Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
(PRZYSPOSOBIENIE, PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE,
WYCHOWANIE PRORODZINNE, WYCHOWANIE SEKSUALNE)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AUGUSTYN Józef : Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe. - Kraków : Wydaw. WAM, 1999 : Wychowanie seksualne dziecka. - S. 351-365

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI w szkole podstawowej : program. - Toruń : "Bea-Bleja", [1999]

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy V w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń. - Toruń : Wydawnictwo Bea-Bleja, [1999]
Filia w Tomaszowie Maz.

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy V w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli zbiór ćwiczeń. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy VI w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]

CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ, Mariola : Rodzicielstwo - między wiedzą a intuicją : scenariusze zajęć. - Kraków : "Impuls", 1999

GAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych. - Wyd. 2 zm.. - Zielona Góra : "Gaja", 2002. - (Warsztat Pracy Pedagoga ; 1). - S. 45-204 : Rodzina ; Dom rodzinny ; W kręgu rodziny ; Więzi międzyludzkie ; Związki interpersonalne ; Nie jestem sam ; Miłość ; Miłość a nasze zmysły ; Jak dorosnąć do miłości : J ; Wędrówka do dorosłości

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych. - Zielona Góra : "Gaja", 2002. - (Warsztat Pracy Pedagoga ; 3). - S. 140-148 : Seksualność

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : scenariusze zajęć wychowawczych. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr. - Zielona Góra : "Gaja", 2003. - (Warsztat Pracy Pedagoga ; 4). - S. 53-115 : Różne oblicza miłości ; Małżeństwo i rodzina ; Seksualność człowieka

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, SZCZEPAŃSKA Elżbieta, WERNIK Elżbieta: Konspekty godzin wychowawczych : [dla szkoły podstawowej i gimnazjum]. - Wyd. 2. - Płock : "Korepetytor", 1999. - S. 36-46 : Dojrzewanie człowieka (wychowanie seksualne)

DUDZIAK Urszula : Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - (Szkoła Dziś i Jutro). - S. 17-45 : Kobiecość i męskość ; Potrzeba miłości i jej rodzje ; Miłość a zakochanie ; Poglądy na temat miłości ; Miłość i odpowiedzialność

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz, JĘDRZEJEWSKA-WRÓBEL Roksana : Oto jestem! : ilustrowana opowieść o pierwszych miesiącach życia człowieka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

Książka pomocna w realizacji tematyki "wychowania do życia w rodzinie" w młodszych klasach szkoły podstawowej. Jest cenną i praktyczną pomocą dla nauczycieli i rodziców, którzy stoją przed konicznością odpowiadania na pytania dotyczące życia i ludzkiej seksualności

GORISZOWSKI Włodzimierz, KOWOLIK Piotr, PINDERA Michał : Szkolna wiedza z zakresu wychowania prorodzinnego uczniów klas początkowych // Problemy współczesnej rodziny w Polsce : materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego / pod red. Nauk. Henryka Cudaka. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii kieleckiej WSP, 1998. - S. 222-229
Wyniki badań dotyczą poznania stanu i poziomu rozumienia pojęć z zakresu wiedzy prorodzinnej uczniów klas I-III

KOMOROWSKA-PUDŁO Marta, KOWALCZYK Grażyna : "PEŁNIA" Program zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie dla klas I, II i III gimnazjum. - Szczecin : Oficyna Wydawnicza ROKP ZCE, 1999

KOMOROWSKA-PUDŁO Marta, KOWALCZYK Grażyna : "PEŁNIA" Program zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie dla klasy V i VI szkoły podstawowej. - Szczecin : Oficyna Wydawnicza ROKP ZCE, 1999

KRÓL TERESA, MAŚNIK Krystyna, WĘGLARCZYK Grażyna : Wychowanie do życia w rodzinie : program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej. - Kraków : "Rubikon", 1999

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o wychowaniu do życia w rodzinie / [oprac. Krystyna Ostrowska [i in.]]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjne, 2001. - (Biblioteczka Reformy / Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Z. 31)

OSIECKA Janina : Projekt realizacji zagadnień edukacji seksualnej w ramach programów nauczania poszczególnych przedmiotów w klasach I-III szkoły podstawowej z przykładowymi scenariuszami lekcji. - Płock : Zakład Wydawnictw i Reklamy "Iwanowski", 1995
Filia w Tomaszowie Maz.

OSIECKA Janina : Edukacja seksualna : projekt realizacji zagadnień edukacji seksualnej w programach nauczania poszczególnych przedmiotów w klasach I -III szkoły podstawowej / Janina Osiecka. - Płock : Zakład Wydawnictw i Reklamy "Iwanowski", 1995
Filia w Bełchatowie

PAWŁOWSKA Róża, JUNDZIŁŁ Elżbieta : Miłość i seks w percepcji uczniów. - Koszalin : "Miscellanea", 1999

PROBLEMY okresu młodzieńczego w szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli przysposobienia do życia w rodzinie : praca zbiorowa / red. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. - (Wychowanie)

PRZYGOTOWANIE do samodzielnego życia dzieci i młodzieży w społeczeństwie celem działań opiekuńczo-wychowawczych (z przykładem instytucjonalnej opieki zastępczej) // W : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki. - Wyd. 3 popr. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2006. - S. 131-145

RYŚ Maria : Wychowanie do życia w rodzinie : program dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999

SITARSKA Małgorzata, STRZEMIECZNA Bożena : Wychowanie do życia w rodzinie (moduł WoS): I klasa gimnazjum: zeszyt ucznia do programu dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DKW-4014-296/99. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]

SITARSKA Małgorzata, STRZEMIECZNA Bożena : Wychowanie do życia w rodzinie (moduł WoS): II klasa gimnazjum: zeszyt ucznia do programu dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DKW-4014-296/99. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]

SITARSKA Małgorzata, STRZEMIECZNA Bożena : Wychowanie do życia w rodzinie (moduł WoS): III klasa gimnazjum: zeszyt ucznia do programu dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DKW-4014-296/99. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]

SITARSKA, Małgorzata, STRZEMIECZNA Bożena : Wychowanie do życia w rodzinie (moduł WoS): scenariusze lekcji dla klas I-III gimnazjum do programu dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem : DKW-4014-296/99. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]

SITARSKA Małgorzata, STRZEMIECZNA Bożena : Wychowanie do życia w rodzinie (moduł WoS) : Scenariusze lekcji dla klas I III gimnazjum. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2001
Filia w Radomsku

SITARSKA Małgorzata, STRZEMIECZNA Bożena : Wychowanie do życia w rodzinie (moduł WOS) : I klasa gimnazjum : zeszyt ucznia do programu dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN pod numerem DKW-4014296/99. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000

SITARSKA Małgorzata, STRZEMIECZNA Bożena : Wychowanie do życia w rodzinie (moduł WOS) : I klasa gimnazjum : scenariusze lekcji do programu dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN pod numerem DKW4014-296/99. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000

SITARSKA Małgorzata, STRZEMIECZNA Bożena : Wychowanie do życia w rodzinie (moduł WOS) : program nauczania dla klas I-III gimnazjum. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. - 23 s. ; 24 cm

SOKOLUK Wiesław : Wychowanie do życia w rodzinie : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - ("Psychologia - Pedagogika")
Filia w Radomsku

SOKOŁOWSKA Jolanta : Na przekór losowi : tworzenie rodziny przez osoby osierocone. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004

SZCZERBA Kazimierz : Wiedza o społeczeństwie : wychowanie do życia w rodzinie : podręcznik dla gimnazjum / obudowa dydaktyczna Anita Mieloch. - Warszawa : "Graf-Punkt", 2001
Filia w Bełchatowie

ŚNIADKOWSKI Mariusz : W trosce o człowieka : program nauczania ścieżki edukacyjnej wychowanie do życia w rodzinie przeznaczony dla II etapu edukacji - szkoła podstawowa (w oparciu o naukę katolicką). - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2000

URBANIAK Andrzej : Wspólna troska : wychowanie do miłości w rodzinie i w szkole. - Poznań ; Wrocław : Oficyna Współczesna, 1999

WĘDRUJĄC ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej : praca zbiorowa / red. Teresa Król. - Wyd. 4 zm. - Kraków : "Rubikon", 1999

WĘDRUJĄC ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum : praca zbiorowa / red. Teresa Król. - Kraków : "Rubikon", 1999

WĘGLARCZYK Grażyna : Poznaj siebie : zestaw plansz dydaktycznych dotyczących prokreacji człowieka. - Kraków : Rubikon, 1998. - Teka (12 k.) : il. kolor. ; 34x49 cm
Filia w Radomsku

WYCHOWANIE do życia w rodzinie : książka dla młodzieży / oprac. Maria Ryś. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999

WYCHOWANIE prorodzinne i seksualne : scenariusze lekcji, rozmowy : materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych / red. Janina Miazgowicz; Rada ds. Rodziny przy Wojewodzie Katowickim i Sejmiku Samorządowym Województwa Katowickiego. - Katowice : Wydawnictwo "Powiernik Rodzin", 1998
Filia w Bełchatowie;
Filiaw Tomaszowie Maz.

WYGRAJMY razem : wychowanie do życia w rodzinie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i specjalnej / red. Barbara Charczuk. - Kraków : "Rubikon", 2003

ZANIM wybierzesz... : przygotowanie do życia w rodzinie, podstawy wychowania seksualnego / Magdalena Grabowska, Wiesław Grabowski, Anna Niemyska, Marek Niemyski, Mariola Wołochowicz, Piotr Wołochowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999
Filia w Bełchatowie; Filiaw Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUGUSTYN Józef : Z poszanowaniem praw dzieci i rodziców // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 16-20
Podstawowe dokumenty pomocne przy ocenie treści nauczania zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

BAŚ Czesława : Temat: Moje życie : konspekt zajęć z wychowania prorodzinnego. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 23II- III etap edukacyjny

DZIEWIECKI Marek : Katecheza a wychowanie prorodzinne // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 20-23

ECLER-NOCOŃ Beata : Miłość według Karola Wojtyły // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 4-9
Wychowanie prorodzinne w edukacji szkolnej

FEDOROWICZ Ewa : Życie ludzkie fundamentalną wartością. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 20-23
Scenariusz lekcji dla drugiej klasy licealnej

FURMANOWSKA Mirosława : Interdyscyplinarny charakter wychowania rodzinnego // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [51]-54

GANIEK Anna : Mój dziadek, moja babcia : lekcja wychowawcza dla IV-V klasy szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 26-27

GRZĘDA Anna : Niewiele wiedzą o AIDS // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 28-30
Wirus HIV

KĘPA Iwona : Temat: Wokół tajemnicy mojego początku: scenariusz zajęć z wychowania do życia w rodzinie dla klasy V-VI szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 23-24

KOKCZYŃSKA Iwona : Narzeczeństwo. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 25-27
Scenariusz lekcji "wychowanie do życia w rodzinie" dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

KOKCZYŃSKA Iwona : Temat: Dar życia : scenariusz zajęć Wychowania do życia w rodzinie do II klasy gimnazjum // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 24
Scenariusz mający uzmysłowić młodym ludziom jak cennym darem jest życie

KOMOROWSKA-PUDŁO Marta : Ważna dziedzina // Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 5-8
Kształtowanie dojrzałości psychoseksualnej na przestrzeni wieków - postawy społeczne dotyczące seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa. Polski model wychowania prorodzinnego

KOMOROWSKA-PUDŁO Marta : Wychowanie do życia w rodzinie a postawy młodzieży wobec płciowości, małżeństwa i rodzicielstwa // Wychowawca. - 2007, nr 7/8, s. 11-15
Badania przeprowadzone na grupie uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego

KOZŁOWSKA Magdalena, JÓŹWIAK Halina : Skąd się wziąłem // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 18
Konspekt zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej

KRÓL Teresa : 10 [Dziesięć] lat wychowania prorodzinnego w polskiej szkole // Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 9-11
Promowanie wartości rodziny i zdrowia. Cele i zasady realizacji zajęć z przedmiotu "Wychowania do Życia w Rodzinie"

KRÓL Teresa : O nowoczesnym planowaniu rodziny : wychowanie do życia w rodzinie dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2007, nr 7/8, s. 43-46
Pozytywne aspekty naturalnego planowania rodziny - scenariusz zajęć. Praca w grupach metodą 5-10-15

LIBERSKA Hanna : Wychowanie w rodzinie do życia // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 95-100
Oddziaływanie rodziny na rozwój indywidualny dziecka. Charakterystyka stylów wychowania (demokratycznego, autokratycznego, liberalnego, niekonsekwentnego)

MATUKIN-PAKUSZYŃSKA Anna : Higiena okresu dojrzewania : (scenariusz lekcji dla chłopców z klasy V) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 4-5

MAZUR Małgorzata : Kochać prawdziwie... : konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 40-41

MIKUŁA Justyna, SZYMIK Eugeniusz : "Ja i moja rodzina - dawniej, dziś, jutro" : (scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I liceum). - Summ // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. [223]-226
Celem lekcji jest pokazanie uczniom roli rodziny i tradycji rodzinnych w życiu człowieka. Uświadomienie sobie przez młodzież na czym polega wartość rodziny i zadania jej członków, jak należy odpowiedzialnie budować swoje przyszłe życie rodzinne

PODLEŚNA Ilona : "Życie, miłość, przemijanie... śmierć". - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. "s. X-XII"
O istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II - budowanie systemu wartości uczniów liceum. Scenariusz zajęć - "Wychowanie do życia w rodzinie"

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół // Dziennik Ustaw. - 2009, nr 4, poz. 17
Postawa programowa dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wych. przedszkolnego. Podstawa programowa dla szkół podstawowych. Klasy I-III - treści nauczania. Klasy IV-VI: język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wf, wych. do życia w rodzinie, etyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny - język kaszubski. Podstawa programowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Podstawa programowa dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: język polski, język obcy nowożytny, wiedza o kulturze, muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia i wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiebiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, edukacja dla bezpieczeństwa, wych. do życia w rodzinie, etyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny - język kaszubski. Przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne, historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, przyroda, zajęcia techniczne. Podstawa programowa dla zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

SAWULSKA Aniela : Rodzina w oczach dziecka. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 16-19
Rozwój życia emocjonalnego dziecka w rodzinie. Zaspokajanie potrzeb psychospołecznych

SOKOLUK Wiesław : Wychowanie do życia w rodzinie : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Warszawa, 2003 . - Rec.: Ewa Jakubowicz // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 18, s. 16

SOKOLUK Wiesław : Wychowanie do życia w rodzinie : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Warszawa, 2003 . - Rec.: Anna Ochremiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 62-64

ŚLEDZIEWSKA Dorota, WIATROWSKA Zofia : Wychowanie do życia w rodzinie : teoria a rzeczywistość // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 1, s. 6-7
Obraz rzeczywistości wyłoniony na podstawie badań przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów, nauczycieli prowadzących zajęcia "Wychowanie do życia w rodzinie"

WILCZYŃSKA Aneta : Nie będę cię krzywdzić! // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 26-27
Scenariusz lekcji wychowawczej lub wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej

WOLIŃSKA-ŁOŚ Barbara : Sukces czy porażka? // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. [28]-29
Osobowościowe i intelektualne cechy nauczyciela jako czynniki istotne w prawidłowym prowadzeniu zajęć z "wychowania do życia w rodzinie"

ZIĘBA Antoni : Obrona życia człowieka zadaniem i wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 9-12
Realizacja programu ścieżki edukacyjnej - Wychowanie do życia w rodzinie z uwzględnieniem treści związanych z promocją i ochroną życia poczętego - na podstawie zapisów w prawie oświatowym (Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku). Refleksja na temat promowanych w mediach stereotypów o ochronie życia człowieka

 

Zob. też zestawienie bibliograficzne

Wychowanie prorodzinne

Prokreacja

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.03.2009


© Biblioteka Pedagogiczna