pisarz i miłość : Dostojewski, Czechow. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975

MUCHA Bogusław : Historia literatury rosyjskiej : zarys. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP, 2000. - S. 407-416 : Lata osiemdziesiąte (1882-1894). Miedzy realizmem a materializmem
M.in. w rozdziale obszerne informacje o Antonim Czechowie

PISARZE świata : słownik encyklopedyczny. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 1999. - S. 145 : Czechow Anton

POLLAK Seweryn : Słowo wstępne // W : Antoni Czechow ; wieczór literacki : drobne utwory dramatyczne, inscenizacje, opowiadania / [przeł. z ros.] Maria Dąbrowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1954. - (Biblioteka Świetlicowa "Czytelnika"). - S. 3-7
Utwory Czechowa : Potwarz, Eskulapowi, Kameleon, Chirurgia, Z deszczu pod rynnę, Wint, Końskie nazwisko, Przesolił, Złoczyńca, Damy, Długi język, Nie udało się, Chórzystka, Wańka, Los na loterii, Niedźwiedź, Oświadczyny, Wesele, Tragik mimo woli, Jubileusz, O szkodliwości palenia tytoniu

ROSKIN A. : Czechow : opowieść biograficzna / adaptacja Maria Wisłocka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962
Filia w Bełchatowie

RURAWSKI Józef, BIAŁA Alina : Lektury szkolne A-Z dla klas VII-VIII : autorzy, utwory, terminy. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW" ; Wydaw. Graf-Punkt, 1996. - S. 24-26 : Czechow Antoni Pawłowicz ; "Śmierć urzędnika" ; "Kameleon" ; "Człowiek w futerale"

SIELICKI Franciszek : Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1985. - S. 496-539 : Antoni Czechow (1860-1904)

SŁOWNIK lektur : liceum / pod red. Henryka Sułka. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2006. - S. 116-117 : Czechow Antoni ; S. 121 : "Człowiek w futerale" : S. 635-636 : "Wiśniowy sad"

SZKŁOWSKI Wiktor : O prozie : rozważania i analizy. [T.] 2 / przeł. Seweryn Pollak. - Warszawa : państw. Inst. Wydaw., 1964. - S. 328-337 : O wewnętrznej sprzeczności i przemienności charakteru bohaterów Czechowa

ŚLIWOWSKI René : Antoni Czechow. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - (Ludzie Żywi)

ŚLIWOWSKI René : Antoni Czechow. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. - (Profile)

ŚLIWOWSKI Rene : Antoni Czechow // W : Literatura rosyjska : podręcznik. T. 2 / [Zbigniew Barański]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - S. 513-537

ŚLIWOWSKI René : Od Turgieniewa do Czechowa : z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970

TERMER Janusz : Leksykon : 155 najważniejszych książek świata. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - S. 59-60 : "Człowiek w futerale" ; S. 60-61 : Czechow Anton

TRIOLET Elsa : Antoni Czechow : jego życie i twórczość / [przeł. z fr.] Zofia Szczuka-Chorzelska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1961

W ŚWIECIE literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łuniewska. - Kraków : universitas, 2006. - S. 221-258 : Czechow

WISŁOWSKA Maria : Czechow : opowieść biograficzna / adapt. Maria Wisłocka [wg A. Roskina ; il. Józef Czerwiński]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962
Filia w Bełchatowie

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHIAROMONTE Nicola : Wspaniały Czechow // Tł. Stanisław Kasprzysiak // Teatr. - 1991, nr 6, s. 21-22
O utworze "Mewa"  

CLAYTON Douglas : Czechow i włoska komedia masek // Teatr. - 1992, nr 1, s. 19   FAST Piotr : Czechow wobec zagadnienia tradycji i nowatorstwa : (na marginesie eseju Ilji Erenburga) // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 5, s. 37-45

FILIPOWICZ Aleksandra : Opętani karierą : (o szaleństwie w dziewiętnastowiecznej prozie rosyjskiej) // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 79-98
Bohaterowie A.Puszkina (Dama pikowa), M.Gogola (Pamiętnik wariata), F.Dostojewskiego (Sobowtór), A.Czechowa (Czarny mnich)

KORKOZOWICZ Jerzy : Nad Czechowem // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 2, s. 12
"Dama z pieskiem" Antoniego Czechowa

KSIĄŻCZAK Z. : Droga do współczesnego Czechowa // Polonistyka. - 1988, nr 7, s. 519-523  

MUCHA Bogusław : Autobiografia epistolarna Antona Czechowa // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 10, s. 141-142  

NAJDEK B. : Antoni Czechow na lekcji literatury w klasie VIII // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R.39: 1993/94, z.5, s.55-59 ,,Śmierć urzędnika'' i ,,Kameleon'' (lektury szkoły podstawowej)  

PAŹNIEWSKI Włodzimierz : Lustro Czechowa // Twórczość. - R. 61, nr 5 (2005), s. 127-130

PRZYBYŁA Wiesław : "Śmierć urzędnika" Czechowa - realizm komunikacji // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s. 7-14

SAMCZUK Antoni : Kartki z teatralnej recepcji "Trzech sióstr" w Polsce // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 5, s. 31-36

SEMCZUK Małgorzata : Dramaty Czechowa na scenach polskich (1989-2000) // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 5, s. 31-36

SERCZYK Władysław Andrzej : Rosja w epoce Czechowa : studium o inteligencji rosyjskiej// Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 5, s. 1-10
M.in. o twórczości Czechowa

ŚLIWOWSKI René : Sto lat bez Czechowa z Czechowem // Przegląd Humanistyczny. - R. 48, nr 5 (2004), s. 11-19

TOŁCZYK Dariusz : Sala nr 6 // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 7, s. 64-69

VENCLOVA Tomas : Przyszywany dziadek Charmsa czyli młody Czechow // Zeszyty Literackie. - 1993, nr 43, s. 86-95
O utworze "Buty na miękko "

WANAT Andrzej : Z notatek o Czechowie // Dialog. - 1990, nr 7, s. 86-89
Adnotacje:  nt. czasu i historii w utworach Antona Czechowa

ZEGALSKI Jerzy :  Profesor Sieriebriakow //  Teatr. - 1994, nr 7/8, s. 47
O utworze " Wujaszek Wania"

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna