Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MOTYW PRZYRODY
w literaturze polskiej
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wybrane utwory literackie, w których występuje motyw przyrody:  

Mit o Demeter i Persefonie

"Kwiatki św. Franciszka z Asyżu"

Kasprowicz Jan "Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach"

Konopnicka Maria : O czym ptaszek śpiewa : wybór poezji dla dzieci

Konopnicka Maria : Utwory dla dzieci

Konopnicka Maria :Wiersze wybrane

Leśmian Bolesław "Wybór wierszy"
("Bezludna wyspa", "Przemiany", "W lesie", "Wiedza")

Mickiewicz Adam "Sonety krymskie"

Mickiewicz Adam "Stepy Akermańskie"

Mickiewicz Adam "Czatyrdah"

Mickiewicz Adam "Pan Tadeusz"

Przerwa-Tetmajer Kazimierz "Wybór wierszy"
("Melodia mgieł nocnych""Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej", "W białem", "O zmroku", "Pejzaż")

Staff Leopold "Wysokie drzewa"

Tuwim Julian "Wybór wierszy"
("Sitowie", "Trawa", "Słowisień" "To było tak.")

Żeromskie Stefan "Zmierzch"

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ACHREMOWICZOWA Wanda : Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 1)

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach. - Warszawa : Wydaw. KRAM, 2003. - (Poradnik Licealisty). - S. 158-168 : Motyw przyrody

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", 2005

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : "Greg", 2006

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. - Wyd. 2, rzut 10. - Łódź : Piątek Trzynastego ; Wrocław : "Croma", 2006. - (Seria Klucz)

GANCARCZYK Marian : "Przyszłam śpiewać razem z Wami" : utwory Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży : próby interpretacji wierszy i opowiadań (dla dzieci, studentów i uczniów). - Bielsko-Biała : WOM, 1995. - S. 9-58 : Wiersze liryczne o porach roku, krajobrazach, roślinach i zwierzętach
Interpretacja wierszy : "Tęcza", "Zła zima", "Sanna", "Siwy daidek", Powitanie wiosenki", "O czym ptaszek śpiewa", "Poranek", "W polu", "Na pastwisku", "Cichy wieczór", "Dzień dobry", "Pójdziemy het, na błonie", "Zajączek", "Odlot", "Choinka w lesie", "W lesie", "Pszczółki", "Nasze kwiaty"

GAWLIKOWSKA Joanna, GAWLIKOWSKA Joanna : Analizy lektur szkolnych : wybór tekstów źródłowych z ćwiczeniami : poradnik dla licealisty / Joanny Gawlikowskie. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne AGMEN, cop. 2001. - (Nowa Matura)

IMPELLUSO Lucia : Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / [tł. Hanna Cieśla]. - Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2006. - (Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur : dla szkół średnich. - Warszawa : Wydaw. Oświatowe "Delta W-Z", [199?]

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznan : Wydaw. Poznańskie, 2005. - S. 276-284 : Milczenie roślin. Człowiek i natura w poezji Wisławy Szymborskiej

KOLBUSZEWSKI Jacek : Ochrona przyrody a kultura. - Wyd. 2 popr.. - Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1992. - (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego / przew. Rady Red. Jan Łukasiewicz)

KOWALCZYKOWA Alina : Romantyzm : nowe spojrzenie. - Warszawa : Stentor, 2008. - S. 207-211 : Litewski pejzaż

LEBIODA Dariusz Tomasz : Marmur i blask : studia, szkice, artykuły o poezji polskiej od Mickiewicza do Miłosza. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, cop. 2000. - S. 41-72 : Ornitologia "Pana Tadeusza"

MACIOS Tomasz : Leksykon lektur szkolnych : liceum. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : "Park", 2007

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Nowa matura : język polski : poezja : interpretacje. - Warszawa : Świat Książki, 2006. - S. 80-82 : Adam Mickiewicz " Stepy akermańskie" ; Kazimierz Przerwa-Tetmajer : S. 126-129 : "Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej" ; S. 130-133 : Jan Kasprowicz : "Krzak dzikiej róży w ciemnych Smreczynach"

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. [T.] 2, Od romantyzmu do współczesności literatura polska i obca, filozofia, sztuka. - Warszawa : "Świat Książki", 2005. - (Nie tylko dla Maturzystów). - S. 82-83 : Motyw natury w literaturze romantycznej ; S. 186-200 : Liryka Młodej Polski (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz) ; S. 211-213 : "Wesele" ; S. 222-223 : Natura w literaturze Młodej Polski

NOSOWSKA Dorota : Słownik scen literackich. - Bielsko-Biała : "Park", 2008

NOWA matura : język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 3. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2006. - (Nowa Matura. Nowe Możliwości : nauka bez tajemnic). - S. 140-143 : Pejzaż tatrzański w liryce młodopolskiej. Porównaj funkcjonowanie motywu gór w wierszu Tadeusza Micińskiego "W Kościeliskiej" i Kazimierza Przerwy-Tetamjera "Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej"

OŻÓG Zofia : Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX w. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2001

OŻÓG-WINIARSKA Zofia : Przyrodnicze kreacje i dyskurs ze współczesnym światem w bajkach Danuty Muchy // W : Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 12 (2006), s. 171-177

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum, [technikum]. - Kraków : "Greg", [2007]. - S. 391 : Leopold Staff : "Wysokie drzewa" ; S. 381 : "Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach" ; S. 369 : Sonety krymskie ; S. 385 : "Melodia mgieł nocnych"

SŁOWNIK lektur : dla liceum / red. Henryk Sułek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006

SŁOWNIK lektur szkolnych / [red. Bożena Dembińska]. - Wrocław : Wydaw. EUROPA, 2005

TOMASZEWSKI Feliks : Skrzydła (nie) połamane : szkice o literaturze polskiej. - Kielce : Wydaw. Pedał ZNP, 1998. - S. 33-45 : "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza

VADEMECUM maturzysty : język polski 2 / [aut.] Małgorzata Nowakowska [i in.]. - Warszawa : "Lynx-SFT", 1999. - S. 221-272 : Motyw : przyroda

WYKA Kazimierz : "Pan Tadeusz" : studia o tekście. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. - (Historia i Teoria Literatury : studia ; 1)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

DYBEK Dariusz : Las u Wacława Potockiego : między naturą a kulturą. - Summ. // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 1, s. 45-62
Motyw lasu w twórczości W. Potockiego  

FEDEROWICZ Agnieszka : Natura : motyw numeru. - (Matura pisemna : pytania i odpowiedzi) // Cogito. - 2002, nr 13, s. 35-40
Motyw natury w literaturze - możliwe ujęcia tematu na maturze. Funkcje natury w utworach literackich, niezbędne utwory do pracy pisemnej

FEDOROWICZ Agnieszka, WYSŁOWSKA Joanna, JARECKA Renata : Najważniejsze motywy od romantyzmu do modernizmu. - (Synteza literatury XIX wieku w pytaniach i odpowiedziach) // Cogito. - 2001, nr 7, dod. s. 17-25
Motyw pisarza, artysty i sztuki, miłości, przyrody i natury, walki wyzwoleńczej, wsi w literaturze romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.  

GŁOWIŃSKI M. : Narcyz i jego odbicia (w literaturze) // Twórczość. - 1980, nr 10, s. 95-110  

GRONEK Barbara : W poetyce kresu, czyli o zachodzie słońca w Soplicowie i Milanówku // Język Polski w Liceum. - R. 20, nr 2 (2005/2006), s. 35-45
Symbolika motywu zachodu słońca w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza oraz w "Zachodzie słońca w Milanówku" J. M. Rymkiewicza  

JAHODA K. : Idea ochrony przyrody w poezji polskiej // Aura. - 1987, nr 9, s. 20-22  

JARZĘBSKI Jerzy : Gombrowicz i natura //Teksty Drugie. - 2005, nr 3, s. 17-26  

JASIEŃSKI Michał : Obserwacje Wniebowziętej Sowy, czyli jak Wisława Szymborska tłumaczy przyrodę //Biologia w Szkole. - [R.] 59, nr 5 (2006), s. 24-29

NATURA // Cogito. - 2006, nr 17, dod. "Szkoła" s. 75-77
Natura jako motyw literacki. Materiał przydatny do prezentacji z języka polskiego

NODZYŃSKA Małgorzata : Kiedy baśnie czyta przyrodnik. Cz. 1 // Guliwer. - 2004, nr 2, s. [70]-75
Elementy przyrodnicze w baśni magicznej  

NODZYŃSKA Małgorzata : Kiedy baśnie czyta przyrodnik. Cz. 2 // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 75-[77]
Elementy przyrodnicze w baśni  

OTRĘBSKI Bogdan : Przyroda w twórczości Jana Kochanowskiego // Polonistyka. - 1984 nr 5 - 6, s. 341-346

 

OŻÓG Zofia : Spojrzenie na naturę w wierszach dla dzieci // Inspiracje Polonistyczne. - 2001, nr 22, s. 1-8
Temat przyrody i środowiska naturalnego oraz motyw przyjaźni dziecka i zwierzęcia w wierszach dla dzieci  

OŻÓG-WINIARSKA Zofia : Florystyczne postacie w bajkach Ignacego Krasickiego. - Summ. // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 2, s. 65-74
Postacie florystyczne w bajkach Krasickiego: fiołek, tulipan, słonecznik i trawa. Literacka symbolika roślin w bajkach: "Tulipan i Fiałek", "Fiałek i Trawa", "Słonecznik i Fiałek", "Fiałki".  

OŻÓG-WINIARSKA Zofia : Florystyka poetycka w wierszach dla dzieci Józefa Ratajczaka // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 4 (2006), s. [5]-26
Motywy kwiatowe w poezji dla dzieci J. Ratajczaka  

OŻÓG-WINIARSKA Zofia : O związkach dziecka i natury w pejzażu lirycznym dla dzieci u schyłku XX wieku. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 47, nr 3/4 (2002), s. [71]-86
Przyjaźń dziecka z przyrodą zawarta w wierszach współczesnych poetów  

PAŹNIEWSKI W. : Geografia przyrody // Twórczość. - 1994, nr 6, s. 131-133
Krajobrazy i fabuły w kulturze i zbiorowej wyobraźni  

PEPLIŃSKA Elżbieta : Natura w zwierciadle sztuki // Polonistyka. - 2004, nr 10, s. 41(617)-44(620)
Przedstawienie możliwości realizacji tematu "Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Analiza wybranych dzieł" na maturze z języka polskiego.  

SIEKIERSKA Krystyna : Barwy przyrody w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza // Poradnik Językowy. - 1988, z. 5, s. 324-331  

TOMASZEWSKI Marek : "Pan Tadeusz" a rebours, czyli nowe wcielenie litewsko-białoruskiej przyrody w polskiej prozie po 1970 r. // Teksty Drugie. - 1995, nr 2, s. 178-192  

WIŚNIEWSKA Halina : O motywach miłości i przyrody w utworach Szymona Szymonowica : (w trzysta pięćdziesiątą rocznicę śmierci poety) // Przegląd Humanistyczny. - 1980, nr , s. 61-70  

WÓJCIK T. : Pejzaż we współczesnej refleksji literaturoznawczej // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 5/6, s. 143-154
Motyw przyrody w dziele literackim

 

 


 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.10.2009


© Biblioteka Pedagogiczna