Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SZYBKIE CZYTANIE
Zestawienie bibliograficzne

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUZAN Tony : Podręcznik szybkiego czytania. - Łódź : "Ravi", 1999

CHYLIŃSKA Jadwiga : Szybkie czytanie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984

ENCYKLOPEDIA Pedagogiczna. T. 6, Su-U / red. nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2005. - S. 373-378 : Szybkie czytanie

GUDZOWSKI Zdzisław : Czytam - pamiętam - tworzę : kurs szybkiego czytania, doskonalenia zdolności twórczych i technik pamięciowych. - Poznań : ARKA, 2001
Filia w Tomaszowie

HÖRNER Gerhard : Szybkie czytanie : intensywny kurs / przeł. [z niem.] Aneta Turkiewicz. - Wyd. 2, dodr. - Łódź : Wydawnictwo JK, 2006

JAWORSKA-JAMRUSZKIEWICZ Jolanta : Kurs szybkiego czytania : poradnik z zestawem ćwiczeń. - Wyd. 2. - Katowice : "Videograf II", 2005

SCHEELE, PAUL R. : Czytanie fotograficzne / przeł. Lidia Simbierowicz. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Harald G, 2000

SZKUTNIK Zdzisław : Szybkie czytanie : wskazówki metodyczne. - Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1979. - (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ; 13)  

WAINWRIGHT Gordon : Szkoła szybkiego czytania : czytaj szybciej, pamiętaj więcej / [przeł. Marcin Kowalczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2002
Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHYLIŃSKA J. : Szybkie czytanie. - Warszawa : WSiP, 1984 . - Rec: Fudała T.: // Oświata Dorosłych. - 1985, nr 1, s.61-62  

CYGAL Anna : Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 43-45  
Konspekt zajęć  

CZERWONIEC Bożena : Usprawnianie technik uczenia się // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 36-38  

DEREŃ Ewa : Jak podnieść efektywność czytania // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2005/2006, nr 1, s. 84-93  

GĄSIERKIEWICZ Ryszard : Szybkie czytanie. - (Umysł XXI wieku ; cz. 1) // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 1, s. 15
Nowoczesne techniki kształtowania sprawności umysłowych.  

GĄSIERKIEWICZ Ryszard : Szybkie czytanie - test. - (Umysł XXI wieku ; cz. 2) // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 2, s. 15
Szybkie czytanie jako jedna z technik kształtowania sprawności umysłowych.

GMEREK-BINIEK Gabriela : Uczymy się. Konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s.10-11, bibliogr.
Celem nadrzędnym jest nauczenie ucznia korzystania z metod uczenia się (zapamiętywania, szybkiego czytania).

GROCHOWSKA-PIRÓG Anna : Sztuka szybkiego czytania // Wychowawca. - 2001, nr 4, s. 9

KONDRAT Dorota : Szybkie czytanie. Cz. 1 // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 14-15
Szybkie czytanie jako technika poprawienia pracy umysłowej.

KROP Iwona :Tysiąc słów na minutę! // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s.67-70 Szybkie czytanie.

LEWIŃSKA Joanna : Psycholingwistyczne aspekty czytania w języku angielskim : praktyka a teoria // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, [nr] 3, s. 19-28
Sprawne i szybkie czytanie ze zrozumieniem.

MARUSZEWSKI Tomasz :  Czytanie na czas // Charaktery. - 2005, nr 1, s. 26-27

MIZERSKI Sławomir : Czas czytania // Polityka. - 2001, nr 38, s. 92-93
Mistrzostwa Polski w Szybkim Czytaniu

NOWAK Ewa : Szybkie czytanie // Cogito. - 2003, nr 19, s. 84-85
Praktyczne wskazówki do nauki szybkiego czytania

NOWAKOWSKA Ewa : Rzut oka. Możemy czytać pięciokrotnie szybciej // Polityka. - 2000, nr 17, s. 92-93

OFAT-WOJCIESZAK Katarzyna : Dynamiczne czytanie - nowa umiejętność w społeczeństwie opartym na wiedzy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 3, s. 48-54

PUŚLECKI Władysław : Tempo i poprawność czytania głośnego. Po 3 latach zintegrowanego kształcenia // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 259-266

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna : Techniki szybkiego czytania : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 11-12

ROSA-CHŁOBOWSKA Renata : Spiesz się powoli // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 5, s. 43
"Szybkie czytanie"

ZIELONKA Agnieszka : Techniki szybkiej nauki : nowoczesne metody efektywnego przyswajania informacji // Dyrektor Szkoły. - Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7/8, s. 52-53
Techniki pamięciowe. Techniki notowania. Techniki szybkiego czytania

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna