Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

FRANZ KAFKA
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

AMERYKA / przeł. [z niem.] Juliusz Kydryński. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1989

AMERYKA / przeł. Juliusz Kydryński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

AMERYKA / przeł. Juliusz Kydryński. - Warszawa : "Czytelnik", 1967

AMERYKA / przeł. Juliusz Kydryński. - Warszawa : "Plus", 1993

DOCIEKANIA psa / tł. z niem. Lech Czyżewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
Filia w Radomsku

DZIENNIKI (1910-1923) / przełożył [z niem.] Jan Werter; przedmowę napisał Zbigniew Bieńkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961

ERZÄHLUNGEN / [Hrsg. von Kurt Krolop]. - 5 Aufl. - Leipzig : Reclam, 1985
Filia w Bełchatowie

LISTY do Felicji i inne z lat 1912-1916 ; Drugi proces - Kafki listy do Felicji. T. 2 / przeł. z [niem.] Irena Krońska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976

LISTY do Felicji i inne z lat 1912-1916 ; Drugi proces - Kafki listy do Felicji. T. 1 / przeł. z [niem.] Irena Krońska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976

LISTY do Mileny / przeł. Feliks Konopka; przedmowa Zbigniew Bieńkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959

NOWELE i miniatury / przekł. Roman Karst, Alfred Kowalkowski. - Wyd. 2. - Gdynia : Wydawnictwo ATEXT, 1991. - 318 s. ; 20 cm
Filia w Bełchatowie

OKRUTNE lata / przeł. Helena Guszczyńska-Dębska. - Łódź : Wydaw. Łódzkie , 1966

PROCES / przekł. [z niem.] Bruno Schulz. - Warszawa : Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996

PROCES / przeł. [z niem.] Bruno Schulz. - Bydgoszcz : "Arcanum", 1991

PROCES / przeł. [z niem.] Bruno Schulz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

PROCES / przeł. Bruno Schulz. - [Wyd. 5]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

PROCES / przeł. Bruno Schulz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957
Filia w Tomaszowie Maz.

PROCES / przeł. Bruno Schulz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

PROCES / przeł. Bruno Schulz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

PROCES / przeł. Bruno Schulz; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2005
Filia w Tomaszowie Maz.

PROCES / przeł. z j. niem. Bruno Schulz. - Paris : Editions Dembinski, cop. 1990
Filia w Bełchatowie

PROCES / przełożył [z niem.] Bruno Schulz. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974
Filia w Radomsku

PROCES ; Wyrok / przeł. Bruno Schulz, Juliusz Kydryński. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

WYROK / przeł. Juliusz Kydryński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975

WYROK / przeł. Juliusz Kydryński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

ZAMEK / przeł. [z niem.] Kazimierz Truchanowski, Krzysztof Radziwiłł. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1983

ZAMEK / przeł. [z niem.] Kazimierz Truchanowski, Krzysztof Radziwiłł. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Almapress", 1993

ZAMEK / przeł. [z niem.] Kazimierz Truchanowski, Krzysztof Radziwiłł. - Wyd. 4. - Warszawa : Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP, 1986

ZAMEK / przeł. [z niem.] Kazimierz Truchanowski, Krzysztof Radziwiłł. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1983

ZAMEK / przeł. [z niem.] Kazimierz Truchanowski, Krzysztof Radziwiłł. - Warszawa : "Czytelnik", 1958

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DAWNA stronica; Wizyta w kopalni; Mieszaniec; Posejdon [Herb miejski]; Cesarskie posłanie;
Raport dla Akademii
/ tł. Piotr Wiktor Lorkowski // Topos. - 1998, nr 4, s. 31-46

PROCES / tł. Jakub Ekier // Literatura na Świecie. - 2003, nr 1/2, s. 183-271

PROCES : (nie dokończone rozdziały) / tł. Krystyna Madejska // Odra. - 1999, nr 7/8, s. 38-52

ŚPIEWACZKA Józefina [fragm.] Gesprächsblätter [fragm., tł.] / oprac. Jan Goślicki // Dekada Literacka. - 1997, nr 8/9, s. 10

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BATAILLE Georges : Literatura a zło : Emily Brönte - Baudelaire - Michele Blake - Sade - Proust - Kafka - Genet / Georges Bataille; przeł. [z franc.] Maria Wodzyńska-Walicka, Zbigniewa Bieńkowska. - Kraków : Oficyna Literacka, 1992

BROD Max : Franz Kafka : opowieść biograficzna / przeł. [z niem.] Tadeusz Zabłudowski; wstępem opatrzył Marek Wydmuch. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

GARAUDY Roger : Realizm bez granic : Picasso, Saint-John, Kafka / przedmowa Louis Aragon; przekł. i posłowie Ryszard Matuszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1967

PROCES Franza Kafki / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006

SZYROCKI Marian, HONSZA Norbert : Szkice z literatury niemieckiej XX wieku. - Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1978
Filia w Bełchatowie

WALSER Martin : Opis formy : studium o Kafce / przeł. Edmund Misiołek. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972

WYDMUCH Marek : Franz Kafka. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

"PROCES" : Franz Kafka // Cogito. - 2005, nr 17, s. 92-99
Materiał przeznaczony dla maturzysty i licealisty. Synteza literacka w postaci odpowiedzi do tematu. Wskazówki co do pisemnego opracowania tematu oraz do matury.

ADORNO Theodor : W. Zapiski o Kafce // Literatura na wiecie. - 1991, nr 6, s. 149-176

BLANCHOT Maurice : Wokół Kafki / tł. Krzysztof Kocjan. - Warszawa, 1996. - Rec. Michał Paweł Markowski // Literatura na Świecie. - 1996, nr 10, s. 240-249

BLOOM Harold : Do Freuda i dalej / tł. Agata Bielik-Robson // Literatura na Świecie. - 2003, nr 9/10, s. 230-286
Judaizm w twórczości Zygmunta Feuda, Franza Kafki i Samuela Becketta.

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Franz Kafka a Verba Sacra // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 167-172
Teologiczna interpretacja "Przemiany" Franza Kafki. Charakterystyka postaci występujących w lekturze.

DOROSZ Krzysztof : Królewski płaszcz Franza K. Cz. 1 // Znak. - 2001, nr 1, s. 95-109

DOROSZ Krzysztof : Królewski płaszcz Franza K. Cz. 2 // Znak. - 2001, nr 2, s. 85-99

DOROSZ Krzysztof : Królewski płaszcz Franza K. Cz. 3 // Znak. - 2001, nr 4, s. 89-106

DZIĘGLEWSKI Mariusz : Stara Praga, Kafka i czeskie disco-polo // Akcent. - 2000, nr 3, s. 187-193

EKIER Jakub : Zabawny Józef K. / rozm. przepr. Malwina Wapińska // Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 37, dod. Kultura, s. 27
Dot. przekładów "Procesu" F. Kafki.

EKIER Jakub : O niewzruszonej logice "Procesu" // Literatura na Świecie. - 2003, nr 1/2, s. 272-295

EGON Naganowski o kobietach Franza Kafki / rozm. przepr. Anna Soluch // Odra. - 1999, nr 7/8, s. 128-129

FRANZ Kafka // Literatura na wiecie. - 1987, nr 2

FRISTER Roman : Kafka w worku. -  Korespondencja z Tel Awiwu // Polityka. - 2008, nr 37, s. 58,61
Nieznane dokumenty przechowywane przez Ester Hoffe w Tel Awiwie.

GROTA Marcin : Różewicz, Kafka, Anonim // Dialog. - 1996, nr 10, s. 117-125
F. Kafka w twórczości T. Różewicza.

JANKOWICZ Grzegorz : Prawo intymności. Przypadek Kafki // Literatura na wiecie. - 2007, nr 1/2, s. 348-377

KACZOROWSKI Aleksander : Franz Kafka: "Proces" to komedia / (Kolekcja "Gazety Wyborczej" ) // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 257, s. 17

KALINOWSKI Daniel : Czy Franz Kafka wierzył w Boga? // Topos. - 2002, nr 6, s. 71-84

KALINOWSKI Daniel : Franz Kafka po godzinach // Polonistyka. - 2003, nr 6, s. 353-358
Życie i praca Franza Kafki.

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna : Legenda czy jednak prawda? // Twórczość. - R. 63, nr 8 (2007), s. 124-128

KLICH-SIEWIOREK Aleksandra : Przypowieść o Jedermanie i prześladujących go Innych. "Proces" Franza Kafki jako powieść paraboliczna // Język Polski w Szkole Średniej. - R. 13: 1998/99, z.3, s. 62-64
Interpretacja lektury. Klasa IV szkoły średniej.

KLINT Wiktor : Kafka w Pradze (metodyczny przewodnik literacki) // Polonistyka. - 1994, nr 6, s. 341-346
Wycieczka polonistyczna do Pragi.

LIPSZYC Adam : Życie u stóp góry zamkowej : życie, prawda i narracja w Waltera Benjamina pismach o Kafce. -  Streszcz. w jęz. ang. // Teksty Drugie. - 2007, nr 5, s. 202-213

LORKOWSKI Piotr Wiktor : Franz Kafka - mała kronika // Topos. - 1998, nr 4, s. 66-68

LORKOWSKI Piotr Wiktor : Kafka w Neapolu // Topos. - 1998, nr 4, s. 54-65

ŁUKOSZ J. : Wpływ Kafki na literaturę polską // Twórczość. - 1985, nr 10, s. 56-62

MACIEJEWSKA Monika : Sąd nad Kafką. Wyrok: uniewinniony // Polonistyka. - 2007, nr 10, s. 40-43

MAGRIS Claudio : Interwał i pragnienie / tł. Joanna Ugniewska // Literatura na Świecie. - 2001, nr 2/3, s. 193-196

MARCZUK Anna : Kant i Kafka w filozoficznym zwierciadle poezji // Język Polski w Szkole Średniej. - R.15: 2000/2001, nr 3, s. 66-76
Nierozerwalność filozofii z całą kulturą, w tym i literaturą. Przykłady lekcji poświęconych filozofii I. Kanta i F. Kafki.

MARKOWSKI Michał Paweł : Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka // Teksty Drugie. - 2002, nr 1/2, s. 32-50
Analiza twórczości Franza Kafki dokonana przez Waltera Benjamina.

MATURA 2005 : przykładowe arkusze maturalne // Cogito. - 2004, nr 19, s. 77-114
Zawiera: 1. Renesans, 2. "Król Edyp"; 3. Uniwersalny charakter mitów; 4. Średniowiecze; 5. Juliusz Słowacki; 6. Romantyzm i tradycja; 7. Interpretacja wiersza Andrzeja Bursy pt. "Modlitwa dziękczynna z wymówką"; 8. Analiza porównawcza "Piosenki o porcelanie" Czesława Miłosza i "Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka" Stanisława Barańczaka; 9. Interpretacja porównawcza fragmentów "Procesu" Franza Kafki i "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza

MIECZNICKA Magdalena : Archiwum, które zmieni wizerunek Franza Kafki // Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 162, s. 20
Nieznane dokumenty przechowywane przez Ester Hoffe w Tel Awiwie.

NAKONECZNY Tomasz : Architektura i "Proces" Kafki // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 27-33

PATYK Romana : "Krzyk - błyskawica, która rozcina cisz..." // Akcent. - 2001, nr 1-2, s. 51-59

PROKOPÓWNA Eugenia : Kafka w Polsce międzywojennej // Pamiętnik Literacki. - 1985, z. 4, s. 89-132

PUNKTY za lektur - powtórka syntetyczna // Cogito. - 2005, nr 7, wk. s. 4-12

STACH Reiner : Kafka - koniec legend / tł. Piotr W[iktor] Lorkowski // Topos. - 1998, nr 4, s. 47-53

STACH Reiner : Proces, czyli samo-sąd / tł. Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie. - 2003, nr 1/2, s. 325-345

STEFAŃSKI Michał : Jeszcze o Kafce, Pradze i prawdzie // Twórczość. - R. 64, nr 3 (2008), s. 125-128

STEFAŃSKI Michał : Legenda Franza K. // Twórczość. - R. 62, nr 12 (2006), s. 129-132
Badania Klausa Wagenbacha nad twórczością Franza Kafki.

WAGENBACH Klaus : Franz Kafka // Literatura na Świecie. - 2003, nr 1/2, s. 56-71
Życie i twórczość Franza Kafki.

WALIGÓRA Janusz : "Świat nam się wymyka" : o absurdzie istnienia w trzeciej ponadgimnazjalnej // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 4, s. 21-28

WIRASZKA Katarzyna : "Wyrok" Franza Kafki : przemoc w wychowywaniu jako dylemat osobowości // Niebieska Linia. - 2000, nr 5, s. 28-30
Przemoc w rodzinie.

 

RECENZJE

BIELECKI Marian : [Przed wybuchem wstrząsnąć ; Geografia pragnień ; Słabość i bunt ; Argentyńskie przygody Gombrowicza - recenzje] // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 1 (2007), s. 225-237
Zawiera rec. książek: Przed wybuchem wstrząsnąć : o twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym / Ewa Graczyk. - Gdańsk, 2004 ; Geografia pragnień : opowieść o Gombrowiczu / Janusz Margański. - Kraków, 2005 ; Słabość i bunt : o twórczości Franza Kafki w świetle Gombrowiczowskiej koncepcji "niedojrzałości" / Małgorzata Klentak-Zabłocka. - Toruń, 2005 ; Argentyńskie przygody Gombrowicza / Klementyna Suchanow. - Kraków, 2005.

BLANCHOT Maurice : Wokół Kafki. - Warszawa, 1996. - Rec. Beata Frankowska // Nowe Książki. - 1996, nr 12, s. 34-35

CHMIELEWSKI Wojciech : Kafka wśród umarłych // Nowe Książki. - 2004, nr 7, s. 43
Zawiera rec. książki: Bagaże Franza K. : podróż, której nigdy nie było / Remigiusz Grzela. - Michałów-Grabina, 2004.

ENGELKING Leszek : Mniej lub bardziej prawdopodobny Kafka // Nowe Książki. - 2004, nr 7, s. 44
Zawiera rec. książki: Franz Kafka : koszmar rozumu / Ernst Pawel. - Warszawa, 2003.

LIPSZYC Adam : Kabała i alienacja // Przegląd Polityczny. - Nr 79/80 (2006), s. 236-240
Zawiera rec. książki: Franz Kafka / Klaus Wagenbach. - Warszawa, 2006.

OSIEM notatników. - Gdańsk : Atext, 1995. - Rec: Bieńkowska Katarzyna // Nowe Książki. - 1995, nr 6, s. 24

SPEINA Jerzy : [Słabość i bunt - recenzja] // Ruch Literacki. - R. 46, z. 6 (2005), s. 667-670
Zawiera rec. książki: Słabość i bunt : o twórczości Franza Kafki w świetle Gombrowiczowskiej koncepcji "niedojrzałości" / Małgorzata Klentak-Zabłocka. - Toruń, 2005.

SCHILLER Anna : Myśli Kafki albo stare jest lepsze // Nowe Książki. - 2008, nr 4, s. 60
Zawiera rec. książki: Aforyzmy z Zürau / Franz Kafka. - Kraków, 2007.

SIEMIŃSKA Anna : Żyd z Pragi // Odra. - R. 44, nr 12 (2004), s. 117-119
Zawiera rec. książki: Franz Kafka : koszmar rozumu / Ernst Pawel. - Warszawa, 2003.

ZYBURA Marek : Czytając Kafkę Gombrowiczem // Odra. - R. 46, nr 5 (2006), s. 133-135
Zawiera rec. książki: Słabość i bunt : o twórczości Franza Kafki w świetle Gombrowiczowskiej koncepcji "niedojrzałości" / Małgorzata Klentak-Zabłocka. - Toruń, 2005.

 

RECENZJE TEATRALNE

PROCES / reż. Maciej Englert ; Teatr Współczesny, Warszawa. - Rec.: Henryk Izydor Rogacki // Teatr. - 2008, nr 6, s. 37-39
Teatr Współczesny w Warszawie.

PROCES / reż. Marek Fiedor ; Teatr Polski, Poznań. - Rec.: Katarzyna Tórz // Teatr. - 2004, nr 1/2, s. 24-25
Teatr Polski w Poznaniu.

PRZEMIANA / reż. Zbigniew Brzoza ; TPol., Wrocław. - Rec. Jarosław Kisieliński // Teatr. - 1999, nr 2, s. 32-33

SCHRON / reż. Dorota Anna Dąbek, Wojciech Olejnik ; Unia Teatr Niemożliwy, Warszawa. - Rec.: Henryk Izydor Rogacki // Teatr. - 2006, nr 7/8, s. 96-97
Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.03.2009


© Biblioteka Pedagogiczna