Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MOTYW WOJNY W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

LITERATURA PODMIOTU

Wybrane utwory, w których występuje motyw wojny:

ANONIM Gall : Kronika polska

BABEL Izaak : Armia Konna

BIBLIA (ST)

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Elegia o chłopcu polskim [wiersz]

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Historia [wiersz]

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Modlitwa II [wiersz]

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Pokolenie [wiersz]

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Z głową na karabinie [wiersz]

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Rodzicom [wiersz]

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Ten czas [wiersz]

BIAŁOSZEWSKI Miron : Pamiętnik z powstania warszawskiego

BOROWSKI Tadeusz : Opowiadania

BOROWSKI Tadeusz : Pożegnanie z Marią

BOROWSKI Tadeusz : Proszę państwa do gazu

BOROWSKI Tadeusz : U nas w Auschwitzu."

BRECHT Bertolt : Matka Courage i jej dzieci

BRONIEWSKI Władysław : Ballady i romanse (z tomu Drzewo rozpaczające z 1945 r.)

BYRON George Gordon : Giaur

CEZAR Juliusz : Pamiętniki o wojnie domowej

CEZAR Juliusz : Pamiętniki o wojnie z Gallami

CORNEILLE Pierre : Cyd

FLAWIUSZ Józef : Wojna żydowska

GAŁCZYNSKI Konstanty Ildefons : Żołnierz polski

HELLER Joseph : Paragraf 22

HEMINGWAY Ernest : Komu bije dzwon

HEMINGWAY Ernest : Pożegnanie z bronią

HEMINGWAY Ernest : Stary człowiek przy moście

HERBERT Zbigniew : Pan od przyrody

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw : Inny świat

HOMER : Iliada

HOMER : Odyseja

IWASZKIEWICZ Jarosław : Ikar

JONES J. : Stąd do wieczności

KAMIŃSKI Aleksander : Kamienie na szaniec

KONOPNICKA Maria : A jak poszedł król na wojnę

KONWICKI Tadeusz : Rojsty

KRALL Hanna : Zdążyć przed Panem Bogiem

KRASICKI Ignacy : Monachomachia

KRUCZKOWSKI Leon : Niemcy

LIWIUSZ Tytus : Ab urbe condita (Od założenia miasta)

MICKIEWICZ Adam : Konrad Wallenrod

MICKIEWICZ Adam : Pan Tadeusz

MICKIEWICZ Adam : Reduta Ordona [wiersz]

MICKIEWICZ Adam : Świteź

MIŁOSZ Czesław : Campo di Fiori" [wiersz]

MOCZARSKI Kazimierz : Rozmowy katem

MODRZEWSKI Andrzej Frycz : O poprawie Rzeczypospolitej. Księga III, O wojnie

NAŁKOWSKA Zofia : Medaliony

PASEK Jan Chryzostom : Pamiętniki

PIEŚŃ o Rolandzie

POSMYSZ Zofia : Pasażerka

POTOCKI Wacław : Transakcja wojny chocimskiej

POTOCKI Wacław : Wojna chocimska

REMARQUE Erich Maria : Na zachodzie bez zmian

REMBEK Stanisław : W polu

RÓŻOWICZ Tadeusz : Ocalony [wiersz]

RÓZEWICZ Tadeusz : Zostawcie nas [wiersz]

RÓZEWICZ Tadeusz : Warkoczyk [wiersz]

SCOTT Walter : Ivanchoe

SIENKIEWICZ Henryk : Bartek zwycięzca

SIENKIEWICZ Henryk : Krzyżacy

SIENKIEWICZ Henryk : Ogniem i mieczem

SIENKIEWICZ Henryk : Potop

SŁONIMSKI Antoni : Alarm

SŁONIMSKI Antoni : Elegia miasteczek żydowskich [wiersz]

SŁOWACKI Juliusz : Grób Agamemnona

SŁOWACKI Juliusz : Lilla Weneda

STAFF Leopold : Pierwsza przechadzka [wiersz]

SZCZYPIORSKI Andrzej : Początek

SWETONIUSZ : De vita caesarum

SZMAGLEWSKA Seweryna : Dymy nad Birkenau

TACYT : Historiae (Dzieje)

TOŁSTOJ Lew : Wojna i pokój

TUKIDYDES z Aten : Wojna peloponeska

UJEJSKI Kornel : Maraton

WAŃKOWICZ Melchior : Bitwa o Monte Cassino

WANKOWICZ Melchior : Szkice spod Monte Cassino

WITTLIN J : Sól ziemi

WOLTER : Kandyd czyli Optymizm

WHARTON William : W księżycową jasną noc

ZAGAJEWSKI Adam : Po końcu świata

ŻEROMSKI Stefan : Popioły

ŻEROMSKI Stefan : Przedwiośnie

 

 

LITERATURA PRZEMIOTU

BARTELSKI Lesław M. : Cień wojny : eseje. - Warszawa : "Czytelnik", 1983
Filia w Bełchatowie

BERNACKI Marek, DĄBROWSKI Mirosław : Leksykon powieści polskich XX wieku . - Bielsko-Biała : "Debit", [2002]. - S. 154-160 : Józef Wittlin : Sól ziemi

BOGUCKA G., NIEWIADOMSKA C. : Nasi pisarze : ich życie i dzieła : krótki zarys dziejów piśmiennictwa polskiego. - Wyd. 4. - Warszawa [i In.] : Nakład Gebethnera i Wolffa, [ok. 1900]. - S. 73-80 : Urywki z "Wojny Chocimskiej" ; S. 205-213 : Urywki z "Konrada Wallenroda"

BURKOT Stanisław : Literatura polska w latach 1939-1999 . - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - S. 22-44 : Poezja w latach 1939-1945 ; S. 47-53 : Proza okresu wojny i okupacji ; S. 94-116 : Proza w latach 1945-1955

BURKOT Stanisław : Proza powojenna 1945-1987 : analizy i interpretacje. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 35-44 : Doświadczenia wojenne i ich wpływ na przemiany prozy ; Wrzesień 1939: wojna i okupacja niemiecka ; Człowiek "zlagrowany" ; "Inny świat" Gustaw a Herlinga-Grudzińskiego ; S. 66 : Wojna po raz trzeci [proza lat sześćdziesiątych] ; S. 84-87 : XX-lecie i wojna raz jeszcze

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabela : Szkolny słownik motywów literackich. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM, 1998. - S. 491-500 : Wojna

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich . - Warszawa : "Skrypt", cop. 2003. - S. 431-444 : Wojna ; S. 53-60 : Pieśń o Rolandzie

DREWNOWSKI Tadeusz : Literatura polska 1944-1989 - próba scalenia : obiegi, wzorce, style. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - S. 53-67 : Kwintesencja okupacji

DREWNOWSKI Tadeusz : U nas, w łagrach. ["Opowiadania" Tadeusza Borowskiego] // W: O literaturze polskiej : materiały. Cz. 2, Polska literatura współczesna / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - S. 18-25

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach. - Warszawa : "Kram", cop. 2003. - S. 213-219 : Żydzi w literaturze lat wojny i okupacji

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [aut. haseł Barbara Włodarczyk i in. ; red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : Wydawnictwo "GREG", 2006. - S. 557-558 : Ocalony ; 595-598 : Pamiętnik z powstania warszawskiego ; S. 835-836 : Szkice spod Monte Cassino ; S. 905-906 : Warkoczyk ; S. 955-956 : Z głową na karabinie

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / [aut. haseł Dorota Stopka i in. ; red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", 2005. - S. 379-380 : Iliada ; S. 383-391 : Inny świat ; S. 457-461 : Konrad Wallenrod ; S. 587-588 : Medaliony ; S. 739-740 : Opowiadania [Tadeusza Borowskiego] ; S. 757-760 : Pamiętnik z powstania warszawskiego ; S. 802-803 : Pieśń o Rolandzie ; S. 843-848 : Potop ; S. 881-886 : Przedwiośnie ; S. 1127 : Wojna i pokój ; S. 1150-1153 : Zdążyć przed Panem Bogiem

FRYDRYSZAK Zygmunt : Z zagadnień moralnych prozy współczesnej o tematyce wojennej // W: O literaturze i filozofii : problemy, twórcy, dzieła / od red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka ; Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyńska Szkoła Wyższa. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1999. - S. 366-373

GOLIŃSKI Zbigniew : Ignacy Krasicki - Monachomachia czyli Wojna mnichów // W: Lektury polonistyczne : Oświecenie - romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S. Gruchały. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 1997. - S. 39-69

GOTOWE prezentacje maturalne : liceum,technikum / aut. Teresa Bojczewska, Agnieszka Nawrot, Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo Greg, [2008?]. - S. 136-140 : Motyw wojny w literaturze różnych epok ; S. 234-237 : Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Analizując zagadnienie, wykorzystaj np. prozę G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej

"Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lamentowicz. - Lublin : "Biblios", 2007. - (Biblioteczka Opracowań ; nr 51)

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999. - S. 53 : Literatura lagrowa i łagrowa ; S. 198-199 : literatura lagrowa

"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007. - (Biblioteczka Opracowań ; nr 82)

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 160-164 : W innym świecie. Opowiadania Tadeusza Borowskiego

KIRCHNER Hanna : Holocaust w dziennikach Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej // W: Maski współczesności : o literaturze i kulturze XX wieku / pod red. Lidii Burskiej i Marka Zaleskiego ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL. PAN, 2001. - S. 88-99

KOŁAT Anna : Wielcy polscy poeci współcześni : analiza i interpretacja wierszy : 4. kl. liceum / [tekst Anna Kołat]. - Warszawa : "Polonia Press", cop. 1997. - 95-104 : Wojenne blizny: Ocalony, Różą, Jak dobrze, Krzyczałem w nocy, List do ludożerców [analiza i interpretacja wierszy Tadeusza Różewicza]

KWIATKOWSKI Jerzy : Dwudziestolecie międzywojenne. - Wyd. 3, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - (Wielka Historia Literatury Polskiej). - S. 209-218 : Tematyka wojenna. Literatura faktu

LEKSYKON lektur szkolnych / [aut. Haseł Alicja Badowska i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2005. - S. 9-17 : Krzysztof Kamil Baczyński ; S. 39-44: Tadeusz Borowski : S. 134-141 : Gustaw Herling-Grudziński ; S. 188-194 : Hanna Krall ; S. 378-388 : Tadeusz Różewicz ; S. 390-397 : Potop

ŁOŚ Grażyna : Twórcy literatury obcej i ich dzieła : analizy lektur, wypracowania, życiorysy pisarzy : poradnik szkolny. - Białystok : "Printex", 2003. - S. 30-38 : Homer - Iliada ; S. 263-265 : Dżuma a wojna - co mają ze sobą wspólnego (w świetle utworu A. Camusa i opowiadań T. Borowskiego)

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Poezja : interpretacje. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006. - (Nowa Matura. Język Polski). - S. 183-187 : Z głową na karabinie ; S. 188-191 : Ocalony ; S. 196-200 : Campo di Fiori

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. [T.] 2, Od romantyzmu do współczesności. - Warszawa : Świat Książki : Bertelsmann Media, 2005. - S. 327-344 : Wojna i okupacja
Literatura czasów pogardy : Krzysztof Kamil Baczyński (Z głową na karabinie, Historia, Pokolenie). Literatura wobec czasów pogardy : Tadeusz Różewicz (Ocalony, Zostawcie nas), Władysław Broniewski (Ballady i romanse), Zofia Nałkowska (Medaliony), Tadeusz Borowski (Opowiadania), Gustaw Herling-Grudziński (Inny świat)

MARZEC Anna : Co jest w człowieku : interpretacje prozy współczesnej. - Łódź : Wydawnictwo JUKA, 1993. - S. 123-127 : Okupacji dzień powszedni (M. Buczkówna: "Wszystko zasypie śnieg")

MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego . - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Warszawa : "Juka", 1994. - S. 52-65 : Powiedzieć prawdę o obozach (Tadeusz Borowski "Pożegnanie z Marią") ; S. 87-98 : Książka nie tylko o przedziwnym splocie losów polsko-żydowskich (Andrzej Szczypiorski: "Początek") ; S. 111-121 : Zaskakujące rezultaty przełamania konwencji (Miron Białoszewski : "Pamiętnik z powstania warszawskiego") ; S. 142-152 : O świadomości człowieka porażonego wojną (Tadeusz Konwicki: "Sennik współczesny)

MAŚLANKA Julian : Juliusz Słowacki - Lilla Weneda // W: Lektury polonistyczne : Oświecenie - romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S. Gruchały. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 1997. - S. 267-296

MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura polska 1939-1991 . - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 16-21 : Poezja czasu wojny ; S. 35-38 : Proza: przewaga tematyki wojenno-okupacyjnej [w latach 1945-1948] ; S. 127-130 : Tematy i problemy. Wojna i okupacja [w latach 1957-1970]

NAWROCKI Witold : Wrzesień 1939 roku w literaturze : próba systematyzacji topiki // W: Studia i Materiały Polonistyczne. T. 5 / [red. nauk. Barbara Żydek-Bednarczuk. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2000. - S. 77-96

NOWA matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha [i in.]. - Wyd. 3. - Bielsko-Biała : Park, cop. 2006. - S. 206-213: Na podstawie fragmentów prozy Jerzego Andrzejewskiego, Zofii Nałkowskiej i Tadeusza Borowskiego przeanalizuj, w jaki sposób autorzy ci przedstawili wojnę i okupację ; S. 259-262 : Wykorzystując analizę podanych fragmentów utworu, określ wpływ dramatów przeżywanych w getcie na powojenne życie lekarza Marka Edelmana, bohatera reportażu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" ; S. 274-278 : Scharakteryzuj sposób ukazania rzeczywistości wojennej na podstawie fragmentów "Iliady" Homera i "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza

NOWACKA Teresa : Dwudziestolecie międzywojenne . - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 174-182 : Bertolt Brecht : Matka Courage i jej dzieci

NOWACKA Teresa : Literatura współczesna . - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 5-13 : Miron Białoszewski - Pamiętnik z powstania warszawskiego ; S. 14-20 : Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią ; S. 21-24 : Tadeusz Borowski - Dzień na Harmenzach ; S.. 25-31 : Tadeusz Borowski - U nas w Auschwitzu. ; S. 32-33 : Tadeusz Borowski - Ludzie, którzy szli ; S. 34-39 : Tadeusz Borowski - Proszę państwa do gazu ; S. 81-101 : Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem ; S. 102-121 : Kazimierz Moczarski - Rozmowy z katem ; S. 131-145 : Zofia Nałkowska - Medaliony ; S. 179-198 : Andrzej Szczypiorski - Początek

NOWACKA Teresa : Młoda Polska . - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 74-90 : Stefan Żeromski : Popioły

NOWACKA Teresa : Od Starożytności do Oświecenia . - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996. -(Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 20-32 : Homer : Iliada ; S. 74-79 : Pieśń o Rolandzie ; S. 83-87 : O poprawie Rzeczypospolitej ; S. 134-141 : Jan Chryzostom Pasek : Pamiętniki

NOWACKA Teresa : Pozytywizm. - Wyd. 2. - Warszawa : "Verbum", 1995. - (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 152-168 : Henryk Sienkiewicz : Ogniem i mieczem ; 169-190 : Henryk Sienkiewicz : Potop

"Opowiadania" Tadeusza Borowskiego / oprac. Urszula Lamentowicz. - Lublin : "Biblios", 2007. - (Biblioteczka Opracowań ; nr 52)

"Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. - (Biblioteczka Opracowań ; nr 63)

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum. -Kraków : Wydawnictwo Greg, [2007]. - S. 50-54 : Homer "Iliada" ; S. 108-113 : Konrad Wallenrod ; S. 192-222 : Potop ; S. 296-299 : Pożegnanie z Marią ; S. 299-300 : Proszę państwa do gazu ; S. 300-303 : U nas w Auschwitzu. ; S. 320-329 : Inny świat ; S. 329-332 : Zdążyć przed Panem Bogiem ; S. 408-409 : Ocalony

PYSZNY Joanna, ZAWADA Andrzej : Literatura XX wieku. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - S. 31 : Campo dei Fiori ; S. 87-88 : Inny świat. Zapiski sowieckie ; S. 126-127 : Medaliony ; S. 139-140 : Niemcy ; S. 145-146 : Obozowa literatura ; S. 147 : Ocalony ; S. 153 : Pamiętnik z powstania warszawskiego ; S. 162-163 : Początek ; S. 223-224 : Wojny temat po 1945 roku

RURAWSKI Józef, BIAŁA Alina : Lektury szkolne A-Z dla klas VII-VIII : autorzy, utwory, terminy. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW" : Wydawnictwo GRAF-PUNKT, 1996. - S. 11-12 : Z głową na karabinie ; S. 48-49 : Kamienie na szaniec ; S. 126-127 : Warkoczyk ; S. 139-141 : Trylogia ; S. 142-144 : Krzyżacy ; S. 145-147 : Alarm ; S. 164-165 : Szkice spod Monte Cassino

STĘPIEŃ Marian : Literatura polska po 1939 roku // W: Okresy literackie : praca zbiorowa / pod red. Jana Majdy. - Wyd. 5. - Kraków : "Impuls", 1994. - S. 357-410

SZYBIST Maciej : Tadeusz Borowski : Jak się żyje w obozie śmierci : Pożegnanie z Marią. Kamienny świat // W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 3. - Wrocław [i In.] : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1976. - S. 361-365

SZYBIST Maciej : Wacław Potocki : polityka i batalistyka : Wojna chocimska // W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 3. - Wrocław [i In.] : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1976. - S. 101-104

ŚWIĘCH Jerzy : Nowoczesność : szkice o literaturze polskiej XX wieku. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 192-220 : Wojny a "projekt nowoczesności" ; S. 220-247 : Uczniowie żagarystów (parę myśli na temat wojennego katastrofizmu)

TERMER Janusz : Leksykon : 155 najważniejszych książek świata. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. - S. 19 : Armia Konna ; S. 112-113 : Iliada ; S. 117-118 : Inny świat ; S. 120-122 : Kandyd, czyli Optymizm ; S. 203-205 : Pieśń o Rolandzie ; S. 213-214 : Popioły ; S. 219-221 : Pożegnanie z Marią ; S. 296-298 : Wojna i pokój

VADEMECUM maturzysty - język polski / [aut. Barbara Chojdyńska i in.]. - Warszawa : "Lynx-SFT", cop. 1998. - S. 62-65: Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" ; S. 65-68 : Zofia Nałkowska "Medaliony" ; S. 69-72 : Andrzej Szczypiorski "Początek"

VOGLER Henryk : Medaliony ryte w słowie ["Medaliony" Zofii Nałkowskiej] // W: O literaturze polskiej : materiały. Cz. 2, Polska literatura współczesna / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - S. 26-28

WIEGANDT Ewa : "Sól Ziemi" Józefa Wittlina // W: Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. - S. 217-240  

WROCZYŃSKI Tomasz : Literatura polska po 1939 roku : podręcznik dla klas maturalnych. - Wyd. 7 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 7-43 : Literatura wojny i okupacji ; S. 52-59 : Proza wobec wojny (Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski) ; S. 59-65 : Dokumenty zbrodni : literatura faktu, literatura lagrowa i łagrowa (Zofia Nałkowska, Seweryna Szmaglewska, Gustaw Herling-Grudziński) ; S. 199-204 : Wojenne powroty (Miron Białoszewski, Hanna Krall, Kazimierz Mocarski)

 
ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEDNARCZUK Monika : Camarada - brzemię czy atut? : literackie losy ochotników Brygad Międzynarodowych // Ruch Literacki. - 2004, z. 4/5, s. 437-453
Utwory literackie inspirowane hiszpańską wojną domową (m. in. proza Ksawerego Pruszyńskiego, Antoniego Libery, twórczość Jana Wyki, Jorge Sempruna). Utwory oparte na wątkach autobiograficznych oraz osnute na motywach wojennych wydarzeń.

DUCZMAL H. : Oczy narodu : literatura czasów wojny i okupacji // NEWS - Nowości Oświaty. - 1994, nr 6/7, s. 13

FEDOROWICZ Agnieszka : Kolumbowie. Tragizm historii własnego pokolenia // Cogito. - 2003, nr 15, s. 104-106

GŁOWACKA Dorota : "Jak echo bez źródła" : podmiotowość jako dawanie świadectwa a literatura Holokaustu / // Teksty Drugie. - 2003, [nr] 6, s. 49-61

GRONEK Barbara : Tak piękny jest aromat angielskiej herbaty // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 26-31
Utwory podejmujące tematykę wojenną.

JAK pisano o wojnie? : porównanie metod pisarskich autorów podejmujących ten temat // Cogito. - 2003, nr 16, s. 96-98
Obraz wojny na przykładzie "Medalionów" Zofii Nałkowskiej, opowiadań Tadeusza Borowskiego, "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego, "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall i "Poczatku" Andrzeja Szczypiorskiego.

JASTRZĘBSKA Jolanta : Imre Kertesz - węgierski wariant dyskursu o Holocauście // Teksty Drugie. - 2004, nr 5, s. 152-167
Tematyka wojny i holokaustu w literaturze węgierskiej na przykładzie utworów noblisty.

KELER J. : Druga wojna w polskim dramacie. - Bibliogr. // Dialog. - 1983, nr 10, s. 98-114

KIEPURA Eliza : "Bedziemyż sobie jak posąg wydarty pokrywom wieków?" : ślady doświadczenia zagłady w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego : próba zrozumienia // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 2, s. 33-49

LEOCIAK Jacek : Wyjście z grobu // Teksty Drugie. - 2004, nr 5, s. 48-63
Doświadczanie śmierci i ocalenia od śmierci w relacjach uratowanych z zagłady podczas II wojny.

LEOCIAK Jacek : Warszawa okupacyjna - topografia i egzystencja // Teksty Drugie. -1999, nr 4, s. 19-37
Interpretacja obrazu miasta w literaturze.

MACKIEWICZ Antoni : Strefy ulewy i grzmotu - różne sposoby pisania o wojnie // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 2, s. 166-179

MORAWIEC Arkadiusz : Realizm w służbie (nieosiągalnego) obiektywizmu "Dymy nad Birkenau" Seweryny Szmaglewskiej // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 1, s. 121-143

OLSZEWSKA Maria Jolanta : Ciało mówi // Społeczeństwo Otwarte. - 1998, nr 3, s. 19-23
Opisy okaleczonych ciał w polskiej literaturze wojennej .

OLSZEWSKA Maria Jolanta : Nieustające polskie dylematy. Cz. 1 // Społeczeństwo Otwarte. - 1998, nr 1, s. 19-25
Mit wojny i ruchu legionowego w literaturze.

OLSZEWSKA Maria Jolanta : Nieustające polskie dylematy. Cz. 2 // Społeczeństwo Otwarte. - 1998, nr 2, s. 9-14
Mit wojny i ruchu legionowego w literaturze .

POPRAWA Adam : Leopolda Staffa porażenie wojną : "Tęcza łez i krwi" // Ruch Literacki. - R. 46, z. 2 (2005), s. 157-165

PRZYMUSZAŁA Beata : Wobec żydowskiego piętna - tekst jako "wyjście z szafy" // Polonistyka. - 2008, nr 9, s. 12-18

RODAK Paweł : Apokalipsa : wyobraźnia pokolenia wojennego // Twórczość. - 1998, nr 1, s. 43-65
Katastrofizm w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego .

SEMCZUK Małgorzata : Wojna w poezji (obraz drugiej wojny światowej w liryce polskiej) // Przegląd Humanistyczny. - 1995, nr 4, s. 81-100

SZTUKA i literatura wobec wojny // Znak. - 1995, nr 12, s. 121-154

WĘGRZYNIAK Rafał : Wielka wojna : orgia i rozpad // Dialog. - 1998 , nr 1 , s. 94-104
Obraz wojny w literaturze.

WYSPIAŃSKA-SOSZYŃSKA Olga : Oblicza wojny w wierszach Różewicza // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 53-55

ZALEWSKA, Gdata : Juliusza Kadena-Bandrowskiego refleksja nad wielką wojną /  Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 5/6, s. 29-36
Literacki obraz pierwszej wojny światowej w powieści ,,Łuk''.

ŻUKOWSKI Tomasz : Kręgiem ostrym rozdarty na pół : o niektórych wierszach K.K. Baczyńskiego z lat 1942-1943 // Teksty Drugie. - 2004, [nr] 3, s. 145-162
Temat likwidacji getta żydowskiego w poezji Baczyńskiego.

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2009


© Biblioteka Pedagogiczna