Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GRODECKA Maria : Siewcy dobrego jutra o uprawach ekologicznych i wegetariańskim odżywianiu. - Katowice : "Vega", 1990
Filia w Tomaszowie Maz.

ŁUCZKA-BAKUŁA Władysława : Rynek żywności ekologicznej : wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

NORBERG-HODGE Helena, GORELICK Steven, MERRIFIELD Todd : Powrót gospodarki żywieniowej do korzeni : lokalne alernatywy wobec globalnego przemysłu rolnego. - Kraków : "Zielone Brygady", 2007

PODRĘCZNIK rolnictwa ekologicznego dla różnych kierunków i dziedzin / red. naukowy oryginału Georg E. Siebeneicher. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997

SOBCZYK Wiktoria : Substancje obce w żywności : żywność bezpieczna. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTOSEWICZ Julianna : Rolnictwo ekologiczne dewizą XXI wieku // Aura. - 2003, nr 4, s. 6-7

BOCHNIARZ Zbigniew : Zrównoważony rozwój szansą dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki // Aura. - 2005, nr 7, s. 7-8

GORLACH Eugeniusz : Chemizacja rolnictwa - zło czy dobro? // Aura. - 2002, nr 11, s. 14-16

 

GRYKIEŃ Stanisław : Rolnictwo ekologiczne w Polsce // Geografia w Szkole. - 1995, nr 4, s. 208-212  

GRYKIEŃ Stanisław : Ekologiczne gospodarstwa rolne w Polsce // Czasopismo Geograficzne. - 1995, z. 2, s.176-189

KLIMA Kazimierz : Rolnictwo ekologiczne w Polsce i w Unii Europejskiej // Aura. - 2003, nr 4, s. 8-9

MALICKI Leszek : Rolnictwo ekologiczne - mity i fakty // Aura. - 1996, nr 10, s. 7-9

PILARCZYK Jerzy : Rolnictwo ekologiczne w Polsce // Ekoświat. - 2004, nr 11, s. 8

SPOSÓB Jan: Rolnictwo ekologiczne - mity a rzeczywistość // Aura. - 1996, nr 10,
s. 10-12

SZYMCZAK Paweł : Ochrona roślin w gospodarstwach ekologicznych // Przyroda Polska. - 2004, nr 11, dod. s. 5-6

ZIENTEK-VARGA Jolanta : Rolnictwo dla przyrody // Przyroda Polska. - 2007, nr 4,
s. 26-27


 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna