Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

GŁUCHONIEWIDOMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BENISZ Małgorzata : Komunikacja przez dotyk - głuchoniewidomi // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 285-305

CARDINAUX Verena, CARDINAUX Hubertm, LÖWE Armin : Przygarnij mnie : wychowanie dzieci głuchoniewidomych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993

EDUKACJA i rehabilitacja osób głuchoniewidomych : (modelowe rozwiązania) / red. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002

KOMUNIKACJA alternatywna osób głuchoniewidomych / red. nauk. Marzenna Zaorska. - Toruń : "Akapit", 2008

MAJEWSKI Tadeusz : Pedagogika dzieci głuchoniewidomych // W: Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Wyd. 6 - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2006. - S. 191-200

MIESZCZERIAKOW Aleksander I. : Dzieci głuchoniewidome : kształtowanie zachowania a rozwój psychiczny. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1978

TWARDOWSKI Andrzej : Wychowanie dzieci o niesprawności sprzężonej // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Warszawa : WSiP, 1991. - S. 489-517

ZAORSKA Marzenna : Wczesna rehabilitacja głuchoniewidomych dzieci : założenia teoretyczno-praktyczne // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 319-328
Filia w Radomsku

ZAORSKA Marzenna : Etiologia głuchoślepoty a specyfika funkcjonowania dziecka z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], cop. 2006. - S. 163-172
Filia w Opocznie

ZAORSKA Marzenna : Głuchoniewidomi w Polsce : specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002

ZAORSKA Marzenna : Lalki teatralne we wczesnej rewalidacji dzieci z uszkodzeniem słuchu i wzroku // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S. 427-439
Możliwości wykorzystania pacynek oraz lelek żyworęcznych we wczesnej rehabilitacji dzieci głuchoniewidomych.

ZAORSKA Marzenna : Wczesna rewalidacja dzieci ze złożonymi anomaliami słuchu i wzroku szansą na integrację // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. nauk. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2000. - S. 83-92

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARAŹNA Małgorzata : Głuchoniewidomi : bibliografia w wyborze za lata 1972-1995 // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, dod. "Wkładka Bibliograficzna" s. 5

BARTNIKOWSKA Urszula , ŻYTA Agnieszka : Internet w procesie edukacji i rehabilitacji osób głuchoniewidomych. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 338-343

BENISZ Małgorzata : Poznawanie świata przez głuchoniewidome dzieci // Szkoła Specjalna. -1997, nr 2, s. 78-81  

KAMYK-WAWRYSZUK Agnieszka : Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, dod. s. V-VII  

KSIĄŻEK Małgorzata, OLEKSIAK Elżbieta : Działalność na rzecz dzieci głuchoniewidomych w Polsce // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s.230-233  

KURCZAK-WAWROWSKA Ewa : Symbole dotykowe // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 20-26

NIESTOROWICZ Ewa : Język : poznanie : twórczość : świat w umyśle osób głuchoniewidomych // Logopedia. - 2007, T. 36, s. 137-149  

NOWAK Maria, PTAK-CHOWAŃSKA Małgorzata : Książki i biblioteki dla uczniów niewidomych i słabo widzących // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 8-9

PARADOWSKA Elżbieta : Mówiąc językiem sztuki : (o warsztatach arteterapeutycznych dla dorosłych osób głuchoniewidomych) // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 304-307

PARADOWSKA Elżbieta : Rehabilitacyjno-szkoleniowy turnus dla dzieci głuchoniewidomych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 149-155  

PIETKIEWICZ Barbara : Krok ponad podłogę. Dzieci głuchoniewidome: jak je uczyć świata? // Polityka. - 2000, nr 8, s. 70,72  

ZAORSKA Marzenna : Głuchoniewidome dzieci - problem znaczący // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 10/11, s. 27-29  

ZAORSKA Marzenna : Dziecko z wadą wzroku oraz z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku w szkole masowej // Wychowanie na co Dzień. - 1997 , nr 7/8 , s. 7-9  

ZAORSKA Marzenna : Kształcenie kadr specjalistów do pracy z osobami głuchoniewidomymi w Polsce, wybranych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 3-6

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2009


© Biblioteka Pedagogiczna