Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

TERAPIA PLASTYKĄ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GARDA-ŁUKASZEWSKA Jadwiga, SZPERKOWSKI Tomasz : Współtworzenie: zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. – Warszawa : WSiP, 1997

HORNOWSKI Bolesław : Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej. – Wrocław : Ossolineum, 1982

KIELIAN Jacek : Zabawy plastyczne. – S, 157 – 160. W: Rozwój daje radość: terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim/ red. Jacek Kielian. – Gdańsk : Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2000  

POPEK Stanisław : Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. – Warszawa : WSiP, 1985  

POPEK Stanisław : Barwy i psychika: percepcja, ekspresja, projekcja. – Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 1999
Barwy w terapii, związek kolorów z emocjami

SZULC Wita : Nauczanie sztuki i arteterapia. – S. 173 – 183. W: Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna: praca zbiorowa/ red. Dzierżymir Jankowski. – Poznań : Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1996

SZULC Wita : Praca z dzieckiem dyslektycznym w gabinecie arteterapii. – S. 421 – 426. W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny: praca zbiorowa/ red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. – Poznań : Wyd. Naukowe  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARAN Zbigniew : Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 4, s. 195 - 198

BIELSKA Beata : Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji // Szkoła Specjalna.- 2001, nr 1, s. 31 – 35

CHĘCIŃSKA Magdalena : Plastyka leczy, uczy, wychowuje // Plastyka i Wychowanie. – 1996, nr 3, s. 30 – 31

CHLEBOWSKA Elżbieta : Terapia uczuciowa // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 41 – 42
Terapia plastyką w celu uporządkowania świata uczuć
 

CZERNIAWSKA Krystyna : Sztuka psychopatologiczna // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 1, s. 22 -23

DOPKE Jadwiga : Poznawanie osobowości wychowanków na podstawie twórczości plastycznej // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3, s. 161 - 162    

GAJO Alicja Barbara : Dlaczego dziecko rysuje // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 45 – 47
Terapia plastyką

GŁOWACKA Elżbieta : Formy aktywności i przestrzeni w rysunku dziecka neurotycznego // Plastyka i Wychowanie. – 1993, nr 5, s. 18 – 20

GŁOWACKA Elżbieta : Psychologiczna specyfika twórczości ludzi psychicznie chorych // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 3, s. 13 - 15

HENZEL Małgorzata : Twórczość a rozwój dziecka // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, wkładka metodyczna s. I - III

JASTRZĄB Jadwiga : Techniki plastyczne w terapii dzieci dyslektycznych // Życie Szkoły. – 1985, nr 6, s. 317 - 322    

KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata : Autoekspresja plastyczna dziecka wyrazem jego rozwoju // Wychowanie w Przedszkolu. – 1988, nr 9, s. 481 – 485

KINTA Małgorzata : Kilka uwag o porozumiewaniu się przez sztukę // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 32 – 33

KUCZYŃSKA Beata : Wyobraźnia, a twórczość plastyczna // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 54 – 56 
Doskonalenie wyobraźni poprzez twórczość plastyczną  

KUKUŁA Elżbieta : Zajęcia plastyczne, a zajęcia terapeutyczne // Plastyka i Wychowanie. – 1993, nr 3, s. 54 - 57

LEWANDOWSKA Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 38 – 40
Propozycje ćwiczeń

ŁOSIEWICZ Aneta : Rysowanie odzwierciedla myślenie dziecka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 32 – 38
Rysunek jako nośnik emocji dziecka

ŁUKOMSKA Elżbieta : Rola plastyki w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 32 – 39

MILLER Hanna : Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 124 - 128

MINTA Dorota : Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 1. s, 24 - 25

MOROZIEWICZ Marzanna : Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo // Plastyka i Wychowanie. – 1996, nr 3, s. 23 - 25

MURASZKO Bożena : Arteterapia, czyli psychorysunek // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 10, s. 49 – 52
Propozycje ćwiczeń

OPALA Agnieszka : Rysunek dziecka: etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980 – 2002 // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 25

RECHNIO Beata : Plastyczna terapia // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 11 – 14 Propozycje zajęć

SIKORSKI Wiesław : Terapeutyczne walory twórczości plastycznej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 1997, nr 5, s. 40 - 42

SKWAREK Ewa : Origami w edukacji i terapii // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 8, s. 594 – 598
Scenariusze zajęć

STAWECKA Anna : Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych: propozycja wprowadzenia elementów arteterapii // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 103 – 109 Wykorzystanie plastyki w terapii

TARTAS Teresa : Ekspresja plastyczna dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 7, s. 410 – 412, 421 – 423

TOĆ Wanda : Ekspresja w sztuce dziecka // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 6, s. 1- 2

URBAŃSKA Elżbieta: Niewerbalne formy psychoterapii // Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 25 – 27
Psychorysunek

ZALEWSKA- PAWLAK Mirosława : Rola aktywności rysunkowej w procesie rozwoju mowy dziecka w wieku 5 – 7 lat // Wychowanie w Przedszkolu. – 1982, nr 7/8, s. 346 – 354

ZOCHNIAK Ida : Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji // Opieka – Wychowanie-Terapia. – 2003, nr 1, s. 27 – 29

 

 Oprac. Katarzyna Wojtania
na podstawie zbiorów BPP
filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 12.09.2003


© Biblioteka Pedagogiczna