Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

LENISTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

RODZICE i dzieci : encyklopedia / [Erna Daraszkiewicz i in. ; oprac. red. Marta Pawlus ; il. Bartłomiej Gaweł]. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2002. - S. 298-301 : Dziecko zdolne ale leniwe

WIECZERSKA Janina : Poradnikdla leni czyli Jak robić, żeby zrobić, a się nie narobić. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1995

VEBLEN Thorstein : Teoria klasy próżniaczej. - Warsz. Warszawskie Wydawnictwo Literackie "MUZA", 1998


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIERNACKA Beata : Zdolny czy leniwy // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 40 - 42
Co to znaczy zdolny, ale leniwy?

KARULAK Krzysztof : Lenistwo intelektualne // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 6, s. 1,7
Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów

KAŁUŻYŃSKI Zygmunt : Przyjemności próżniaków // Polityka. - 2001, nr 6, s. 52-53
Na marginesie książki T. Veblena "Teoria klasy próżniaczej"

KOŁAKOWSKI Artur : Uparte, leniwe, złe? / rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski.- 2003, nr 12, s. 9

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna