Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHŁOPAŚ Agnieszka : Największe kościoły mniejszości narodowych w Piotrkowie Trybunalskim : architektura i działalność. - Piotrków Trybunalski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika, 2006

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTOSZEK Jadwiga : Problemy narodowościowe i religijne na Półwyspie Bałkańskim. - Bibliogr. // Czasopismo Geograficzne. - 1995, z.3/4, s. 349-361
Problemy mniejszości narodowych.

BŁESZYŃSKA Krystyna : Wychowanie dla demokracji a kształcenie mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych we współczesnej Polsce // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 4, s. 344-350  

CZYKWIN Elżbieta : Problemy małżeństw prawosławno-katolickich // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 1, s. 3-23, 25-47
Wersja anglojęzyczna Białorusini w Polsce. Omówienie badań.  

DZIECI imigrantów i mniejszości narodowych . Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 2, s. 4-5
Różnice kulturowe i etniczno-religijne jako problem wychowawczy.  

KUBICKI Paweł : Meczet pod (samo) kontrolą : muzułmanie w Polsce : problem czy szansa? // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 6, s. 7
Muzułmańskie organizacje religijne w Polsce.  

ROHOZIŃSKI Jerzy : O czym szeptały platany w Niżu // Mówią Wieki. - 2007, nr 7, s. 47-53
Życie chrześcijańskiej mniejszości Udynów w Azerbejdżanie. religijna  

STEGNER Tadeusz : Mniejszości religijne w Drugiej Rzeczpospolitej // Mówią Wieki. - 1993, nr 7, s. 2-8

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2009


© Biblioteka Pedagogiczna