Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

TEATROTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELAŃSKA Anna : Teatr, który leczy. – Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. – S. 73–125 : Teatr terapeutyczny

CZAPÓW Czesław : Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki. – Warszawa : PWN, 1978. – S. 240–246 : Psychodrama i socjodrama

DZIDZIC Anna : Drama a wychowanie. – Warszawa : WSiP, 1982. – S. 47–54: Terapia analityczna; S. 63–69 : Formy zajęć reedukacyjnych

KRATOCHVIL Stanisław : Społeczność terapeutyczna i psychoterapia grupowa w leczeniu nerwic. – Warszawa : PWN, 1988. – S. 178–185

KRATOCHVIL Stanisław : Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic. – Warszawa : PWN, 1985. – S. 198–241

PANKOWSKA Krystyna : Pedagogika dramy: teoria i praktyka. -  Warszawa : Wyd. Akademickie „Żak”, 2000

PROBLEM podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej / red. Henryk Machela. – Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 1999. – S. 95–103

WAY Braian : Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. – Warszawa : WSiP, 1995

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BERŁOWSKA Lidia : Rola inscenizacji w pracy z młodzieżą głębiej upośledzoną umysłowo // Szkoła Specjalna. – 1990, nr 2/3, s. 128-130

CZAPÓW Gabriela, CZAPÓW Czesław : Psychodrama w psychoterapii i wychowaniu. Cz. 1-3 // Psychologia Wychowawcza. – 1967, nr 3, s. 298–312; 1968, nr 1, s. 51–68; 1968, nr 2, s. 201–214
Psychodrama terapeutyczna, jej uczestnicy, tematy, techniki

CZESZAK–GODULA Maria : Teatr kształtuje postawy moralne // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 55–57

ĆWIEK Marek : Teatr w rewalidacji dziecka upośledzonego : z doświadczeń opiekuna teatru szkolnego // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 23–24
Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo poprzez zajęcia teatralne

DANISZEWSAK–KONOPCZYŃSKA Maria, KONOPCZYŃSKI Marek : Teatr Scena Codo szansą dla resocjalizacji : założenia teoretyczne oraz praktyczne // Szkoła Specjalna. – 1991, nr 2/3, s. 113–118
Terapeutyczno – resocjalizacyjne funkcje teatru 

GRYGIER Urszula : Drama w wychowaniu // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 38–43
Propozycje scenariuszy lekcji wychowawczych z zastosowaniem techniki dramy
 

WIZDEK Bożena : Program ochrony przed przemocą // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. –  2002, nr 9, s. 23–30
Propozycje ćwiczeń dramowych odreagowujących napięcia powstałe w wyniku przemocy

KAPUŚCIŃSKA Joanna, ŻMIJEWSKA Lidia : Sposób na nieśmiałość // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 54–56
Ćwiczenia dramowe

KLESZCZEWSKA–PIETRZAK Wiesława : Teatrzyk dziecięcy – czy tylko zabawa? // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 2, s. 108–110  

KOPERNY Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 30-31

LESZCZYŃSKA Elżbieta : Jak pokonać agresję // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 460–464
Zajęcia dramowe przeciwko agresji

LEŚNIAK Maria, JĘDRZEJOWSKA–MITAS Jadwiga : Teatrzyk „Maja” drogą do uspołeczniania dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 262–268
Doświadczenia z działalności teatrzyku
 

MICHAŁEK–MAŁKOWSKA Teresa : Psychodrama w procesie wychowawczym // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1984, nr 10, wkł. s. (295)–(304)

MILCZAREK–PANKOWSKA Krystyna : Funkcje dramy na gruncie psychiatrii, psychologii i pedagogiki // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1984 , nr 3, s. 128-137  

MILLER Romana : Edukacja teatralna w wychowaniu przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu.- 1970, nr 1, s. 10-18

NIEDŹWIEDZKA Maria : Drama jako jedna z metod nauczania i wychowania w szkole specjalnej // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 5, s. 358–360

OLSZEWSKA Barbara : Trening jako pobudzanie dyspozycji twórczych na podstawie pracy z dziećmi przewlekle chorymi // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 2, s. 17–19
Propozycje ćwiczeń dramowych

PŁOCHEĆ Bogdan : Działania parateatralne w ośrodku wychowawczym // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 27–29
Scenariusz zajęć

PROKOPEK Marta : Pantomima grupowa w terapii dzieci z zaburzeniami nerwicowymi // Szkoła Specjalna. – 1986 , nr 1, s. 38 – 55

RACZKIEWICZ Dorota, TETERYCZ Marzena : Rola zajęć w rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 102-104

RYBOTYCKA Lidia : O zabawach dramatycznych // Wychowanie w Przedszkolu. – 1974, nr 2, s. 71–76
Wychowawcze i terapeutyczne walory zabaw dramowych

RZEWUSKA Teresa : Teatr lalek w szkole życia // Szkoła Specjalna. – 1989, nr 5, s. 374-377

SIKORSKI Wiesław : Edukacja filmowa jako forma minimalizacji negatywnego wpływu ekranowej przemocy // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2002, nr 2, s. 23–27

SIKORSKI Wiesław : Psychodrama jako forma socjalizacji uczniów // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 23-25

STANKOWSKI Piotr : Ćwiczenia i zabawy redukujące stres // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1996, nr 4, wkł. s. (70)–(74)  

WASYLIK Olga : Drama i jej techniki // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 9, s. 529–53

WIĘCKOWSKI Ryszard : Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły.- 2001, nr 1, s. 3-10 
Drama – propozycje zabaw

WOSIK–KOWALA Danuta : Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 38–40

ŻULEWSKA Justyna : Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2001, nr 4, s. 20–28
Doświadczenia z Ośrodka Rehabilitacyjno – Readaptacyjnego Stowarzyszenia MONAR
w Dębowcu

 

 Oprac. Katarzyna Wojtania
na podstawie zbiorów BPP
filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 12.09.2003


© Biblioteka Pedagogiczna