Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

 

LITERACKA NAGRODA NOBLA (1968-1999). Cz. 3
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

1968 r.
KAWABATA, Yasunari - Japonia
(11 VI 1899 - 16 IV 1972). Pisarz, poeta

Bibliografia podmiotowa:

KRAINA śniegu. - Warszawa : PIW, 1981

Bibliografia przedmiotowa:

CHOŁODOWSKI Waldemar : Piękno i smutek // Literatura na Świecie. - 1979, nr 9, s. 372-375

FIEDORIENKO Nikołaj : Kawabata :wejrzenie w piękno // Literatura na Świecie. - 1976, nr 10, s. 118-139

K : Yasunari Kawabata // Twórczość. - 1968, nr 12, s. 176

K.M. : Nobel 1968 // Kultura. - 1968, nr 45, s. 10

MELANOWICZ Mikołaj : W stronę Dalekiego Wschodu. Nobel 68 // Polityka. - 1968, nr 43, s. 7

PILOT Marian : Japonia, piękno i ja // Tygodnik Kulturalny. - 1970, nr 36, s. 12

PYKOSZ Wojciech : Kawabaty droga do satori. Korespondencja z Japonii // Życie Literackie. - 1976, nr 17, s. 9-10

 

1969 r.
BECKETT, Samuel - Irlandia
(13 IV 1906 - 22 XII 1989). Pisarz, dramaturg, poeta

Bibliografia podmiotowa:

CZEKAJĄC na Godota ; Końcówka / przekład, wprowadzenia i opracowanie Antoni Libera. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1997

CZEKAJĄC na Godota / przeł. [z fr. i ang.], opracował i posłowie napisał Antoni Libera. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994. - (Lektury)

DRAMATY : wybór / przeł. i oprac. Antoni Libera. - Wrocław, Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995

DZIEŁA dramatyczne / przekł., wstęp i objaśnienia Antoni Libera. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1988

PISMA prozą / przekł. Antoni Libera, Piotr Kamiński; wybór, oprac. oraz esej o prozie Becketta Antoni Libera. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

WATT / przeł. i posłowiem opatrzył Marek Kędzierski. - Bydgoszcz : Pomorze, 1993

Bibliografia przedmiotowa:

BŁOŃSKI Jan, KĘDZIERSKI Marek : Samuel Beckett. - Warszawa : "Czytelnik", 1982. - (Klasycy Literatury XX wieku / red. Lech Budrecki)

JANUS-SITARZ Anna : Groteska literacka : od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, cop. 1997

LALANDE Bernard : EN attendant Godot, Beckett : analyse critique. - Paris : "HATIER", 1970. - (Profil d'une Ceuvre ; 16)

SZYDŁOWSKA Waleria : "Czekając na Godota"- Samuela Becketta. - Warszawa : WSiP, 2000 (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 83)

BIELA Bogumił : "Czekając na Godota" Samuela Becketta. Próba interpretacji // Polonistyka. - 1979, nr 6, s. 419-426

BLOOM Harold : Do Freuda i dalej / tł. Agata Bielik-Robson // Literatura na Świecie. - 2003, nr 9/10, s. 230-286
M.in. o twórczości Samuela Becketta. Judaizm w twórczości Zygmunta Feuda, Franza Kafki i Samuela Becketta

BRILLANT-ANNEQUIN Anick : Teatr absurdu : narodziny współczesnej estetyki. Na przykładzie dramaturgii Ionesco i Becketta // Ruch Literacki. - 1995, z. 4, s. 475-494 br

ESSLIN Martin : Beckett i doświadczenie procesu twórczego / tł. Małgorzata Sugiera // Dialog. - 1997, nr 5, s. 162-167

ESSLIN Martin : Późne sztuki Samuela Becketta // Dialog. - 1976, nr 12, s. 129-133

ESSLIN Martin : Samuel Beckett // Literatura na Świecie. - 1975, nr 5, s. 14-33

GĘB ALA Stanisław : Beckett a mitologia kultury masowej // Dialog. - 1975, nr 3, s. 156-163

KALENDARIUM życia i twórczości Samuela Becketta // Literatura na Świecie. - 1975, nr 5, s. 236-245

KĘDZIERSKI Marek : Długie i marniejące przypuszczenie : "Watt" Samuela Becketta // Literatura na Świecie. - 1986, nr 11-12, s. 510-539

KĘDZIERSKI Marek : Od zewnętrznego do wewnętrznego cienia // Poezja. - 1985, nr 4, s. 14-28

KĘDZIERSKI Marek : Potyczki wokół Becketta // Teksty. - 1978, nr 4, s. 105-113

KRAJEWSKA A. : Poezja i olśnienie. O sztukach telewizyjnych Becketta // Teksty Drugie. - 1991, nr 4, s,. 101-111

LIBERA Antoni : Beckett prozaik // Twórczość. - 1972, nr 5, s. 72-83

LIBERA Antoni : Beckett w Polsce // Literatura na Świecie. - 1975, nr 5, s. 246-251

LIBERA Antoni : Kosmologia Becketta // Twórczość. - 1976, nr 8, s. 74-94

LIBERA Antoni : W niewoli ust // Literatura na Świecie. - 1979, nr 7, s. 392-403

METMAN Eva : Rozważania na temat sztuk Samuela Becketta // Literatura na Świecie. - 1978, nr 3, s. 202-219

NEALON Jeffrey : Samuel Beckett i postmodernizm // Dialog. - 1989, nr 11-12, s. 129-134

PAŁŁASZ Alojzy : Beckett i szachy // Literatura na Świecie. - 1975, nr 5, s. 232-235

PAŁŁASZ Alojzy : Czy Beckett jest aktualny? // Literatura. - 1999, nr 1, s. 55-56

PAŁŁASZ Alojzy : Dramaturgia Samuela Becketta // Miesięcznik Literacki. - 1983, nr 2, s. 52-63

PAŁŁASZ Alojzy : Motywy okupacyjne u Becketta // Przegląd Humanistyczny. - 1972, nr 3, s. 57-84

RENAUD Madeleine : Beckett magnificant // Literatura na Świecie. - 1975, nr 5, s. 168-171

ROWIŃSKI Cezary : Spojrzenie Samuela Becketta // Miesięcznik Literacki. - 1987, nr 9, s. 33-50

SCHNEIDER Alan : Czekając na Becketta. Kronika osobista // Literatura na Świecie. - 1975, nr 5, s. 172-189

ZŁAKOWSKA Kamila : Emanacje czasu - Proust i Beckett // Twórczość. - 2001, nr 3, s. 79-94

ZŁAKOWSKA Kamila : Joyce i Beckett // Twórczość. - 2000, nr 4, s. 87-96

 

1970 r.
SOŁŻENICYN, Aleksander Isajewicz - ZSRR (Rosja)
(11 XII 1918). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

ARCHIPELAG GUŁag : 1918-1956 : próba dochodzenia literackiego / autoryzowany przekład z ros. Jerzy Pomianowski. - Warszawa : Nowe Wydaw. Polskie, 1990

ARCHIPELAG GUŁag : 1918-1956 : próba dochodzenia literackiego. [T. 2. Cz. III-IV] / autoryzowany przekład z ros. Jerzy Pomianowski. - Warszawa : Nowe Wydaw. Polskie, 1990

ARCHIPELAG GUŁag : 1918-1956 : próba dochodzenia literackiego. [T. 1. Cz. I-II] /; autoryzowany przekł. z ros. Jerzy Pomianowski. - Wyd. 1 rozsz.. - Warszawa : Nowe Wydaw. Polskie, 1990

JEDEN dzień Iwana Denisowicza / przekł. Witold Dąbrowski, Irena Lewandowska. - Wyd. 5. - Warszawa : "Iskry", 1997. - (Lektura Szkolna)

ODDZIAŁ chorych na raka / przeł. [z ros.] Michał B. Jagiełło. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1995

NIE wygłoszone przemówienie z okazji przyznania Nagrody Nobla za rok 1970 // Literatura na Świecie. - 1994, nr 9, s. 308-324

NOBELIANUM // Literatura na Świecie. - 1992, nr 4, s. 121-155

Bibliografia przedmiotowa:

ALEKSANDER Sołżenicyn "Jeden dzień Iwana Denisowicza" / oprac. Anna Marzec. - Warszawa : "Jota", 1991. - (Przewodnik po Lekturach / red. Piotr Kuncewicz ; 57)

RESTOVSKAJA Natal'ja A. : Sołżenicyn : realia i mistyfikacje / Natalia Rieszetowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977

RESTOVSKAJA Natal'ja A. : Sołżenicyn : realia i mistyfikacje / Natalia Rieszetowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977

J.W. : Kalendarium życia i twórczości Aleksandra Sołżenicyna // Literatura na Świecie. - 1992, nr 4, s. 182-185

MARZEC Anna : Świadomość człowieka zlagrowanego, czyli "Jeden dzień Iwana Denisowicza" Aleksandra Sołżenicyna // Język Polski w Szkole Średniej, 1991, z. 2, s. 3-11

NIVAT Georges : Przesłanie polityczne Sołżenicyna // Literatura na Świecie. - 1992, nr 4, s. 177-181

 

1971 r.
NERUDA, Pablo (właściwie : Neftali Ricardo Reyes Basualto) - Chile
(12 VII 1904 - 23 IX 1973). Poeta

Bibliografia podmiotowa:

ODA do typografii / oprac. graf. Jan Bokiewicz, Wojciech Freudenreich; przeł. Zofia Szleyen. - Warszawa : "Iskry", 1982

POEZJE wybrane / wybrał i przeł. oraz posłowiem opatrzył Jan Zych. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980

WYZNAJĘ, że żyłem. - Warszawa : PIW, 1976

NIECH się zbudzi drwal / przekł. Z. A. Pijanowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949. - (Biblioteczka Świetlicowa ; Nr 43)

Bibliografia przedmiotowa:

KUTEJSČIKOVA Vera Nikolaevna : Pablo Neruda / W. Kutejszczikowa, A. Sztejn. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1953

BATEROWICZ Marek : "Mój głos jest życiem utajonym" // Poezja. - 1977, nr 1, s. 73-75

KARBOWSKA Jadwiga : "Największy kogut". Nobel 1971 // Polityka. - 1971, nr 44, s. 7

KOMOROWSKI Adam : Pablo Neruda : poetyka i polityka // Życie Literackie. - 1980, nr 34, s. 1,9

KUREK Jalu : Nieżywy - tym bardziej żywy // Miesięcznik Literacki. - 1973, nr 12, s. 35-39

NERUDA Pablo :... o sobie, egzotyce i poezji. Rozm. przepr. Claude Couffon. Fragm . // Nowa Kultura. - 1957, nr 45, s. 8

PIJANOWSKI Lech : Pablo Neruda nie żyje // Polityka. - 1973, nr 39, s. 2

SAMSEL Roman : "Bliższy krwi niż atramentowi" // Kultura. - 1973, nr 40, s. 3

SZLEYEN Zofia : Pablo Neruda. W dziesiątą rocznicę śmierci // Życie Literackie. - 1983, nr 41, s. 8

T. : Tragedia Pabla Nerudy // Twórczość. - 1974, nr 11, s. 152-154

 

1972 r.
BÖLL, Heinrich - Niemcy
(21 XII 1917 - 17 VII 1985). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

BILARD o wpół do dziesiątej / przeł. Teresa Jętkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1973

DZIENNIK irlandzki / tłum. Teresa Jętkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1975

GDZIE byłeś, Adamie ? / przeł. Wanda Kragen; słowem wstępnym opatrzył Marek Wydmuch. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Inst. Iskry, 1989

KOBIETY na tle krajobrazu z rzeką : powieść w formie dialogów i rozmów z samym sobą / z niem. przeł. Ryszard Wojnakowski. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1989

OPIEKUŃCZE oblężenie / przeł. Małgorzata Łukasiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. MUZA, 1993

PORTRET grupowy z damą / przeł. [z niem.] Ryszard Wojnakowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1993

ŚMIERĆ Lohengrina i inne opowiadania / przeł. Teresa Jętkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1977. - (Nike)

UTRACONA cześć Katarzyny Bloom albo : jak powstaje przemoc i do czego może doprowadzić / przeł. Teresa Jętkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1976. - (Nike)

Bibliografia przedmiotowa:

(B.S.) : Heinrich Böll nie żyje // Literatura na Świecie. - 1985, nr 12, s. 354-357

HONSZA Norbert : Heinrich Böll. (Nobelpreis 1972) // Języki Obce w Szkole. - 1973, nr 2, s. 76-79

KROŃSKA Irena : Laureat Nobla : Heinrich Böll // Twórczość. - 1973, nr 1, s. 155-157

KRZEMIŃSKI Adam : "Nobelitacja" buntowniczego prowincjusza // Literatura na Świecie. - 1973, nr 3, s. 286-297

Wojna Weronika : Utracona cześć Katarzyny Blum echem działalności grupy Baader-Meinhof? Prasa RFN (o książce Bölla) // Literatura na Świecie. - 1975, nr 7, s. 364-369

 

1973 r.
WHITE, Patrick - Australia
(28 V 1912 - 1990). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

DRZEWO człowiecze / przeł. [z ang.] Maria Skibniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - ("Współczesna Proza Światowa")
Filia w Radomsku

OKO cyklonu / przeł. [z ang.] Maria Skibniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. - ("Współczesna Proza Światowa")

PRZEPASKA z liści / przeł. Maria Skibniewska. - Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA, 1995

VOSS / przeł. Maria Skibniewska. - Wyd. 2. - Warszawa : MUZA, 1993. - (Biblioteka Bestsellerów)

VOSS / przeł. [z ang.] Maria Skibniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. - ("Współczesna Proza Światowa")
Filia w Radomsku

WIWISEKCJA / przeł. [z ang.] Maria Skibniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. - ("Proza współczesna")
Filia w Radomsku

WIWISEKCJA / przeł. z [ang.] Maria Skibniewska. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Muza, 1993. - (Biblioteka Bestsellerów)

WĘZEŁ / przeł. [z ang.] Maria Skibniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. - ("Proza współczesna")
Filia w Radomsku

WÓZ ognisty. T. 1 i T. 2 / przeł. [z ang.] Maria Skibniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965
Filia w Radomsku

ŻYWI i umarli / przeł. Maria Skibniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. - (Klub Interesującej Książki)

Bibliografia przedmiotowa:

BEYER Monika : Prawda ma kolor indygo. Nobel 1973 // Polityka. - 1973, nr 43, s. 15

DOBROWOLSKI Władysław Józef : Patrick White - Nobel 73 // Życie Literackie. - 1973, nr 46, s. 3

KRZECZKOWSKI Henryk : O twórczości Patricka White'a // Życie Literackie. - 1964, nr 46, s. 8

 

1974 r.
JOHNSON, Eyvind Olof - Szwecja
(29 VII 1900 - 25 VIII 1976). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

CHMURY nad Metapontem / przełożył [ze szwedzkiego] Zygmunt Łanowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1981. - ("Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich")
Filia w Radomsku

FALE przyboju / przełożył [ze szw.] Zygmunt Łanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - ("Współczesna proza światowa")
Filia w Radomsku

Bibliografia przedmiotowa:

BEREZA Henryk : Nobel 1974 // Twórczość. - 1975, nr 1, s. 154-155

BIRECKA Aniela : Johnson, laureat Nobla // Nowe Książki. - 1977, nr 24, s. 12-13

BIALIK Włodzimierz : Dwaj Szwedzi // Polityka. - 1974, nr 41, s. 10

DELBLANC Sven : Szwedzi o nagrodzie // Kultura. - 1974, nr 42, s. 3

ENQUIST Per Olov : On napisał trzy dobre powieści - o ilu pisarzach można to powiedzieć? // Literatura na Świecie. - 1975, nr 1, s. 218-221

NAWROCKI Witold : Eyvind Johnson i skandynawska literatura proletariacka // Życie Literackie. - 1978, nr 10, s. 12-13

TEODOROWICZ Ewa : Eyvind Johnson. Nobel - 1974 // Życie Literackie. - 1974, nr 44, s. 15

MARTINSON, Harry - Szwecja
(6 V 1904 - 11 II 1978). Pisarz, poeta, eseista, dramaturg, malarz

BEREZA Henryk : Nobel 1974 // Twórczość. - 1975, nr 1, s. 154-155

BIALIK Włodzimierz : Dwaj Szwedzi. Nobel 1974 // Polityka. - 1974, nr 41, s. 10

DELBLANC Sven : Szwedzi o nagrodzie // Kultura. - 1974, nr 42, s. 3

LAGERCRANTZ Olof : Harry Martinson // Literatura na Świecie. - 1975, nr 1, s. 248-253

SZEWCZYK Grażyna : Harry Martinson. Nobel - 1974 // Życie Literackie. - 1974, nr 43, s. 15

 

1975 r.
MONTALE, Eugenio - Włochy
(12 X 1896 - 12 IX 1981). Poeta, krytyk literacki

Bibliografia podmiotowa:

Wywiad z... / rozm. przepr. Giuliano Dego // Literatura na Świecie. - 1976, nr 2, s. 56-69

Bibliografia przedmiotowa:

BRODSKIJ Josif A. : W cieniu Dantego // Zeszyty Literackie. - 1996, nr 3, s. 63-73

BATEROWICZ Marek : Eugenio Montale - Nobel-75 // Tygodnik Powszechny. - 1975, nr 50, s. 4

DUŻYK Józef : Eugenio Montale - Włosi nad trumną poety // Twórczość. - 1982, nr 1, s. 156-157

KABATC Eugeniusz : Genua '82 [Sympozjum] // Literatura na Świecie. - 1984, nr 1, s. 324-327

KRALOWA Halina : Eugenio Montale i jego wędrówka wzdłuż muru // Literatura na Świecie. - 1984, nr 1, s. 310-316

KRALOWA Halina : Poeta niezaangażowany // Polityka. - 1975, nr 44, s. 9

ŁAWRYNOWICZ Zygmunt : Eugenio Montale // Literatura na Świecie. - 1972, nr 4, s. 182-183

MISZALSKA Jadwiga : Montale - poeta naszych czasów // Znak. - 1987, nr 10, s. 51-57

TCHÓRZEWSKI Andrzej : Montale // Poezja. - 1976, nr 1, s. 5-7

 

1976 r.
BELLOW, Saul - Stany Zjednoczone
(10 VI 1915). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

HENDERSON, król deszczu / przełożyła [z ang.] Krystyna Tarnowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - ("Współczesna proza światowa")
Filia w Radomsku

SUMA po przemyśleniach : od niewyraźnej przeszłości do niepewnej przyszłości / przeł. [z jęz. ang.] Tomasz Bieroń. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [1998]

Bibliografia przedmiotowa:

BELLOW Saul : Mowa przy odbieraniu Nagrody Nobla // Twórczość. - 1977, nr 5, s. 89-98

BEREZOWSKI Maksymilian : W Chicago u Saula Bellowa // Literatura na Świecie. - 1981, nr 3, s. 312-319

BEYER Monika : Antybohater nobilitowany // Polityka. - 1976, nr 44, s. 12-13

BUDRECKI Lech : Pojednanie, wspólnota, sprzeczność // Literatura na Świecie. - 1977, nr 6, s. 282-293

OSIATYŃSKI Wiktor : Podarunek Bellowa // Kultura. - 1976, nr 44, s. 4

SHECHNER Mark : Powrót Bellowa // Literatura na Świecie. - 1977, nr 6, s. 260-269

SPRUSIŃSKI Michał : Bellow, czyli "Tajemnica trwa wiecznie" // Literatura. - 1976, nr 45, s. 16

 

1977 r.
ALEIXANDRE Y MERLO, Vicente - Hiszpania
(26 IV 1898 - 14 XII 1984). Poeta

Bibliografia podmiotowa:

POEZJE. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1978

Bibliografia przedmiotowa:

AT : Vicente Aleixandre // Poezja. - 1978, nr 1, s. 7-8

BATEROWICZ Marek : Ziemia i Natura. Nobel 1977 // Kultura. - 1977, nr 44, s. 3

JIMÉNEZ José Olivio : Przygoda z poznaniem : poezja Vicente Aleixandre // Literatura na Świecie. - 1980, nr 5, s. 152-163

Vicente Aleixandre. Nobel 1977 // Literatura. - 1977, nr 51/52, s. 6

R.K. : Vicente Aleixandre // Twórczość. - 1978, nr 3, s. 155-156

TCHÓRZEWSKI Andrzej : Vincente Aleixandre ciągle nie znany // Poezja. - 1979, nr 5, s. 98-102

WALECKA Maria : Nobel dla hiszpańskiego poety // Literatura na Świecie. - 1978, nr 2, s. 8-13

 

1978 r.
SINGER, Icchok (Isaac Bashevis Singer) - Stany Zjednoczone
(14 VII 1904 - 24 VII 1991). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

CERTYFIKAT / przeł. Elżbieta Petrajtis-O'Neill. - Gdańsk : Wydaw. MARABUT, 1993

CIENIE nad rzeką Hudson / przeł. Elżbieta Zychowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA, 2001

DWÓR / przeł. Irena Wyrzykowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1988. (Klub Interesującej Książki)

FELIETONY. Eseje. Wywiady / przeł. z jidisz Tomasz Kuberczyk; wstępem opatrzył Chone Shmeruk. - Warszawa : Wydaw. Sagittarius, 1993

MIŁOŚĆ i wygnanie : wczesne lata - wspomnienia / przeł. Lech Czyżewski. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1991

MIŁOŚĆ i wygnanie : wczesne lata - wspomnienia / przeł. Lech Czyżewski. - Warszawa : MUZA, 2001
Filia w Tomaszowie

NIEWOLNIK / przeł. [z ang.] Irena Wyrzykowska. - Warszawa : Wydawnictwa "Alfa", 1991. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych Tukan ; 1)

OPOWIADANIA / przekł. Elżbieta Petrajtis-O'Neill, Dorota Bogutyn; il. Małgorzata Krasucka. - Warszawa : Wydaw. "bis", 1993

RODZINA Muszkatów. [T.] 1 / [tł. z ang. Joanna Borowik]. - Warszawa : Dom Księgarski i Wydaw. Fundacji Polonia, 1992

RODZINA Muszkatów. [T.] 2 / [tł. z ang. Joanna Borowik. - Warszawa : Dom Księgarski i Wydaw. Fundacji Polonia, 1992

PRZYJACIEL Kafki / przeł. Elżbieta Petrajtis-O'Neill. - Warszawa : BIS, 1994
Filia w Tomaszowie

SPUŚCIZNA / przeł. Irena Wyrzykowska. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983

SZOSA : ostatnia powieść autora / przeł. [z ang.] Szymon Sal. - Warszawa : Wydaw. Sagittarius, 1991

SZTUKMISTRz z Lublina / przełożyła [z ang.] Krystyna Szerer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - ("Współczesna proza światowa")
Filia w Radomsku

SZUMOWINY / przeł. Łukasz Nicpan. - Gdańsk : Phantom Press International, 1992

ŚMIERĆ Matuzalema i inne opowiadania / przeł. [z ang.] Irena Wyrzykowska. - Warszawa : Biuro Informacji Studenckiej ZSP, 1990
Filia w Radomsku

ŚMIERĆ Matuzalema i inne opowiadania / przeł. [z ang.] Irena Wyrzykowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. "bis", 1991

WROGOWIE / przeł. Ludmiła Melchior-Yahil. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. AMBER, 1998. - (Złota Seria. Światowe Wydarzenia Literackie)

Bibliografia przedmiotowa:

ZAMIR Israel : Mój ojciec Bashevis Singer / [z hebr. przeł.] Aleksander Klugman. - Warszawa : Oficyna Wydaw. MOST, 1995

ADAMCZYK Monika : Isaac Singer. Nobel 1978 // Życie Literackie. - 1979, nr 9, s. 12

BROŃSKI M. : Isaac Bashevis Singer, 1904-1991. [Nekr.] // Kultura. - 1991, nr 9, s. 114-119

KARPLUK Maria : O języku polskich Żydów w opowiadaniach I.B. Singera // Język Polski. - 1979, nr 3, s. 192-195

MARGIS Claudio : Prawo i życie // Literatura na Świecie. - 1979, nr 4, s. 145-153

RÓŻNE głosy o B.I. Singerze // Literatura na Świecie. - 1979, nr 4, s. 161-165

SAWICKA Marta : Sztukmistrz z Warszawy // Wprost. - 2004, nr 42, s. 114-115

SZEWC Piotr : Magiczna moc prozy Singera // Twórczość. - 1984, nr 12, s. 151-153

TOMASSUCCI Giovanna : Ostatnie demony, ostatnie pokusy : Isaac Bashevis Singer i opowiadania Aleksandra Wata / tł. Mikołaj Sokołowski // Teksty Drugie. - 2007, nr 6, s. 129-146

 

1979 r.
ELITIS, Odiseas (właściwie : Odiseas Alepudelis) - Grecja
(2 XI 1911). Poeta, eseista, tłumacz

Bibliografia przedmiotowa:

CHADZINIKOLAU Nikos : Odysseas Elitis - Nobel 1979 // Poezja. - 1980, nr 1, s. 10-11

J.D. : We Włoszech o Noblu 1979 // Twórczość. - 1980, nr 2, s. 151-153

HOLMQVIST Bengt : Nagroda dla Greka // Kultura. - 1979, nr 45, s. 2

MAUVISSEAU Olivier : Odysseas Elitis. Nobel 1979 // Poezja. - 1980, nr 1, s. 3-6

SPRUSIŃSKI Michał : Grecki samotnik // Twórczość. - 1980, nr 2, s. 150-151

SPRUSIŃSKI Michał : "Słowa, które magnetyzują nieskończoność" // Literatura. - 1979, nr 43, s. 7

STRASBURGER Janusz : Na marginesie ostatniej literackiej Nagrody Nobla // Literatura na Świecie. - 1980, nr 2, s. 146-153

 

1980 r.
MIŁOSZ, Czesław - Polska (Stany Zjednoczone)
(30 VI 1911). Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Nagroda Nobla za całokształt twórczości

Bibliografia podmiotowa:

ABECADŁO Miłosza. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997

ABECADŁO. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. - (Dzieła Zebrane / Czesław Miłosz)

CZŁOWIEK wśród skorpionów. - Wyd. 1 krajowe. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982
Filia w Tomaszowie

DOLINA Issy. - Wyd. 1 krajowe. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981

DOLINA Issy. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989- (Dzieła / Czesław Miłosz)

GDZIE wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze . - Kraków : Społeczny Inst. Wdaw. Znak, 1980
Filia w Radomsku

HISTORIA literatury polskiej : do roku 1939 / przeł. [z ang.] Maria Tarnowska. - Kraków : Wydaw. Znak, 1993

HYMN o Perle. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983

JAKIEGOŻ to gościa mieliśmy : o Annie Świrszczyńskiej. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. "Znak", 2003

LEGENDY nowoczesności ; Eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza. - K raków : Wydaw. Literackie, 1996

MOWA wiązana. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1986
Filia w Radomsku

MOWA wiązana. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydaw. Pojezierze, 1989

NIEOBJĘTA Ziemia. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1988

PIESEK przydrożny. - Kraków : Wydaw. Znak, 1998

POEZJE. - Warszawa : "Czytelnik", 1981
Filia w Radomsku

POEZJE. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

PRYWATNE obowiązki. - 2001. - (Dzieła Zebrane / Czesław Miłosz)

RODZINNA Europa. - Warszawa : "Czytelnik", 1990

ROK myśliwego. - Kraków : Wydaw. Znak, 1991

ŚWIADECTWO poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

TRAKTAT moralny ; Traktat poetycki . - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

WIERSZE ostatnie / [wiersze Czesława Miłosza zebrała, przepisała i datowanie ustaliła Agnieszka Kosińska]. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2006

WIERSZE wybrane. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1980

WIERSZE. [T.] 1. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1985

WIERSZE. [T.] 2. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1984

Sygn. 55448, 55450, 55452, 55446W, 66509 (Wyd. 2 z 1987 r.)
Filia w Tomaszowie, Filia w Radomsku

WYPRAWA w Dwudziestolecie. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999

ZACZYNAJĄC od moich ulic. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1990

ZIEMIA Ulro. - Wyd. 1 krajowe. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982

ZNIEWOLONY umysł / posł. Włodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999. - (Lekcja Literatury)

ZNIEWOLONY umysł. - Paryż : "Libella", 1953. - (Biblioteka "Kultury" ; Tom 3)

ZNIEWOLONY umysł . - Kraków : Krajowa Agencja Wydaw., 1989

Bibliografia przedmiotowa:

BURKOT Stanisłąw : Literatura polska w latach 1986-1995. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1997. - S. 26-31 : Czesław Miłosz

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Poezje Czesława Miłosza. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : WSiP, 1993

Sygn.78013, 78014, 45943W (Wyd. z 1982 r.)
Filia w Radomsku

CZESŁAWA Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
Filia w Radomsku

CZESŁAWA Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1988

FIUT Aleksander : Rozmowy z Czesławem Miłoszem. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981

GOMBROWICZ Witold : Przeciw poetom : dialog o poezji z Czesławem Miłoszem / wstęp Francesco M. Cataluccio. - Kraków : Wydaw. Znak, 1995

GRODZKI Bogusław : Tradycja i transgresja : Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i "formach pojemnych" Czesława Miłosza. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002
Filia w Radomsku

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. - S. 198-204 : Czesław Miłosz : moment i wieczność

LEBIODA Dariusz Tomasz : Marmur i blask: studia, szkice, artykuły o poezji polskiej od Mickiewicza do Miłosza. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 2000

NASIŁOWSKA Anna : Literatura okresu przejściowego 1975-1966. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 141-142 : Miłosz

"POEZJE" Czesława Miłosza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - (Biblioteczka Opracowań ; Nr 48)

POZNAWANIE Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / red. nauk. Jerzy Kwiatkowski. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1985. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN / red. Teresa Podoska)

POZNAWANIE Miłosza 2. Cz. 1, 1980 - 1998 / red. Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000

POZNAWANIE Miłosza 2. Cz. 2, 1980 - 1998 / red. Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001

SALON literacki / z polskimi pisarzami rozmawia Gabriela Łęcka. - Warszawa : Wydaw. WAB, 2000. - S. 21-32 : CzesŁaw Miłosz

SŁOWNIK pisarzy polskich / Elwira Buszewicz [i in.] ; pod red. Arkadiusza Latuska. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. - S. 330-331 : Miłosz Czesław

TOMKOWSKI Jan : Dwadzieścia lat z literaturą 1977-1996. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1998 : S. 144-152 : Od Nobla do Nobla

WALICKI Andrzej : Zniewolony umysł po latach. - Warszawa : "Czytelnik", 1993

WROŃSKI Stanisław : Problemy w literaturze. Cz. 3. - Kraków : [b.w.], 2006. - S. 87-156 : Poety Czesława Miłosza wypływanie na głębię

ZAWADA Andrzej : Miłosz. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1996. - (A to Polska Właśnie)

POEZJE Czesława Miłosza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004

TUZ-JURECKA Edyta : Natura w poezji Czesława Miłosza. - Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie PWSZ, 2007

ZALESKI Marek : Zamiast : o twórczości Czesława Miłosza. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005

ŻAK Stanisław : Polscy nobliści . - Kielce : "Jedność", 2001

BEREŚ Stanisław : Wokół "Poematu o czasie zastygłym" Czesława Miłosza // Pamiętnik Literacki. - 1981, z. 4, s. 45-85

BOLECKI Włodzimierz : Proza Miłosza // Pamiętnik Literacki. - 1984, z. 2, s. 133-164

DUDEK Jolanta : Miłosz wobec tradycji literackiej // Pamiętnik Literacki. - 1981, z. 4, s. 107-121

FIUT Aleksander : Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza // Pamiętnik Literacki. - 1978, z. 3, s. 75-112

FIUT Aleksander : Gra o tożsamość. Problem podmiotu w poezji Miłosza // Pamiętnik Literacki. - 1988, z. 1, s. 39-72

GŁOWIŃSKI Michał : "Przedmieście" Czesława Miłosza. Próba interpretacji // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 1, s. 203-215

KRASICKI Maciej : Wasza Królewska Wysokość, Panie i Panowie // Kultura. - 1980, nr 51/52, s. 3

MALICKI Jan : Tradycje ariańskie w Miłoszowej "Dolonie Issy" // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 7-8, s. 15-28

MARKOWSKI Michał : Miłosz : dylematy autoprezentacji // Teksty Drugie. - 1991, nr 1-2, s. 24-34

NOWAK Zbigniew : Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 7-8, s. 1-14

OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA Aleksandra : Przedmieście jako inna "Piosenka o końcu świata".
Przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 1, s. 217-231

STĘPIEŃ Marian : Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki // Pamiętnik Literacki. - 1981, z. 4, s. 143-176

ZALESKI Marek : O poezji "traktatowej" // Pamiętnik Literacki. - 1977, z. 3, s. 167-190

 

1981 r.
CANETTI, Elias - Austria
(25 VII 1905 - 14 VIII 1994). Pisarz, eseista, poeta, dramaturg

Bibliografia podmiotowa:

AUTO da fé / przeł. [z niem.] Edyta Sicińska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1979

OCALONY język : historia pewnej młodości / przeł. [z niem.] Maria Przybyłowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1986. - (Nike)

KAFKA Franz, CANETTI Elias : Listy do Felicji i inne z lat 1912-1916 ; Drugi proces - Kafki listy do Felicji. T. 2 / przeł. z [niem.] Irena Krońska. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1976. - Drugi proces - Kafki listy do Felicji. T. II / Elias Canetti. - S. 425-530

KAFKA Franz, CANETTI Elias : Listy do Felicji i inne z lat 1912-1916 ; Drugi proces - Kafki listy do Felicji. T. 1 / przeł. z [niem.] Irena Krońska. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1976

Bibliografia przedmiotowa:

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla. Elias Canetti // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 4, s. 24-25 (zestawienie bibliograficzne)

BOCHENEK Zbigniew : Wielkość w literackim cieniu // Odra. - R. 45, nr 10 (2005), s. 130-132

DĄBROWSKI Mieczysław : Miłosz i Canetti - (auto)biografia jako tekst kultury // Przegląd Humanistyczny. - 1994, nr 1, s. 41-57

CHOŁODOWSKI Waldemar : Długi oddech // Literatura na Świecie. - 1980, nr 4, s. 372-377

DĄBROWSKI Mieczysław : Miłosz i Canetti - (auto)biografia jako tekst kultury // Przegląd Humanistyczny. - 1994, nr 1, s. 41-57

KALICKI Rajmund : Reguła Canettiego : (o masie). [Cz. 1] // Twórczość. - 1996, nr 10, s. 128-132

KALICKI Rajmund : Reguła Canettiego : (o władzy). Cz. 2 // Twórczość. - 1996, nr 11, s. 122-125

KRZEMIŃSKI Adam : Nobel 81 // Polityka. - 1981, nr 43, s.9

MAGRIS Claudio : Szkoda, że jutro nie jest już dziś // Literatura na Świecie. - 2001, nr 2/3, s. 187-192

PAŁŁASZ Urszula : Kafka i Canetti. Uwagi na marginesie eseju Eliasa Canettiego "Drugi proces - Kafki listy do Felicji" // Literatura na Świecie. - 1987, nr 2, s. 243-255

PAWŁOWSKI Włodzimierz : Anatomia szaleństwa. Nobel literacki - 1981 // Literatura. - 1981, nr 45, s. 7,15

SUROWSKA Barbara : Don Kichot walczący z wiatrakami śmierci // Literatura na Świecie. - 1982, nr 8, s. 130-145

TOMKOWSKI Jan : Dom chińskiego mędrca // Twórczość. - 1984, nr 3, s. 130-145

VARGAS LLOSA Mario : Koszmar realistyczny // Literatura na Świecie. - 1995, r 5-6, s. 197-203

ŻYLIŃSKI Leszek : Sumienie słów. O poetyce Eliasa Canettiego // Akcent. - 1985, nr 4, s. 54-58

 

1982 r.
GARCIA MÁRQUEZ, Gabriel - Kolumbia
(6 III 1928). Pisarz, dziennikarz, autor scenariuszy filmowych

Bibliografia podmiotowa:

DWANAŚCIE opowiadań tułaczych / przeł. Carlos Marrodán Casas. - Warszawa : MUZA, 1998

JESIEŃ patriarchy / przeł. Carlos Marrodán Casas. - Warszawa : "Czytelnik", 1980. - (Nike)

OPOWIEŚĆ rozbitka, który dziesięć dni dryfował na tratwie bez jedzenia i picia, był ogłoszony bohaterem narodowym, całowany przez królowe piękności, obsypany złotem przez agencje reklamowe, a potem znienawidzony przez władze i zapomniany na zawsze / przełożył [z hiszp.] Rajmund Kalicki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980. - ("Proza Iberoamerykańska")
Filia w Radomsku

RZECZ o mych smutnych dziwkach / przeł. z hisz. Carlos Marrodán Casas. - Warszawa : Świat Książki, 2004

SZARAŃCZA / przełożył [z hiszp.] Carlos Marrodan Casas. - Warszwa : "Czytelnik", 1977. - ("Nike")

STO lat samotności / przeł. [z hisz.] Grażyna Grudzińska, Kalina Wojciechowska. - Wyd. 5. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw. 1992

STO lat samotności / tł. z hiszp. Grażyna Grudzińska, Kalina Wojciechowska. - Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA SA, 1999. - ("Biblioteka Bestsellerów")
Filia w Radomsku

Bibliografia przedmiotowa:

BEREZA Henryk : Proza z importu : szkice literackie. - Warszawa : "Czytelnik", 1979

BILSKA Grażyna : Gabriel Garcia Marquez. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 3, s. 20-22

BEREZA Henry : Konkluzje Marqueza // Kultura. - 1975, nr 9, s. 3

ELBANOWSKI Adam : Marquez : od realizmu magicznego do ironii magicznej // Literatura na Świecie. - 1983, nr 9, s. 10-23

GODLEWSKI Grzegorz : Gabriel Garcia Marquez od nowa // Literatura. - 1984, nr 7, s. 14-16

KALICKI Rajmun : W kręgu Gabriela Garcii Marqueza // Twórczość. - 1974, nr 2, s. 118-122

KALICKI Rajmund : Zła godzina // Twórczość. - 1975, nr 1, s. 131-134

KARBOWSKA Jadwiga : Od Carpentiera do Marqueza // Życie Literackie. - 1974, nr 37, s. 12

KRZEMIŃSKI Adam : Samotność, dyktatura, miłość. Nobel 1982 // Polityka. - 1982, nr 39, s. 12

LARMER Brook, PADGETT Tim, SCHRIEBERG David : Gabriel G. Marquez : polityka i proza // Literatura. - 1996, nr 10, s. 40-42

MACIJEWSKI Bogdan : Arcymistrz i wyrobnik pióra // Argumenty. - 1982, nr 35, s. 7

MENCWEL Andrzej : Powieść i dialektyka // Miesięcznik Literacki. - 1979, nr 5, s. 53-60

MICHAŁOWSKI Piotr : Sto lat samotności - powieść o czasie // Literatura na Świecie. - 1983, nr 9, s. 24-35

MROZIEWICZ Krzysztof : Komunizm magiczny // Polityka. - 2004, nr 44, s. 59-61
M.in. Biografia Gabriela García Márqueza

NIEDZIUŁKA Bożena : Marquez czyli egzotyka Ameryki Łacińskiej. Nobel 82 // Głos Nauczycielski. - 183, nr 1, s. 12

PAŁŁASZ Alojzy : Saga rodu Latynosów według Marqueza // Kultura. - 1974, nr 22, s. 12

PILOT, Marian : Marquez - albo sto lat samotności // Tygodnik Kulturalny. - 1971, nr 28, s. 5

RODOWSKA Krystyna : Koniec czasu wieczności? // Literatura na Świecie. - 1983, nr 9, s. 56-73

SADKOWSKi Wacław : Gabriel Garcia Marquez - Cervantes "realizmu magicznego" // Kultura. - 1987, nr 31, s. 10-15

SKŁODOWSKA Elżbieta : Coraz dalej od Macondo // Literatura na Świecie. - 1988, nr 12, s. 274-283

TRZISZKA Zygmunt : Pisarz we władzy słowa. Literacki Nobel '82 // Tygodnik Kulturalny. - 1982, nr 34, s. 11

 

1983 r.
GOLDING, William Gerald - Wielka Brytania
(19 IX 1911 - 19 VI 1993). Pisarz. Nagroda Nobla za powieść "Ryty przemiany"

Bibliografia podmiotowa:

BÓG Skorpion / przeł. [z ang.] Małgorzata Golewska-Stafieja, Leszek Stafiej. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1988

PIEKŁO pod pokładem / przekł. [z ang.] Małgorzata Stafiej. - Warszawa : Wydaw. AMBER, 1995

SPADKOBIERCY / przeł. Ryszarda Grzybowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1989

WIEŻA / przeł. [z ang.] Jadwiga Olędzka. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1966

WŁADCA Much / przeł. Wacław Niepokólczycki. - Wyd. 11. - Warszawa : "Czytelnik", 2005
Filia w Tomaszowie

WŁADCA Much / tł. Wacław Niepokólczycki. - Warszawa : "Czytelnik", 1967. - (Nike)

Bibliografia przedmiotowa:

BAŁUTOWA Bronisława : Powieść angielska XX wieku. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2004

(BM) : Literacka Nagroda Nobla 1983 // Tygodnik Powszechny. - 1983, nr 42, s. 6

GOLDING William : Sentio et excrucior /wyw. Przepr. John Haffenden // Literatura na Świecie. - 1981, nr 8, s. 102-129

BUDRECKI Lech : Inny Golding // Literatura na Świecie. - 1984, nr 11, s. 252-260

BUDRECKI Lech : William Golding // Kultura. - 1967, nr 38, s. 3-5

CEBO Małgorzata : Przebacz mi, że jestem jaki jestem // Tygodnik Kulturalny. - 1987, nr 20, s. 12

HYNES Samuel : William Golding. Fragm. // Literatura na Świecie. - 1984, nr 11, s. 187-220

KERMODE Frank : Superintryga // Literatura na Świecie. - 1984, nr 11, s. 246-251

LEBIODA Dariusz Tomasz : Piekło Williama Goldinga // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 2-3, s. 93-97

RULEWICZ Wanda : Szukam początku ciemności. Literacki Nobel'83 // Tygodnik Kulturalny. - 1983, nr 44, s. 9,15

SADKOWSKI Wacław : Odwaga moralisty. William Golding (1911-1993). [Nekr.] // Polityka. - 1993, nr 28, s. 10

SOBIERAJ Jerzy : Literacki Nobel '83 // Życie Literackie. - 1983, nr 43, s. 11

STAMIROWSKA Krystyna : William Golding. Nobel 1983 // Tygodnik Powszechny. - 1983, nr 48, s. 6

 

1984 r.
SEIFERT, Jaroslav - Czechosłowacja
(23 IX 1901 - 10 I 1986). Poeta

Bibliografia podmiotowa:

WSZYSTKIE uroki świata : przypadki i wspomnienia / przeł. [z czes.] Jacek Bukowski, Andrzej Czcibor-Piotrowski. - Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., 1991

Bibliografia przedmiotowa:

MAGNUSZEWSKI Józef : Tropami folkloru i literatury : studia slawistyczne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - (także o J. Seifercie)

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla. Jaroslav Seifert. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 10, s. 20-21

CZCIBOR-PIOTROWSKI Andrzej : "Klucz do wszystkiego na świecie". Nobel 84 - literatura // Polityka. - 1984, nr 43, s. 10

CZCIBOR-PIOTROWSKI Andrzej : Seifertowskie metamorfozy // Poezja. - 1985, nr 4, s. 9-13

ENGELKING Leszek : Kalendarium życia i twórczości Jarosława Seiferta wraz z wyborem wypowiedzi o poecie // Literatura na Świecie. - 1985, nr 3, s. 136-167

GĄTKIEWICZ Jan : Potrzeba harmonii // Literatura na Świecie. - 1985, nr 3, s. 102-109

GRZEŚCZAK Marian : Poetyzacja, kreacja, sublimacja // Literatura na Świecie. - 1986, nr 8, s.326-340

KALINUS Szczepan : Nigdy w szeregu. O poetyckiej ewolucji Jaroslava Seiferta, laureata Nagrody Nobla na rok 1984 // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 43, s. 8

MAGNUSZEWSKI Józef : Jaroslav Seifert laureat Nagrody Nobla 1984 (23 IX 1901 - 10 I 1986) // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 2, s. 1-11

SEIFERT Jaroslav : Ze wspomnień // Literatura na Świecie. - 1984, nr 4, s.190-224

ŚTÉPÁN Ludviż' : Właśnie - być poetą // Literatura na Świecie. - 1985, nr 3, s. 26-56

 

1985 r.
SIMON, Claude - Francja
(10 X 1913). Pisarz. Nagroda Nobla za "połączenie w swej twórczości porządków : poetyckiego i malarskiego"

Bibliografia przedmiotowa:

BIEŃKOWSKI Zbigniew : Piekła i Orfeusze : szkice z literatury zachodniej. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

ŻMIJEWSKA Helena : Claude Simon prix Nobel de littérature en 1985 // Języki Obce w Szkole. - 1987, nr 2, s. 101-106

 

1986 r.
SOYINKA, Wole - Nigeria
(13 VII 1934). Pisarz, aktor, reżyser teatralny

Bibliografia podmiotowa:

INTERPRETATORZY / przeł. [z ang.] Ewa Fiszer. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989

Bibliografia przedmiotowa:

KLIMA Vladimir, RUZICKA Karel Frantisek, ZIMA Petr : Czarna Afryka : literatura i język. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon lektur szkolnych. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1993. - S. 7, 276-277

A.T. : Kalendarium // Poezja. - 1987, nr 9, s. 9-12

BIAŁAS Zbigniew : Cykl życia i śmierci raz jeszcze. Czas anomii Wole Soyinki // Literatura na Świecie. - 1987, nr 9, s. 117-123

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla : Wole Soyinka // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 6, s. 28-29

BM : Literacki Nobel '86 // Tygodnik Powszechny. - 1986, nr 44, s. 6

FISZER Ewa : Wole Soyinka // Literatura na Świecie. - 1976, nr 4, s. 190-193

JUG : Nigeria nie poddaje się dyktaturze // Dialog. - 1997, nr 8, s. 168-169

Kj : "Bachantki" Wole Soyinki // Dialog. - 1973, nr 11, s. 160-162

LEOPOLD Wanda : Nigeryjski dramaturg // Dialog. - 1966, nr 8, s. 56-66

MIŁKOWSKI Tomasz : Afrykański Nobel // Kultura. - 1986, nr 44, s. 9-10

OHLY Rajmund : Stara i nowa Afryka w dramacie Soyinki // Dialog. - 1970, nr 6, s. 100-104

SADKOWSKI Wacław : W mroku ludzkich serc // Polityka. - 1986, nr 45, s. 10

SADKOWSKI Wacław : Wole Soyinka - moralista z Nigerii // Literatura na Świecie. - 1980, nr 1, s. 338-347

TCHÓRZEWSKI Andrzej : 401 bóstw i pisarz. (Twórczość Wole Soyinki) // Poezja. - 1987, nr 9, s. 12-20

WOLE Soyinka (poeta, prozaik nigeryjski) // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 11/12, s. 55

 

1987 r.
BRODSKI, Josif A. - Rosja (ZSRR)
(24 V 1940 - 28 I 1996). Poeta, eseista

Bibliografia podmiotowa:

POEZJE wybrane / wybór i wstęp Wiktor Woroszylski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990. - (Biblioteka Poetów)

WIERSZE ostatnie / przeł. [z ang.] Katarzyna Krzyżewska, Stanisław Barańczak. - Kraków : Wydaw. Znak, 1998

Bibliografia przedmiotowa:

FAST Piotr : Spotkania z Brodskim. - Wrocław : "Wirydarz", 1996

(atem) / Josif Brodski. Kronika życia i twórczości // Poezja. - 1988, nr 3, s. 9-10

BRODSKI Josif : Polityka poezji // Literatura. - 1988, nr 7, s. 14 (skrócona wersja wykładu noblowskiego)

CZECH Jerzy : Brodskiego ćwierć albo pół // Literatura na Świecie. - 1994, nr 7-8, s. 406-413

DRAWICZ Andrzej : Nobel dla Brodskiego // Tygodnik Powszechny. - 1987, nr 45, s. 1,3

HEANEY Seamus : Josif Brodski (1940-1996) // Zeszyty Literackie. - 1997, nr 1, s. 76-79

ILLG Jerzy : Divertimento sztokholmskie. Specjalna korespondencja "Tygodnika Powszechnego" z uroczystości wręczenia Nagrody Nobla Josifowi Brodskiemu // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 2, s. 8,6

JOSIF Brodski. Nobel '87 // Tygodnik Powszechny. - 1987, nr 44, s. 8

NOBEL '87. Josif Brodski // Poezja. - 1988, nr 3, s. 3-10

KADDOUR Hedi : Niemożliwe wzruszenie - Josif Brodski // Literatura na Świecie. - 1991, nr 7, s. 269-279

KRZEMIŃSKI Adam : Wychodzenie z koła. Nobel '87 - literatura // Polityka. - 1987, nr 44, s. 9

MIĘDZYRZECKI Artur : Felieton poetycki // Twórczość. - 1988, nr 2, s. 107-110

POMORSKI Adam : Los i wola // Literatura na Świecie. - 1988, nr 7, s. 261-301

 

1988 r.
MAHFUZ, Nagib - Egipt
(11 XII 1911). Pisarz arabski

Bibliografia podmiotowa:

OPOWIEŚCI starego Kairu. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1989

Bibliografia przedmiotowa:

NADŻIB Mahfuz. Nobel 1988 // Kultura. - 1988, nr 43, s. 10

KOZŁOWSKA Jolanta : Kronikarz Egiptu. Nobel '88 // Tygodnik Kulturalny. - 1988, nr 48, s. 13

KOZŁOWSKA Jolanta : Nadżib Mahfuz i jego "Trylogia" // Kultura. - 1989, nr 1, s. 1,5

RACZYŃSKI Zdzisław : Pisarz starego Kairu. Literacka Nagroda Nobla // Polityka. - 1988, nr 44, s. 8

SAID Edward : Pożegnanie Mahfuza // Literatura na Świecie. - 1989, nr 10, s. 287-296

VIAL Charles : Kobieta w trylogii Nadżiba Mahfuza // Literatura na Świecie. - 1989, nr 10, s. 268-286

 

1989 r.
CELA, Camilo Jose - Hiszpania
(11 V 1916 - 17 I 2002). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

UL / przeł. z hisz. Kalina Wojciechowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

MAZUREK dla dwóch nieboszczyków / przeł. [z j. hisz.] Elżbieta Komarnicka. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1990

Bibliografia przedmiotowa:

BEREZA Henryk : Doświadczenia z lektur prozy obcej. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. - S. 232-234

STRZAŁKOWA Maria : Historia literatury hiszpańskiej : zarys. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. - S. 284-285

ASZYK Urszula : Camilo José Cela. [Biogr.] // Nowe Książki. - 1990, nr 10, s. 4 okł., 12

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla : Camilo Jose Cela. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 10, s. 25

BURSKA Ewa : Cela i antyliteratura // Literatura na Świecie. - 1975, nr 2, s. 241

DURAN Manuel : Świętego Kamila, 1936 : od reklam handlowych do koszmarów Goyi // Literatura na Świecie. - 1983, nr 1, s. 79-85

GARCIA-SABELL Domingo : Camilo José Cela : portret w pięć minut // Literatura na Świecie. - 1990, nr 11, s. 3-4

K.W. : San Camilo 36 // Twórczość. - 1971, nr 1, s. 158-160

KOMOROWSKI Adam : Z miłością o Camilo José Celi. Nobel'89 // Zdanie. - 1989, nr 11-12, s. 66-67

LACHOWOLSKA Sonia : Literacki Nobel '89 dla Hiszpanii - Camilo José Cela // Tygodnik Powszechny. - 1989, nr 46, s. 6

LOSADA Basilio : Cela - piewca Galicji po kastylijsku // Literatura na Świecie. - 1990, nr 11, s. 60-64

OLĘDZKA-FRYBESOWA Aleksandra : Camilo Jose Cela - nieznany laureat. Nobel '89 literatura // Polityka. - 1989, nr 44, s.9

WOJCIECHOWSKA Kalina : Camilo José Cela // Literatura na Świecie. - 1975, nr 2, s. 214-221

WOJCIECHOWSKA Kalina : Spotkanie z Don Camilo José // Kultura. - 1965, 14, s. 9

WOJCIECHOWSKA Kalina : Współczesna powieść hiszpańska. [Pisarstwo Camilo José Cela] // Twórczość. - 1959, nr 4, s. 153-156

 

1990 r.
PAZ, Octavio - Meksyk
(31 III 1914). Poeta, eseista, publicysta

Bibliografia podmiotowa:

LABIRYNT samotności . - Kraków : Wydaw. Literackie, 1991

CZTERY albo pięć stron świata /rozm. przepr. Roberto Gonzalez Echevarria, Emir Rodriguez Monegal // Literatura na Świecie. - 2000, nr 7-8, s. 10-24

Bibliografia przedmiotowa:

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla 1990 : Octavio Paz. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 6, s. 19-20

PAZ Octavio (poeta i eseista meksykański) // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 11/12, s. 52

FUENTES Carlos : Czas Octavio Paza // Twórczość. - 1991, nr 6, s. 76-80

KALICKI Rajmund : Pochmurno // Twórczość. - 1986, nr 7, 119-122

KALICKI Rajmund : Octavio Paz : nekr. // Twórczość. - 1998, nr 7, s. 140-141

KOMOROWSKI Adam : Uczucie samotności. Nobel dla Octavio Paza // Polityka. - 1990, nr 42, s. 8

NOWAK Andrzej : Pękła już woda spopielona // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 18, s. 14

PAŁŁASZ Alojzy : Kalendarium Paza // Literatura na Świecie. - 1975, nr 12, s. 66-69

RODOWSKA Krystyna : Ekscentryczne wizje - rewizje Octavio Paza // Literatura na Świecie. - 1996, nr 11/12, s. 371-386

RODOWSKA Krystyna : "Ja schodziłem światy" : (w pierwszą rocznicę śmierci Octavio Paza) // Literatura na Świecie. - 1999, nr 3, s. 284-288

SAWICKI Ryszard : Kształtowanie twarzy // Twórczość. - 2001, nr 8, s. 154-156

WOJCIESZAK Janusz : Octavio Paz : samotność poszukująca wspólnoty // Literatura na Świecie. - 1993, nr 12, s. 143-153

 

1991 r.
GORDIMER, Nadine - Republika Południowej Afryki
(20 XI 1923). Pisarka południowoafrykańska tworząca w języku angielskim

Bibliografia podmiotowa:

ŚWIAT obcych ludzi. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1964

Bibliografia przedmiotowa:

AMERYKA Łacińska w swojej literaturze. T. 1 / wprowadzenie i koordynacja prac Cesar Fernandez Moreno. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. - S. 121-144

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla : Nadine Gordimer. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 6, s. 19

SADKOWSKI Wacław : "Pęknięcie białej osobowości" // Literatura na Świecie. - 2000, nr 6, s. 286-289

SADKOWSKI Wacław : W ostatniej właściwie chwili // Literatura na Świecie. - 1992, nr 3, s. 237-238

SADKOWSKI Wacław : Zasługi i racje. Nadine Gordimer - literacki Nobel '91 // Polityka. - 1991, nr 41, s. 5

STAMIROWSKA Krystyna : Nadine Gordimer : literatura i polityka // Tygodnik Powszechny. - 1992, nr 3, s. 6

 

1992 r.
WALCOTT, Derek - Wielka Brytania
(21 I 1930). Poeta karaibski piszący w języku angielskim

Bibliografia podmiotowa:

ANTYLE : fragmenty epickiej pamięci. Wykład noblowski // Literatura na Świecie. - 1994, nr 1-2, s. 48-65

Bibliografia przedmiotowa:

BARAŃCZAK Stanisław : Derek Walcott // Tygodnik Powszechny. - 1992, nr 43, s. 9

D'AGUIAR Fred : Dwoistość, ale nie kryzys? Bliźniacze tradycje : jednostka i społeczność w esejach Dereka Walcotta // Literatura na Świecie. - 1994, nr 1-2, s. 66-75

KOMOROWSKI Adam : "Bezlitosna życzliwość błękitnego nieba". Kilka kłopotów z poezją Dereka Walcotta // Tygodnik Powszechny. - 1993, nr 21, s. 7

ZAGAJEWSKI Adam : Derek Walcott // Zeszyty Literackie. - 1993, nr 41, s. 59-63

 

1993 r.
MORRISON, Toni (wlaściwie : Chloe Anthony Woftword) - Stany Zjednoczone
(18 II 1931). Pisarka. Murzyńska pisarka-feministka

Bibliografia podmiotowa:

RAJ. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. - (Biblioteka Noblistów)

Bibliografia przedmiotowa:

BILSKA Grażyna : Toni Morrison. Laureaci literackiej Nagrody Nobla. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 4, s. 24

FILIPOWICZ Violetta : Toni Morrison. Literacki Nobel 1993 (zestawienie bibliograficzne) // Pomagamy Sobie w Pracy. - 1994, nr 1, s. 20-25

ŁUCZAK Ewa : Proza Toni Morrison "in illo tempore" // Akcent. - 2002, nr 1-2, s. 144-147

[MAMOŃ Bronisław] (m) : Literacki Nobel '93// Tygodnik Powszechny. - 1993. - nr 43 s. 10 

MORRISON Toni : Jazz. - Warszawa, 1996. - Rec. Tadeusz Pióro // Literatura na Świecie. - 1996, nr 7, s. 275-282

 

1994 r.
OE, Kenzaburo - Japonia
(31 I 1935). Prozaik, moralista

Bibliografia podmiotowa:

FUTBOL ery Manen/ Ôe Kenzaburô ; przeł. z jap. Mikołaj Melanowicz. Warszawa : "Wilga", [1995]

Bibliografia przedmiotowa:

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla : Kenzaburo Oe // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 3, s. 31

 

1995 r.
HEANEY, Seamus - Irlandia
(13 IV 1935). Poeta

Bibliografia podmiotowa:

ZAWIERZYĆ poezji. - Kraków : Wydaw. Znak, 1996

ZASŁUGA poezji : wykład z okazji przyjęcia literackiej Nagrody Nobla // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 51, s. 8-9

TRANSMISJA energii i akt odkupienia /rozm. przepr. Adam Szostkiewicz // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 15, s. 1,5

Bibliografia przedmiotowa:

ZETTERHOLM Tore : Literatura świata : Od Gilgamesza do Boba Dylana. - Warszawa : Warszawski Dom Wydawniczy, 1995

BARAŃCZAK Stanisław : Seamus Heaney. Literacka nagroda Nobla 1995 // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 42, s. 9

BARAŃCZAK Stanisław : "Muzyka tego, co się dzieje". O poezji Seamusa Heaneya // Tygodnik Powszechny. - 1994, nr 32, s. 8-9

BRYLL Ernest : Irlandzka łopata // Polityka. - 1995, nr 42, s. 53

HEANEY Seamus : Transmisja energii i akt odkupienia /rozm. Adam Szostkiewicz // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 15, s. 1,5

HEANEY Seamus : Zawierzyć poezji. Kraków, 1996. - Rec. Artur Grabowski // Znak. - 1997, nr 6, s. 113-119

ILLG Jerzy : Biedny Seamus Heaney : noblowski maraton w Sztokholmie // Tygodnik Powszechny. - 1996, nr 1, s. 12

 

1996 r.
SZYMBORSKA, Wisława - Polska
(2 VII 1923). Poetka

Bibliografia podmiotowa:

DLATEGO żyjemy. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1954

DWUKROPEK. - Kraków : Wydaw. a5, 2005. - (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa "a5" ; T. 50)

ILA. - Kraków : ZNAK, 2002
Filia w Tomaszowie

KWARTET żeński : Wiersze. Dwie wariacje w instrumentacji Karla Dedeciusa = Frauen Quartett : Gedichte. Zwei Variationen instrumentiert von Karl Dedecius / Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wisława Szymborska, Ewa Lipska; Wybór i tł. na niem. Karl Dedecius. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1987
Filia w Radomsku

LEKTURY nadobowiązkowe / rys. Szymon Kobyliński. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1973

LEKTURY nadobowiązkowe. Cz. 2 / rys. Szymon Kobyliński. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981

LUDZIE na moście. - Warszawa : "Czytelnik", 1988

MIŁOŚĆ szczęśliwa i inne wiersze . - Kraków : Wydawnictwo a5, 2007
Filia w Radomsku

NOTHING Twice : Selectet Poems Nic dwa razy : wybór wierszy / sel. and transl. by Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh; afterword by Stanisław Barańczak. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997

POEZJE / przedm. Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1970. - (Biblioteka Poetów)

POEZJE = Poems / wybrali, przeł. i posłowiem opatrzyli Magnus J. Krynski, Robert A. Maguire. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989

RYMOWANKI dla dużych dzieci : z wyklejkami Autorki . - Kraków : Wydawnictwo a5, 2003. - (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 / red. Ryszard Krynicki ; T. 43)
Filia w Tomaszowie

WIDOK z ziarnkiem piasku : 102 wiersze . - Poznań : Wydaw. a5, 1996. - (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa "a5" ; T. 25)

WIERSZE wybrane. - Kraków : Wydaw. a5, 2004
Filia w Tomaszowie

WIERSZE wybrane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964

WSZELKI wypadek. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1975

WYBÓR wierszy. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1973. - (Biblioteka Literatury XXX-lecia)

WYBÓR wierszy. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw. - 1979. - (Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej)

ZMYSŁ udziału : wybór wierszy /grafiki Barbara Gawdzik-Brzozowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. - (Poeta Odkrywa Świat)

Bibliografia przedmiotowa:

ANTOSZEWSKA-TUORA Małgorzata : Niektórzy lubią Szymborską : mały przewodnik po twórczości. - Warszawa : "Stentor", 1996

BALBUS Stanisław : Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1996

BAUER Gerhard : Radość pytania : wiersze Wisławy Szymborskiej / przeł. Łukasz Musiał; wstęp Alois Woldan. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. - (Polonica Leguntur / kom. red. Andreas Lawaty [i in.] ; 9)

BIAŁA Alina : W kręgu polskich mitów literackich XX wieku : Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 2000

BIKONT Anna, SZCZĘSNA Joanna : Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997

BORKOWSKA Grażyna, CZERMIŃSKA Małgorzata, PHILLIPS Ursula : Pisarki polskie : od średniowiecza do współczesności : przewodnik. - Gdańsk : Wydaw. słowo/obraz terytoria, 2000. - S. 140-142, 207 : Wisława Szymborska

BURKOT Stanisłąw : Literatura polska w latach 1986-1995. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1997. - S. 31-35 : Wisława Szymborska

KANIEWSKA Bogumiał, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - S. 276-284 : Milczenie roślin. Człowiek i natura w poezji Wisławy Szymborskiej

LEGEŻYŃSKA Anna : Wisława Szymborska. - [Wyd. 2 (uzup.)]. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1996

LIGĘZA Wojciech : O poezji Wisławy Szymborskiej : świat w stanie korekt. - Kraków: Wydaw. Literackie, 2002
Filia w Bełchatowie

MAJDA Jan : Świat poetycki Wisławy Szymborskiej. - Kraków : "Impuls" : "Text", 1996

NASIŁOWSKA Anna : Literatura okresu przejściowego 1975-1966. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 142-143 : Szymborska

OBMYŚLAM świat czyli o poezji Wisławy Szymborskiej / pod red. S. Żaka. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1998

"POEZJE" Wisławy Szymborskiej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. - (Biblioteczka Opracowań ; Nr 50)

POTKAŃSKI Jan : Wiersz Szymborskiej /pod red. Eugeniusza Czaplejewicza.- Warszawa: [Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego], 2000

RADOŚĆ czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych / oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda ; [red. Jerzy Illg]. - Kraków : "Znak", 1996

SALON literacki / z polskimi pisarzami rozmawia Gabriela Łęcka. - Warszawa : Wydaw. WAB, 2000. - S. 12-19 : Wisława Szymborska

SŁOWNIK pisarzy polskich / Elwira Buszewicz [i in.] ; pod red. Arkadiusza Latuska. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. - S. 488-489 : Szymborska Wisława

TOMKOWSKI Jan : Dwadzieścia lat z literaturą 1977-1996. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1998 : S. 144-152 : Od Nobla do Nobla

WIATR Aneta : Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej. Warszawa : "Kram", 1996

ZELER Bogdan : O poezji Wisławy Szymborskiej : (opracowanie szkolne). - [Wyd. 1] (dodr.). - Katowice : "Książnica", 1997
Filia w Tomaszowie

ŻULIŃSKI Leszek : Lekcje z Szymborską. - Bochnia : POW, 1996

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla. Wisława Szymborska (zestawienie bibliograficzne) // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 1, s. 13-16

BZDAWKA Urszula : Wisława Szymborska - literacka Nagroda Nobla 1996. Zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. - 1997, nr 1, s. 22-30 br

O WIERSZACH Wisławy Szymborskiej : szkice i interpretacje / pod red. Jacka Brzozowskiego. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1996
Filia w Bełchatowie

CSARDAS Gabor : Spójrzcie na siebie z gwiazd. O poezji Wisławy Szymborskiej // Literatura na Świecie. - 1989, nr 11-12, s. 376-383

FARYNO Jerzy : Semiotyczne aspekty poezji w sztuce. Na przykładzie Wisławy Szymborskiej // Pamiętnik Literacki. - 1975, z. 4, s. 123-145

GŁOWIŃSKI Michał : Wisława Szymborska : literacka Nagroda Nobla 1996 // Nowe Książki.- 1996, nr 11, s. II okł., 1

GRĄDZIEL Joanna : Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej // Pamiętnik Literacki. - 1996, z. 2, s. 85-102

MAZUREK Dorota : Flirt z tajemnicą bytu - czyli Szymborska // Akcent. - 1996, nr 4, s. 14-21

SAGANIAK Magdalena : Wątpię, więc świat istnieje: literacka nagroda Nobla dla Wisławy Szymborskiej // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 12, s. 45-46

SZYMBORSKA Wisława : Jestem do siebie podobna / rozm. przepr. Katarzyna Janowska// Polityka.- 2001, nr 51/52, s. 61-63

TOPP Ludwika : Poetka wylansowa // Poezja. - 1978, nr 5, s. 21-28

TUORA Małgorzata : Wisławy Szymborskiej rzecz o człowieku // Społeczeństwo Otwarte.- 1997, nr 1dod., s. III-VI

ZACHARSKA Jadwiga : Poezja Wisławy Szymborskiej // Polonistyka. - 1972, nr 4, s. 1-9

ZIELIŃSKI Jan : Szymborska dla Amerykanów // Literatura na Świecie. - 1986, nr 4, s. 334-338

 

1997 r.
FO, Dario - Włochy
(1926). Reżyser, dramatopisarz, aktor

Bibliografia przedmiotowa:

GURGUL Monika : Teatr Dario Fo w latach 1959-1975. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997

KRAJSKI Stanisław, MAJCHEREK Tadeusz : Dario Fo : świat rozbawi byle co?. - Warszawa : Agencja SGK, 1998

ACERBONI Giovanni : Dario Fo - człowiek teatru // Teatr. - 1998, nr 10, s. 18-22

ACERBONI Giovanni : Zaskakujący i zabawny // Wiedza i Życie. - 1998, nr 4, s. 57-60

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla 1997 - Dario Fo / Biblioteka w szkole. - 1998, nr 1, s. 12-13

GURGUL Monika : Dario Fo, niesforny uczeń // Dialog. - 1998, nr 2, s. 144-150

K.F. : [Teatr komiczny Dario Fo] // Literatura na Świecie. - 1976, nr 2, s. 138-142

MORETTI Mario : Włoski dramat powojenny // Dialog. - 1995 nr 6 s. 98-102
M.in. dot. twórczości aut.: Franco Brusati, Dario Fo, Vittorio Franceschi, Natalia Ginzburg, Giuseppe Patroni Griffi, Roberto Lerici, Umberto Marino 

PAŁASIŃSKI Jacek : Teatr życia : Dario Fo laureatem Literackiej Nagrody Nobla '97 : korespondencja z Rzymu // Wprost. - 1997, nr 42, s. 109

PIĄTEK Tomasz : Misterio buffo : korespondencja z Mediolanu // Polityka. - 1997, nr 43, s. 64

POMIANOWSKI Jerzy : Kuglarz, kontestator, autor przyszłości // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 42, s. 13

SIERADZKI Jacek : Komik imieniem Nobel // Dialog. - 1998, nr 2, s. 182-185

 

1998 r.
SARAMAGO, José - Portugalia
(16 XI 1922). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

BALTAZAR i Blimunda / przeł. Elżbieta Milewska. - Wyd. 2 popr.. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 1999. - (Mistrzowie Literatury)

WSZYSTKIE imiona / przeł. Elżbieta Milewska. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 1999. - (Mistrzowie Literatury)

Bibliografia przedmiotowa:

BILSKA Grażyna : Laureaci literackiej Nagrody Nobla : José Saramago. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 3, s. 24

BRZOZOWSKI Jerzy : Nobel dla Portugalii // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 42, s. 14

KALEWSKA Anna : Humanizm i ironia José Saramago // Twórczość. - 1999, nr 1, s. 125-130

KOT Wiesław : Detalista wyobraźni // Wprost. - 1998, nr 42, s. 114-115

KRÓLIK Edyta : Triumf portugalskiego pisarza // Akcent. - 1999, nr 1, s. 172-173

ZIĘTARA Maciej : Heretyk z wyboru. José Saramago, noblista-marksista // Polityka. - 1998, nr 42, s. 18

 

1999 r.
GRASS, Gűnter - Niemcy
(16 X 1927). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

BLASZANY bębenek / przeł. Sławomir Błaut. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - (Współczesna Proza Światowa)
Filia w Tomaszowie

BLASZANY bębenek / przeł. Sławomir Błaut. - Warszawa : Porozumienie Wydawców ; Gdańsk : Polnord - Oskar, 2000. - (Kanon na Koniec Wieku)
Filia w Tomaszowie

BLASZANY bębenek / przełożył [z niem.] Sławomir Błaut. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - ("Współczesna proza światowa")
Filia w Radomsku

BLASZANY bębenek / przeł. Sławomir Błaut. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1994

KOT i mysz / przeł. Irena i Egon Naganowscy. - Gdańsk : "Polnord-Oskar", 1996. - (Dzieła Güntera Grassa / red. Sławomir Błaut, Joanna Konopacka)
Filia w Tomaszowie

KOT i mysz / przeł. [z niem.] Irena Naganowska, Egon Naganowski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1990

MOJE stulecie / przeł. z jęz. niem. Sławomir Błaut. - Gdańsk : Wydaw. OSKAR, 1999

PSIE lata / przeł. [z niem.] Sławomir Błaut. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1990

TURBOT / przeł. [z niem.] Sławomir Błaut; wstępem opatrzyła Maria Janion. - Gdańsk : Polnord, 1995

WRÓŻBY kumaka / przeł. Sławomir Błaut. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1992

Bibliografia przedmiotowa:

CIEMIŃSKI Ryszard : I szukam ziemi Polaków. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989

CIEMIŃSKI Ryszard : Kaszubski werbalista : rzecz o Günterze Grassie. - Gdańsk : "Tower Press", 1999

GRACZYK Ewa : OGombrowiczu, Kunderze, Grassie i innych ważnych sprawach : eseje. - Gdańsk : Wydaw. "Marabut", 1994

HONSZA Norbert : Güntera Grassa portret własny /[przekł. Elżbieta Herden i Mieczysław Motowilczuk ; recepcja Güntera Grassa w Polsce oprac. Piotr Litwiniuk]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000

GÜNTER Grass i polski Don Kichot / napisała i zebrała Maria Janion ; [ aut. Maria Janion et al.]. - Gdańsk : "Słowo/ Obraz Terytoria", cop. 1999

ŚWIATŁOWSKI Zbigniew : Günter Grass. - Warszawa : "Czytelnik",1987

PASZEK Krystyna : Gunter Grass : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 9, s. 22-23

BLEYL Hansjoachim : Alchemia gdańska Gűntera Grassa // Literatura na Świecie. - 1979, nr 1, s. 198-209

DRAXLER Hugo : Ucieczka przed Czarną Kucharką // Twórczość. - 1999, nr 9, s. 66-89

ENZENSBERGER Hans Magnus : Wilhelm Meister grany na blasze bębenka // Literatura na Świecie. - 1976, nr 3, s. 126-132

FREEDMAN Ralph : Dylemat poety : światy narracyjne Gűntera Grassa // Literatura na Świecie. - 1976, nr 3, s. 134-151

GRONEK Barbara : Piotruś Pan z Gdańska // Polonistyka. - 2001, nr 3, s. 153-158

JAROSZEWSKI Marek : O sztuce, artystach i sprawach polskich w powieści Güntera Grassa "Blaszany bębenek" // Przegląd Humanistyczny. - 1984, nr 5-6, s. 81-95

KRZEMIŃSKI Adam : Nasz Grass. Nobel dla autora "Blaszanego bębenka" // Polityka. - 1999, nr 41, s. 15

KRZEMIŃSKI Adam : Sąd nad wielkim rybem // Literatura na Świecie. - 1979, nr 1, s. 210-221

LISKOWACKI Artur D[aniel] : Węgorze Güntera Grassa // Twórczość. - 1999, nr 9, s. 124-126

ŁUKOSZ Jerzy : Literacki Nobel '99 // Twórczość. - 2000, nr 1, s. 146-148

MICHAELIS Rolf : Oświecić i umysł i podniebienie // Literatura na Świecie. - 1979, nr 1, s. 182-197

ŚWIATŁOWSKI Zbigniew : "Gdańska trylogia" Güntera Grassa czyli Alchemia historii // Literatura na Świecie. - 1985, nr 12, s. 241-266

WIÓRKIEWICZ-MIESZKO Joanna : Przypadek Grassa z rodu Syzyfów ale tych wesołych // Odra. - 1999, nr 12, s. 31-34

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna