Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


KSZTAŁTOWANIE POSTAW TWÓRCZYCH NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMOWICZ Marzenna : Twórcza aktywność uczniów w procesie nauczania języka polskiego // W : Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Marek Jabłoński. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2005. - S. 279-289

DYMARA Bronisława : Dziecko w świecie edukacji : przykłady zajęć kompleksowych, bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia. - Kraków : Oficyna wydaw. "Impuls", 2009
Dla różnych grup wiekowych

DYMARA Bronisława : Świat marzeń dziecka. - Kraków : "Impuls", 1996. - (Nauczyciele - Nauczycielom / red Bronisława Dymara)

GRY i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / red. Halina Wiśniewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2000

HARASIMIK Agnieszka : Język jako tworzywo twórczości : zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz technologii informacyjnych. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005

JABŁOŃSKI Romuald Marek : Mapy poznawcze i rysunki na lekcjach języka polskiego // W : Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Marek Jabłoński. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2005. - S. 291-302

JEZIERSKA- WIEJAK Elżbieta : Między dramą a teatrem - wychowanie do wartości // W: Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 360-376

KNAPIK Grażyna, SZNICER-GAŁKOWSKA Iwona : Lekturowe (wy)bryki : scenariusze lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej : poradnik dla nauczycieli-polonistów. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2002

KOSYRA-CIEŚLAK Teresa : Lekcje czytania świata : z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania : (III klasa gimnazjum). - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001

STĘPCZYŃSKA Anita : Jak uatrakcyjnić lekcje języka polskiego, czyli o metodach aktywizujących kształceniu polonistycznym // W : Studia i materiały polonistyczne. T. 6. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2002. - S. 285-300

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIAŁEK Małgorzata : O sprawność językową : przykłady zadań i ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie ucznia // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 3, s. 40-44

BIERNACKA Anna : Twórczy udział uczniów w kształtowaniu lekcji języka polskiego // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 9-16

BORAWSKA Katarzyna : Opowiadanie jako jedna z twórczych form aktywności językowej dziecka
// Rocznik Pedagogiczny T. 23(2000) , s. 161-175

CAPIŃSKA Ewa : Czytanie krytyczno-twórcze // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 2, s. 56-61

CHOMIUK A. : Lekcje twórczości w gimnazjum // Polonistyka. - 2001, nr 1, s. 36-40  

DOMACIUK Magdalena : Błysk, czyli twórcze zabawy językowe z wykorzystaniem słowników // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 55-61
Analiza leksykalna słowa "błysk"

FRIEDRICH MICHAŁ : Co zrobić gdy Słowacki nie zachwyca // Meritum. - 2008, nr 1, s. 36-40

GLEGOŁA-SKOBYŁKO Iwona : Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i wykorzystywanie lektury dla twórczej działalności uczniów klas I- III // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 7- 10
Sposoby zainteresowania lekturą, praca z przeczytaną lekturą,techniki teatralne

GROMEK Renata : Tekst literacki jako inspiracja twórczego rozwoju // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 5-7

HARASIMIK Agnieszka : Interakcyjne czytelnictwo, czyli o tym, jak wykorzystać książki do wyzwolenia twórczej aktywności uczniów // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s.36-45

JABŁOŃSKI Romuald Marek : Dzienniczki twórczego czytania : gdzieś na końcu świata // Polonistyka. - 1997, nr 9, s. 541-545

JARGIŁO Jolanta : Zajęcia twórcze w nauczaniu zintegrowanym // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 529-539
Propozycja scenariuszy zajęć, które są próbą odpowiedzi na pytanie: Jak organizować zajęcia zintegrowane, by sprzyjały rozwijaniu postawy twórczej we wszystkich sferach osobowości dziecka? Blok tematyczny: Skarby w książkach ukryte

 

JURKOWSKA Urszula : Sposoby pobudzania twórczej aktywności dziecka - "Odjazd" Marii Dąbrowskiej w klasie V // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1995/1996, nr 2, s. 32-37
Utworem inspirującym był "Odjazd" Marii Dąbrowskiej  

KRAUZE-SIKORSKA Hanna : Językowa twórczość dziecka a nauka czytania // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 34-37  

KUBICKA D. : Jak rozpoznać, czy ktoś jest osobą twórczą, czyli o mierzeniu twórczości // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 5, s. 55-58  

KUBICKA D. : O trenowaniu twórczości // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 1, s. 49-52  

LEGUTKO Marek : Jak uczyć inaczej? : przypadek II Liceum // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 6, s. 16-17
Propozycja rozwiązań organizacji kształcenia w II LO w Krakowie dostosowana do przyjętych celów kształcenia otwartej osobowości i aktywnej postawy ucznia  

LEWIŃSKA Joanna : Zabawy językowe : kształtowanie postawy twórczej // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 36-40
Wykorzystanie zabaw językowych w kształtowaniu postawy twórczej

ŁOPATA Andrzej : Programowanie działań twórczych // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. -2000/2001, nr 4, s. 32-38

MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata : Twórcza aktywność dzieci na lekcjach języka polskiego // Życie Szkoły. - 1998, nr 4, s. 216-218
Pobudzanie twórczej aktywności dziecka  

MATKOWSKA Jolanta : Uniezwyklanie codzienności : o wspieraniu i rozwijaniu literackich uzdolnień uczniów // Zeszyty Szkolne. - 2005, nr 1, s. 36-39  

NOWEL Ewa : O przekształceniu podstaw komunikowania się i rozwoju możliwości twórczych na // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 49-54
Odpowiedź ustna ucznia na lekcji języka polskiego  

PEŁZOWSKA Elżbieta : Integrować, by uczyć twórczo // Polonistyka. - 2000, nr 10, s. 605-608
Integracja języka polskiego z plastyką, muzyką  

PEPLIŃSKA Elżbieta : Czynności ucznia : projektowanie w zadaniach podręcznikowych // Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 35-39
Autor zastanawia się jak mocno zadania sformułowane w podręczniku stymulują twórcze postawy uczniów.  

PIOTROWSKA Małgorzata : Projekt zajęć wspierających zdolności twórcze uczniów w klasie trzeciej(edukacja polonistyczna, plastyczna, zdrowotna - scenariusz zajęć na cały dzień) // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 56-60

RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Stymulowanie twórczej aktywności dziecka // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 17-19
Myślenie twórcze - nauczanie ; Język polski - nauczanie początkowe ; Matematyka - nauczanie początkowe ; Sztuka - nauczanie początkowe ; Muzyka - nauczanie początkowe

SOLECKI Mariusz : Patent na język polski // Zeszyty Szkolne. - 2005, nr 1, s. 36-39  

STAŃCZAK Irena : Stymulowanie twórczej aktywności językowej dziecka w młodszym wieku szkolnym : przykład rozwiązania praktycznego // Nauczanie Początkowe Kształcenie Zintegrowane. -2003/2004, nr 3, s. 41-46
Propozycje rozwiązań praktycznych.  

STAWINOGA Renata : Wartość myślenia twórczego. - Bibliogr. // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 23-27
Twórcze myślenie jako właściwość postawy twórczej.  

SYRDA Małgorzata : Polonistyczne konferencje popularnonaukowe w kształceniu postaw twórczych uczniów średnich szkół zawodowych // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 1, s. 59-68
bibliogr.

TOMCZYK-MROCZEK Wiesław : Owocowa ballada, czyli twórczy nauczyciel - twórczy uczeń // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 5, s. 11-13  

ZYCH Agnieszka : Trening twórczości na lekcjach języka polskiego // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 1, s. 50-61
Wykaz zadań rozwijających postawy twórcze uczniów szkoły podstawowej - kształcenie różnych form wypowiedzi. Wybrane zajęcia inspirują do działań twórczych

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna