Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)
Rok 2010 ogłoszony jest przez polski parlament Rokiem Chopinowskim

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALBUM Chopina = L'Album de Chopin 1829 - 1831 / oprac. i wstęp Jerzy Maria Smoter ; przekł. na jęz. fr. Jerzy Lisowski. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975
Filia w Bełchatowie

ALMANACH Chopinowski 1949 : kronika życia : dzieło : bibliografia : literatura : ikonografia : varia / oprac. Karol Stromenger, Bronisław Edward Sydon ; red. Witold Rudziński. - [Warszawa] : "Czytelnik", [1949]

BELZA Igor : Fryderyk F. Chopin / przekł. autoryzowany [ z jęz. rosyjskiego] Jadwiga Ilinicka. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Instytut Wydaw. PAX, 1980

BISSINGER-ĆWIERZ Urszula, HOFMAN Zdzisław : Aktywne działania przez sztukę : chopinowskie inspiracje muzyczne : poradnik dla nauczycieli i animatorów kultury. - Lublin : KLANZA, 1999
Filia w Tomaszowie Maz.

BROSZKIEWICZ Jerzy : Kształt miłości. - Wyd. 8. - Warszawa : "Czytelnik", 1967

BROSZKIEWICZ Jerzy : Opowieść o Chopinie / [il. Bożena Truchanowska, Wiesław Majchrzak]. - Warszawa - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1963

BRUDNICKI Jan Z. : Fryderyk Chopin 1810-1849 : poradnik bibliograficzny. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : BN, 1965

CHOMIŃSKI Józef M. : Chopin. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978

CHOPIN / oprac. Wład ysław Dulęba. - Wyd. 2. - Kraków : Polskie Wdaw. Muzyczne, 1980
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

CHOPIN i jego ziemia = Chopin i ego rodina = Chopin and the land of his birth = Chopin et son pays natal = Chopin und seine Heimat / zdj. Andrzej Zborski ; tekst Józef Kański. - Wyd. 2. - [Warszawa] : "Interpress", 1979

CHOPIN w kraju : dokumenty i pamiątki / zebrała i oprac. Krystyna Kobylańska / przedmowa Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955

CEGIEŁŁA Janusz : Przeboje mistrzów. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 1987. - S. 94-101 : Fryderyk Chopin (1810-1849) (Życzenie op. 74 nr 1; Etiuda c-moll op. 10 nr 12 Rewolucyjna; Polonez A-dur op. 40 nr 1; polonez As-dur op. 53)

CHOPIN żywy w swoich listach i w oczach współczesnych / opracowali Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959
Filia w Radomsku

CZARTKOWSKI Adam, JEŻEWSKA Zofia : Fryderyk Chopin. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975

DZIEJE muzyki polskiej w zarysie / Grzegorz Michalski [i in.]; red. Tadeusz Ochlewski. - Warszawa : "Interpress", 1977. - S. 80-87 : Fryderyk Chopin

EINSTEIN Alfred : Muzyka w epoce romantyzmu / przeł. Michalina i Stefan Jarocińscy. - Wyd. 2. - Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983. - S. 227-234 : Oryginalność Chopina

ENCYKLOPEDIA muzyczna PWM : część biograficzna. [ T. 2], cd / red. Elżbieta Dziębowska. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. - S. 108-192

ENCYKLOPEDIA muzyki / red. Andrzej Chodkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - S. 152-155 : Chopin Fryderyk Franciszek

ERHARDT Ludwik : Muzyka w Polsce. - Warszawa : "Interpress", 1974. - S. 36-40

FRĄCZYK Tadeusz : Warszawa młodości Chopina. - Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961

GORDON-SMITH Maria, MAREK Georg R. : Chopin / przekł. autoryzowany [z ang.] Aldona Szpakowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1990

HARTWIG Edward : Żelazowa Wola / wstęp Regina Smendzianka. - Warszawa : "Arkady", 1975

HOESICK Ferdynand : Chopin : życie i twórczość : Kopernik fortepianu, [1966?]

HOESICK Ferdynand : Chopin : życie i twórczość. - T. 1. Warszawa 1810-1831. - Wyd. 2. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976

HOESICK Ferdynand : Chopin : życie i twórczość : T. 2 Pierwsze lata w Paryżu : George Sand 1831-1844. - Wyd. 2. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967

HOESICK Ferdynand : Chopin : życie i twórczość : T. 3 Rozdźwięki : "Nella mizeria" 1845-1849. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966

HORODYSKA Maria : Śladami Chopina. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960

IDZIKOWSKI Mieczysław, SYDOW Bronisław Edward : Les portraists de Fryderyk Chopin. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953

IWASZKIEWICZ Jarosław : Chopin. - Wyd. 5. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983

IWASZKIEWICZ Jarosław : Pisma muzyczne. - Warszawa : "Czytelnik", 1983
Filia w Bełchatowie

JACHIMECKI Zdzisław : Chopin : rys życia i twórczości. - Warszawa : Instytut Wydaw. "SZTUKA", 1949

JANKOWSKI Bogdan M. : O muzyce i muzykach : Instytut Wydaw. Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1973. - S. 172-194 : Fryderyk Chopin i jego dzieła

JEŻEWSKA Zofia : Chopin w kraju rodzinnym. - Warszawa : PTTK "Kraj", 1985

JEŻEWSKA Zofia : Fryderyk Chopin. - Warszawa : "Interpress", 1969

KACZKOWSKI Adam : Żelazowa Wola. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1985

KOMPOZYTORZY polscy o Fryderyku Chopinie : antologia / zredagował i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewski. - Wyd. 3. - Kraków : Polskie wydaw. Muzyczne, [1979?]

KORESPONDENCJA Fryderyka Chopina. T. 1-2 / zebrał i oprac. Bronisław Edward Sydow. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

KORESPONDENCJA Fryderyka Chopina z George Sand i jej dziećmi . [T. 1-2 ] / oprac. Krystyna Kobylańska ; teksty fr. przeł. Julia Hartwig. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

KORESPONDENCJA Fryderyka Chopina z rodziną / teksty opracowała oraz wstępem i komentarzem opatrzyła Krystyna Kobylańska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972

MAYZNER Tadeusz : Chopin. - Warszawa : Instytut Fryderyka Chopina, 1947

MAYZNER Tadeusz : Chopin. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr.1959

MECHANISZ Janusz : Poczet kompozytorów polskich. - Warszawa : WSiP, 1993. - S. 91-104

MŁODOŚĆ Chopina / [scenopis Aleksander Ford ; oprac. dialogów Leon Kruczkowski]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952

NYKA Józef : Żelazowa Wola. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1960
Filia w Bełchatowie

OPALSKI Józef : Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. - Kraków : Polskie wydaw. Muzyczne, 1980

PASCHAŁOW Wiaczesław : Chopin a polska muzyka ludowa. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1951

PRZYBYLSKI Ryszard : Cień jaskółki : esej o myślach Chopina. - Kraków : "Znak, 1995

REISS Władysław Józef : Mała historia muzyki. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. - S. 132-135 : Fryderyk Franciszek Chopin

REISS Władysław Józef : Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska : szkic historycznego rozwoju na tle przeobrażeń społecznych. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. - S. 111-120 : Geniusz Chopina

ROCZNIK chopinowski. - T. 1 / red. nacz. Józef M. Chomiński. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956

SIWKOWSKA Janina : Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 1-2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

SIWKOWSKA Janina : Tam gdzie - gdzie Chopin chodził na pół czarnej ... : stylizacje. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1959

SOLEIL Jean-Jaques, LELONG Guy : Najsłynniejsze dzieła muzyki światowej : leksykon muzyki instrumentalnej / wstęp Marice Fleuret; przeł. Janusz Łętowski. - Łódź : Wydaw. OPUS, 1993. - S. 36 : Ballada na fortepian nr 1 op. 23 ; s. 44 : Etiudy na fortepian ; s. 111 : Preludia fortepianowe ; s. 128 : Sonata fortepianowa nr 2 "Z marszem żałobnym" ; s. 190 : Grande Valse Brillante nr 1 ; s. 191 : Polonez "Bohaterski" ; s. 220 : Nokturny fortepianowe

STROMENGER Karol : Fryderyk Chopin : w stulecie śmierci / red. Stanisław Tazbir. - Wyd. 2 zm.. - Łódź : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik", 1949

SZULC Marceli Antoni : Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne : przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1986

WALDORF Jerzy : Wielka gra : rzecz o Konkursach Chopinowskich. - Wyd. 2. - Warszawa : "Iskry", 1985

WIERSZE o Chopinie : antologia i bibliografia / zebrał i oprac. Edmund Słuszkiewicz ; przedmowa Julian Przyboś. - Wyd. 2. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1968

WIERZYŃSKI Kazimierz : Życie Chopina. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1978

WIŚNIEWSKI Grzegorz : Od Puszkina do Michałkowa : muzy stolic Rosji. - Warszawa : "Verum", 2003. - S. 192-193 : Chopin w Petersburgu

WYBÓR listów / opracował Zdzisław Jachimecki. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949
Filia w Radomsku

WYSOCKI Stefan : Wokół dziesięciu Konkursów Chopinowskich. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1982

ZAMOYSKI Adam : Chopin / przeł. Halina Sołdaczukowa. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990

ŻELAZOWA Wola / tekst Jarosław Iwaszkiewicz ; fotografika Adam Kaczkowski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1970

ŻELAZOWA Wola / część albumową oprac. fotograficznie Adam Kaczkowski. - Warszawa : "Arkady", 1960

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BONIECKI Edward : Jak pisać o Chopinie? Wokół kontrowersji Szymanowski - Iwaszkiewicz // Ruch Literacki. - 1991, z. 6, s. 681-693

BRUNEL Pierre : Chopin i Sand : wokół postaci Don Juana // Przegląd Humanistyczny. - 2005, nr 3, s. 73-82

BUŁA K. : Chopin w świadomości młodzieży polskiej // Poradnik Muzyczny. - 1985, nr 9, s. 10-12
Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849) polski kompozytor i pianista, przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, w świadomości młodzieży.  

CZACHÓRSKA-KREJ Marzena : Moje inspiracje muzyczne // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 46-48
Warsztaty Chopinowskie. Wykorzystanie muzyki, tańca na katechezie.

CHYŁA-SZYPUŁOWA Irena : Muzyka w służbie Ojczyźnie - ważny element edukacji wczesnoszkolnej. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 16-22
W artykule przedstawiono najwybitniejszych polskich kompozytorów, których muzyka uczyniła Polskę sławną na całym świecie (zwłaszcza Fryderyk Chopin).  

DYSTYNGOWANY wojażer // Poznaj Swój Kraj. - 1995, nr 10, s. 4-5  

GOZDECKA Renata : W obrazach Jerzego Dudy Gracza brzmi muzyka Chopina //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 67-69  

GROCHOWSKA Dorota : XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyk i //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 30-38  

KUSZ Elżbieta : Chopin w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 5, s. 294-296 Całoroczny cykl koncertów przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertów.  

MECHANISZ Janusz : O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 7-17  

NIEWIAROWSKA Barbara : Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1994, nr 4, s. 190-192  

ORŁOWSKI Jan : Fryderyk Chopin w poezji rosyjskiej // Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 6, s. 47-60  

ORŁOWSKI Jan : Jeszcze raz o Szopenie w poezji rosyjskiej // Język Rosyjski. - 1989, nr 4, s. 199-204
Wiersze w języku rosyjskim  

PASIECZNIK Monika : Ideał na Bruku, czyli Rok Chopinowski a'rebours // Odra. - 2009, nr 11, s. 108-109

PERZYŃSKI Marek : Dusznickie kuracje małego Frycka // Poznaj Swój Kraj. - 1999, nr 10, s. 16-17  

POCIEJ Bohdan : Ryszard Przybylski odkrywa osobowość Chopina // Literatura. - 1995, nr 125, s. 40-41

POCIEJ Bohdan : Chopin i Bach : uwagi o substancjalnej koncepcji formy // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 2, s. 51-57  

PRELUDIUM c-moll op. 28 nr 20 Fryderyka Chopina, Mazurek c-dur op. 7 nr 5 Fryderyka Chopina, Dla Elizy Ludwiga van Beethovena, W Grocie Króla Gór z I Suity Peer Gynt Edwarda Griega [i nn.] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 4, dod. "Dodatek Muzyczny" s. XLIX-LXIV
Utwory do wykorzystania na lekcji muzyki.

PRZYBYLSKA Anna : Śmierć przy Place Vendôme 12 // Biblioteka. - 2009, nr 5, s. 4-10 

RATAJCZAK J. : Fryderyk Chopin na progu małżeństwa // Życie Literackie. - 1988, nr 48, s. 1, 11

SŁAWNI Polacy : Fryderyk Chopin // Wszystko dla szkoły. - 2009, nr 2, dod. (plakat z krótką notka biograficzną)  

SMOLEŃSKA-ZIELIŃSKA Barbara : Chopin nasz współczesny - po stu pięćdziesięciu latach // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1998, nr 5, s. 195-200  

SZWARCMAN Dorota : Chopin w lesie // Polityka. - 2008, nr 10, s. 68-69  

SZWARCMAN Dorota : Dźwięki z epoki // Polityka. - 2008, nr 39, s. 76-78  

SZWARCMAN Dorota : Pomniki po Fryderyku : jak uczcić Chopina? // Polityka. - 2006, nr 12, s. 60-62  

ŚLIZIŃSKI Jerzy : Fryderyk Szopen w poezji w poezji Słowian Wschodnich // Język Rosyjski. - 1980, nr 5, s. 259-265  

TALIK Magdalena : Chopin i jego Europa // Odra. - 2009, [nr] 11, s. 105-107
Festiwal Chopinowski - Warszawa 2009  

TALIK Magdalena : Sto procent Chopina w Chopinie // Odra. - 2009, [nr] 1, s. 73-75
Międzynarodowy Festiwal "Chopin i jego Europa".  

TROJAN Elżbieta : Fryderyk Chopin - kompozytor, pianista, pedagog (zestawienie bibliograficzne // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 22-23  

WIATR Aneta : Dwaj sztukmistrze : Chopin i Norwid : (z dziejów pewnego zbliżenia) // Twórczość. - 2001, nr 9, s. 31-48  

ZAREMBA Janusz : Towarzystwo im. Fryderyka Chopina // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 590-595  

   

METARIAŁY POMOCNICZE DLA SZKÓŁ
(scenariusze imprez, konspekty zajęć, montaże słowno-muzyczne)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ANDRES Maria : Wielka muzyka Chopina : montaż literacko-muzyczny w Roku Chopina // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 26-27  

CHYŁA- SZYPUŁOWA Irena : Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 48-54
Artykuł do wykorzystania na zajęcia z dziećmi o F. Chopinie.  

GAŁ Dorota : Fryderyk Chopin na lekcjach literatury w klasie IV // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1995/96, z. 1, s. 43-56  

GAŁ Dorota : Muzyka Chopina i poezja Słowackiego - propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s. 136-140
Zainteresowanie uczniów faktami z biografii obu artystów.  

GAŁ Dorota : ,,Muzyka Chopina to poezja Słowackiego przełożona na język dźwięków i odwrotnie'' - propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 1, s. 95-100

GAŁ Dorota : Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości J. Słowackiego i F. Chopina // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 13-18

GROCHOWSKA Dorota : XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 30-38
Temat konspektu: Ze wszystkich stron świata płynie muzyka Chopina. Celem lekcji jest ukazanie roli Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w pianistyce światowej oraz promowaniu polskiej kultury.

JACHIMCZAK Barbara Wanda : "Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku...", czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 26-28

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Wigilie sławnych Polaków // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 28-29

JASTRZĘBSKA-GZELLA Hanna : Edukacja regionalna na lekcjach sztuki // Drama. - 2006, z. 49, s. 21-24

JASTRZĘBSKA-GZELLA Hanna : "Gdzie skarb twój, tam serce twoje". O muzyce F. Chopina // Drama. - 2006, z. 50, s. 33-36 Lekcja dla klasy VI szkoły podstawowej lub I gimnazjum.  

KOWALCZYK Małgorzata : O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim Cypriana Kamila Norwida "Fortepian Szopena". Analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, z. 2, s. 74-84  

KUNCEWICZ-DYGAŁA Danuta : Kapelusze z głowy panowie - oto geniusz : śladami sławnych Polaków - Fryderyk Chopin // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 4-5
Konspekt lekcji w gimnazjum wykorzystującej wiadomości i umiejętności z języka polskiego, muzyki, plastyki.

LEKSOWSKA Lidia, SUPRONOWICZ Iwona : "Rodem Warszawianin, Sercem Polak, a talentem świata obywatel" // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s. 13-15

MACHNOWSKA Maria : ... Przypominam sobie Chopina // Guliwer. - 1996, nr 1, s. 30-31,34
Scenariusz do inscenizacji lekcji o kompozytorze

MIECZKOWSKA Beata, SEWERA Wojciech : Możliwości wykorzystania pakietów multimedialnych na lekcjach muzyki w gimnazjum // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 42-47
Tematy: 1. Główne cechy muzyki romantyzmu; 2. Dialog z Chopinem, czyli muzyka Fryderyka Chopina w interpretacjach jazzowych.

MIERZYŃSKA Renata : Fryderyk Chopin - artysta znany na całym świecie : scenariusz zajęć świetlicowych w szkole podstawowej // Świetlica w Szkole. - 2008, [nr] 3, s. 19

OBARA Małgorzata : Przykładowe scenariusze zajęć dla klasy II na wybrane dni stycznia i lutego // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, z. 3, s. 45-58
Kraków i szopki krakowskie, Mikołaj Kopernik i Toruń. Pomniki Warszawy. Hałas. Muzyka Chopina.  

ORZEŁ Danuta : W 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina : montaż słowno-muzyczny // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 11, s. 22-26  

POMICHOWSKA Mirosława : Fryderyk Chopin - życie, twórczość i tradycja : scenariusz lekcji muzyki dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 11

PRUS-WIŚNIEWSKA Helena : Co słychać u sześciolatków ? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 533-538
Połączenie poezji z muzyką i plastyką.

SEREDA Grażyna : Muzyczne inspiracje polskim folklorem // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 5, s. 220-232
Konspekty dla klasy I i II gimnazjum.

STRUTYŃSKA Barbara : Spotkania z muzyką [inscenizacja] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 48-53

ŚLIWA Dorota : Przykładowe scenariusze zajęć o charakterze integracyjnym dla klasy III (na wybrane dni września i października) // Nauczanie Początkowe. - 1998/1999, nr 1, s. 55-68

SZYMAŃSKA Grażyna : Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie w Siedlcach // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s . 162-164

WIŚNIEWSKA Grażyna : Lekcja z Chopinem i jego muzyką w klasie szóstej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 1, s. 49-65

WOLNIEWICZ Hanna : Fryderyk Chopin - Polak znany na całym świecie // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 21-22
Scenariusz zajęć świetlicowych.

WOŹNIAK Zbigniew : Pierwiastki narodowe w muzyce Chopina // Wszystko dla szkoły. - 2003, nr 1, s. 20
Konspekt lekcji muzyki przeprowadzonej w pracowni komputerowej. Klasa VI szkoły podstawowej.

ZIENTALSKA Anna : Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina // Biblioteka. - 2009, nr 5, s. 12-13

ZROBEK Henryka : Nastrój malowany muzyką // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 2, s. 86-87
Konspekt lekcji muzyki w klasie IV SP; temat: Plastyczne wyrażanie nastroju muzyki w trybach "dur" i "moll"

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

CIECHAŃSKA Magdalena : Bądźmy razem w Łazienkach : scenariusz imprezy integracyjnej dla dzieci i rodziców // W: Pedagogika zabawy edukacji kulturalnej / red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : Wydaw. KLANZA, 2006. - S. 98-100

CHOTOMSKA Wanda : Muzyka Pana Chopina / il. Wiesław Majchrzak. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978

CZACHÓRSKA-KREJ Marzena : Moje inspiracje muzyczne //Pedagogika zabawy edukacji kulturalnej / red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : Wydaw. KLANZA, 2006. - S. 94-96

JEDYNAK Barbara : Fryderyk Chopin : sen nocy ostatniej : Paryż, 17 października 1849, godzina 2 w nocy : spektakl z okazji Roku Chopinowskiego // W: Uroczystości : scenariusze imprez okolicznościowych / [konsultacja metod. Jolanta Chwastek]. - Goleszów : "Innowacje", 1999. - S. 271-308
Filia w Radomsku

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna