Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

MARIA DĄBROWSKA
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 

A teraz wypijmy... : opowiadania / podał do druku i przedmową opatrzył Tadeusz Drewnowski. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Czytelnik", 1981
Filia w Radomsku

DOMOWE progi / wstęp i przygotowanie tekstu Ewa Korzeniewska. - Warszawa : "Czytelnik", 1969

DRAMATY ; Geniusz sierocy ; Stanisław i Bogumił . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

DZIENNIKI. T. 1, 1914-1932 / wybór, wstęp i przypisy Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1988

DZIENNIKI. T. 2, 1933-1945 / wybór, wstęp i przypisy Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1988

DZIENNIKI. T. 3, 1945-1950 / wybór, wstęp i przypisy Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1988

DZIENNIKI. T. 4, 1951-1957 / wybór, wstęp i przypisy Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1988

DZIENNIKI. T. 5, 1958-1965 / wybór, wstęp i przypisy Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1988

DZIENNIKI. [T.] 1, 1914 - 1925 / wybór, wstęp i przypisy Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1998

DZIKIE ziele : opowiadani a. - Wyd. 3. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982

GWIAZDA zaranna. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1964

LUDZIE stamtąd : cykl opowieści. - Wyd. 14. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

LUDZIE stamtąd. - Wyd. 10. - Warszawa : "Czytelnik", 1971

ŁUCJA z Pokucic ; Zegar z kukułką / il. Irena Kuczborska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966

MYŚLI o sprawach i ludziach . - Warszawa : "Czytelnik", 1956

NA wsi wesele ; Szklane konie ; Pocieszenie ; Jesionka ; Trzecia jesień . - Warszawa : "Czytelnik", 1971

NA wsi wesele : opowiadania. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

NAJDALSZA droga ; Triumf Dionizego. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1985

NAJDALSZA droga. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

NOCE i dnie . T. 1-5. - Wyd. 23. - Warszawa : "Czytelnik", 1979

NOCE i dnie . T. 1. - Wyd. 22. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

NOCE i dnie . T. 1-5. - Wyd. 21. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

NOCE i dnie. T. 1, Bogumił i Barbara, T. 2 Wieczne zmartwienie . - Wyd. 18. - Warszawa : "Czytelnik", 1972

NOCE i dnie. T. 1, Bogumił i Barbara. T. 2, Wieczne zmartwienie / red., posłowie i komentarz Maria Korzeniewska. - Wyd. 17 (1 krytyczne). - Warszawa : "Czytelnik", 1972

NOCE i dnie. T. 3, Miłość. Cz. 1. T. 4, Miłość. Cz. 2 / Maria Dąbrowska ; red., posłowie i komentarz Ewa Korzeniewska. - Wyd. 17 (1 krytyczne). - Warszawa : "Czytelnik", 1972

NOCE i dnie. - Wyd. 15. T. 1- 5 . - Warszawa : "Czytelnik", 1963

NOCE i dnie . - Warszawa : "Czytelnik", 1956 [T.] 3)

NOCE i dnie . - Warszawa : "Czytelnik", 1956 [T.] 2)

NOCE i dnie. T. 5, Wiatr w oczy / red., posłowie i komentarz Ewa Korzeniewska. - Wyd. 17 (1 krytyczne). - Warszawa : "Czytelnik", 1972

NOCE i dnie. [T. 3, Miłość. Cz. 1 i 2., T. 4, Wiatr w oczy. Cz. 1 i 2]. - Wyd. 9. - Warszawa : "Czytelnik", 1950

Opowiadania / oprac. Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : "Ossolineum", 1972

Opowiadania. - Warszawa : "Czytelnik", 1972

OPOWIADANIA ; Fragmenty ; Dramaty ; Utwory dla dzieci . - Warszawa : "Czytelnik", 1956 [T.] 1)

PIELGRZYMKA do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana . - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1977
Filia w Radomsku

PISMA rozproszone : pierwsze wydanie książkowe. T. 1-2 / red. i przypisy Ewa Korzeniewska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1964

PRZYGODY człowieka myślącego / przedm. Anna Kowalska ; przygot. tekstu z rękopisów i komentarz Ewa Korzeniewska. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

PRZYJAŹŃ ; Marcin Kozera ; Wilczęta z czarnego podwórza / il. Janusz Grabiański. - Wyd. 5. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1970

ROZDROŻE : studium na temat zagadnień wiejskich ; Moja odpowiedź : refleksje nad polemiką z Rozdrożem / posłowie Franciszek Jakubczak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987

SZKICE o Conradzie. - Wyd. 2 uzup. / wstęp, red. i przypisy Ewa Korzeniewska. - Warszawa : "Czytelnik", 1974

SZKICE o Conradzie. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

SZKICE z podróży / Maria Dąbrowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

TRZECIA jesień ; Na wsi wesele . - Warszawa : "Czytelnik", 1967

UŚMIECH dzieciństwa / il. Jerzy Jaworowski. - Warszawa : "Iskry", 1956

UŚMIECH dzieciństwa : wspomnienia . - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, 1934

WYBÓR opowiadań. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1969

ZDARZENIA : wybór opowiadań. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1956

Z drogi do Warszawy. - Warszawa : "Czytelnik", 1979

ZNAKI życia : pięć opowiadań. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

ŻOŁNIERZE Kościuszki : opowiadanie historyczne dla młodzieży . - Warszawa : Wydaw. J. Mortkowicza, 1946

ŻYCIE i dzieło Edwarda Abramowskiego . - Warszawa : Wydaw. Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców, 1925


BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTELSKI Lesław M. : Dąbrowska. - Warszawa : Agencja Autorska, 1966

DREWNOWSKI Tadeusz : "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1974

DREWNOWSKI Tadeusz : Rzecz russowska : o pisarstwie Marii Dąbrowskiej. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981

KIJOWSKI Andrzej : Maria Dąbrowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964

KNOTHE Maria : "Opowiadania" Marii Dąbrowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

KORZENIEWSKA Ewa : Maria Dąbrowska. - Warszawa : "Iskry", 1976

KORZENIEWSKA Ewa : Maria Dąbrowska : kronika życia. - Warszawa : "Czytelnik", 1971

KORZENIEWSKA Ewa : O Marii Dąbrowskiej i inne szkice. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956

KORZENIEWSKA Ewa : Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej : referaty i materiały z sesji naukowej. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963

KUNCEWICZ Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M. - Warszawa : "Graf-Punkt", 1995. - S. 182-187

LIBERA Zdzisław : Maria Dąbrowska. - Warszawa : WSiP, 1975

LITERATURA polska / pomysł, tekst i układ Jan Tomkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993. - S. 266-269

MACIĄG Włodzimierz : Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1955

MARIA Dąbrowska / wstęp, wybór materiałów i przypisy Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963

PIĘĆDZIESIĄT lat twórczości Marii Dąbrowskiej : referaty i materiały sesji naukowej / pod red. Ewy Korzeniewskiej. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1963

PYSZNY Joanna, ZAWADA Andrzej : Literatura XX wieku. - Wrocław : wydaw. Dolnośląskie, 1999. - S. 44-45

RASZEWSKA-KLIMAS Agnieszka : Funkcje nazw własnych w twórczości Marii Dąbrowskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2002

SUTARZEWICZ Halina : Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1977

SZMYTROWSKA-ADAMCZYKOWA Zofia : Maria Dąbrowska : pisarstwo dla młodzieży. - Katowice : "Uniwersytet Śląski", 1979

WIELKI leksykon pisarzy polskich . T. 2, Bru-Dąb / red. Jan Pieszczachowicz. - Kraków : "Fogra", 2005. - 321-323

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

ADAMCZYKOWA Maria : Maria Dąbrowska a problematyka szkolna // Guliwer. - 2006, nr 1, s. 42-49
Obraz szkoły w literaturze dziecięcej.  

BORKOWSKA Grażyna : Zaczarowana królewna : u źródeł publicystyki społecznej Marii Dąbrowskiej // Teksty Drugie. - 2005, nr 6, s. 7-16  

BORKOWSKA Grażyna : Opowiedzieć umieranie // Teksty Drugie. - 2004, nr 5, s. 35-47  

BULA Danuta, JAWOR-BARANOWSKA Jadwiga : Poznać i wyrazić siebie, czyli odczytanie "Marcina Kozery" w czasach eurosierot // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2009/2010, nr 1, s. 91-108  

DREWNOWSKI Tadeusz : Dokument czasów oniemiałych // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 4, s. 43-52  

DREWNOWSKI Tadeusz : Dzienniki Marii Dąbrowskiej w całości - nowe rozpoznania // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 1, s. 3-4  

DYMARA B. : Etos pracy w twórczości Marii Dąbrowskiej // Polonistyka. - 1985, nr 3, s. 198-215  

DZIUBA Waldemar : Jak omawiam lektury związane ze światem i środowiskiem dziecka ? Propozycje opracowania utworów Marii Dąbrowskiej ,,Boże Narodzenie'' (kl.IV) i ,,Ptaki'' (kl.V) // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1994/95, z. 2 , s.96-106  

GALICKA Iza : Maria Dąbrowska Noce i dnie : dlaczego to ważna lektura // Cogito. - 2008, nr 1, s. 72-79  

GŁĘBICKA Ewa : "Jeżeli okoliczności nie pozwalają powiedzieć prawdy..."o nie wydanym niemieckim przekładzie "Gwiazdy zarannej" Marii Dąbrowskiej // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 2, s. 111-126  

GŁĘBICKA Ewa : Maria i Marian Dąbrowscy wśród wolnomularzy w latach 1909-1925 : (w świetle ich korespondencji ) // Teksty Drugie. - 2005, nr 6, s. 157-176  

GŁĘBICKA Ewa : Wokół "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej w przekładzie Leo Lasinskiego // Pamiętnik Literacki. - 2004, z. 1, s. 175-200  

GŁĘBICKA Ewa : "...wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć" - przyjaźń Tadeusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską w świetle ich korespondencji 1943-1959 // Teksty Drugie. - 2001, nr 5, s. 125-138  

HERNAS Czesław : Poranki w ogrodzie // Pomosty. - 2007, T. 12, s. 145-150
Udział Marii Dąbrowskiej w życiu literackim Wrocławia.  

IWASIEWICZ Mirosława : Wiosna życia i wiosna w przyrodzie w opowiadaniach M. Dąbrowskiej i B. Schulza // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s. 21-24
Poszukiwanie wyznaczników gatunku. Konspekt lekcji. ,,Drzewa na wiosnę'' i ,,Nemrod''.  

JASIŃSKA-WOJTKOWSKA Maria : Laicka czy religijna koncepcja rzeczywistości? // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 415-416  

JURKOWSKA Urszula : Sposoby pobudzania twórczej aktywności dziecka - ,,Odjazd'' Marii Dąbrowskiej w klasie V // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. -1995/96, z. 2, s. 32-37, bibliogr.  

KAJEWSKI Piotr : Dziennik mnie "pisze" // Odra. - 1999, nr 9, s. 111-112  

KALISZEWSKA Anna, MAK-WRÓBEL Krystyna : Maria Dąbrowska ,,Boże Narodzenie'' - lektura w klasie IV // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1995/96, z. 3, s. 28-32
Konspekt lekcji - opracowanie lektury.  

KLECEL Marek : Świadectwo "czasów oniemiałych" // Literatura. - 1996, nr 9, s. 8-9  

KREŁOWSKA Danuta : Potrzeba kreacji : obrazy Marii Dąbrowskiej // Plastyka i Wychowanie. - 1997, nr 5, s. 30-32  

LIBERA Zdzisław : Klasycy polscy w oczach Marii Dąbrowskiej // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 7, s. 1-12

LIPATOW Aleksander : Ewolucja powieści-epopei. ("Noce i Dnie : tradycje gatunku a indywidualność autorska) // Przegląd Humanistyczny. - 1993, nr 5, s. 53-62  

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Inscenizacja opowiadania Marii Dąbrowskiej pt. ,,Pies'' // Drama. - 1992, z. 4, s. 17  

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Maria Dąbrowska ,,Olek''- spotkanie na drodze początkiem przyjaźni // Drama. - 1992, z. 2, s. 17
Praca z lekturą z wykorzystaniem gier dramatycznych.  

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Pożegnanie dzieciństwa w opowiadaniu Marii Dąbrowskiej ,,Odjazd'' // Drama. - 1992, z. 4, s. 14-15
Praca z lekturą z wykorzystaniem gier dramatycznych.  

MACIĄG Włodzimierz : Trwałość dzieła Marii Dąbrowskiej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/89, z. 3, s. 283-288  

MACKIEWICZ Antoni : Świat literacki "Nocy i dni" : propozycja analityczno-interpretacyjna powieści // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, z. 3, s. 289-300  

MALICKA Ewa : Marii Dąbrowskiej widzenie Polski // Ruch Literacki. - 1989, z. 4/5, s. 331-333  

MARIA Dąbrowska Noce i dnie / [Iza Galicka] // Cogito. - 2008, nr 1, s. 72-[75]
Przedstawienie genezy, streszczenia, bohaterów, przesłania i kompozycji utworu.  

MARKOWSKI Andrzej : O języku dziennika Marii Dąbrowskiej // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 1, s. 63-90  

MENCWEL Andrzej : Dąbrowska wobec stalinizmu // Twórczość. - 1997, nr 8, s. 75-91  

POWALSKA-MUGAJ Aleksandra : Inspiracje północne w twórczości Marii Dąbrowskiej : "Biały dwór" Hermana Banga a "Uśmiech dzieciństwa // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 1, s. 5-30  

RODAK Paweł : Dzienniki Marii Dąbrowskiej: przygody człowieka etycznego // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 1, s. 5-25  

SAKOWICZ Krystyna : Maria Dąbrowska w snach stamtąd // Twórczość. - 2004, nr 11, s. 42-59  

ŚWIETLICKI Cezary : Wieś polska w publicystyce prasowej Marii Dąbrowskiej w latach 1910-1920 // Dzieje Najnowsze. - 2001, nr 2, s. 35-46  

TAZBIR Janusz : Kultura w ciągłym zagrożeniu // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 1, s. 47-62   ZALEWSKI Cezary : Pisarz nad fotografią // Twórczość. - 2006, nr 12, s. 88-98  

ŻARNOWSKI Janusz : Dzienniki Marii Dąbrowskiej jako źródło wiedzy o historii // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 1, s. 27-45

 

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna