Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ANALFABETYZM I ALFABETYZACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

EDUKACJA : jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku / pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa ; przetł. z oryg. franc. Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998

NOWICKA Marzenna : Alfabetyzacja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / kom. red. Tadeusz Pilch [i in.] ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 89-90

NOWICKA Marzenna : Analfabetyzm // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / kom. red. Tadeusz Pilch [i in.] ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 115-117

SKUDRZYKOWA Aldona : Czy zmierzch kultury pisma? : o synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005
Filia w Bełowie

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIAŁECKI Ireneusz : Alfabetyzm funkcjonalny / rozm. przepr. Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 7, wkł.: Przygotowanie do Życia, s. (2)-(5)

BOGDANOWICZ Marta : Dysleksja - analfabetyzm funkcjonalny // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 9, s. 30-32

CZERNIAWSKA Olga : Problemy alfabetyzacji we Francji // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1998, nr 1, s. 93-100

CZUBAJ Mariusz, WRÓBLEWSKI Janusz :  Kraina analfabetów // Polityka. - 2003, nr 21, 4-10

DALBERA C. : Analfabeci i arytmetyka // Nowa Szkoła. - 1992, nr 4, s. 233-235

FOX J., POWELL J. : Problem analfabetyzmu w świetle raportu UNESCO // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 10, s. 2 - 5

JADCZAK Maria : Analfabetyzm funkcjonalny Polaków // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 4/5, s. 5-6

KONDRAT Dorota : Zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego // Remedium. - 2006, nr 2, s. 8-9

KLUKOWSKI Bogdan : Analfabeci w Niemczech // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 5, s. 27

LACHOWICZ Jan : O Niektórych zagrożeniach społecznych początku XXI wieku [analfabetyzm, przestępczość w Polsce] // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 9-11

ŁYSEK Jan : Analfabetyzm funkcjonalny uczniów // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 178 - 190

MALINOWSKI Ludwik : Analfabetyzm we Włoszech i gdzie indziej // Nowa Szkoła. - 1989, nr 7, s. 441-444

MALINOWSKI Ludwik : Oświatowe dylematy [analfabetyzm we Francji] // Nowa Szkoła. - 1990, nr 5/6, s. 303-305

MARKOWSKA Anna : Analfabetyzm kobiet // Problemy Rodziny. - 1990, nr 6, s. 41-42

MATOS L., CARRAPICO D., PEREIRA S. : Alfabetyzacja dorosłych w Portugalii // Oświata Dorosłych. - 1990, nr 1/2, s. 60-63

PETTERSSON Rune : Alfabetyzacja w nowym tysiącleciu // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s. 24-28
Alfabetyzacja informacyjna, medialna, telewizyjna, wizualna, projektowanie informacyjne - definicje pojęć i kompetencje

PÓŁTURZYCKI Józef : Aktualne problemy alfabetyzacji [w Polsce] // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1997, nr 3, s. 9-32

PUŚLECKI Władysław : Monitorowanie głośnego czytania //  Nowe w Szkole. - 2002, nr 10, s. 5, 6, 7, 8, 9, 10
Badania.

ŚLIWERSKI Bogusław : Analfabetyzm u progu XXI wieku // Rocznik Pedagogiczny. - T. 21 (1998), s. 63-77
Rodzaje i zakres analfabetyzmu na świecie.

ŚLIWERSKI Bogusław : Problem analfabetyzmu w świetle raportu UNESCO // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 34-36

STRUŻYNA Krystyna : Rozumiem, więc jestem // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 22, s. 1,8   Analfabetyzm funkcjonalny; badania OECD międzynarodowe i krajowe

ZIELIŃSKA Hanna Ewa : Paulo Freire - dialog, komunikacja, edukacja [program alfabetyzacyjny brazylijskiego pedagoga] // Edukacja. - 2000, nr 2, s. 89-96

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.03.2009


© Biblioteka Pedagogiczna