Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
-
NIESTANDARDOWE FORMY ZATRUDNIENIA
(M.IN. PRACA CZASOWA, PRACA TYMCZASOWA, LEASING PRACOWNICZY, TELEPRACA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNAREK Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 345-346 : Telepraca

GALEWSKI Tomasz : Szanse i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce // W : Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - S. 93-103

KLINIK Bartosz : Społeczeństwo multimedialne a praca osoby niepełnosprawnej // W: Między wsparciem doraźnym a wsparciem racjonalnym, czyli O uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", 2008. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 6). - S. 119-123

KLUPA-PUCZYŃSKA Aleksandra : Niestandardowe formy zatrudnienia jako jedna z dróg walki z bezrobociem // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Jerzy Potoczny, Adam Horbowski. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 280-288

M.in. związek edukacji dorosłych z nietypowymi formami zatrudnienia. Pojęcie "nietypowego zatrudnienia", czyli niestadardowe formy zatrudnienia : kontraktowanie pracy, umowy na czas określony, zatrudnienie w częściowym wymiarze czasu pracy, praca dorywcza (tymczasowa), wypożyczanie pracowników, dzielenie pracy, zmienny czas pracy osób zatrudnionych na stałe, samozatrudnienie, praca na wezwanie oraz praca na telefon, praca w domu oraz telepraca.

KUSTOSZ Halina : Internet i telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP // W : Pedagogika @ środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 197-203

MAGIEREK Dariusz : Zmiany polityki społecznej w sferze pracy // W: Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renata Gabryszak, Dariusz Magierek. -Warszawa : Difin 2009. - S. S. 107-134

MAKOWSKI Dariusz : Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia : prawo pracy. - Warszawa : "Difin", cop. 2006

RUDAŚ Anita : Akademickie Biura Karier w procesie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego // W: Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red. nauk. Barbary Baraniak . - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy , cop. 2007. - S. 127-133
Filia w Radomsku, Filia w Tomaszowie

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papińskiej-Kacperek. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - S. 391-404 : Praca zawodowa w gospodarce opartej na wiedzy
M.in. rodzaje elastycznego zatrudnienia, formy, historia, wady, zalety telepracy

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AREND Łukasz : Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy : konferencja w Szczecinie // Polityka Społeczna. - 2008, nr 4, s. 36-37

BEDNARSKI Marek : E-praca a zmiany w firmie // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 4-8 Telepraca. Rodzaje telepracy. Wykorzystanie nowoczesnej techniki informatycznej w przedsiębiorstwie.  

BIELECKA Dorota : Rozwiązanie umowy terminowej : tryb rozwiązania // Gazeta Prawna. - 2006, nr 64, dod. Praca i Ubezpieczenia, s. A3

BUCZEK Mikołaj : Wespół, nie zesp ół //Polityka. - 2008, nr 5, s. 46-47
Coworking - praca na odległość, poza domem ; Telepraca

DRZEWIECKA Ewa : Jak zatrudnić pracownika w formie telepracy //Gazeta Prawna. - 2007, nr 193, dod. Tygodnik Prawa Pracy, s. A5-A8

FEDOR Agnieszka : Tylko agencja może kierować pracownika tymczasowego do pracy //Gazeta Prawna. - 2008, nr 95, dod. Tygodnik Prawa Pracy, s. A3

GARBACIK Aneta : Zatrudnianie pracowników tymczasowych // Polityka Społeczna. - 2004, nr 1, s. 11-15

 
GRZESIŃSKI Robert : Telepraca - program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych // Służba Pracownicza. - 2002, nr 1, s. 9-11  

GUZA Łukasz : Praca na odległość tańsza o 30 proc. : zasady świadczenia telepracy // Gazeta Prawna. - 2007, nr 177, s. 16-17

GUZA Łukasz : Praca w domu, ale na etacie : zatrudnienie na odległość // Gazeta Prawna. - 2007, nr 201, s. 2-3

JANKOWSKA Małgorzata : Pracownik zatrudniony na czas określony : uprawnienia pracownicze // Gazeta Prawna. - 2006, nr 209, s. 25

JURCZEWSKA Marzena : Jak zatrudnić pracownika tymczasowego : uprawnienia pracodawcy : dobór personelu // Gazeta Prawna. - 2006, nr 155, dod. Praca i Ubezpieczenia, s. A4

KLUCZ Danuta : Jak zatrudnić na czas wykonywania określonej pracy : umowy terminowe // Gazeta Prawna. - 2007, nr 72, dod. Tygodnik Prawa Pracy, s. A3

KLUCZ Danuta : Jak zatrudniać pracowników sezonowych // Gazeta Prawna. - 2007, nr 147, s. 18

KLUCZ Danuta : Jak znaleźć i podjąć pracę sezonową : określona praca na określony czas // Gazeta Prawna. - 2006, nr 60, dod. Prawo i Życie, s. A7-A8

KLUCZ Danuta : Kiedy pracodawca może wypowiedzieć terminową umowę o pracę // Gazeta Prawna. - 2007, nr 73, s. 21

KLUCZ Danuta : Uprawnienia pracowników tymczasowych // Gazeta Prawna. - 2008, nr 68, s. 21

KLUCZ Danuta : Zatrudnienie pracownika tymczasowego //Gazeta Prawna. - 2006, nr 60, dod. Prawo i Życie, s. A8-A9

KOWALCZYK Mariusz : Praca domowa : telepraca, czyli jak obniżyć koszty funkcjonowania firmy // Wprost. - 2001, nr 12, s. 70-71

KRAWCZYK, Rafał : W jaki sposób można zastąpić nieobecnego pracownika : elastyczne formy zatrudnienia // Gazeta Prawna. - 2009, nr 23, s. 15

LIPIŃSKA-GROBELNY Agnieszka : Agencje pracy tymczasowej : raporty za lata 2003-2005 // Polityka Spo ł eczna. - 2007, nr 2, s. 9-13

NOSKE Marina : Kształtowanie się społeczeństwa wirtualnego // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s. 14-21

OLEJNICZAK Zbigniew : Telepraca - nowa szansa na zatrudnienie // Polityka Społeczna. - 2000, nr 10, s. 17-21

PAŃKÓW Włodzimierz : Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudniania // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 102-106

PĘDZIWIATR Magdalena : Stosowanie przepisów o zatrudnieniu tymczasowym : same kłopoty // Polityka Społeczna. - 2008, nr 3, s. 19-24

PIŃSKI Jan, PIŃSKI Aleksander : Letnia giełda pracy // Wprost. - 2003, nr 25, s. 40-45

PIŃSKI Jan : Pogotowie przedsiębiorców: agencje pracy tymczasowej znalazły zatrudnienie dla ponad 100 tysięcy Polaków // Wprost. - 2005, nr 6, s. 39-40

PODGÓRSKI Tomasz : Zasiłki dla pracowników tymczasowych // Gazeta Prawna. - 2006, nr 83, dod. Praca i Ubezpieczenia, s. A9

PYTLAKOWSKI Piotr : Zysk z wyzysku //Polityka. - 2006, nr 50, s. 36-38

RADWAN Artur : Kryzys gospodarczy przyspieszy rozwój telepracy : elastyczne formy zatrudnienia // Gazeta Prawna. - 2009, nr 41, s. 8-9

RADWAN Artur : Kryzys zachęci do zatrudniania pracowników tymczasowych : elastyczne formy zatrudnienia //Gazeta Prawna. - 2009, nr 52, s. 7

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Coraz więcej firm zatrudnia i poszukuje telepracowników // Gazeta Prawna. - 2008, nr 46, s. 13

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : 4 tys. zł dla prywatnej agencji za pracę dla bezrobotnego // Gazeta Prawna. - 2008, nr 125, s. 13

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Firmy chętniej zatrudnią telepracowników : nietypowe formy wykonywania // Gazeta Prawna. - 2007, nr 58, s. 14

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Firmy nie mogą zatrudniać dłużej niż na rok : funkcjonowanie ustawy o pracy tymczasowej // Gazeta Prawna. - 2007, nr 18, s. 14-15

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Jak zatrudnić pracownika sezonowego : alternatywne formy : rodzaje umów //Gazeta Prawna. - 2006, nr 140, dod. Praca i Ubezpieczenia, s. A3

RAKOWSKA-BOROŃ, Izabela : Pracownika można wypożyczyć : agencja pracy tymczasowej pracodawcą // Gazeta Prawna. - 2006, nr 175, dod. Prawo i Życie, s. A11-A12

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : 70 proc. więcej firm korzysta z pracowników tymczasowych // Gazeta Prawna. - 2008, nr 105, s. 12

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Tanie e-centra pracy : telepraca : nietypowe formy zatrudnienia // Gazeta Prawna. - 2006, nr 185, s. 17

RAKOWSKA-BOROŃ, Izabela : Telepraca - szansą nie tylko dla wykonujących wolne zawody : zatrudnienie : nietypowe formy wykonywania pracy // Gazeta Prawna. - 2006, nr 84, dod. Prawo i Życie, s. A16-A17

SOBCZYK Arkadiusz, PIWOWARCZYK Katarzyna : Jak zatrudniać pracowników tymczasowych : prawa i obowiązki stron // Gazeta Prawna. - 2006, nr 59, dod. Praca i Ubezpieczenia, s. A5-A8

SOCHA Ryszarda : Pracownik na wynos // Polityka. - 2002, nr 36, s. 34-36

SOCHA Ryszarda : Telechałupnicy //Polityka. - 2007, nr 49, s. 50-51

STASIAK Piotr : Dwie i więcej nóżek // Polityka. - 2003, nr 49, s. 48-50

STASIAK Piotr : Rybki www sieci // Polityka. - 2004, nr 14, s. 44-46 Nowe sposoby wykorzystania Internetu w pracy i w życiu codziennym (telepraca, wirtualni pracownicy, wirtualne firmy).  

TRĘBSKI Krzysztof, ZDZIECHOWSKA Małgorzata : Letnia szkoła kapitalizmu : setki tysięcy Polaków w wieku 15-18 lat zarobią tego lata pierwsze w życiu pieniądze // Wprost. - 2007, nr 30, s. 36-39

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 181, poz. 1288 Rozdział II b: Zatrudnianie pracowników w formie telepracy.  

WAWER Mariusz : Domowe biuro // Polityka. - 2000, nr 43, dod. s. 14-16
Telepraca

WRABEC Paweł : Chwilowo jest praca : roboty na lato // Polityka. - 2003, nr 31, s. 34-36

ZACZYŃSKI Michał : Wakacyjny uniwersytet globalny : już w 80 krajach mogą pracować polscy studenci podczas wakacji // Wprost. - 2005, nr 22, s. 72-74

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna