Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MATURY
-
MATERIAŁY DLA UCZNIÓW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

JĘZYK POLSKI

 

ARCYDZIEŁA literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987

ARCYDZIEŁA literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988

BADOWSKA Alicja, ŻYTKIEWICZ Dorota : Zadania do Nowej Matury z języka polskiego. - Wyd. 2 zmien. popr. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2000

BERNACKI Marek : Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo ADAMANTAN, 2002
Filia w Radomsku, Filia w Tomaszowie Maz.

BERNACKI Marek, DĄBROWSKI Mirosław : Leksykon powieści polskich XX wieku. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo "Debit", [2003]

BERNACKI Marek, PAWLUS Marta : Słownik gatunków literackich. - Wyd. 3. - Bielsko- Biała : PPU "PARK", 2004

BIAŁEK Małgorzata : Jak analizować i interpretować epikę? : poradnik dla maturzystów. - Warszawa : Wydawnictwo "Telbit", 2009
Filia w Radomsku

BIAŁEK Małgorzata : Jak analizować i interpretować wiersze? : poradnik dla maturzystów. - Warszawa : Wydawnictwo "Telbit", 2007

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna : Gotowe prezentacje maturalne : liceum, technikum. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", [2008]

BORKOWSKA Grażyna, CZERMIŃSKA Małgorzata, PHILLIPS Ursula : Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności : przewodnik. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2000

BURKOT Stanisław : Literatura polska w latach 1939-1999. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

BURKOT Stanisław : Literatura polska w latach 1986-1995. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1996

BURKOT Stanisław : Proza powojenna 1945-1987 : analizy i interpretacje. - Warszawa : WSiP, 1991

BURKOT Stanisław : Uwikłani w historię : szkice o literaturze, autorach i utworach XIX i XX wieku. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

CHRUSZCZEWSKA Anna, URBANIAK Sylwia : Język polski : nowa matura : prezentacja i rozmowa : przygotowanie krok po kroku. - Kraków : Wydawnictwo "Kram", 2004

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : Wydawnictwo "Kram", 1998

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, STACHOWICZ Aleksandra : Język polski : 100 bohaterów lektur : poradnik licealisty. - Warszawa : Wydawnictwo "Kram", 2003

DREWNOWSKI Tadeusz : Literatura polska 1944-1989 : próba scalenia : obiegi - wzorce - style. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2004

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach : poradnik licealisty. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", 2006

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", 2005

EPOKI literackie : wielki leksykon literatury polskiej / red. Justyna Bajda [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006

FRYCIE Stanisław : Literatura i szkoła : studia i szkice literackie. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 2000

FRYCIE Stanisław : O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży : szkice literackie i krytyczne. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 2001

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. - Wyd. - 2. - Łódź : Wydawnictwo Piątek Trzynastego; Wrocław : Wydawnictwo "CROMA", 2006

GAWLIKOWSKA Joanna : Przeboje prozy XX wieku : literatura światowa i najnowsza polska : propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2001

GAWLIKOWSKA J., GAWLIKOWSKA J. : Analizy lektur szkolnych : wybór tekstów źródłowych z ćwiczeniami : poradnik dla licealisty / J.J. Gawlikowskie. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne AGMEN, 2001

GRZEGORZEWSKI Robert : Vademecum maturzysty : literatura. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1996

HUTNIKIEWICZ Artur : Młoda Polska. - Warszawa : Wydawnictwo PWN, 2004

JANION Maria, ŻMIGRODZKA Maria : Romantyzm i egzystencja : fragmenty niedokończonego dzieła. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2004

JARZĘBSKI Jerzy : Proza dwudziestolecia : Gombrowicz, Witkacy, Schulz, Dąbrowska, Nałkowska.. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [2006]

JARZĘBSKI Jerzy : W Polsce czyli wszędzie : szkice o polskiej prozie współczesnej. - Warszawa : Wydawnictwo PEN, 1992

JĘZYK polski : kompendium : zamiast korepetycji / red. Magdalena Derwojedowa, Halina Karaś, Dorota Kopcińska. - Warszawa : Wydawnictwo "Świat Książki", 2005

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1. - Łódź : Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2002

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 2. - Łódź : Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2002

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 3. - Łódź : Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2001

KAMIŃSKI Leszek : Leksykon dzieł literackich. - Warszawa : Oficyna PANDA, 1996

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, Śliwiński Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005

KARECKA-MARZEC Anna, marzec Anna : Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli. - Wyd. 3 rozsz. i zm. . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998

KLIMOWICZ Mieczysław : Oświecenie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

KOSTKIEWICZOWA Teresa : Polski wiek świateł : obszary swoistości. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002
Dotyczy epoki oświecenia.

KOWALCZYKOWA Alina : Romantyzm : nowe spojrzenie. - Warszawa : Wydawnictwo STENTOR, 2008

KRAWCZYK Alicja : Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, interpretacje. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2006

KWIATKOWSKI Jerzy : Dwudziestolecie międzywojenne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

LEBIODA Dariusz Tomasz : Marmur i blask : studia, szkice, artykuły o poezji polskiej od Mickiewicza do Miłosza. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 2000

LEKCJE czytania : eksplikacje literackie. Cz. 1 / red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda. - Warszawa : WSiP, 1991

LEKCJE czytania : eksplikacje literackie. Cz. 2 / red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999

LEKCJE poezji w szkole średniej . Cz. 3, [poezja na maturze] / red. M. Kowalczyk, Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998
Filia w Tomaszowie Maz.

LEKCJE poezji w szkole średniej : propozycje analiz i interpretacji wybranych utworów . Cz. 1 / red. Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1992

LEKSYKON bohaterów literackich / red. Marian Kisiel, Marek Pytasz. - Katowice : Wydawnictwo "Videograf", 1995

LEKSYKON lektur szkolnych / red. Wojciech Głuch. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2005

LEKTURY polonistyczne. T. II, Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa / red. Ryszard Nycz. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 1999

LEKTURY polonistyczne. T. I, Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 1997

LEKTURY polonistyczne. T. II, Literatura współczesna / red. Ryszard Nycz. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 1999

LEKTURY polonistyczne. T. I, Literatura współczesna / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 1997

LEKTURY polonistyczne. T. II, Od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 2001

LEKTURY polonistyczne. T. I, Oświecenie - Romantyzm / red. Andrzej Borowski, Janusz Gruchała. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 1997

LEKTURY polonistyczne. T. I, Pozytywizm - Młoda Polska / red. Stanisław Grzeszczuk. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 1998

LEKTURY polonistyczne. T. I-II, Średniowiecze, renesans, Barok / red. Andrzej Borowski, Janusz Gruchała. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 1997

LEKTURY polonistyczne. T. III, Średniowiecze, renesans, Barok / red. Janusz Gruchała. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 1999

LIST, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / red. Tadeusz Budrewicz, Halina Bursztyńska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

ŁOŚ Grażyna : Twórcy literatury obcej i ich dzieła : analizy lektur : wypracowania : życiorysy pisarzy. - Białystok ; Wydawnictwo Printex, 2003

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Nowa matura : język polski : epika i dramat : interpretacje. - Warszawa : Wydawnictwo "Świat Książki", 2007

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Nowa matura : język polski : epika i dramat : interpretacje. - Warszawa : Wydawnictwo 'Świat Książki", 2007

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Nowa matura : język polski : poezja : interpretacje. - Warszawa : Wydawnictwo 'Świat Książki", 2006

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. T. 1, Od antyku do oświecenia. - Warszawa : Wydawnictwo "Świat Książki", 2005

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. T. 2, Od romantyzmu do współczesności. - Warszawa : Wydawnictwo "Świat Książki", 2005

MAKOWIECKI Andrzej : Słownik postaci literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000

MAKOWIECKI Andrzej : Słownik postaci literackich : literatura powszechna. - Warszawa : Wydawnictwo "Świat Książki", 2004

MARKIEWICZ Henryk : Pozytywizm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

MARZEC Anna : Co jest w człowieku : interpretacje prozy współczesnej. - Łódź : Wydawnictwo Juka, 1993

MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego. - Łódź : Wydawnictwo Juka, 1994

MARZEC Anna : Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996

MASKI współczesności : o literaturze i kulturze XX wieku / red. Lidia Burska, Marek Zaleski. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2001

MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura polska 1939-1991. - Warszawa : WSiP, 1999

MICHAŁOWSKA Teresa : Średniowiecze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

MŁODA Polska : przewodnik dla licealistów / red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska. - Warszawa : Wydawnictwo Stentor, 2006

NAWROCKI Witold : Renesans : wykłady o europejskiej literaturze na Zachodzie i w Polsce. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSPw Piotrkowie Trybunalskim, 1998

NIEMCZYŃSKA Małgorzata : Analiza poezji : szkice interpretacyjne wierszy współczesnych. - Kraków : Wydawnictwo Szkolne "Omega", 2000

NOSOWSKA Dorota : Słownik motywów literackich. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2004

NOWA matura : język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha [i in.]. - Wyd. 3. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2006

NOWACKA Teresa : Dwudziestolecie międzywojenne : streszczenia, problematyka : lektury szkoły średniej. - Warszawa : Wydawnictwo "Verbum", 1996

NOWACKA Teresa : Literatura współczesna : streszczenia, problematyka : lektury szkoły średniej. - Warszawa : Wydawnictwo "Verbum", 1996

NOWACKA Teresa : Młoda Polska : streszczenia, problematyka : lektury szkoły średniej. - Warszawa : Wydawnictwo "Verbum", 1996

NOWACKA Teresa : Od starożytności do oświecenia : streszczenia, problematyka : lektury szkoły średniej. - Warszawa : Wydawnictwo "Verbum", 1996

NOWACKA Teresa : Pozytywizm : streszczenia, problematyka : lektury szkoły średniej. - Warszawa : Wydawnictwo "Verbum", 1995

NOWACKA Teresa : Romantyzm : streszczenia, problematyka : lektury szkoły średniej. - Warszawa : Wydawnictwo "Verbum", 1996

NOŻYŃSKA-DEMIANIUK Agnieszka : Jak analizować poezję na maturze. - Warszawa : Wydawnictwo EREMIS, 2000
Filia w Tomaszowie Maz.

NYCZEK Tadeusz : Lektury obowiązkowe. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005

O LITERATURZE i filozofii : problemy - twórcy - dzieła / red. Witold Tulibacki, Zygmunt Frydryszak. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1999

O LITERATURZE polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Makowiecki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

O LITERATURZE polskiej : materiały. Cz. 2, Polska literatura współczesna / wybór i oprac. Andrzej Makowiecki. - Warszawa : WSiP, 1976

O POETACH i pisarzach inaczej / Jolanta Borkowska [i in.]. - Płock : Wydawnictwo Korepetytor, 1997

"ODRODZONA i niepodległa" - w literaturze / red. Władysław Magnuszewski. - Zielona Góra : Wydawnictwo WSP w Zielonej Górze, 1992

OKRESY literackie / red. Jan Majda. - Kraków : Wydawnictwo "Impuls" , 1994

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum, [technikum]. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", [2007]

PIOTROWSKI Wojciech : Studia historycznoliterackie [z oświecenia i romantyzmu]. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2000

PIOTROWSKI Wojciech : Studia o prozie. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2003

POEZJA polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje / red. Alina Kowalczykowa, Teresa Marciszuk. - Warszawa : Wydawnictwo Stentor, 1999

POEZJA współczesna w szkole : interpretacje / red. Alina Kowalczykowa. - Warszawa : Wydawnictwo Stentor, 1998

PYSZNY Joanna, ZAWADA Andrzej : Literatura XX wieku. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999

SŁOWNIK bohaterów literackich : rola postaci w utworze : największy wybór postaci : charakterystyka bohatera . - Kraków : Wydawnictwo "Greg", 2003

SŁOWNIK lektur : dla liceum / red. Henryk Sułek. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Gęś", 2006

SŁOWNIK literatury popularnej / red. Tadeusz Żabski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

SŁOWNIK wiedzy o teatrze / Dariusz Kosiński [i in.]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2005

SOBOCIŃSKA Marta : Język polski :poradnik maturalny : egzamin ustny i pisemny. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005

STUDIA i materiały polonistyczne . T. 1 / red. nauk. Witold Nawrocki. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo WSP Kielce - Piotrków Trybunalski, 1994

STUDIA i materiały polonistyczne . T. 2 / red. nauk. Stanisław Frycie. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 1996

STUDIA i materiały polonistyczne . T. 3 / red. nauk. Sławomir Gala. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 1997

STUDIA i materiały polonistyczne . T. 4 / red. nauk. Marian Jurkowski. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo WSP Kielce - Piotrków Trybunalski, 1999

STUDIA i materiały polonistyczne . T. 5 / red. nauk. Urszula Żydek-Bednarczuk. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2000

STUDIA i materiały polonistyczne . T. 6 / red. nauk. Elżbieta Stryjniak-Sztankone. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2002

STUDIA i materiały polonistyczne . T. 8 / red. nauk. Bogusław Mucha. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2008

SZURCZAK Anna : Nowe lektury licealistów : propozycje metodyczne dla nauczycieli i uczniów. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001

ŚLIWIŃSKA Anna : Język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : ćwiczenia interpretacyjne, klucz odpowiedzi. - Warszawa : Wydawnictwo szkolne PWN, 2007

ŚWIĘCH Jerzy : Literatura polska w latach II wojny światowej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Filia w Tomaszowie Maz.

ŚWIĘCH Jerzy : Nowoczesność : szkice o literaturze polskiej XX wieku. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

TEMATYKA żydowska w lekturach szkolnych licealistów : (w związku z 50 rocznicą powstania w getcie warszawskim materiały pomocnicze z języka polskiego dla nauczycieli i uczniów) / red. Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993
Filia w Tomaszowie Maz.

TERMER Janusz : Leksykon : 155 najważniejszych książek świata. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003

TOMASZEWSKI Feliks : Magia lektury : interpretacje utworów literackich w szkole średniej . - Warszawa : WSiP, 1990

TOMASZEWSKI Feliks : Skrzydła (nie)połamane : szkice o literaturze polskiej . - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998

TOMASZEWSKI Feliks : "Światy" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Opowiadania . - Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rożak, 1994
Filia w Bełchatowie

VADEMECUM maturzysty : język polski / [Barbara Chojdyńska [i in.]]. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1999

VADEMECUM maturzysty : język polski / [testy] Barbara Chojdyńska; [sprawdziany] Małgorzata Nowakowska. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1998

VADEMECUM maturzysty : język polski / Małgorzata Nowakowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1998

VADEMECUM maturzysty : język polski 2 / Małgorzata Nowakowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1999

VADEMECUM maturzysty : język polski / red. Stanisław Frycie. - Warszawa : Wydawnictwo "Oświata", 1992

W KRĘGU literatury i języka / red. Anna Grochulska. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005

W KRĘGU Młodej Polski : prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej / red. Marian Stala, Franciszek Ziejka. - Kraków : Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS, 2001

WIELKIE tematy literatury amerykańskiej . Cz. I, Bóg, wiara, religia / red. Teresa Pyzik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003

WIELKIE tematy literatury amerykańskiej . Cz. II, "Granica", pogranicze, Zachód / red. Teresa Pyzik, Krzysztof Kowalczyk-Twarowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004

WITKOWSKA Alina, PRZYBYLSKI Ryszard : Romantyzm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

ZAPOMNIENI pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika / red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, 2005

ZIOMEK Jerzy : Renesans. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

BIOLOGIA

BIOLOGIA : vademecum maturalne / Ewa Holak [i in.].- Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2006

BOCHEŃSKI Wojciech, MIGDALSKA Danuta : Biologia : zadania testowe dla uczniów szkół średnich. - Poznań : Wydawnictwo "Albus", 2002

SOBKOWIAK Magdalena, SKRZYPCZAK Hanna, WOJCIECHOWSKA Gabriela : Biologia : 520 zadań kontrolnych, zgrupowanych w różne działy tematyczne, modele odpowiedzi i sposób oceniania, kolorowe tablice do powtórki wybranych zagadnień. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2006

 

CHEMIA

CHEMIA : nowa matura 2005 : zakres podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum . - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

CHEMIA : nowa matura 2005 : zakres podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum . - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

 

FIZYKA

WOJCIECHOWSKA Małgorzata : Fizyka i astronomia : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

WOJCIECHOWSKA Małgorzata : Fizyka i astronomia : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2004

GEOGRAFIA

JANICKI Wojciech, RODZOŚ Jolanta : Geografia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa ; Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2004

KOP Jadwiga, KUCHARSKA Maria, SZKURŁAT Elżbieta : Geografia : jak zdobyć maksymalną ilość punktów, powtórzenie w postaci zadań, rozwiązywanie zadań krok po kroku, umiejętności wymagane na nowej maturze. - Warszawa; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2005

KORBA Jarosław, ZANIEWICZ Zbigniew : Geografia : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

KORBA Jarosław, ZANIEWICZ Zbigniew : Geografia : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

 

HISTORIA

ANDRZEJEWSKA Barbara, CHORĄŻY Ewa : Historia : nowa matura 2005 : zakres podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

ANTOSIK Renata, PUSTUŁA Edyta, TULIN Cezary : Historia : vademecum maturalne. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2006
Filia w Tomaszowie Maz.

ARASZKIEWICZ Wiesława, ARASZKIEWICZ Bogdan : Historia : ćwiczenia w analizie tekstów źródłowych : dla uczniów szkół średnich. - Poznań : Wydawnictwo "Albus", 2002

HISTORIA : matura : oryginalne arkusze egzaminacyjne : gotowe rozwiązania - klucze, doskonały trening przed maturą, najnowsze informacje o maturze . - Kraków : Wydawnictwo "Greg", [2007]

HISTORIA : panorama dziejów, tabele synchroniczne i chronologiczne, zestawienia porównawcze, podsumowania . - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2005

TALIK Jacek, TOMA Piotr, TRZECIAK Jacek : Nowa matura : historia : repetytorium : od starożytności po historię najnowszą, 124 zagadnienia, najważniejsze informacje. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo PARK, 2006

JĘZYKI OBCE

GABARA Edyta : Vademecum maturzysty : język niemiecki. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 2001

GRABOWSKA Jolanta, OLENDER Halina : Język rosyjski : testy dla licealistów. - Warszawa : WSiP, 2001

ŁUNIEWSKA Krystyna, TWOREK Urszula, WĄSIK Zofia : Język niemiecki : testy dla licealistów. - Warszawa ; WSiP, 2001

NIEGOWSKA-DRACHAL Elżbieta : Język angielski : egzamin ustny na poziomie podstawowym i rozszerzonym. - Warszawa : Wydawnictwo "Świat Książki", 2008

SIKORZYŃSKA Anna, MROZOWSKA Hanna, MISZTAL Mariusz : Nowa Matura z języka angielskiego : repetytorium. - Edinburgh : Pearson Edukation, 2001

MATEMATYKA

BOROWSKA Maria, JATCZAK Anna : Matematyka : vademecum maturalne. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2006
Filia w Opocznie

EGZAMINY testowe z matematyki : zadania dla maturzystów / Maria Małek [i in.]. - Warszawa : WSiP, 2000

LUDWIKOWSKA Małgorzata, KRAWCZYK Małgorzata : Matematyka : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

LUDWIKOWSKA Małgorzata, KRAWCZYK Małgorzata : Matematyka : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

ŁĄCZYŃSKA Urszula : Matura z matematyki : zestawy zadań. - Warszawa : Wydawnictwo REA, 2002

MATEMATYKA krok po kroku : matura 2002 : zbiór zadań. Cz. 1-3 / Ryszard J. Pawlak

[i in.]. - Łódź : Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, [2001]

ZAKRZEWSKA Danuta, ZAKRZEWSKI Marek, ŻAK Tomasz : Matematyka : najważniejsze wiadomości, przykłady, ćwiczenia i zadania. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2005

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

BONECKI Jarosław, SMUTEK Zbigniew, TELICKA-BONECKA Antonina : Wiedza o społeczeństwie : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

BONECKI Jarosław, SMUTEK Zbigniew, TELICKA-BONECKA Antonina : Wiedza o społeczeństwie : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

KUNICKA-GOLDFINGER Agata : Wiedza o społeczeństwie : vademecum młodego obywatela, diagramy, wykresy, schematy, zestawienia i tabele. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2005

LESZCZYŃSKI Piotr, SNARSKI Tomasz : Wiedza o społeczeństwie : vademecum maturalne. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2006
Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Opocznie

WIEDZA o społeczeństwie : przewodnik maturzysty / Janusz Korzeniowski [i in.]. - Wyd. 4. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2007

WÓJCICKI Jerzy : Jak skutecznie przygotować uczniów do nowej matury z wiedzy o społeczeństwie : materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów. - Warszawa : FRASZKA EDUKACYJNA, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMSKA Anna, ADAMSKI Zbigniew : Fitoremediacja // Biologia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 42-48
Karta pracy dla uczniów klas maturalnych przygotowujących się do matury z biologii na poziomie rozszerzonym.

BOLANOWSKA Monika : Powszechna matura z matematyki. - Matematyka. - 2009, nr 2, s. 98-109; nr 3, s. 159-165
Zadania przygotowawcze do matury z matematyki w 2010 roku wraz z rozwiązaniami.

BOLANOWSKA Monika, SZEWCZUK Ewa : Przed maturą 2009. - Matematyka. - 2009, nr 1, s. 19-39
Prezentacja przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z matematyki dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, wraz z punktacją i kluczem oceniania.

BRZOZOWSKI Andrzej, KALWAT Wojciech : Krótki poradnik maturalny // Mówią Wieki. - 2008, nr 4, dod. s. III-VIII
Prezentacja przykładowych zadań maturalnych z historii wraz z odpowiedziami i poradami jak rozwiązań poszczególne typy zadań.

DELEŻYŃSKA Katarzyna : Przyswajanie i utrwalanie słownictwa i gramatyki - ćwiczenia dla uczniów niesłyszących // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 163-168

KAMIŃSKA Danuta : Typy reakcji // Chemia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 16-37
Propozycje zagadnień powtórzeniowych do matury z chemii.

JADCZAK Maria : Jak przygotować ucznia do matury rozszerzonej z historii, czyli trudna sztuka pisania eseju // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 1, s. 41-47

KAMIŃSKA Danuta : Termodynamika chemiczna // Chemia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 35-48
Propozycje zagadnień powtórzeniowych do matury z chemii.

ŁADA Ewa : Typy reakcji // Chemia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 28-54
Propozycje zagadnień powtórzeniowych do matury z chemii.

WÓJTOWICZ Renata : Bibliografia : a to musi być tak.? // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 16-20
Przygotowanie bibliografii załącznikowej przez uczniów klas maturalnych. Opisy bibliograficzne dokumentów.

 

Zobacz także zestawienie:

Literacka Nagroda Nobla (1901-1945). Cz. 1

Literacka Nagroda Nobla (1946-1967). Cz. 2

Literacka Nagroda Nobla (1968-1999). Cz. 3

Literacka Nagroda Nobla (2000-2008). Cz. 4

Nowa matura

Metodyka pracy naukowej

Motyw domu w literaturze

Motyw ojca w literaturze

Motyw śmierci w literaturze i sztuce

Samotność bohaterów literackich

Sztuka prezentacji i przemawiania

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz,
Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna