Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MOTYW RODZINY W LITERATURZE
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

Wybrane twory, w których występuje motyw rodziny:

Balzac Honoriusz "Ojciec Goriot"

Burnett Frances H. "Tajemniczy ogród"

Dąbrowska Maria "Noce i dnie"

Dostojewski Fiodor "Bracia Karamazow"

Galsworthy John "Saga rody Foryte'ów"

Garcia Marquez Gabriel "Sto lat samotności"

Gombrowicz Witold "Ferdydurke"

Homer "Odyseja"

Homer "Iliada"

Ibsen Henryk "Dzika kaczka"

Kochanowski Jan "Na dom w Czarnolesie"

Konopnicka Maria "Nasza szkapa"

Konopnicka Maria "Dym"

Konopnicka Maria "Miłosierdzie gminy"

Krasiński Zygmunt "Nie-boska komedia"

Kruczkowski Leon "Niemcy"

Mann Tomasz "Buddenbrokowie"

Martin du Gard Roger "Rodzina Thibault"

Mrożek Sławomir "Tango"

Mickiewicz Adam "Konrad Wallenrod"

Mickiewicz Adam "Pan Tadeusz"

Mitologia

Molier "Skąpiec"

Molier "Świętoszek"

Nałkowska Zofia "Granica"

Niemcewicz Julian Ursyn "Powrót posła"

Orzeszkowa Eliza "Dobra pani"

Orzeszkowa Eliza "Nad Niemnem"

Prus Bolesław "Anielka"

Prus Bolesław "Kamizelka"

Rej Mikołaj "Żywot człowieka poczciwego"

Reymont Władysław Stanisław "Chłopi"

Schulz Bruno "Sklepy cynamonowe"

Sienkiewicz Henryk "Rodzina Połanieckich"

Sofokles "Antygona"

Szekspir William "Romeo i Julia"

Szekspir William "Hamlet"

Zapolska Gabriela "Moralność pani Dulskiej"

Żeromski Stefan "Ludzie bezdomni"

Żeromski Stefan "Przedwiośnie"

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORKOWSKA Grażyna : Rodzina mityczna - archetypy rodzinne w literaturze polskiej XIX wieku (z rzutem oka na wiek następny) // W : Rodzina - prywatność - intymność : dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim : zbiór studiów / pod red. Dobrochny Kałwy, Adama Walaszka, Anny Żarnowskiej. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2005. - S. 123-140

BRODZKA Alina : O nowelach M. Konopnickiej. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958

BRZÓSTOWICZ Monika : Temat : rodzina // W: Kompetencje szkolnego polonisty 2 : szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / pod red. Bożeny Chrząstowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - S. 119-123

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : "Skrypt", cop. 2003. - S. 339-353 : Rodzina

DRABEK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella : Szkolny słownik motywów literackich. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. KRAM, 1998. - S. 378-386 : Rodzina

DREWNOWSKI Tadeusz : Literatura polska 1944-1989 : próba scalenia : obiegi - wzorce - style. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : UNIVERSITAS, Cop. 2004. - S. Chłopskie elegie i wiano

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", 2005

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : "Greg", 2006

FRYCIE Stanisław : O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży : szkice literackie i krytyczne. - Piotrków Trybunalski : Naukowe. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2001. - S. 85-98 : "Miłosierdzie gminy", "Mendel Gdański", "Obrazki więzienne" Marii Konopnickiej

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. - Wyd. 2, rzut 10. - Wrocław ; Łódź : Piątek Trzynastego Wydawnictwo, 2006. - (Seria KLUCZ)

GAWLIKOWSKA Joanna, GAWLIKOWSKA Joanna : Analizy lektur szkolnych : wybór tekstów źródłowych z ćwiczeniami : poradnik dla licealisty / Joanny Gawlikowskie. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne AGMEN, cop. 2001. - (Nowa Matura)

GORSKA Bożena : Dom nad Niemnem // W: Kompetencje szkolnego polonisty 2 : szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / pod red. Bożeny Chrząstowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - S. 186-192
Prywatna ojczyzna, dom jako gniazdo rodzinne., hierarchie rodzinne, tradycje szlacheckie

GRZEGORZEWSKI Robert : Vademecum maturzysty : literatura. - Warszawa : "Lynx-SFT", 1996

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur : dla szkół średnich. - Warszawa : Wydaw. Oświatowe "Delta W-Z", [199?]

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 3. - Łódź : Piątek Trzynastego, Cop. 2001. - S. 57-78 : Motyw domu - rodziny

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. - S. 239-244 : Wśród tajemnic codzienności. "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej

KUJAWIŃSKA-COURTNEY Krystyna : Rodzinne rytuały : zależności pomiędzy ojcem a córką w wybranych sztukach Szekspira // W: Studia i materiały polonistyczne. T. 4 / red. Nauk. Marian Jurkowski. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii kieleckiej WSP, 1999. - S. 155-163

ŁOŚ Grażyna : Twórcy literatury obcej i ich dzieła : analizy lektur, wypracowania, życiorysy : poradnik szkolny. - Białystok : "Printex", 2003

MACIĄG Włodzimierz : "Noce dnie" Marii Dąbrowskiej // W : Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne II wojna światowa. T. 2 / red. Ryszard Nycz. - Kraków : Universitas, Cop. 1999. - S. 133-157

MACIOS Tomasz : Leksykon lektur szkolnych : liceum. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : "Park", 2007

NOSOWSKA Dorota : Słownik scen literackich. - Bielsko-Biała : "Park", 2008

NOWACKA Teresa : Dwudziestolecie międzywojenne. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 25-42 : Maria Dąbrowska : "Noce i dnie" ; S. 57-72 : Zofia Nałkowska : "Granica" ; S. 83-98 : Witold Gombrowicz "Ferdydurke" ; S. 99-129 : Bruno Schulz "Sklepy cynamonowe"

NOWACKA Teresa : Literatura współczesna. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 122-130 : Sławomir Mrożek "Tango"

NOWACKA Teresa : Młoda Polska. - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996. - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 58-73 : Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni"

NOWACKA Teresa : Od starożytności do oświecenia. - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 1996 - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 149-163 : Molier "Świętoszek", "Skąpiec"

NOWACKA Teresa : Pozytywizm. - Wyd. 2. - Warszawa : "Verbum", 1995. - (Streszczenia, Problematyka : lektury szkoły średniej). - S. 5-22 : Honoriusz Balzak "Ojciec Goriot" ; S. 228-230 : Maria Konopnicka "Nasza szkapa" ;S. 231-235 : Maria Konopnicka "Miłosierdzie gminy" ; S. 234-235 : Maria Konopnicka "Dym" ; S. 68-70 : Boleslaw Prus "Kamizelka" ; S. 23-26 : Eliza Orzeszkowa "Dobra Pani"

ORZESZKOWA Eliza : Opowiadania i nowele : lektura z opracowaniem / oprac. Monika Głogowska. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, Cop. 2007. - S. 124-128 : "Dobra pani" (streszczenie, bohaterowie)

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum, [technikum]. - Kraków : "Greg", [2007]

SŁOWNIK lektur : dla liceum / red. Henryk Sułek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006

SŁOWNIK lektur szkolnych / [red. Bożena Dembińska]. - Wrocław : Wydaw. EUROPA, 2005

VADEMECUM maturzysty : język polski . - Warszawa : Wydaw. Lynx-SFT, 1998. - S. 139-184 : Motyw : rodzina

WEISS Tomasz : Gabriela Zapolska - "Moralność pani Dulskiej" // W: Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. - S. 349-368

ŻEBROWSKA Danuta : Poetycki wizerunek współczesnej rodziny polskiej // W : Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Wyd. 1 (dodruk). - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - S. 167-179
Wiersze : "Laurka" Romana Pisarskiego, "Nasza mama" Czesława Janczarskiego, "Dziękuję ci mamo" Tadeusza Chudego, "Nasza rodzina" Joanny Boberowej, "Dla mamy" Mika Czelara, "Matka" Tadeusza Kubiaka, "Kocham go" Tadeusza Kubiaka, "Dzień taty" Doroty Gellner, "A ja."" Marii Terlikowskiej, "Dziadek" Henryka Livor-Piotrowskiego

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELAWSKA Sylwia : Dwa modele rodziny w Żabie Małgorzaty Musierowicz // Biblioterapeuta. - 2006, nr 3, s. 1-4
Rozważania dotyczące rodziny i modelu rodziny na bazie powieści Małgorzaty Musierowicz  

BRZÓSTOWICZ Monika : Dom rodzinny w ,,Dolinie Issy'' : obecność i wartość // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32 Wizerunek domu i kategoria rodzinności w literaturze Czesława Miłosza

DOM, rodzina //  Cogito. - 2002, nr 15, s. 27-33
Motyw domu i rodziny w literaturze jako temat maturalny

ECLER-NOCOŃ Beata : Postfeministyczny obraz kobiety w literaturze kobiecej a rodzina - studium pedagogiczne. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2008), s. [71]-82
Rodzina jako wartość naczelna w powiązaniu z postfeministycznym obrazem kobiety.  

FEDEROWICZ Agnieszka : Dom, rodzina : motyw numeru. - (Matura pisemna : pytania i odpowiedzi) // Cogito. - 2002, nr 15, s. 27-33
Motyw domu i rodziny w literaturze - ujęcie tematu na maturze 2001 i 2002. Przedstawienie wpływu domu rodzinnego na jednostkę. Utwory ilustrujące problem

KOWALCZYK Agnieszka : Rodzina jako źródło cierpień : o motywie rodziny w twórczości Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. - 2004, nr 4, s. 75-92

KULIK Maria : Motyw dziadka w literaturze dla dzieci // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 21-24

KWIEK-OSIOWSKA Janina, STANUCH Stanisław : Małżeństwo i rodzina w literaturze polskiej: (na wybranych przykładach) // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 48-56

 

PROROK Leszek : Wzorzec rodzinny [w literaturze] // Życie Literackie. -1997, nr 15, s. 10  

RODZINA. - (Matura ustna) // Cogito. - 2005, nr 17, dod. "Ucz się z Cogito" s. 109-114
Pakiet do prezentacji z języka polskiego. Temat prezentacji : rodzina. Temat szczegółowy : Różne obrazy domu w tekstach kultury. Opracuj zagadnienie na podstawie wybranej literatury i filmu.  

 


 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.10.2009


© Biblioteka Pedagogiczna