Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KOMPUTER I MULTIMEDIA
W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

DYDAKTYKA biologii i ochrony środowiska : praca zbiorowa / pod red. Wiesław Stawiński. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 247-249 : Wykorzystanie komputerów i programów komputerowych

NAUKA z komputerem : książka dla ucznia gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001
Wykorzystanie komputera i Internetu do nauki przedmiotów : języka polskiego, matematyki, historii, geografii, fizyki i astronomii, biologii, chemii, języka angielskiego, sztuki, techniki, informatyki

NAUKA z komputerem : poradnik dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001
Wykorzystanie komputera i Internetu do nauczania przedmiotów : języka polskiego, matematyki, historii, geografii, fizyki i astronomii, biologii, chemii, języka angielskiego, sztuki, techniki, informatyki

STASIEWICZ Andrzej : Programowanie obiektowe w kształceniu przyrodników // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. - S. 413-417

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARTOSZEWICZ Marek : Internet w edukacji biologicznej // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 21(21)-24(24)
Omówienie stron internetowych. Jak może wykorzystać Internet nauczyciel.  

BAŚ Joanna : Dlaczego warto poznać naturę wirusa HIV? : praca wyróżniona w konkursie // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 112-114
Konspekt zajęć przeznaczonych dla uczniów w liceum. Zajęcia z zastosowaniem Internetu.  

BERNAT Sebastian : Przez krajobrazy dźwiękowe świata : wędrówka w Internecie. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 51-57
Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez interaktywną prezentację multimedialnej wędrówki w czasie i przestrzeni.  

CHRZĄSTOWSKI Piotr : Tajemnice komputerowej pracowni // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 28, s. 15
Przegląd możliwości pracy z komputerem na lekcji matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii.    

CZUBAŁA Katarzyna : Wirtualna wędrówka po Rosji, czyli zajęcia interdyscyplinarne z języka rosyjskiego i geografii. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, [nr] 1, s. 94-97
Praca z Internetem - interaktywna mapa Rosji na zajęciach ze studentami kierunku politologia.  

CZUPRYŃSKA Danuta : Polecam ekologiczne miejsce w sieci: www.agenda21.pl // Biologia w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 111-112
Udział w Internetowym Konkursie Ekologicznym  

CZYŻEWSKI Andrzej : Geografia w pracowni informatycznej // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 7/9, dod. "Wkładka Metodyczna" s.VIII-X Konspekt lekcji z użyciem komputerów.  

GIERNATOWSKA Beata : Internet jako narzędzie edukacyjne : Geowortal Edukacyjny projekt polskich geografów. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 90-97
Wykorzystanie komputera na lekcji geografii.  

GIERNATOWSKA Beata, PODGÓRSKI Zbigniew : Komputery w nauczaniu i uczeniu się geografii - w świetle badań ankietowych nauczycieli // Geografia w Szkole. - 1998, nr 3, s. 157-161, bibliogr.  

GOŁDOWSKA Małgorzata : Surowce mineralne Polski : scenariusz lekcji geografii w gimnazjum // Geografia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 100-104
Lekcja z wykorzystaniem technologii komputerowej i informatycznej.  

GRABOWSKI Andrzej : Excel na lekcjach geografii : zajęcia z komputerem // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 161-165
Konstruowanie ćwiczeń i testów z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych.  

JACEWICZ Małgorzata : Wpływ dwutlenku siarki na drzewa iglaste // Biologia w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 97  

KONIGSBERG Grzegorz : Multimedialny program ,,Nowa Sól'' - przykład oryginalnego propagowania problematyki regionalnej w szkole średniej // Geografia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 228
Program zawiera tematy przyrodnicze, gospodarcze i historyczne.  

KOTT Alicja : Własne strony @ internetowe // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 21-23
Jak stworzyć własną stronę internetową. Pomoce multimedialne.  

KOWALIK Ewa : Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 2, s. 99-104  

KUCIA Urszula : Lekcja biologii z Internetu // Biologia w Szkole. - 2002, [nr] 4, s. 244
Portal www.interkl@sa.pl. i www.eduseek.pl.  

KUJAWA Anna, KUJAWA Krzysztof : Multimedialna ,,Encyklopedia dla przyrody'' z błędami // Biologia w Szkole. - 1997, nr 4, s. 251-254  

KUSION Izabela : Czy zawsze wierzyć informacjom z Internetu? : III nagroda // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 88-89
Konspekt zajęć.  

LENART Witold, KAFEL Krzysztof : Multimedialna lekcja przyrody // Poznaj Świat. - 2000, nr 1/2, s. 128-129
CD-ROM z sześcioma scenariuszami lekcji o ochronie środowiska - do wykorzystania w szkole podstawowej (przyroda) i gimnazjum (biologia).  

LESZKO Justyna : Obudowa internetowapakietu ,,Geografia świata'' dla klasy I gimnazjum - nowe możliwości w nauczaniu // Geografia w Szkole. - 2000, nr 5, s. 276-278  

LICIŃSKA Danuta : Lekcja z zastosowaniem programu multimedialnego "Szkolny atlas Polski" // Geografia w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 85-86
Scenariusz lekcji geografii.  

MALAŃSKI Bogusław : Co zrobić, gdy zginął pies lub kot? : praca wyróżniona w konkursie // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 95-96
Konspekt lekcji przyrody. Lekcja z wykorzystaniem Internetu.  

MALAŃSKI Bogusław : Co zrobić, gdy zginął pies lub kot? : praca wyróżniona w konkursie // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 95-96
Konspekt lekcji przyrody. Lekcja z wykorzystaniem Internetu.  

MIŃCZUK Michał : Internet w kształceniu biologicznym // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 279-284
Jak szukać informacji z zakresu biologii w Internecie.  

MOKWA Beata : Obserwacje fenologiczne a Internet // Biologia w Szkole. - 2001, [nr] 2, s. 113
Projekt internetowy.  

NIEWIŃSKA Agnieszka : Wykresy komputerowe na lekcjach geografii (szkoła podstawowa) // Geografia w Szkole. - 1997, nr 4, s. 241-245
Zastosowanie przez nauczyciela komputera w nauczaniu geografii. Konspekt lekcji:
1. Powtórzenie wiadomości o górach Polski,
2. Porównanie klimatu równikowego wilgotnego z klimatem zwrotnikowym pustynnym.  

NITA Jerzy, WAGA Jan Maciej : GIS w nauczaniu geografii : projekt TERRA-INFO-0597 : możliwość wykorzystania baz danych // Geografia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 143-150
Interdyscyplinarna baza danych - Geograficzny system informacyjny.  

PATERSKA Iwona, POTYRAŁA Katarzyna : Wykorzystanie komputera na zajęciach z przyrody // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 4, s. 61-73  

PLISZKA Mieczysław : Programy komputerowe użyteczne w nauczaniu i uczeniu się geografii // Geografia w Szkole. - 1997, nr 2, s. 95-98  

PLISZKA Mieczysław : Stopień znajomości geograficznych programów komputerowych wśród uczniów szkół średnich // Geografia w Szkole. - 1997, nr 3, s. 169-171  

PLISZKA Mieczysław : Wykorzystanie arkusza Excel w nauczaniu geografii : sposoby tworzenia klimatogramów - krok po kroku // Geografia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 12-18
Arkusz kalkulacyjny na lekcji geografii.  

PLISZKA Mieczysław : Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w nauczaniu geografii (na przykładzie Excela 4.0 PL) // Geografia w Szkole. - 1995, nr 4, s. 232-236
Program komputerowy wykorzystany do prezentowania zagadnień klimatycznych.  

PLIT Florian : Warsztaty geograficzne - czyli samodzielnie pracujemy i uczymy się krytycyzmu // Geografia w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 8-10
Warsztaty są kontynuacją zajęć w terenie. Są dla nich zarezerwowane godziny w programie, podręczniku i obudowie internetowej.  

PŁOSZAJ Anna : Zastosowanie techniki komputerowej w edukacji ekologicznej // Aura. - 2005, nr 1, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 124, s. 8-9  

PODGÓRECKi Zbigniew : Wybrane aspekty badań nad stosowaniem komputerów w nauczaniu geografii. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 31-38
Nowoczesne środki dydaktyczne.  

POKOJSKA Paulina, POKOJSKI Wojciech : Wirtualny globus Google Earth : charakterystyka i możliwości zastosowania w procesie nauczania // Geografia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 58-64
Wykorzystanie zasobów Internetu na lekcjach geografii.  

POTYRAŁA Katarzyna, BIEL Anna, SUCH Karolina : Wykorzystanie narzędzi komputerowych w modelowym przedstawianiu struktur i procesów biologicznych // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 114-121  

SAWIŃSKI Julian P. : Komputer w edukacji nauczycieli biologii // Biologia w Szkole. - 1996, nr 1, s. 21-25, bibliogr.  

SIELATYCKI M. : Nauczanie geografii poprzez sieci komputerowe // Geografia w Szkole. - 1993, nr 5, s. 293-297   SPALIK Krzysztof : Internet - nieocenione źródło informacji czy wielki śmietnik? // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 82-82  

SZCZEPANKIEWICZ Bożena Ewa, WIETESKA Anna : Współczesne zagrożenia zdrowia : lekcja z wykorzystaniem technologii informatycznej // Biologia w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 168-170
Wykorzystanie kart pracy, adresów stron www, arkuszy ewidencyjnych.  

SZKOLNY Atlas Polski - edycja 1999 : program multimedialny . - Warszawa, 2000 . - Rec: Mirosław Soczówka // Geografia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 123-124  

SZUBERT Mariusz : Zastosowanie programu komputerowego ,,Surfer'' do wizualizacji rzeźby terenu na lekcjach przyrody i geografii // Geografia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 197-203
Mapa topograficzna.  

TARASIEWICZ Andrzej : Edukacyjny program komputerowy ,,Szkolny Atlas Polski'' // Geografia w Szkole. - 1995, nr 2, s. 122-123
Nauczanie geografii Polski w klasie VIII szkoły podstawowej.  

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Jakiego świata chcemy - ksenofobia czy tolerancja, a może jeszcze coś innego? // Aura. - 2002, [nr] 5, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 5-6
Wykorzystanie Internetu na lekcji.  

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Projekt ,,Edukacja Ekologiczna" // Biologia w Szkole. - 2001, [nr] 2, s. 112
Celem projektu jest stworzenie propozycji zajęć z wykorzystaniem Internetu w gimnazjum.  

ULISZAK Radosław : Internet - szansa dla nauczycieli geografii // Geografia w Szkole. - 1996, nr 1, s. 37-41
Wykorzystanie komputerów i programów komputerowych na lekcji.  

ZAJĄCZKOWSKA Jolanta : Wykorzystanie programu Exel do tworzenia testów z geografii // Geografia w Szkole. - 2003, [nr] 4, s. 220-225  

ZIELIŃSKI Krzysztof : Nowy cykl edukacyjny do geografii w gimnazjum "Odkrywamy świat" // Geografia w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 103-107
Pakiet edukacyjny: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, poradnik metodyczny, obudowa internetowa.

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.01.2010


© Biblioteka Pedagogiczna