Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ - SCENARIUSZE LEKCJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĘDKOWSKA Hanna : Zielone lekcje : dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. - Józefów : Wydawnictwo "Forest", [2006]
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

BIOLOGIA 1 : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Danuta Czupryńska [i In.]. -Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2003

EDUKACJA ekologiczna : scenariusze lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych Cz. 2, szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna / oprac. Aneta Gnyp, Sylwia Kubicka, Dagmara Roszkowska.. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, 2006
Pozycja dostępna w Multimedialnym Centrum Informacji i Promocji

FURGA Elżbieta : Metody i formy ochrony przyrody w Polsce : konspekt lekcji ekologiczne podstawy ochrony środowiska dla klasy II [szkoły zawodowej] o profilu ochrona i kształtowanie środowiska // W: Edukacja ekologiczna w zreformowanej szkole : materiały dydaktyczne. Cz. 2 / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON - LEX", 2002. - S. 67-70

HANTZ Małgorzata : Szkodliwe substancje chemiczne w otoczeniu : scenariusz lekcji ochrony środowiska dla klasy II liceum ogólnokształcącego // W: Ochrona środowiska w integrującej się Europie : materiały dydaktyczne. Cz. 2 / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON - LEX", 2002. - S. 65-66

HOLAK Ewa, RUDA-GROBORZ Barbara : Biologia 1 : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2003

HOLAK Ewa, RUDA-GROBORZ Barbara : Biologia 2 : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2004

JANKOWSKI Jacek : Badanie stosunków ekologicznych biocenozy leśnej : scenariusz zajęć terenowych z biologii dla klasy II liceum ogólnokształcącego // W: Edukacja ekologiczna w zreformowanej szkole : materiały dydaktyczne / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Oficyna Wydawnicza Radomskiej Agencji Prasowej w Radomiu, 2001. - S. 65

JASTRZĘBIOWSKA Marianna : Integrowana ochrona roślin - przyjazna środowisku : scenariusz lekcji "Podstawy produkcji ogrodniczej" dla klasy II Technikum Ogrodniczego // W: Edukacja ekologiczna w zreformowanej szkole : materiały dydaktyczne / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Oficyna Wydawnicza Radomskiej Agencji Prasowej w Radomiu, 2001. - S. 48-50

KARPETA Anna : Zanieczyszczenia atmosfery związkami siarki // W: Ochrona środowiska w integrującej się Europie : materiały dydaktyczne / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Oficyna Wydawnicza Radomskiej Agencji Prasowej w Radomiu, 2001. - S. 94-96

KUKOWSKA Iwona : Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi : kształtowanie trwałych postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Bystra : Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot", [2007]. - S. 27-45 : Scenariusze zajęć lekcyjnych 

ŁASZCZYCA Małgorzata, SKIRMUNTT Grażyna, WIECZOREK Izabela : Biologia 2 : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2004

MŁYNARCZYK Wiesława : Drama na lekcjach języka polskiego i zajęciach wychowawczych w liceum. - Płock : Wydawnictwo "Korepetytor", 2001. - S. 63-67: Jak pomóc Ziemi?; S. 67-69: Magia Ziemi

PLANDOWSKA Dorota : Światowe problemy ochrony środowiska : scenariusz lekcji geografii dla klasy I LO // W: Ochrona środowiska w integrującej się Europie : materiały dydaktyczne / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Oficyna Wydawnicza Radomskiej Agencji Prasowej w Radomiu, 2001. - S. 29

WARDA Jolanta : Woda wokół nas : scenariusz lekcji "ochrony środowiska" dla uczniów klas I-II technikum // W: Edukacja ekologiczna w zreformowanej szkole : materiały dydaktyczne. Cz. 2 / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON - LEX", 2002. - S. 65-66


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Romana : Globalne zmiany klimatu : fakty i mity w świetle 4. Raportu IPCC : scenariusz lekcji geografii dla klasy I LO // Geografia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 24-29

ANKIEWICZ-KOPICKA Magdalena, KULESZA-CISIAK Monika, WIECZOREK Joanna : Jesteśmy ekologiczni - bądź i ty : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej // Geografia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 51-53

ARCHACKA Karolina, ASZKLAR Agata : Katastrofy ekologiczne : scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2008, nr 4, s. 72-77

ARCISZEWSKA Halina : Przegląd krajowych roślin nagonasiennych : konspekt zajęć terenowych w klasie I LO // Aura. - 2005, nr 2, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 1-2

BAŚ Joanna : Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2004, nr 9, dod. dla szkół "Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych : scenariusze nagrodzone w konkursie dla nauczycieli" s. 75-80 Scenariusze zawierają tematykę związaną z zagrożeniami dla środowiska, wynikającymi z działalnością człowieka oraz z działalnością na rzecz odpadów.

BRONISŁAWSKA Beata : Ginące i zagrożone rośliny Warmii i Mazur : scenariusz lekcji muzealnej dla uczniów gimnazjum i szkół średnich // Aura. - 2006, nr 3, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 3

GIEL Barbara, SAWIŃSKA Anna : Scenariusze dla zasadniczej szkoły zawodowej // Aura. - 2005, nr 7, "Dodatek ekologiczny dla szkół" s. 5-9
Scenariusze dotyczą szeroko pojętej ekologii.

JASIŃSKA Małgorzata, NIEDZIELSKA Jolanta : Odżywianie a zdrowie. Konspekt lekcji dla klasy I liceum ogólnokształcącego // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2003, nr 1 (5), s. 61-66

JURZYK Anna : Trzęsienia ziemi : scenariusz lekcji w klasie I LO z wykorzystaniem artykułu Marii Hojny-Kołoś // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 43-44

JURZYK Anna : Wulkan - przyjaciel czy wróg? : scenariusz lekcji w klasie I LO z wykorzystaniem artykułu Mirosława T. Karasiewicza // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 31-32

KARTUSZYŃSKA Barbara, KITOWSKA Danuta : Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2004, nr 9, dodatek dla szkół "Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych : scenariusze nagrodzone w konkursie dla nauczycieli" s. 89-92 Tematyka dotyczy zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwaniem pieniędzy na działania ekologiczne oraz dbałości o czystość środowiska.  

KICZAK Czesława : Jak przedstawić problem wyżywienia ludności świata? : konspekt lekcji geografii // Geografia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 215-217

KITOWSKI Marek, KOŹMIŃSKI Grzegorz : Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2005, nr 5, " Dodatek ekologiczny dla szkół" s. 5-8
Scenariusze dotyczą ekologii rejonu Gór Świętokrzyskich.

KOZUBAL Aleksandra : Tsunami - niszczące zjawisko na styku geosfer : scenariusz lekcji w LO // Geografia w Szkole. - 4004, nr 2, s. 98-99

NADOLSKA Joanna, NADOLSKI Jerzy : Oczka wodne a bioróżnorodność: [scenariusz zajęć dla LO] // Biologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 38-43

POTYRAŁA Katarzyna, WALOSIK Alicja : "Odżywianie a zdrowie" - konspekt lekcji biologii w liceum ogólnokształcącym // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 1 (21), s. 67-73

ROMANÓW-SEMENIUK Barbara : Badanie gleby, wody i powietrza : zajęcia pozalekcyjne w szkole średniej (liceum ogólnokształcącym lub technikum ochrony środowiska) // Aura. - 2001, nr 6, "Dodatek ekologiczny dla szkół" s. 1-2

SIENKIEWICZ Bożena : Trzęsienia ziemi w Polsce:scenariusz lekcji z wykorzystaniem artykułu Marii Hojny-Kołoś : [dla klasy I LO] // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 41-42

SMOLEC Aneta : Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych / // Aura. - 2004, nr 9, dodatek dla szkół "Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych : scenariusze nagrodzone w konkursie dla nauczycieli" s. 87-88 Tematyka dotyczy problemów ekologicznych państw europejskich.  

STRZĘPEK Monika, LITWIN Anna : Flora i fauna Kenii wobec działalności człowieka - konspekt lekcji korelacji języka angielskiego i geografii // Geografia w Szkole. - 2002, nr 1, s. 17-18

SZEWCZYK Barbara, SZEWCZYK Marian : Edukacja ekologiczna dla IV etapu edukacji - szkoły ponadpodstawowe (licea, szkoły zawodowe) // Aura. - 2000, nr 9, "Dodatek ekologiczny dla szkół" s. 5-8

SZEWCZYK Barbara, SZEWCZYK Marian : Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2004, nr 9, dodatek dla szkół "Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych : scenariusze nagrodzone w konkursie dla nauczycieli" s. 81-86 Scenariusze dotyczą m.in. tematyki związanej z eksperymentem Biosfera II, stylem życia i jego wpływem na środowisko.  

SZUMIELEWICZ Artur : Scenariusz zajęć edukacyjnych do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej: "Czy współczesne odżywianie jest zdrowe?" // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 1 (21), s. 50-57

TWOREK Urszula, PIORUN Agnieszka : Oceniamy nasze miasto : [scenariusz zajęć dla LO] // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 49-52

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, MAZUR-GAWĘDA Renata : Opakowanie i co dalej? // Aura. - 2005, nr 5, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 3-5
Materiał przeznaczony jest m.in. dla szkół ponadgimnazjalnych.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, MAZUR-GAWĘDA Renata : Opakowanie i co dalej? (2) // Aura. - 2005, nr 6, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 5-7
Materiał przeznaczony jest m.in. dla szkół ponadgimnazjalnych.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, MAZUR-GAWĘDA Renata : Opakowanie i co dalej? (3) // Aura. - 2005, nr 7, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 9-11
Materiał przeznaczony jest m.in. dla szkół ponadgimnazjalnych.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, MAZUR-GAWĘDA Renata : Opakowanie i co dalej? (4) // Aura. - 2005, nr 8, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 4-9
Materiał przeznaczony jest m.in. dla szkół ponadgimnazjalnych.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, MAZUR-GAWĘDA Renata : Opakowanie i co dalej? (5) // Aura. - 2005, nr 9, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 11-12
Materiał przeznaczony jest m.in. dla szkół ponadgimnazjalnych.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, MAZUR-GAWĘDA Renata : Opakowanie i co dalej? (6) // Aura. - 2005, nr 10, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 9-12
Materiał przeznaczony jest m.in. dla szkół ponadgimnazjalnych.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, MAZUR-GAWĘDA Renata : Opakowanie i co dalej? (7) // Aura. - 2005, nr 11, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 9-10
Materiał przeznaczony jest m.in. dla szkół ponadgimnazjalnych.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, MAZUR-GAWĘDA Renata : Opakowanie i co dalej? (8) // Aura. - 2005, nr 12, "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. 9-11
Materiał przeznaczony jest m.in. dla szkół ponadgimnazjalnych.

WALOSIK Alicja : Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza w Dolinie Prądnika - różnorodność gatunkowa // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3 (23), s. 49-58
Scenariusz zajęć.

ZAUCHA Jolanta : Scenariusz "Pomóżmy ginącej przyrodzie" // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2002, nr 2 (2), s. 72-74

ZEMBATY Alicja : Równowaga biocenotyczna : Konspekt lekcji z ekologii dla II klasy LO // Aura. - 2001, nr 10, "Dodatek dla szkół" s. 8

ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona, BUCHCIC Elżbieta : Konspekt zajęć dla gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej: "Odżywianie w wieku dojrzewania" // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 1 (21), s. 57-61

 

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna