Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

IDYWIDUALNY TOK NAUKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

Indywidualny program lub tok nauki
dotyczy uczniów o szczególnych uzdolnieniach z jednego lub kilku przedmiotów.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GÓRALCZYK Ewa : Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. - S. 54-63 : Jak wspierać rozwój zdolności dziecka?

PIOTROWSKI Eugeniusz : Uczeń zdolny w świetle polskiej reformy edukacji // W: Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce / red. nauk. Henryk Moroz
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 303-312

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / [zeszyt oprac. A. Barański i in.]]
Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999. - (Biblioteczka Reformy) / Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Z. 15)

NIEBRZYDOWSKI LEON : Psychologia ludzkich potrzeb, aspiracji i możliwości. - B.m. : Krajowa Rada Self-Esteem, 1999. - S. 395-396 : Indywidualny tok nauczania


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMCZYK Janusz : Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 18-22

BĄK Anna : Indywidualny tok nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym // Chemia w Szkole. -1997, nr 3, s. 203-206

BERNACKA Ryszarda Ewa : Kształcenie uczniów uzdolnionych // Remedium. - 2002, nr 10, s. 10-11

BERNACKA Ryszarda Ewa. : Portretowanie dzieci przez pryzmat pojęć "zdolność" i "uzdolnienie" (2). - Bibliogr. // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 2, s. 53-59

BIAŁAS Liliana : Dziecko zdolne // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s. 38-39

BOGDANOWICZ Marta, BOGDANOWICZ Piotr : OLPI [Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych] story / rozm. przepr. Bogdan J. Krawczyk // Nowa Szkoła. - 1997, nr 10, s. 22-23

CHAŁAS Krystyna : Szukajmy sposobów kształcenia uczniów zdolnych // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 140-142

DOBRZYCKI Aleksander : Jak zorganizować pracę z uczniem zdolnym? // Nowa Szkoła. - 1990, nr 1, s. 36-44

FRĄCZEK Zenon : Zasady, tryb i organizacja indywidualnego programu lub toku nauki ucznia // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1994, nr 1, s. 38-40

KOŁODZIEJSKA Ewa : Indywidualny tok nauki języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 1992, nr 1, s. 46-58
Na przykładzie języka angielskiego.

MAREK Mariola : Nowe wyzwania w zarządzaniu wiedzą w przedszkolu // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 49-53

MIŁOSZEWSKA Ewa.: Kłopoty z geniuszem // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 14, s. 6
Dzieci wybitnie zdolne. Indywidualny tok nauki. Brak szkół i rozwiązań dla dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach.

ORGANIZACJA nauczania szczególnego / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 40, dod. "Bliżej prawa", s. II-IV
Rozporządzenia określające warunki szczególnego nauczania : indywidualnego nauczania przedszkolnego i szkolnego oraz indywidualnego programu lub toku nauki - komentarz.

PŁAWECKA Anna : O indywidualnej pracy z uczniem // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 144-150

PREISLER Michał : Indywidualny tok nauczania geografii w liceum ogólnokształcącym // Geografia w Szkole. - 1990, nr 5, s. 276-278

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 3, poz. 28

SOBAŃSKA-BONDARUK Melania, LOLO Radosław : Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 43-51

STRÓŻYŃSKI Klemens : Inwestycja w uczniowskie talenty // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 14-18

SZACIK-JANKOWSKA Jolanta : Indywidualny program nauki języka polskiego // Polonistyka. - 2000, nr 4, s. 236-242
Rozszerzony program nauki w kl. III i IV LO skierowany do uczniów przygotowujących się do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

ŻUBER-ZIELICZ Małgorzata : Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 18-21

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna