Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2009

 

WYDAWNICTWA ZWARE  

AUGUSTYNEK Andrzej : Wstęp do psychologii. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 215-243: Psychologiczne zagrożenia w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym

AUGUSTYNEK Andrzej : Psychologia : jak ślimak piął się pod górę. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - S. 168-195: Człowiek w społeczeństwie informacyjnym

BEDNAREK Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - S. 265-288: Jakie są wyzwania społeczeństwa informacyjnego i zagrożenia stwarzane przez najnowsze technologie

CHWASZCZ Joanna, PIETRUSZKA Małgorzata, SIKORSKI Dariusz : Media. - Lublin : Wydawnictwo KUL : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2005
Filia w Bełchatowie

CHYBICKA Aleksandra : Uzależnienie od multimediów // W: Wokół pedagogiki ucznia w centrum / red. Andrzej Krajna, Jan Lesz, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław : "MarMar" : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 2005. - S. 219-230

CENT Joanna : Nowe media a dzieci - dylemat rodziców? // W: Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 83-100

DANOWSKI Bartosz, KRUPIŃSKA Alicja : Dziecko w sieci. - Gliwice : "Helion", cop. 2007

INTERNET : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kowalskiego. - Tychy : Maternus Media, 2008

IZDEBSKA Jadwiga : Media elektroniczne zagrażające współczesnemu dziecku - przejawy, przyczyny, wyzwania edukacyjne // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 213-219

FEIBEL Thomas : Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe. - Warszawa : "Pax", 2006

GUERRESCHI Cesare : Nowe uzależnienia / wstęp Mario Marazziti. - Kraków : "Salwator", 2005

HANKAŁA Andrzej : Uzależnienia od mediów - na przykładzie Internetu i TV // W: Kultura i język mediów / red. Maciej Tanaś. - Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 47-60

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. - T. 1. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 578-593: Nowe technologie w aspekcie prawno-profilaktycznym

KALISZEWSKA Katarzyna : Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2007
Filia w Bełchatowie

KALISZEWSKA Katarzyna : Z@gubieni w sieci - czyli o nadmiernym używaniu zasobów i możliwości Internetu // W: Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 107-119
Filia w Radomsku, Filia w Opocznie, Filia w Bełchatowie

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Diffin, 2007. - S. 28-37: Internetoholizm - uzależnienie od Internetu - zagrożenia dla osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych

MEDIA elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008

MEDIA - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / red. Wioletta Tuszyńska-Bogucka. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2006

PATOLOGIE społeczne / red. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006
Filia w Bełchatowie

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2008. - S. 186-197: Uzależnienie od elektronicznych środków przekazu

PULAK Irena : Dziecięcy świat w Internecie - potrzeby i niebezpieczeństwa // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. - S. 229-238

SIEMIENIECKI Bronisław : Media a patologie // W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki Cz. 1. / red. nauk. Bronisław Siemieniecki - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - S. 204-233

TABOŁ Sebastian : Niebezpieczny komputer i Internet // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / red. Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - S. 338-348

WAWRZAK- CHODACZEK Mirosława, DULEWICZ Dariusz : Internet w społeczeństwie polskim : możliwości jego wykorzystania i zagrożenia // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 373-380

ZACHOWANIA ryzykowne dzieci i młodzieży / red. Nina Ogińska-Bulik. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM      

BLADA Ewa : Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 1, s. 18-19  

BŁASZCZYK Agata, DOBRZAŃSKI Paweł, BŁASZCZYK Marcin : Wpływ częstego używania komputera na rozwój czynności manipulacyjnych ręki wśród młodzieży szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 1, s. 8-12  

BROSCH Anna : Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 94-102  

BUKREJEWSKA Iwona B. : Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 11-16
Oddziaływanie na dzieci najpopularniejszych środków masowego przekazu, jakimi są: telewizja, komputer, Internet i książka - badania sondażowe. Wyniki i wnioski.  

CEKIERA Czesław : Uzależnienie od komputera i mediów // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3 , dod. s. IV-X  

CHODKIEWICZ Jan, STASIŃSKI Paweł : Uzależnienie od Internetu - problem wirtualny? // Świat Problemów. - 2005, nr 6/7, s. 45-50
Artykuł porusza coraz częściej pojawiający się problem uzależnienia od Internetu, rozmiary tego zjawiska, kryteria diagnostyczne oraz typy i kategorie uzależnienia. Podjęto również zagadnienie jakie są mechanizmy tego uzależnienia i jaką terapię stosować?  

CHUDZICKA-CZUPAŁA Agata : Spostrzeganie czasu przez kobiety i mężczyzn a skłonność do nadmiernego korzystania z Internetu // Chowanna. - 2007, t. 1, s. 119-134  

DUDZIAK Bronisława : Internet i internauci w dobie powstawania globalnego społeczeństwa informacyjnego : czy internetowa rewolucja zmierza w dobrym kierunku?. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 13-16
Skutki nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu.  

DURDA Magdalena, THIEL Michał : W sieci uzależnienia // Remedium. - 2009, nr 3, s. 12  

FUDALI Stanisław : Alarm! : gry komputerowe - narkotyk antyintelektualny // Matematyka. - 2004, nr 6, s. 32-34   JASKUŁA Sylwia : Internet jako narkotyk // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 12-17 Internet - nowe zagrożenie.  

KALISZEWSKA Katarzyna : Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 111-119  

KALISZEWSKA Katarzyna : Zjawisko nadmiernego używania Internetu w Poznawczo-behawioralnym Modelu Davisa. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2005, [nr] 2, s. [139]-150

KOMOROWSKA Marta : Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów // Remedium. - 2008, nr 5, s. 6-7
Uzależnienie od Internetu - przejawy uzależnienia, czynniki osobowościowe i biologiczne.  

KORDOŃ Małgorzata : Niebezpieczeństwa Sieci // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 55  

KORDZIŃSKI Jarosław : Uzależnienie od Internetu // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18-[21]
Przyczyny i skutki nadużywania Internetu.  

KOSEK-NITA Bogumiła : Uzależnienie od komputera i jego następstwa. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6-9
Podkreślono wagę zagrożeń i potrzebę uświadamiania rodziców i wychowawców, w jaki sposób eliminować zagrożenia. Wiedza ta niezbędna jest by chronić dziecko przed przykrymi konsekwencjami, zagrażającymi jego zdrowiu.  

KOWALSKI Radosław : Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja?. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4-8  

KRUSZKO Krzysztof : Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 2, s. 43-50
Opis niebezpieczeństw dla dzieci i młodzieży wynikających z niewłaściwego i nadmiernego korzystania z Internetu.  

KUBIAK Barbara : Wpływ gier komputerowych na dziecko // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 53-55  

LASZCZAK Mirosław : Raj.com // Charaktery. - 2006, nr 3, s. 24-27
Internet jako swoisty raj, gdzie nie istnieje czas, a przestrzeń i odległość nie mają znaczenia. Przyczyny uzależnienia od Internetu.  

LEKSY Karina : Media - dobrodziejstwo, które uzależnia. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27
Wpływ mediów na dzieci i młodzież. Uzależnienie od Internetu i telewizji. Rodzina i szkoła wobec problemu nowych uzależnień.  

LEWANDOWSKA Karolina : Zagrożenia w Internecie - wiedza i doświadczenia dzieci i ich rodziców // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 13, s. 85-100 Artykuł przedstawia wyniki najnowszych badań pokazujacych skalę ryzykownych zachowań dzieci w Internecie a także stan wiedzy dzieci i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.  

MARDOFEL Anna, IWANOWSKI Zdzisław, CHUDZIK Bartosz : Czy Internet uzależnia? Cz. 1-2 // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 34-35; nr 10, s. 20-21  

PADŁO Katarzyna : Przestrzeń samotności // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 20-21
Pozytywne i negatywne aspekty korzystania z sieci. Uzależnienie od Internetu.  

PAWLAS-CZYŻ Sabina : Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 13-16
Internet - potencjalne zagrożenie dla osób zagubionych, podatnych na wpływy i manipulacje. Uzależnienie od emocji w kontaktach on-line.  

PIETRZYKOWSKA Lilla : "Komputer nie jest realnym światem" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 31-32

PRZYBYSZ-ZAREMBA Małgorzata : Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego // Forum Oświatowe. - 2006, [nr] 2, s. [97]-103  

RACZKOWSKA Jadwiga : W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 3-13  

RZYMEŁKA-FRĄCKIEWICZ Agata : Uzależnienie od Internetu : diagnoza i leczenie. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9-12

STASIŃSKI Paweł : Erotyczne strony www, czaty, serwisy porno // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 19-21
Nałogowe zachowania, uzależnienie od cyberseksu.  

STASIŃSKI Paweł, CHODKIEWICZ Jan : Uzależnienie od Internetu - problem wirtualny? // Świat Problemów. - 2005, nr 6/7, s. 45-50
Mechanizmy i następstwa uzależnienia od Internetu.  

SZPUNAR Magdalena, ŚWIĄTKIEWICZ-MOŚNY Maria : Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 27-30
Mechanizmy uzależnienia od Internetu, objawy i analiza prowadzonych badań.  

TABOŁ Sebastian : Niebezpieczne gry komputerowe // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 1, s. 117-126  

WRZESIEŃ Agnieszka : Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 13, s. 78-84  

ZARĘBSKA-PIOTROWSKA Dorota : Przemoc niejedno ma imię // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 24-25  

ZMARZLIK Jolanta : Internetowe znajomości - lek na samotność w realnym świecie // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 13, s. 70-75

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.09.2009


© Biblioteka Pedagogiczna