Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAUMGARTNER-SCHAFFNER Martin [i in.] : Autoewaluacja w szkole. – Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2002 

EKSPERT komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej : poradnik / pod red. Małgorzaty Pomianowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2003 

GARSTKA Tomasz, MARSZAŁEK Jacek : Nauczyciel na starcie. – Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2000 

KRÓLIKOWSKI Jacek : Opiekun nauczyciela : teoria – refleksja – praktyka : poradnik. – Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2002 

PIELACHOWSKI Józef : Rozwój i awans zawodowy nauczyciela : czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. – wyd. 2 poszerz. – Poznań : Wydaw. EMPi2, 2001

POMIANOWSKA Małgorzata, SIELATYCKI Mirosław, TOŁWIŃSKA-KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela : poradnik. – Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2000

POMIANOWSKA Małgorzata, SIELATYCKI Mirosław, TOŁWIŃSKA-KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela : poradnik : aktualizacja 2002. – Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2002

SKŁADANOWSKI Henryk : Awans zawodowy nauczyciela : najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego z przykładowymi planami na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. – Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2000

WASIUK Krystyna, ZIELIŃSKA Agnieszka, SOCZYŃSKI  Bogumił : Awans zawodowy nauczycieli : poradnik. – Gdańsk : Inst. Promocji Nauczycieli „Solidarność”, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

dyrektor szkoły

BIAŁACH Anna : Kto ekspertem? // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 7/8, s. 56-57

DYREKTOR zreformowany // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 23, s. 6-7

GAWRON Marek : Samoocena pracy nauczyciela // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 10, s. 37-39

KUCIA Arkadiusz : Jak dokumentować procedurę oceny i rozwoju nauczyciela // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 5, s. 13-16

ŁATAŚ Gabriela, KOZŁOWSKA Grażyna : Arkusz oceny dorobku zawodowego // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 1, s. 34-37

MILCZAREK Jarosław : Ekspert w awansie zawodowym nauczyciela // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 2, s. 38-39

ORACZKO Grażyna : Vademecum dyrektora : zadania dyrektora szkoły w zakresie procedury dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 26-27

PAWELSKI Leszek : Najpierw dyrektorzy, wkrótce – nauczyciele : awans zawodowy // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 4, s. 48-49

REPS Lidia : Oceny nauczycieli i dyrektorów dotyczące procedur awansu zawodowego // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 11, s. 5-9

SAWIŃSKI Julian Piotr : Jak zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 5, s. 6-10

SŁOT Janusz : Zadania dyrektora szkoły/placówki w procedurach uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 1/2, dod., s. IV-V

WALNIK Janusz : Nieustanne ocenianie // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 5, s. 39

opiekun stażu

B. P. : Z doświadczeń opiekuna stażysty // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 11, s. 10

BUDZIANOWSKA Krystyna : Rola opiekuna stażu w szkole // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 23, s. 8

FIGIELSKA-PEZDA Elżbieta, MAKOWSKA Maria, STANEK Marlena : Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem starającym się o awans zawodowy : (propozycje rozwiązań) // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 1/2, dod., s. I-III

JEZIORNA Elżbieta : Kontrakt : umowa o współpracy // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 36-37

KSIĘŻYK Maria B. : 0 zadaniach opiekuna stażu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 52-53, III okł.

SARNA Grażyna : Byłam opiekunem stażu nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 4, s. 8-9

TUREWICZ Wojciech : Co opiekun stażu wiedzieć powinien czyli coaching w oświacie // Gimnazjum. – 2000, nr 6, s. 42-48

nauczyciel

BUCHCIC Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela biologii i przyrody // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2002, nr 1, s. 36-43

CHRZĄSTOWSKA Bożena : W trosce o awans // Polonistyka. – 2001, nr 7, s. 388-393

CZEKALSKI Ryszard : Awans zawodowy katechety : wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne // Katecheta. – 2001, nr 2, s. 62-65

CZEKALSKI Ryszard : Staż i procedura awansu zawodowego katechety // Katecheta. – 2001, nr 3, s. 55-59

DĄBROWSKA Bożena, MICHAŁOWSKA Aurelia : Nauczyciele w dobie reformy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2000, nr 4, s. 64-66

DEMBSKI Leszek : Nauczycielu dobry... Nauczycielu dyplomowany..., czyli o drodze na szczyty // Katecheta. – 2001, nr 9, s. 63-65

DZIUBECKI Jacek : Plan rozwoju zawodowego // Lider. – 2001, nr 1, s. 26-27

FOSIEWICZ Maria : Jak poradzić sobie z awansem nauczycieli w szkole? // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 13-14, 23-24

GAJEWSKA Małgorzata, GRÓDECKA Ewa : Planowanie własnego rozwoju // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 28-30

GOŁOFIT-HAWRYLUK Beata, HAIK Wiesława, PUSZEK-NOWAK Ewa : Wychowawca bursy na drodze do awansu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 8, s. 49-52

GRODECKA Ewa, KOZAKOWSKA Danuta : O ewaluacji nauczycielskich dokonań // Chemia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 123-125

GROMADZKA Elżbieta, MAJEWSKA Halina : Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – nauczyciel bibliotekarz // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 4-7

GRYGIER Urszula : Szansa na sukces, czyli plan rozwoju zawodowego // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 2, s. 31-34

GRYGIER Urszula : Szansa na sukces // Nowa Szkoła. – 2001 nr 1, s. 17-19

IWAŃSKA Irena : Dyplom po raz drugi // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 21-23

K. B. : Trzy sesje awansu i co dalej // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 16, s. 4-5

KARDAŚ Elżbieta: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 31-35

KARDAŚ Tomasz: Jak (nie) zostać nauczycielem dyplomowanym? // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 34-37

KAZIMIEROWICZ  Marek : Autoprezentacja // Nowa Szkoła. – 2003, nr 3, s. 19-21

KAZIMIEROWICZ  Marek : Awans zawodowy – jakość pracy nauczyciela // Nowa Szkoła. –2001, nr 5, s. 50-52

KEWAL Anna : "Owczy pęd" // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 14-17

KIJ Anna : Pod górkę // Głos Nauczycielski. – 2001, nr 7, s. 5

KIJ Anna : Troje w jednym // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 30, s. 1, 6

KUŹMIŃSKA Krystyna : Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 6, s. 32-33

LECHOWSKA Anna, SZWARC Kazimiera, TOMASIK Jolanta : Plan rozwoju zawodowego // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 6, s. 27-34

ŁYSEK Jan : Status i awans zawodowy nauczycieli w dokumentach reformy edukacji // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 1/2, s. 15-40

M. Ś. : Bariery rozwoju zawodowego // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 5, s. 6

MACIEJEWSKA Alicja : 0 awansie (a raczej jego braku) czyli wynurzenia rozgoryczonej bibliotekarki // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 18-19

MIDER Teresa, JANISZEWSKA Wioletta : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego // Język Polski w Szkole IV-VI. –  2001/2002, nr 1, s. 108-113

MISZTAL Marek : Indywidualny plan rozwoju zawodowego // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 24-25

MITURA Krystyna : W drodze po awans // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 39, s. 6

NAGRADZANI awansują szybciej // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 50, dod. s. I

NAUCZYCIEL stażysta – procedura awansu na stopień nauczyciela kontraktowego // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 38, dod. s. 5-8

NAUCZYCIEL stażysta – notatnik adresowy // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 39, dod. s. 9-12

NAUCZYCIEL stażysta – awans na stopień nauczyciela kontraktowego : materiały informacyjne // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 3, dod. s. 1–4

NAUCZYCIEL kontraktowy : awans na stopień nauczyciela mianowanego // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 40, dod. s. 1-4; nr 41, dod. s. 5-8; nr 42, dod. s. 9-12

NAUCZYCIEL mianowany : awans na stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 43, dod. s. 1-4

NAUCZYCIEL mianowany : procedura awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 44, dod. s. 5-8

NAWROCKA Barbara : Minęło 9 miesięcy // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 26, s. 8

NOWAK Małgorzata : Nocna wizja awansu // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 14, s. 17

NOWAK Małgorzata : 0 tym, jak z lenistwa nie rozwijam się zawodowo // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 38-40

OPIEKA nad stażystą // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 24, s. 6-7

OPIEKUN stażu // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 45, dod., s.1-4

OPIEKUN stażu – harmonogram przebiegu stażu // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 46, dod., s. 5-8

ORZEŁ Danuta: Awans zawodowy nauczycieli : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 22-23

PAWELSKI Leszek: Awans nauczycieli w zreformowanej szkole // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 11-13

PIOTROWSKA Krystyna : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 1, s. 39-43

PLAN rozwoju zawodowego nauczyciela : (propozycja rozwiązań) // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 36, dod. s. 1-4

PLAN rozwoju zawodowego Dariusza Kołodziejeżyka - nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 48, dod. s. 1-2

PLAN rozwoju zawodowego Bożeny Kubowicz-Machnica -nauczycielki mianowanej posiadającej kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyki, fizyki na stopień nauczycielki dyplomowanej // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 48, dod., s. 3-4

PLAN rozwoju zawodowego Beaty Kowalik - nauczyciela mianowanego, kierownika warsztatów Szkoły Zasadniczej Specjalnej nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr l w Nowym Targu // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 50, dod., s. III-IV

PLAN rozwoju zawodowego Hanny Młodkowskiej, nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 81 (Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7) w Gdańsku, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 49, dod., s. 2-4

PLAN rozwoju zawodowego Jolanty Zawady, nauczyciela bibliotekarza, zatrudnionej w Gimnazjum nr 33 (Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7) w Gdańsku, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 49, dod., s. 1-2

PLAN rozwoju zawodowego Stanisławy Gawlik, Bożeny Szczepaniak, Barbary Sznajder, Szkoła Podstawowa w Miejscu Pisatowym (woj. podkarpackie) // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 51/52, dod. s. VII-VIII

PLAN rozwoju zawodowego Krzysztofa Bierzyńskiego - nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w Czeladzi ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 1, dod. s. III-IV

PLAN rozwoju zawodowego Zofii Rudzińskiej – nauczycielki kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Czarnocinie ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. – 2002, nr1, dod. s. IV

PLAN rozwoju zawodowego Zdzisławy Sosnowskiej nauczycielki matematyki i rewalidacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 5, dod. s. III

PLAN rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza opracowany przez Marię Monikę Klein - członka Zarządu Sekcji Bibliotekarskiej ZG ZNP oraz grupę nauczycieli z byłego województwa pilskiego // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 14, dod. s. III

PLISZKA Elżbieta : Jak przygotować dokumentację na stopień nauczyciela dyplomowanego? // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 20-21

PRAŻMOWSKA Krystyna, SKALIK Krystyna : Planowanie własnego rozwoju w aspekcie zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 11, s. 32-34

PRUS-WIŚNIEWSKA Helena : Plan rozwoju zawodowego // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 331-335

RÓZIEWICZ Grażyna : Opis i analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 43-45

SADOWNIK Danuta : Przeżyć dyplomowanie // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 46, s. 4

SARNOWSKA Alicja : Awans podwójnie frustrujący // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 24, s. 13

SAWIŃSKI Julian P. : Rozwój zawodowy nauczyciela // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 5, s. 47-50

Słota Alina : Za i przeciw : awans zawodowy nauczyciela // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 15, s. 6

SULISZ Seweryn, KRASZEWSKA Danuta, CYGANIUK Jadwiga [i in.] : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 4, dod., s. 1-16

SZTUKIEL Irena, WRONA Irena : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 2, s. 14-15

ŚLIWERSKI Bogusław : Awans zasobów ludzkich // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 259-263

TARASIEWICZ Małgorzata : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 278-284

WAJS Anna : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego : (perspektywa trzyletnia) // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 47, dod., s. 1-4

WARCHOŁ Krzysztof : Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego. Cz. I – nauczyciel stażysta // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 6/7, s. 33-36

WASILEWSKI Juliusz : Stopnie awansu (procedura, kwalifikacje, dokumenty) // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 12, s. 1-9

WIĘCKOWSKI Ryszard : Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s. 387-391

WILCZAK Halina : Jak funkcjonuje system awansu //Gazeta Szkolna. – 2002, nr 7, s. 8

WLAZŁO Stefan : Awans zawodowy - inaczej // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 5, s. 10

WÓJCICKA Elżbieta : Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany : Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 4, s. 1-7

WÓJCIK Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 4, s. 1-4

ZDOBYĆ szlify mianowanego // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 21, s. 6-7

ZE STAŻYSTY na kontraktowego // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 20, s. 6-7 

ZIENTALSKA Anna : Jak prawidłowo skonstruować konspekt lekcji // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 1-4

ZOSTAĆ nauczycielem dyplomowanym // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 22, s. 6-7

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.10.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna