Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MOTYW PATRIOTYZMU I WALKI O WOLNOŚĆ OJCZYZNY W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

LITERATURA PODMIOTU

Wybrane utwory, w których występuje motyw patriotyzmu i walka o wolność ojczyzny:

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Elegia o chłopcu polskim

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Z głową na karabinie

BRATNY Roman : Kolumbowie. Rocznik dwudziesty

BRONIEWSKI Władysław : Bagnet na broń

BRONIEWSKI Władysław : Co mi tam troski

GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons : Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

HEMAR Marian : Moja ojczyzna

KOCHANOWSKI Jan : O dobrej sławie

KOCHANOWSKI Jan : O cnocie (z tomu "Pieśni" - Pieśń XII, ks. II)

KOCHANOWSKI Jan : O spustoszeniu Podola [pieśń] (Z tomu "Pieśni"- Pieśń V, ks. II )

KOCHANOWSKI Jan : Odprawa posłów greckich

KONOPNICKA Maria : Rota

KRASICKI Ignacy : Hymn do miłości ojczyzny

MICKIEWICZ Adam : Dziady. Cz. 3

MICKIEWICZ Adam : Konrad Wallenrod

MICKIEWICZ Adam : Pan Tadeusz

MICKIEWICZ Adam : Reduta Ordona

NIEMCEWICZ Julian Ursyn : Powrót posła

ORZESZKOWA Eliza : Gloria victis

ORZESZKOWA Eliza : Nad Niemnem

PRUS Bolesław : Lalka

PRZYBOŚ Julian : Póki my żyjemy

SIENKIEWICZ Henryk : Latarnik

SIENKIEWICZ Henryk : Krzyżacy

SIENKIEWICZ Henryk : Potop

SKARGA Piotr : Kazania sejmowe ( Kazanie wtóre. O miłości ku Ojczyźnie)

SŁOWACKI Juliusz : Grób Agamemnona

SŁOWACKI Juliusz : Kordian

SLOWACKI Juliusz : Sowiński w okopach Woli

SŁOWACKI Juliusz : Testament mój

SOFOKLES : Antygona

SZEKSPIR William : Makbet

SZCZYPIORSKI Andrzej : Początek

TUWIM Julian : Kwiaty polskie

TYRTEUSZ : Rzecz to piękna

WYBICKI Józef : Pieśń legionów polskich we Włoszech

ŻEROMSKI Stefan : Przedwiośnie

ŻEROMSKI Stefan : Syzyfowe prace

ŻEROMSKI Stefan : Wierna rzeka

 

LITERATURA PRZEDMIOTU

BURSZTYŃSKA Halina : "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej // W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej. - Wyd. nowe poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 75-90

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich . - Warszawa : "Skrypt", cop. 2003. - S. 247-257 : Ojczyzna / patriotyzm

CHWIN Stefan : Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza (w. 596-629) // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie. Cz. 2 / pod red. Władysława Dynaka i Aleksandra Wita Labudy. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - S. 102-116

DOPART Bogusław : Adam Mickiewicz - Dziady // W: Lektury polonistyczne : Oświecenie - romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S. Gruchały. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997. - S. 161-208

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabela : Szkolny słownik motywów literackich. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM, 1998. - S. 224-233 : Miłość do ojczyzny

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [aut. haseł Barbara Włodarczyk i in. ; red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : Wydawnictwo "GREG", 2006. - S. 605-615 : Pan Tadeusz

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydawnictwo "GREG", 2005. - S. 224-230 : Dziady. Cz. 3 ; S. 371-372 : Hymn do miłości ojczyzny ; S. 780-785 : Pan Wołodyjowski ; S. 843-848 : Potop ; S. 881-886 : Przedwiośnie ; S. 1059-1060 : Testament mój

"Fraszki", "Pieśni", "Treny" Jana Kochanowskiego / oprac. Teodor Farent . - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - (Biblioteczka Opracowań ; 34). - S. 22-26 : Patriotyczny apel w Pieśni V - O spustoszeniu Podola przez Tatarów

FRYDRYSZAK Zygmunt : "Polska powstanie, by żyć." O poezji legionowej 1914-1918 // W: O literaturze i filozofii : problemy, twórcy, dzieła / pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka ; Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyńska Szkoła Wyższa. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1999. - S. 294-309

GOTOWE prezentacje maturalne : liceum, technikum / aut. Teresa Bojczewska, Agnieszka Nawrot, Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo "GREG" [2008?]. - S. 140-142 : Jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny dramatopisarze wybranych epok

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 2. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999. - S. 153-171 : Motyw patrioty

KLIMOWICZ Mieczysław : Oświecenie. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - (Wielka Historia Literatury Polskiej). - S. 451-497 : Poezja patriotyczna i rewolucyjna. Franciszek Zabłocki, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński

"Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - (Biblioteczka Opracowań ; nr 32)

LEKSYKON lektur szkolnych / [aut. haseł Alicja Badowska i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2005. - S. 200-202 : Hymn do miłości ojczyzny ; S. 233-267 : Adam Mickiewicz ; S. 325-338 : Eliza Orzeszkowa ; S. 504-512 : Przedwiośnie

ŁUGOWSKA Jolanta : Powstańcy i ich wódz. Fragment opowiadania "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie. Cz. 2 / pod red. Władysława Dynaka i Aleksandra Wita Labudy. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - S. 390-402

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Poezja : interpretacje. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006. - (Nowa Matura. Język Polski). - S. 59-61 : Hymn do miłości ojczyzny ; S. 183-187 : Z głową na karabinie

MARKIEWICZ Henryk : Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969

MIĘDZY literaturą a historią : z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w. / pod red. Eugenii Łoch ; aut. Jan Adamowski [i in.]. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986

NOWACKA Teresa : Dwudziestolecie międzywojenne . - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 5-24 : Stefan Żeromski - Przedwiośnie

NOWACKA Teresa : Młoda Polska . - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 91-102 : Stefan Żeromski - Wierna rzeka

NOWACKA Teresa : Od Starożytności do Oświecenia . - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996. -(Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 100-107 : Jan Kochanowski - Odprawa posłów greckich ; S. 108-115 : Piotr Skarga - Kazania sejmowe

NOWACKA Teresa : Pozytywizm . - Wyd. 2. - Warszawa : "Verbum", 1995. - (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 35-52 : Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem ; S. 53-56 : Eliza Orzeszkowa - Gloria victis ; S. 77-100 : Bolesław Prus - Lalka

NOWACKA Teresa : Romantyzm . - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). - S. 49-58 : Adam Mickiewicz - Konrad Wallenrod ; S. 59-80 : Adam Mickiewicz - Dziady. Cz. III ; S. 81-102 : Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz ; S. 125-141 : Juliusz Słowacki - Kordian ; S. 159-162 : Juliusz Słowacki - Grób Agamemnona ; S. 163-164 : Juliusz Słowacki - Testament mój

ORZESZKOWA Eliza : Opowiadania i nowele / oprac. Monika Głogowska. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2007. - (Lektura z Opracowaniem). - S. 142-148 : Gloria victis (r. 1863)

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum. -Kraków : Wydawnictwo "GREG", [2007]. - S. 156-158 : Gloria victis

"Poezje" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - (Biblioteczka Opracowań ; nr 47). - S. 20-23 : Grób Agamemnona ; S. 24-26 : Testament mój ; S. 31-33 : Sowiński w okopach Woli)

RURAWSKI Józef, BIAŁA Alina : Lektury szkolne A-Z dla klas VII-VIII : autorzy, utwory, terminy. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW" : Wydawnictwo GRAF-PUNKT, 1996. - S. 11-12 : Z głową na karabinie ; S. 19-20 : Bagnet na broń ; S. 64 : Rota ; S. 66-67 : Hymn do miłości ojczyzny ; S. 84-86 : Reduta Ordona ; S. 136-137 : Latarnik

SIENKIEWICZ Henryk : Wybór nowel : notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie / oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo "GREG", 2005. - (Wydanie z opracowaniem. Lektura). - S. 184-188 : Latarnik

WIERZCHOŁOWSKA Danuta : Literacki zapis walk o Lwów w roku 1918 // W: "Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze : praca zbiorowa / pod red. Władysława Magnuszewskiego. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1992. - S. 63-74

TERMER Janusz : Leksykon :155 najważniejszych książek świata. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. - S. 173-175 : Nad Niemnem ; S. 196-198 : Pan Tadeusz

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHOWANIEC Urszula : O narodzie i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 40-49

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Polskość a europejskość // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad), s. 8-11
Patriotyzm. Sposoby mówienia o Polsce i Polakach.

DROGA Katarzyna : Uporządkowanie wiedzy o romantyzmie w Europie // Cogito. - 2007, nr 16, dod. "Matura" s. 70-75
Najważniejsi twórcy - Johann Wolfgang Goethe i George Gordon Byron oraz kluczowe tematy - miłość, walka o wolność i podróż.

 

DROGA Katarzyna, PIETRZYKOWSKA Agnieszka, FEDOROWICZ Agnieszka : Odprawa posłów greckich - renesansowa koncepcja państwa i obywatela. - (Język polski : renesans ; [cz.] 3) // Cogito. - 2003, nr 1, dod. s. 9-11
Omówienie problematyki patriotyzmu w utworach Jana Kochanowskiego.

GÓRNIAK Agnieszka : Co dalej z polskością? // Dekada Literacka. - 1997, nr 2/3, s. 6-7, 11

HYMN do miłości ojczyzny" - głos Krasickiego w sprawie patriotyzmu . - (Język Polski w Liceum ; [cz.] 16) // Cogito. - 2003, nr 6, dod. s. 16

NOWICKA-JEŻOWA, Alina : Jana Kochanowskiego myśli o wolności // Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 1, s. 93-104 

PRZYBYŁA Wiesław : Oświeceniowy patriotyzm i "Hymn" Krasickiego w szkolnym otoczeniu // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 4, s. 16-26

RATAJCZAK Wiesław : Nasz współczesny, dziewiętnastowieczny patriotyzm // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 12-15
Przedstawienie kształtowania się polskiego patriotyzmu w literaturze od XIX w .

TEMAT patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny // Cogito. - 2003, nr 21, s. 85-87

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2009


© Biblioteka Pedagogiczna