Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARENDARCZYK Anna Maria : "Miłość Ci wszystko wybaczy"? : uzależniona miłość w oparach alkoholu // W: "Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. - S. 210-222

CERMAK TIMMEN L., RUTZKY Jacques : Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / przeł. Jolanta Pasternak-Winiarska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - Wyd. 3 popr. -
Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1999

HELLSTEN TOMMY : Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / [przekł. Andrzej Niewinny Dobrowolski, Beata Niewinna]. - Wyd. 2. - Łódź : "Feeria", 2008. - (Psychologia i Dusza)
Filia w Tomaszowie Maz.

HELLSTEN TOMMY : Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / przeł. [z ang.] Andrzej Niewinny Dobrowolski, Beata Niewinna. - Łódź : "Ravi", 2004. - (Psychologia i Dusza)
Filia w Radomsku

INTYMNOŚĆ w związkach dorosłych dzieci alkoholików / Aleksandra Kałęcka [i In.] // W: Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 145-160
Filia w Bełchatowie, Filia w Opocznie, Filia w Radomsku

JAMES Richard K., GILLILAND Burl E. : Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / [przeł. Andrzej Bidziński]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. - S. 423-511 : Uzależnienie od substancji chemicznych: kryzys nałogu

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : "Difin" , cop. 2007. - S. 175-182 : Rodziny z problemem alkoholowym - wpływ sytuacji na życie w dzieciństwie i w dorosłości (zespół dziecko maltretowane)

KRAWCZYK-BOCIAN Amelia : Proces tworzenia tożsamości u Dorosłych Dzieci Alkoholików // W: Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. - S. 356-368
Filia w Tomaszowie Maz.

ROBINSON BRYAN E. : Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / przedm. MIgs Woodside. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. - S. 173-175 : Identyfikacja dorosłych dzieci alkoholików, które pracują z dziećmi i młodzieżą ; S. 176-179 : Cechy charakterystyczne dorosłych dzieci alkoholików

SAMMON Sean D. : Dzieci alkoholizmu : dorosłe dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w życiu zakonnym i kapłaństwie / przekł. Karolina i Michał Romankowie. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 1998

WASILEWSKA Katarzyna : Współuzależnienie i socjalizacja - analiza wzajemnych powiązań pomiędzy koalkoholizmem a uspołecznianiem jednostki na podstawie wypowiedzi na forach i blogach // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 398-405

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABC alkoholu. Cz. 6 / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2003, nr 6, dod. "Pomarańczowe Forum" s. IV-V
Pomoc dorosłym dzieciom alkoholików. Analiza sposobu doświadczania własnego ciała przez kobiety z syndromem DDA.

ABC alkoholu. [Cz. 7/8] / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2003, 7/8, dod. s. VIII-IX
Problemy dorosłych dzieci alkoholików.

ABC alkoholu. [Cz. 9] / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń. - Bibliogr. // Remedium. - 2003, nr 9, dod. s. IV-V
Dorosłe dzieci alkoholików ich uczucia, gniew i poczucie braku, samooskarżanie się i przyjmowanie na siebie odpowiedzialności.

BŁASZCZYK Luiza Monika : Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 33-36
Dane dotyczą samobójstw i prób samobójczych we wszystkich grupach wiekowych (od dzieciństwa do starości).

CHODKIEWICZ Jan. WILSKA Agata : Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 135-152

DDD - Dzieci Dysfunkcyjnych Domów - Dorosłe Dzieci Alkoholików // Arka. - 2002, nr 1, s. 12-13
Lista cech tych dzieci.

DEMBNA Joanna, ZALECIŁO Ewelina : DDA - Dążyć Do Aktywności // Remedium. - 2008, nr 1, s. 30-31
Cele, założenia i główne elementy projektu Stowarzyszenia "OD-DO", który realizuje program "DDA - Dążyć Do Aktywności". Jest to program nastawiony na pobudzenie rozwoju zawodowego dorosłej młodzieży pochodzącej z rodzin, w których występuje choroba alkoholowa.

FUDALI Maria : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a ich funkcjonowanie w relacjach z dorosłymi. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 2, s. 21-26
Omówiono problemy dzieci z rodzin alkoholowych i metody terapii dla nich.

GĄSIOR Krzysztof : Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 247-262
Próba zweryfikowania związków zachodzących między dysfunkcjonalnością rodziny pochodzenia a wybranymi aspektami funkcjonowania psychospołecznego i objawami zaburzeń psychicznych u dorosłych dzieci alkoholików. W załączniku: Kwestionariusz życiorysowy - wskaźnik dysfunkcjonalności rodziny pochodzenia.

GDZIE się podziało moje dzieciństwo? : o dorosłych dzieciach alkoholików (zbiór artykułów ). - Kielce, 2003. - Rec. Piotr Brząkalik // Znak. - 2004, [nr] 11, s. 148-151
Psychologia zachowań dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

GRAB Sławomir : Gdy czas miniony pozostaje... // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 24-26
Jakie znaczenie ma dzieciństwo w rodzinie alkoholowej?

JABŁOŃSKI Kuba : Jesteś tylko częścią wszechświata // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 26
Autor podpowiada jak Dorosłe Dzieci Alkoholików mogą sobie pomóc.

JONA Ilona : Zespół stresu pourazowego u DDA // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 31-33
Rozpoznanie i terapia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), którego skutki występują u DDA - Dorosłych Dzieci Alkoholików.

KRAWCZYK-BOCIAN Amelia : Trzy oblicza dorosłych dzieci alkoholików // Świat Problemów. - 2005, nr 4, s. 31-33

KENDALL-TACKETT Kathleen : Skutki zdrowotne krzywdzenia dzieci - cztery ścieżki oddziaływania krzywdzenia na stan zdrowia / tł. z ang. Agnieszka Nowak // Dziecko Krzywdzone. - Nr 8 (2004), s. 18-34

KUCIŃSKA Marzenna : Bohater, maskotka, niewidzialne dziecko // Charaktery. - 2002, nr 11, s. 40-41
Dorosłe dzieci alkoholików, role które wypełniają dzieci w rodzinach alkoholików.

KUCIŃSKA Marzenna : Dom bez ścian, dzieci bez rodziców // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 41-43
Osobowość Dorosłych Dzieci Alkoholików.

KUCIŃSKA Marzenna : Dorosłe Dzieci Alkoholików // Charaktery. - 2002, nr 9, s. 42-43
Wpływ doświadczeń wyniesionych z rodziny alkoholowej na relacje z bliskimi: rodzicami, własnymi dziećmi, partnerem. Typy Dorosłych Dzieci Alkoholików: wyobcowani, smutni, skrzywdzeni, uzależnieni, współuzależnieni, odnoszący sukcesy, z poczuciem niższości.

KUCIŃSKA Marzenna : Dzieci dorosłe od nowa // Charaktery. - 2006, nr 6, s. 72-73

KUCIŃSKA Marzenna : Dziecko w dżungli : [relacje dziecka z rodziny alkoholowej z bliskimi i światem] // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 42-44

KUCIŃSKA Marzenna : Gdy rodzic pije // Charaktery. - 2002, nr 9, s. 39-40
Dzieciństwo w rodzinie alkoholowej. Wpływ tej trudnej sytuacji na funkcjonowanie DDA w dorosłym życiu.

KUCIŃSKA Marzenna : Krzywda, która tkwi głęboko // Charaktery. - 2006, nr 8, s. 72-73

KUCIŃSKA Marzenna : Nieustanny wstyd, ciągła wina // Charaktery. - 2006, nr 7, s. 64-65

KUCIŃSKA Marzenna : Niszczyciele własnych marzeń // Charaktery. - 2009, nr 4, s. 88-90
Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - funkcjonowanie w dorosłym życiu.

KUCIŃSKA Marzenna : Opuszczone dzieci // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 72-73

KUCIŃSKA Marzenna : Płacz za utraconym dzieciństwem // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 72-73

KUCIŃSKA Marzenna : Pod ciężarem lęku // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 72-73

KUCIŃSKA Marzenna : Podwójny obraz // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 17-20
Charakterystyka Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i możliwości terapii.

KUCINSKA Marzenna : Pozwól zagoić się ranie : [psychoterapia DDA] // Charaktery. - 2003, nr 3, s. 44-45

KUCIŃSKA Marzenna : Samotni z lękiem // Charaktery. - 2003, nr 2, s. 43-44

KUCIŃSKA Marzenna : Trzeba pójść w świat // Charaktery. - 2007, nr 1, s. 72-73

KCIŃSKA Marzenna : Zamrożeni ludzie : [problemy emocjonalne Dorosłych Dzieci Alkoholików] // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 46-47

KUCIŃSKA Marzenna : Złość ma swoje dobre strony // Charaktery. - 2006, nr 12, s. 72-73

MARCZAK Monika : Intymność w związkach DDA w kontekście teorii przywiązania // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 11-13
Trudności w tworzeniu związków intymnych przez dorosłe dzieci alkoholików.

MELLIBRUDA Jerzy : DDA - kim właściwie są? // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 5-7
Dorosłe dzieci alkoholików.

PŁACHCIŃSKA Grażyna : DDA - trudna droga do uleczenia ran // Świat Problemów. - 2007, nr 1, s. 9-10

PŁACHCIŃSKA Grażyna : Trzy problemy w jednej osobie // Świat Problemów. - 1998, nr 1, s. 33-35
Problemy terapii osób, które są alkoholikami jednocześnie będąc współuzależnionymi i dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA).

PŁACHCIŃSKA Grażyna : Za wcześnie na DDA // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 35-36
Terapia alkoholików będących DDA (Dorosłymi Dziećmi Alkoholików).

PODGÓRSKA Joanna : Powrót monstrum // Polityka. - 2004, nr 7, s. 82-84
Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika - DDA.

PRUSIK Anna : Wpływ ról pełnionych przez dzieci w rodzinie z chorobą alkoholową na ich dorosłe życie // Świat Problemów. - 2006, nr 3, s. 31-33

PULCYN Tadeusz : Jestem mamą tylko dla córki // Świat Problemów. - 2008, nr 11, s. 12-13
Dorosłe Dzieci Alkoholików - problem współuzależnienia.

SEWERYŃSKA Anna Maria, WOLFRAM Beata : Terapia dzieci alkoholików // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 24-27
Terapia dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Adolescent w rodzinie alkoholowej.

SEWERYŃSKA Anna Maria, WOLFRAM Beata : Nietypowy kryzys // Świat Problemów. - 1999, nr 3, s. 40-45
Kryzys tożsamości u DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

SEWERYŃSKA Anna Maria, BIERNACKI Cezary : Podążać za potrzebami klienta / rozm. przepr. Aneta Zdunek // Świat Problemów. - 2008, nr 4, s. 30-34
Rozmowa z przedstawicielami warszawskiego Stowarzyszenia "OD-DO", zajmującego się młodymi dorosłymi (między 18 a 30 rokiem życia) wzrastającymi w rodzinach dysfunkcyjnych, najczęściej w rodzinach z problemem alkoholowym.

SITARCZYK Małgorzata : Jak DDA spostrzegają postawy wychowawcze rodziców?. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 31-34
Dorosłe Dzieci Alkoholików a postrzeganie postaw rodzicielskich i wychowawczych rodziców.

SOBOLEWSKA Zofia : Czy potrzebują terapii i jakiej? // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 13-16
Dorosłe dzieci alkoholików.

SOBOLEWSKA Zofia : Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików jako źródło inspiracji do pracy z dziećmi // Świat Problemów. - 2001, nr 1, s. 26-28

SOBOLEWSKA-MELLIBRUDA Zofia : Co trzyma Dorosłe Dzieci Alkoholików w pokoju dziecięcym? // Świat Problemów. - 2007, nr 11, s. 32-34

SOBOLEWSKA-MELLIBRUDA Zofia : Czynniki wpływające na poczucie szczęścia w rodzinie u DDA // Świat Problemów. - 2008, nr 7, s. 4-8
Zjawiska i aspekty, które wpływają na doświadczenie szczęścia w rodzinie.

STOWARZYSZENIE "OD-DO" / oprac. JAC // Remedium. - 2007, nr 10, s. 24-25
http://www.od-do.org/. Stowarzyszenie mające na celu wyrównywanie szans społecznych oraz rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zdrowemu stylowi życia, kieruje swoje projekty do młodych dorosłych i młodzieży szkolnej wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych.

SZAWDYN Lubomira : Pije matka do córki // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 21-23
Uczucia, poczucie krzywdy u córek matek alkoholiczek.

WOJCIECHOWSKA Karolina : Samoocena osób z problemem DDA w przebiegu terapii psychologicznej //

Świat Problemów. - 2007, nr 10, s. 26-31
WÓJCIK Magda : Drogi rozwojowe dzieci alkoholików. [Część 3] // Remedium. - 2003, nr 11, s. 20-21
Część I i II o tytule "Międzypokoleniowe przenoszenie alkoholizmu" w numerach 9 i 10/2003.

WÓJCIK Magda : Międzypokoleniowe przenoszenie alkoholizmu. [Cz. 1-2] // Remedium. - 2003, nr 9, s. 20-21 ; nr 10, s. 20-21
Część III o tytule " Drogi rozwojowe dzieci alkoholików" w numerze 11/2003.

WSZYSCY tam byliśmy // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 27-30
Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w ramach Wspólnoty Dorosłych Dzieci Alkoholików.

ZBYRAD Teresa : Dorosłe Dzieci Alkoholików : wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 45-50
Doświadczenia z dzieciństwa grupy samopomocy Dorosłych Dzieci Alkoholików i wpływ na przyszłe życie.

ZDUNEK Aneta : Czy nasza rodzina może być szczęśliwa? // Świat Problemów. - 2008, nr 7, s. 9-11
O szansach DDA na stworzenie w przyszłości dobrej, szczęśliwej rodziny - relacja z seminarium obejmującego wykłady i warsztaty, zorganizowanych w czerwcu 2008 r. przez Fundację ETOH i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 25.11.2009


© Biblioteka Pedagogiczna