Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

RAFAŁ WOJACZEK
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborzeBIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

DROZDOWSKI Bohdan, URBANKOSKI Bohdan : Od Staffa do Wojaczka : poezja polska 1939-1988 : antologia . [T. 2]. - Wyd. 1 w tej edycji. - Łódź, 1991

LIST do nieznanego poety / wybrał i wstępem opatrzył Stanisław Stabro. - Kraków ; Wrocław : wydaw. Literackie, 1985

MÓWIĘ do Ciebie cicho; Gwiazda; Ptak, o którym trochę wiem; Katalog; Mówię, dziwię się // W: Kolumbowie współcześni : antologia poezji polskiej po roku 1939 / Andrzej Lam. - Warszawa : "Czytelnik", 1972. - S. 543-546

PRZEROSŁO mnie serce : wybór . - Szczecin : "Glob" 1991

WIERSZE / wybrał i posłowiem opatrzył Tadeusz Pióro. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.
Filia w Bełchatowie

WIERSZE / oprac. Bogusław Kierc. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1996


BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BURKOT Stanisław : Spotkania z poezją współczesną. - Warszawa : WSiP, 1977. - S. 271-288

KASKADZERZY literatury : o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka / red. Edward Kolbus ; słowo wstępne Jan Z. Brudnicki; posłowie Jan Marx. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1986

KUNCEWICZ Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N-Ż. - Warszawa : "Graf-Punkt", 1995. - S. 432-434

KUNCEWICZ Piotr : Agonia i nadzieja. T. 3, Poezja polska od 1956. - Warszawa : "BGW", 1993. - S. 485-488

KUNZ Tomasz : Liryka Rafała Wojaczka : przemiany podmiotu poetyckiego // W: Lektury polonistyczne : literatura współczesna . T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 1999. - S. 271-301

LEGEŻYŃSKA Anna : Poezja polska po roku 1968. - Warszawa : WSiP, 2000. - S. 58-63

LITERATURA polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, P-Z / red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. - Wyd. 1 popr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - S. 302

MARX Jan : Legendarni i tragiczni : eseje o polskich poetach przeklętych. - Warszawa : Wydaw. ALFA, 1993
Filia w Radomsku

SŁOWNIK poetów polskich / red. nauk. Joanna Sztachelska. - Białystok, "Łuk", 1997. - S. 270

 

SZCZAWIŃSKI Maciej Michał : Rafał Wojaczek, który był. - Wyd. 2 poszerz. - Katowice : "Książnica", 1996

TOKARZ Bożena : Mit literacki : od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1983

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BĘBNIK Grzegorz : Fall Eduard Wojaczek // Odra. - 2006, [nr] 6, s. 15-22
Dzieje rodziny Rafała Wojaczka.  

BOGDANOWSKA Monika : Porządkowanie Wojaczka // Ruch Literacki. - 1999, z. 2, s. 183-198
Retoryka poezji Rafała Wojaczka.  

BREJWO Joanna : Literatura wobec psychoanalizy // Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 19-24  

FEDECKI Ziemowit: W pogoni za wierszem // Twórczość. - 2002, nr 9, s. 120-122  

FILAR Dorota : Ramy pojęciowe w analizie tekstu (na przykładzie wierszy Barańczaka i Wojaczka) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/98, z. 1, s.66-75, bibliogr.

JAK ukazany został poeta w wierszu Rafała Wojaczka? : zinterpretuj wiersz pt. "List do nieznanego poety" // Cogito. - 2005, nr 3, s.13-15

 
 

KONDRACKA-ZIELIŃSKA Anna : Język "poetów przeklętych // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 17-33

KONDRACKA-ZIELIŃSKA Anna : "Poezja przeklęta" jako zjawisko europejskie. Cz. 1 // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 3, s. 7-14

KORUSIEWICZ Maria : Inna bajka : o poezji Rafała Wojaczka // Poezja. - 1985, nr 7/8, s. 43-50

KUNZ Tomasz : "Ja", którego nie było : transformacje podmiotowości w liryce Rafała Wojaczka // Pamiętnik Literacki. - 1994, z. 4, s. 74-95

LEWANDOWSKI Tadeusz : Okolice innej bajki // Poezja. - 1988, nr 7, s. 87-98

ŁUKASZEWICZ Michał : Dziecko starego mitu // Literatura. - 1999, nr 9, s. 44-46

MĄCZYŃSKA Jadwiga : Uwagi o prozie Rafała Wojaczka // Ruch Literacki. - 1984, nr 4, s. 297-304

ROZWIĄZYANIE zadań z arkuszy maturalnych // Cogito. - 2004, nr 20, s. 100-108
Tematy: 1. Interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. "Czyści";
2. Porównaj dwie wizje końca świata zawarte w hymnie "Dies irae" Jana Kasprowicza i w wierszu pt. "Koniec świata" Rafała Wojaczka;
3. Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Psalm IV"

ŚLIWIŃSKI Piotr : Niepokora, bunt, głód nadziei // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 51-55

W każdym "Cogito" zdajesz maturę // Cogito. - 2003, nr 20, dod. s. 108-116

WOLNY Maja : Krata w oknie : sceny z życia Rafała Wojaczka // Polityka. -1999, nr 49, s. 45-46

WYSŁOUCH Seweryna : Filmowy portret poety // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 147-15

ZASŁONA Iza : Jak ukazany został poeta w wierszu Rafała Wojaczka. Zinterpretuj wiersz pt. "List do nieznanego poety" // Cogito. - 2005, nr 3, s. 13-15

ZASŁONA Iza : Porównaj dwie wizje końca świata zawarte w hymnie "Dies irae" Jana Kasprowicza i w wierszu pt. "Koniec świata" Rafała Wojaczka // Cogito. - 2004, nr 20, s. 103-105

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna