Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

WEB 2.0 W BIBLIOTECE
BIBLIOTEKA 2.0

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

BOGACZ Jaromir : Co to jest Web 2.0? - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 7/8, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 3, s. 3-5
Web 2.0 to potoczne określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu, tworząc tzw. serwisy społecznościowe (portal społecznościowy). To rodzaj interaktywnych stron WWW, które są współtworzone przez sieci społeczne osób podzielających wspólne zainteresowania lub chcących poznać zainteresowania innych. Większość portali społecznościowych dostarcza użytkownikom wielu sposobów komunikacji, np.: czaty, komunikatory, listy dyskusyjne, blogi, fora dyskusyjne, itp.

GUCWA Elżbieta : Co to jest Wiki? - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 7/8, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 3, s. 7-8
Wiki to "nazwa specyficznych stron internetowych (Web 2.0), które można nie tylko oglądać, ale też tworzyć, edytować i zmieniać bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej". Najpopularniejsze z nich to: Wikipedia (wolna encyklopedia internetowa), Wikicytaty (zbiór cytatów), Wikiźródła (zbiór tekstów źródłowych, Wikimapia (zdjęcia satelitarne całej kuli ziemskiej), Wikisłownik (wielojęzyczny słownik) itp.

JASKOWSKA Bożena, DUDCZAK Adam : Library 2.0 - rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa? - Summ. - Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. - R. 75, z. 3 (2007), s. [354]-365
Koncepcja Library 2.0 opiera się na kilku podstawowych zasadach, w tym na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednym z celów jest włączenie użytkowników w kształtowanie usług i zmian w bibliotekach.

KORZEŃ Agnieszka : Interaktywne narzędzia internetowe w promocji wizerunku bibliotek publicznych. - Summ. - Bibliogr. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2009, nr 1, s. 53-70
Dynamiczny wizerunek biblioteki publicznej. "Klient cyfrowy" w bibliotece publicznej. Biblioteki XXI wieku - Library 2.0. Wirtualne second life bibliotek

NIEDZIAŁEK Łukasz : "Second Life" w bibliotekach - szanse i zagrożenia wprowadzenia systemu w Polsce // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 32-33

OSTROWSKA Danuta : Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2008, [nr] 3, s. 10-13
Koncepcja Biblioteka 2.0 (Library 2.0) to termin, który oznacza nowy model biblioteki. Jest to nowoczesna biblioteka XXI wieku, gdzie dużą rolę odgrywa użytkownik, współtworząc ją. Biblioteka 2.0 posiada spersonalizowaną stronę www, umożliwia użytkownikom współkatalogowanie, wykorzystuje różne usługi, np. komunikatory, fora, blogi, grupy dyskusyjne lub tagi. W literaturze anglojęzycznej rozróżnia się pojęcie ''tagging'', rozumiane jako opracowanie przedmiotowe (przez specjalistów), oraz ''user tagging'', czyli tagowanie przez użytkowników. Tagi to metadane w postaci dowolnie dobranych słów kluczowych lub fraz.

STĘPNIEWSKA Dominika : Web 2.0 - nowa epoka w bibliotekarstwie? - (Relacje) // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 9, s. 22-23
Nowe technologie w bibliotekarstwie. Konferencja w Katowicach (15 maja 2008 r.). Web 2.0 jest sposobem konstruowania serwisów internetowych, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów oraz pozwalają użytkownikom je współtworzyć (użytkownicy mogą dodawać komentarze, oceny, linki itp.). Przykładem serwisów opartych na sieciach znajomości są Nasza Klasa, czy Linkedln. Do Web 2.0 zalicza się także blogi.

TRZASKOWSKI Tadeusz : Społecznościowo! : Web 2.0 nowym kierunkiem w edukacji // Edukacja i Dialog. - 2008, [nr 4], s. 6-10

ZIELIŃSKI Piotr : Kultura 2.0, kultura uczestnictwa, czy kultura konwergencji? // Bibliotekarz. - 2007, nr 5, s. 19-21

ŻELAZNY Michał : Nowe technologie internetowe w pracy nauczyciela : projekty Web 2.0, ze szczególnym uwzględnieniem stron wykonanych z użyciem technologii AJAX. - Bibliogr. // Meritum. - 2008, nr 4, s. 10-16

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

BEDNARCZYK Dorota : Kolejne wcielenie bibliotek - biblioteki w "Second Life" // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 1-2(25/26). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/1-2/080105.htm

BIBLIOTEKA 2.0 : Blog społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych [Dokument elektroniczny]. - 2009. - Tryb dostępu http://blog.biblioteka20.pl

FILIPCZAK Małgorzata : Jak daleko stąd do nowoczesności - w stronę biblioteki drugiej generacji // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 1(92). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/92/a.php?filipczak

GMITEREK Grzegorz : Czego potrzebują Bibliotekarze 2.0 i co mogą im dać informatycy . Nowe media a środowisko biblioteczne XXI wieku. W stronę społeczeństwa nadmiaru informacji // W: Materiały z konferencji. Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji. Uniwersytet Śląski, Katowice 15 maja 2008 r. - Tryb dostępu: http://www.sbc.org.pl/dlibra /docmetadata?id=oai:www.sbc.org.pl:10043&from=http://fbc.pionier.net.pl

GMITEREK Grzegorz : Idea biblioteki 2.0.Elementy Web 2.0 w bibliotekach szkolnych. Elementy Web 2.0 w bibliotekach szkolnych. Prezentacja dostępna na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. - Tryb dostępu: (http://www.pbw.waw.pl/pbw/pliki/publikacje/
szkolna%20biblioteka%202.0.pps)

GMITEREK Grzegorz : Książka i prasa w erze konwergencji mediów i rzeczywistości Web.2.0. - Tryb dostępu: http://vcasmo.com/video/wirtualnypilot/3838

GMITEREK Grzegorz : Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2007, nr 4(85). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info /2007/85/a.php?gmiterek

GMITEREK Grzegorz : Praktyczne aspekty implementacji narzędzi Web 2.0 w bibliotekach polskich. - Tryb dostępu: http://bg.uwb.edu.pl/seminarium/pliki/Gmiterek-Praktyczne_aspekty_implementacji _narzedzi_web2_0.pps

GMITEREK Grzegorz : Second Libra // W: Wirtualna Informacja - Okiem Młodego Badacza [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://wirtualnainformacja.blogspot.com

KOSZOWSKA A. : Biblioteki w Second Life - Info Island : Biblioteka 2.0. [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://blog.biblioteka20.pl?p=46

MATYJASZCZYK Gabriela : Miejsce biblioteki w "Second Life", nowej wirtualnej rzeczywistości // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2007, nr 7(88). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/
2007/88/a.php?matyjaszczyk

MILLER Maria : Od Library 2.0 do Library 3-D - drugie życie bibliotek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 1(92). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/92/a.php?miller

MILLER Maria, MROCZEK Elżbieta : Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych. // [W]: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] 2007, nr 7(88). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek

WONTOROWSKA Marta, TYSZKOWSKI Sebastian : Wykorzystanie repozytoriów cyfrowych oraz zjawiska Web 2.0 w edukacji dzieci i młodzieży na przykładzie Biblioteki Cyfrowej DLESE // W: Biuletyn EBIB[Dokument elektroniczny]. - 2009, nr 4(104). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info /2009/104/a.php?wontorowska_tyszkowski

 

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna