Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HOLESKA Marta : Mobilna Reakcja Muzyczna. – S. 441 – 449. W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny: praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. – Poznań : Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001

JANOSZ Bożena : Zajęcia muzyczno-rytmiczne w szkole życia: I poziom nauczania. - Warszawa : WSiP, 1993. – S. 16 – 19

KLOPPEL Renate, VLIEX Sabine : Rytmika w wychowaniu i terapii: rozpoznanie, korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci. – Warszawa : 1995

LATO  Renata : Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalnymi poprzez muzykoterapię. – S. 451 – 457. W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny: praca zbiorowa/red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. – Poznań : Wyd. Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2001

MIHILEWICZ Stanisław: Działalność edukacyjna i terapeutyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). – S. 47 – 61. W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisław Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000
Muzykoterapia

NATANSON Tadeusz : Wstęp do nauki o muzykoterapii. – Wrocław : Ossolineum, 1979  

RĄCZKA Grzegorz : Zajęcia muzyczno- rytmiczne. – S. 166 – 169. W: Rozwój daje radość: terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielian. – Gdańsk : Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2000

ROZWÓJ daje radość : terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim / red. Jacek Kielian. - Gdańsk : Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2000

USPRAWNIANIE, wychowanie i naucznie osób z głębszym upośledzeniem umysłowy / red. Jan Pilecki. – S. 26 – 27: Muzykoterapia. – Kraków : Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000  

ZYŁOWSKI Jan : Psychologia muzyki. – Warszawa : PWN, 1970. – S. 263 – 266:Muzyka w lecznictwie WYBRANE zagadnienia z psychologii muzyki / red. Maria Maturzewska, Halina Kotarska. - Warszawa : WSiP, 1990. – S. 219 – 292: Z zagadnień muzykoterapii

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CULULKO Paweł : Elementy wychowania muzycznego w muzykoterapii dzieci niepełnosprawnych wzrokowo //  Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1997, nr 3, s. 116 – 123

DĄBROWSKA Ewa : Terapeutyczna funkcja zajęć kulturalno- oświatowych // Oświata Dorosłych. – 1989, nr 3, s. 155 – 159 Muzykoterapia

DĘBICKA Izabela : Muzykoterapia w przedszkolu // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1997, cz. I nr 3, s. 123 – 128; cz. II nr 4, s. 170 – 178  

DUBOWICZ Małgorzata : Rewalidacyjne znaczenie muzyki w wychowaniu i kształtowaniu osobowości dziecka niewidomego // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1985, nr 3, s. 143 - 150

DUTKIEWICZ Krystyna : „Mowa ciała” przez taniec // Życie Szkoły. – 2000, nr 6, s. 342 – 344 Terapia tańcem

GIZA Maria : Stymulacyjny wpływ muzyki na aktywność ruchową człowieka // Kultura Fizyczna. – 1995, nr 3/4, s. 20 - 22

GÓRNIAK Irena, SAMSEL Mirosław : Rytmika i jej rola w rewalidacji dziecka niedosłyszącego // Szkoła Specjalna. – 1982, nr 6, s. 432- 438 Propozycje ćwiczeń

GROCHECKA Dorota : Dziecko nosi w sobie muzykę : logorytmika w terapii // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 340 – 341  Terapia logopedyczna z elementami muzyki – rytmiki: propozycje ćwiczeń

GROMEK Krystyna : Resocjalizacyjna funkcja muzyki i tańca // Szkoła Specjalna. – 1984, nr 6, s. 419 - 424  

GRZESZEWSKI Henryk : Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego // Szkoła Specjalna. – 1998, , nr 3, s. 150 – 154  

IWANICKI Hubert : Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego // Opieka – Wychowanie - Terapia. – 1999, nr 4, s. 38

JASIŃSKA Janina : Muzykoterapia profilaktyczna. – Rec. Danuta Wasilewska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 3, s. 135 - 136  

KASZCZYSZYN Robert : Możliwości wykorzystania muzyki w procesie resocjalizacyjnym // Szkoła Specjalna. – 1991, nr 4, s. 187 - 196

KIERYŁ Maciej : Elementy muzykoterapii w pracy pedagoga // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 1, s. 11 –18

KIERYŁ Maciej : Muzykoterapia dla każdego. – Rozmowę przeprowadziła Barbara Niewiadomska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 1, s. 18 – 25  

KOŁDA Urszula : Terapeutyczne oddziaływanie muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. –1998, nr 5, s. 360 – 361  

KOŁODZIEJSKI Bolesław : Zajęcia umuzykalniające // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 9, s. 533 – 535
Propozycje zajęć

KONASZKIEWICZ Zofia : Edukacja i terapia muzyczna w odniesieniu do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej // Szkoła Specjalna. – 1993, nr 1/2, s. 54 – 59  

KONASZKIEWICZ Zofia : Muzyka w szpitalu dziecięcym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1987, nr 1, s. 49 – 57  

KOTT Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 1, s. 3 – 11

KOZIEŁŁO Dorota : Terapia tańcem // Kultura Fizyczna. – 1997, nr 1/2, s. 20 – 24  
Rys historyczny i główne założenia terapii tańcem  

KULESZA Barbara : Rola tańca w wychowaniu młodzieży // Kultura Fizyczna. – 2003, nr 3/4, s. 22 - 26

KUŹMIŃSKA Olga : Ewaluacja tańca w XX wieku // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 3/4, s. 22 – 26 Znaczenie tańca w terapii niepełnosprawnych  

LESZCZYŃSKA Maria : „Zatańczmy tak, jak podpowiada nam muzyka...” // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 2, s. 94 – 101 Scenariusze zajęć

LEWANDOWSKA Kinga : Muzykoterapia dziecięca. – Gdańsk: Studio „Norma”, 1996. – Rec. Andrzej Stadnicki // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 5, s. 312 - 314

MAKOWSKA Jolanta : Muzyka łagodzi obyczaje // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1994, nr 3, s. 26 Muzykoterapia

MARSZAŁEK Ewelina : Rola tańca w rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 104 - 108  

MOŚCICKI Maciej, TOMASZEWSKA Leokadia : Muzykoterapia // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. – 1986, cz. I nr 5, s. 173 – 174; cz. II nr 6, s. 208 – 209 Znaczenie muzykoterapii

NATANSON Wojciech A. : Oceńmy muzykę // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. – 1987, nr 9, s. 330 – 331 Terapeutyczne znaczenie muzyki w różnych sytuacjach życiowych

OBUCHOWSKA-CABAN Anna : Terapeutyczne funkcje muzyki // Plastyka i Wychowanie. – 1996, nr 3, s. 20 - 23

PATACZEK Violetta : Muzykoterapia w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998,   nr 4, s. 296 – 299 Scenariusz zajęć

PROKOPEK Marta : Muzykoterapia grupowa dzieci z zaburzeniami nerwicowymi // Szkoła Specjalna. – 1984, nr 6, s. 431 – 437

RASZEWSKA Maria : Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi // Kultura Fizyczna. – 1998, nr 3/4, s. 21 – 23  

STACHYRA Krzysztof : Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 3, s. 115 – 119 S

TACHYRA Krzysztof : „Tańce na siedząco” jako propozycja ruchu inspirowanego muzyką // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2001, nr 1, s. 33 - 35

STADNICKA Aleksandra : Muzykoterapia Nordoff – Robins // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 29 – 30 Relacja ze spotkania z Simonem Procterem- muzykoterapeutą

STADNICKA Janina : Pobudzanie dyspozycji poznawczych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim poprzez ćwiczenia muzyczno - ruchowe // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 5, s. 220 – 224  

STADNICKA Janina : Rewalidacja dzieci niewidomych poprzez rytmikę // Szkoła Specjalna. – 1990, nr 2/3, s. 74 – 83

STADNICKI Andrzej : Wychowanie muzyczno - ruchowe dzieci głuchych // Szkoła Specjalna. – 1989, nr 1, s. 3 - 10  

SUŚWIŁ Małgorzata : Muzyka łagodzi pierwsze trudności // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 10, s. 588 – 594 Terapeutyczne walory aktywności muzycznej dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola

TOKARZ Joanna : Muzyczna terapia najmłodszych // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 1992, nr 4, s. 172 – 180  

URBAŃSKA Elżbieta : Niewerbalne formy psychoterapii // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 25 – 27
Muzykoterapia

URBAŃSKA Elżbieta : Zajęcia muzyczne w internacie z uczennicami szkoły zawodowej specjalnej // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 1, s. 42 - 45

WELHAN Jan : Walory zajęć muzyczno- ruchowych // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 100 - 104  

ZAMĘCKA Halina : Metody działania muzykoterapeuty w pracy z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem // Szkoła Specjalna. – 1985, nr 3, s. 193 – 199  

ZIELIŃSKA Justyna : Muzyka: zdrowie i radość tworzenia // Życie Szkoły. – 1991, nr 3, s. 165 – 170 Terapeutyczne oddziaływanie muzyki

ZOCHNIAK Ida : Resocjalizacja poprzez działalność artystyczną: z pogranicza teorii i praktyki // Opieka – Wychowanie - Terapia. – 2002, nr 2, s. 46 – 48

ZWOLIŃSKA Ewa : Zajęcia muzyczne usprawniające funkcje percepcyjno- motoryczne // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 5, s. 267 - 272  

ŻUREK Kazimierz : Muzykoterapia w ośrodku rehabilitacyjno- wychowawczym ( w grupie dzieci 7 – 12 lat) // Szkoła Specjalna. – 1992, nr 2/3, s. 122 – 126
Przykłady scenariuszy zajęć z muzykoterapii w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym
i upośledzeniem umysłowym  

ŻYCHOWSKA Teresa : Terapeutyczno - wychowawcze walory muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1999, nr 2, s. 58 – 68  

ŻYCHOWSKA Teresa : Wychowawczo - terapeutyczne walory muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1983, nr 1, s. 13 – 21

 Oprac. Katarzyna Wojtania
na podstawie zbiorów BPP
filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 12.09.2003


© Biblioteka Pedagogiczna