Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

HIGIENA GŁOSU NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
na podstawie zbiorów Filii w Bełchatowie

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DEMELOWA Genowefa: Elementy logopedii. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

KOTLARCZYK Mieczysław: Podstawy sztuki żywego słowa: instrument, dykcja, ekspresja. - Warszawa: Wydawnictwo Związkowe, 1961

LOGOPEDIA: pytania i odpowiedzi / redakcja Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999

STYCZEK Irena: Logopedia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe

TOCZYSKA Bogumiła: Głośno i wyraźnie: 9 lekcji dobrego mówienia. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

WIERZCHOWSKA Bożena: Wymowa polska. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

ZABURZENIA głosu: badanie, diagnozowanie, metody usprawniania: materiały z konferencji / opracowanie Halina Mierzejewska, Maria Przybysz-Piwkowa. - Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BESEJ Joanna: Higiena pracy głosem// Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 14-16

GACKA Ewa, WYPYCH Alicja: Prawidłowa emisja głosu: higiena pracy nauczyciela// Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 18-22

KASPRZAK Jolanta: Nie tylko gardło. Rozmowę przeprowadziła Maria Aulich// Głos Nauczycielski. - 2004, nr 19, s. 9
Profilaktyka i leczenie narządu mowy nauczyciela

KRASUCKA Aldona: Głos w pracy nauczyciela: propozycja treningu// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, cz. I: nr 1, s. 25-33, cz. II: nr 2/3, s. 67-76

KOPEĆ Dorota: Znaczenie emisji głosu w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego/ Lider. - 2008, nr 6, s. 18-19

LEWANDOWSKA Laurencja: Znaczenie ćwiczeń artykulacyjno- oddechowych w pracy nauczyciela// Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, wkładka s. I-III

MATYSZKIEWICZ Jadwiga: Zabawy i ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy// Świetlica w Szkole. - 2008, nr 2, s. 9-10

MIŁOSZEWSKA Ewa: Atak czwarty dźwięku/// Głos Nauczycielski. - 2002, nr 49, s. 10
Dbałość o głos nauczyciela

PLUST Wiktor: Znaczenie prawidłowej emisji głosu w pracy nauczyciela muzyki// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 2, s. 16-20

TOMCZYK Joanna: Zadbaj o głos.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 40 43
Propozycje ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych

 

Zobacz również zestawienie:

Choroby zawodowe nauczycieli

 


 

Oprac. Katarzyna Wojtania
na podstawie zbiorów Filii w Bełchatowie
Aktualizacja: 30.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna