Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PROSTYTUCJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELECKA Elżbieta, WINIARSKA Joanna, SZEWERA Aleksandra : STACJA - Program streetworkerski adresowany do zbłąkanej młodzieży // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - S. 429-434

GAJDA Janusz : Antropologia kulturowa. [Cz. 2], Kultura obyczajowa początku XXI wieku. - Kraków : "Impuls" Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP , 2008. - S. 72-80: Obyczajowość związana z seksem

GAJEWSKA Katarzyna : Wyznaczniki postaw typu "być" i "mieć" w grupie kobiet uprawiających prostytucję // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej rodziny : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego/ red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wydaw. WAM, 2005. - S. 481-494

GARDIAN Renata : Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. - S. 156-163: Prostytucja

HOŁÓWKA Jacek : Etyka w działaniu. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - S. 139-158: Prostytucja
Filia w Tomaszowie Maz.

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. - S. 803-820: Prostytutka jako ofiara przestępstwa

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 885-899: Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska prostytucji dziecięcej oraz wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych; S. 900-912: Prostytutka jako ofiara przestępstwa w ujęciu socjologiczno-prawnym

IWAŃSKI Zbigniew Stanisław : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. - Płock : Wydaw. Naukowe "NOVUM", 2003. - S. 49-64: Seksualność człowieka. Patologie, rodzaje

KLIMEK Zbigniew : Profilaktyka zagrożeń w praktyce. - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008. - S. 45-50: Pokątny proceder - prostytucja nieletnich

MARSZAŁEK Lidia : Kult bogactwa i sukcesu a prostytucja nieletnich // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2008. - S. 123-135

NOWAK Anna, WYSOCKA Ewa : Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii. - Katowice : "Śląsk", 2001. - S. 153-163: Prostytucja jako zjawisko patologiczne - problemy definicyjne, kategorie, uwarunkowania prostytucji
Filia w Bełchatowie

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - S. 225-245: Prostytucja

PROSTYTUCJA jako problem społeczny, moralny i zdrowotny / red. nauk. Mariusz Jędrzejko; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006

SZPECHT Paweł : Seks-pansja. - Gdańsk : "Biały Kruk", 1990

S ZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej , 2004

SZTABIŃSKI Piotr : Prostytucja // W: Sex i gender : płeć biologiczna i kulturowa w refleksjach i badaniach młodych socjologów / red. Ewa Malinowska. - Łódź. - Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - 25-37

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Patologie cywilizacji współczesnej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - S. 146-152: Prostytucja

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAŁCHAN Anna : Siostra prostytutek / rozm. przepr. Katarzyna Wiśniewska // Charaktery. - 2007, nr 8, s. 36-37
O seksbiznesie, prostytutkach i ich klientach mówi Siostra Anna Bałchan. Rozmowa jest fragm. książki pt. Kobieta nie jest grzechem.  

BIELECKA Elżbieta, WINIARSKA Joanna, RONOTOWICZ Wojciech : Program STACJA - szansa czy utopia dla zagubionej młodzieży // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 4, s. 45-65

BOGORYJA-ZAKRZEWSKA Hanna, OGORYJA-ZAKRZEWSKI Adam : Szlaufy // Polityka. - 2006, nr 30, s. 78-80
Prostytucja nieletnich dziewcząt.  

DAWID-OLCZYK Irena : Praca z nieletnimi klientkami w praktyce Fundacja La Strada // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 103-110

DEC Joanna : Streetworking, czyli praca z dziećmi ulicy // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 101-109

HAMELA Maciej : Szkice o prostytucji dziecięcej w kulturze // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 44-52

ILNICKA Małgorzata Renata : Prostytucja kobiet - lokalny wymiar zjawiska // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 4, s. [116]-126  

KRZYŻANOWSKI Piotr : Seksualna eskorta // Wprost. - 2004, nr 10, s. 62-[63]
Zjawisko luksusowej prostytucji.  

KURZĘPA Jacek : Pułapki rozerotyzownej świadomości - prostytucja nieletnich // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 60-61
Problem prostytucji nieletnich, jej przejawy i uwarunkowania.

ŁUSZCZYNA Marek : Szlaufiarą nieco jestem // Cogito. - 2006, nr 19, s. 18-20
Prostutucja nieletnich (uczennic). Zjawisko szlaufów. Reportaż.  

MARKIEWICZ Wojciech : Rząd kontra nierząd // Polityka. - 2006, nr 14, s. 32-34 Próby podjęcia walki z prostytucją i pornografią w Polsce.  

MAJEWSKA-BRZYSKA Krystyna : Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Remedium. - 2004, nr 4, s. 12  

MARKIEWICZ Wojciech : Sekseksmisja // Polityka. - 2004, nr 45, s. 30-32  

MOSKAL Magdalena : Program przeciwdziałania przymuszonej prostytucji - działania Caritas Polska // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 7, s. 156-160  
Problem prostytucji w Polsce. Czy da się wyeksmitować agencje towarzyskie?  

NYC Iga, KAWALEC Kalina : McSeks Polska // Wprost. - 2007, nr 28, s. 96-[99]
Prostytucja w Polsce.  

NYC Iga, KAWALEC Kalina : Nocni kowboje // Wprost. - 2007, nr 39, s. 112-[115]
Męska prostytucja.  

ORNACKA Ewa, KRASNOWSKA Violetta : St. Pauli w Warszawie // Wprost. - 2004, nr 27, s. 30-32
Legalizacja prostytucji w Polsce.  

PAWLAK-JORDAN Beata, SZULIK Małgorzata : Uraz psychiczny u dziewcząt zmuszanych do prostytucji. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 16, s. 91-96
Problem urazu psychicznego, jakiego doznają dziewczęta zmuszane do prostytucji.  

PIETKIEWICZ Barbara : Sponsorówki // Polityka. - 2009, nr 2, s. 26-28
Zjawisko sponsoringu studenckiego (forma prostytucji).  

PROCEDURY postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 10-12
Artykuł opracowano na podstawie Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku.  

PRZYBYSZ-ZARĘBA Małgorzata : Prostytucja nieletnich : czy to problem społeczny ?. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 30-33
Omówienie sytuacji w Polsce oraz przyczyn prostytuowania się nieletnich.  

SADOWSKI Romuald : Nieprzystosowanie społeczne, mity a rzeczywistość // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [31]-47
Wyjaśnienie terminu nieprzystosowanie społeczne. Podstawowe przejawy nieprzystosowania społecznego nieletnich: przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc, prostytucja, subkultury młodzieżowe.  

SALIJ Jacek : Sex shopy // Wychowawca. - 2007, nr 7/8, s. 38-39
Społeczna tolerancja i przyzwolenie dla działalności sex shopów i pornografii a systemem wartości chrześcijańskich. Rewolucja w wyobraźni seksualnej nastolatków.  

SZABŁOWSKI Witold : Chłopcy jadą na mecz // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 105, dod. Wysokie Obcasy, s. 36-41  

SZCZERBA Kazimierz : Smak płatnej miłości // Charaktery. - 2003, nr 3, s. 39-41   SZULC Anna : Dziewczynki w porze dobranocki // Przekrój. - 2007, nr 38, s. 46-48  

SZULIK Małgorzata, PAWLAK-JORDAN Beata : Uraz psychiczny u dziewcząt zmuszanych do prostytucji // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 16, s. 91-96  

SZWIEC Paweł : Dzieci w seks-biznesie. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 19-22
Artykuł omawia zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych.  

WALAT Tomasz : Zakazane panienki // Polityka. - 2009, nr 22, s. 86-87  

WAWRZENIECKI Robert : Katecheta wobec prostytucji nieletnich. - Bibliogr. // Katecheta. - 2006, [nr] 5, s. 61-65
Artykuł podejmuje problem uwarunkowania prostytucji nieletnich, omawia tzw. Pokolenie HOMIX. Program przeciwdziałania temu problemowi realizowany jest w woj. dolnośląskim, gdzie rok 2006 ogłoszono Rokiem Przeciwdziałania Prostytucji Nieletnich.  

W. M. : Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 42-46
Usługi seksualne świadczone przez młodzież męską w wieku do dziewiętnastego roku życia - wymiar ilościowy treści przekazywanych przez internautów. Badania.  

WYSOCKA Ewa : Młodzież a uzależnienia - mechanizmy i problemy : uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów tożsamościowych. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 11-18
Zróżnicowane zachowania patologiczne jak: agresja i przemoc wobec rówieśników, palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, uczestnictwo w sektach, podkulturach, przestępczość, prostytucja.  

ZADROS Krzysztof : Sex z zamkniętymi oczami // Cogito. - 2004, nr 12, s. 14-15
Prostytucja nieletnich dziewcząt w okresie wakacyjnym.  

ZIELIŃSKA Eleonora : O zgodności polskiego ustawodawstwa karnego z Protokołem Dodatkowym do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 12, s. 47-59
Omówione zostały ratyfikowane przez Polskę dokumenty prawa międzynarodowego regulujące kwestie związane z zapobieganiem handlu dziećmi i różnym formom seksualnej eksploatacji dzieci.  

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna