Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

SOFOKLES
(ok. 496 p.n.e.-406 p.n.e.)
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

 

Tragediopisarz grecki, zaliczany obok Ajschylosa i Eurypidesa
do trójki najwybitniejszych starożytnych twórców tragedii.

 

 


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

ANTYGONA // W: Antologia tragedii greckiej/ Ajschylos, Sofokles, Eurypides; wybrał i oprac. Stanisław Stabryła. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. - S. 303-350

ANTYGONA. - Wyd. 9. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973

ANTYGONA. - Wyd. 4. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924

ANTYGONA. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", 2000
Filia w Bełchatowie

ANTYGONA. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

ANTYGONA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 1992
Filia w Bełchatowie

ANTYGONA. - Wyd. 8 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1950
Filia w Bełchatowie

ANTYGONA [fragmenty] // W: Antologia literatury powszechnej. Cz. 1, Literatura starożytności, średniowiecza, odrodzenia i oświecenia / oprac. Stefan Papee. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. - S. 24-40

ANTYGONA : lektura z opracowaniem. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", [200?]
Filia w Bełchatowie

ELEKTRA. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [ok. 1916]

ELEKTRA. - Wyd. 3 zm.. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951

EDYP królem // W: Dramaty greckie / wybór w przekładach i opracowaniu Artura Sandauera. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - S. 63-112
Zmiana tytułu Król Edyp na Edyp królem tłumaczy się tym, że oddaje on przejściowość Edypowego królestwa; nie zawsze był on królem i nie na zawsze miał nim zostać. (przyp. autora)

EUSTACHIEWICZ Lesław : Antologia literatury powszechnej. T. 1. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. - S. 81-85: Król Edyp [fragmenty]

FILOKTET. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975
Filia w Bełchatowie

KRÓL Edyp // W: Antologia tragedii greckiej/ Ajschylos, Sofokles, Eurypides; wybrał i oprac. Stanisław Stabryła. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. - S. 245-301

KRÓL Edyp. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", 2008

KRÓL Edyp. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951

KRÓL Edyp; Edyp w Kolonie; Antygona / wstęp Jerzy Krókowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

TRAGEDIE / przedm. Zygmunt Kubiak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969
Zawiera tragedie: Ajas, Antygona, Trachinki, Król Edyp, Elektra, Filoktet, Edyp w Kolonos

 

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANTYGONA / oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", [2006]
Filia w Bełchatowie; Filia w Tomaszowie Maz.

ANTYGONA / oprac. Mieczysław Brożek. - Wyd. 9. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

ANTYGONA / oprac. Mieczysław Brożek. - Wyd. 11. - Wrocław; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986
Filia w Bełchatowie

ANTYGONA / oprac. Kazimierz Morawski. - Wyd. 4. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924.

ANTYGONA / wstęp Kazimierz Morawski. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", 2000
Filia w Bełchatowie

ANTYGONA / oprac. Hieronim Morstin. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

ANTYGONA / oprac. Stefan Srebrny. - Wyd. 8 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1950

ANTYGONA; Król Edyp / Sofokles. Prometeusz skowany; Orestesa / Ajschylos / oprac. Anna Popławska, Wojciech Rzehak. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", [200?]

ANTYGONA : lektura z opracowaniem / oprac. Tamara Cieśla. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", [200?]
Filia w Bełchatowie

"ANTYGONA" Sofoklesa / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004

CYTOWSKA Maria, SZELEST Hanna : Historia literatury starożytnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 45-49: Sofokles - największy tragik grecki

CYTOWSKA Maria, SZELEST Hanna : Literatura grecka i rzymska w zarysie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - S. 43-48 : Sofokles

ELEKTRA / oprac. Kazimierz Morawski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [ok. 1916]

ELEKTRA / oprac. Stefan Srebrny. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951

EUSTACHIEWICZ Lesław : Antologia literatury powszechnej. T. 1. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. - S. 79-80: Sofokles

HISTORYA literatury powszechnej / oprac. Walery Gostomski. - Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, 1898. - S. 148-151: Sofokles

KOTT Jan : Zjadanie bogów : szkice o tragedii greckiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. - S. 54-84: Ajaks potrójnie oszukany albo o heroizmie absurdalnym
Dotyczy dramatu Sofoklesa "Ajaks"

KOTT Jan : Zjadanie bogów : szkice o tragedii greckiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. - S. 101-122: Czarny Sofokles albo o krążeniu jadów

KOTT Jan : Zjadanie bogów : szkice o tragedii greckiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. - S. 243-270: Elektra, Hamlet i Orestesy
Dotyczy podobieństw między dramatem Sofoklesa "Elektra", a "Hamletem" Szekspira i "Oresteją" Ajschylosa

KOTT Jan : Zjadanie bogów : szkice o tragedii greckiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. - S. 140-161: Filoktet albo odmowa
Dotyczy dramatu Sofoklesa "Filoktet".

KOTT Jan : Zjadanie bogów : szkice o tragedii greckiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. - S. 277-281: Tragedia grecka i absurd
Dotyczy dramatów Sofoklesa "Antygona", " Król Edyp".

KRÓL Edyp / oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", 2008

KRÓL Edyp / oprac. Stefan Srebrny. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951

KRÓL Edyp w realizacji Teatru Ateneum w Warszawie / przekł. i adaptacja Marcin Sosnowski. - Warszawa : Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, 2006

KUBIAK Zygmunt : Literatura Greków i Rzymian. - Warszawa : Wydawnictwo "Świat Książki", 2003. - S. 156-159: Sofokles; S. 178-185: Z Antygony Sofoklesa

ŁANOWSKI Jerzy : Literatura Grecji starożytnej w zarysie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - S. 68-76: Sofokles

MAKOWIECKI Andrzej : Słownik postaci literackich : literatura powszechna. - Warszawa : Wydawnictwo "Świat Książki", 2004. - S. 28-30: Antygona; S. 143-145: Edyp

NICOLL Allardyce : Dzieje dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - S. 34-52: Sofokles, chluba greckiego teatru

ROMILLY Jacqueline de : Tragedia grecka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - S. 76-106 : Sofokles, czyli tragedia samotnego bohatera

SINKO Tadeusz : Zarys historii literatury greckiej. T. 1, Literatura archaiczna i klasyczna wiek VIII-IV p.n.e. włącznie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. - S. 401-450: Życie i twórczość Sofoklesa

SOFOKLES // W: Antologia literatury powszechnej. Cz. 1, Literatura starożytności, średniowiecza, odrodzenia i oświecenia / oprac. Stefan Papee. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. - S. 23

SOFOKLES // W: Dramaty greckie / wybór w przekładach i opracowaniu Artura Sandauera. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - S. 59-62

SOFOKLES "Antygona" / oprac. Wiesław Solecki. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Jota", 1990

SREBRNY Stefan : Teatr grecki i polski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 336-356: Antygona

SREBRNY Stefan : Teatr grecki i polski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 383-407: Elektra

SREBRNY Stefan : Teatr grecki i polski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 357-382: Król Edyp

SREBRNY Stefan : Teatr grecki i polski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 327-335: Mistrz techniki i kompozycji
Dotyczy Sofoklesa.

SREBRNY Stefan : Teatr grecki i polski / oprac. Szczepan Gąssowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 717-727: Sofokles
Zawiera wykaz teatrów, które wystawiały sztuki Sofoklesa do roku 1980.

STABRYŁA Stanisław : Sofokles // W: Antologia tragedii greckiej/ Ajschylos, Sofokles, Eurypides; wybrał i oprac. Stanisław Stabryła. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. - S. 231-244

STABRYŁA Stanisław : Starożytna Grecja. - Warszawa : WSiP, 1988. - S. 153-155: [Sofokles i jego twórczość]

STABRYŁA Stanisław : Śpiewaj mi muzo : cztery opowieści o poetach greckich. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1986. - S. 133-209: Opowieść o Sofoklesie

STARNAWSKI Jerzy : "Antygona" Sofoklesa. - Warszawa : WSiP, 1983

ŚCIĄGI dla licealistów z literatury . Z. 1, Starożytność, średniowiecze, odrodzenie / oprac. red. Aniela Bonarek, Wiesława Bogunia. - S. 15-17: Sofokles "Antygona"

VADEMECUM maturzysty : język polski / Barbara Chojdyńska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT, 1998. - S. 341-343: Sofokles "Antygona"

WIELKA literatura powszechna. T. 1, Wschód - literatury klasyczne / red. oprac. Stanisław Lam. - Warszawa : Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, 1930. - S. 649-650: Sofokles

ZIELIŃSKI Tadeusz : Sofokles i jego twórczość tragiczna. - Kraków : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928

ZIELIŃSKI Tadeusz : Szkice antyczne. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. - S. 254-261: Antygona

ZIELIŃSKI Tadeusz : Szkice antyczne. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. - S. 469-512: Antygona : tragedia władzy

ZIELIŃSKI Tadeusz : Szkice antyczne. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. - S. 411- 468: Król Edyp : tragedia przeznaczenia

ZIELIŃSKI Tadeusz : Szkice antyczne. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. - S. 307-410: Sofokles i tragedia bohaterska

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CAVARERO Adriana : Opowiedz mi swoją historię. - Historia Edypa // Pamiętnik Literacki. - 2004, z. 3, s. 8-16

WROŃSKA-STAWSKA Małgorzata : Sofoklesa opowieść o wyborach Edypa // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 43-46

 

ZEGALSKI Jerzy : Śmierć Antygony : notatki reżysera // Teatr. - 1994, nr 9, s. 37      

 

RECENZJE SZTUK SOFOKLESA

GOŹLIŃSKI Paweł : Kreon // Teatr. - 1998, nr 3, s. 11-13
Zawiera rec. sztuki "Antygona" w reż. Zbigniewa Brzozy; Teatr Studio im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie

MOŚCICKI Tomasz : Tragedia na cenzurowanym // Odra. - 2005, nr 1, s. 90-92
Zawiera rec. przedstawienia "Król Edyp" w reż. Gustawa Holoubka ; Teatr Ateneum w Warszawie

 

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna