Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

 

LITERACKA NAGRODA NOBLA (1946-1967). Cz. 2
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

1946 r.
HESSE, Hermann - Szwajcaria
(2 VII 1877 - 9 VIII 1962). Pisarz niemiecki

Bibliografia podmiotowa:

DAS Nachtpfauenauge : Ausgewählte Erzählungen / Ausw. u. Nachw. von Volker Michels. - 1989. - (Universal - Bibliothek ; Nr 9832[2])

IM dojrzalsi, tym młodsi: refleksje i wiersze o starości / przeł. Anna Kryczyńska, Robert Reszke. - Warszawa : Wydaw. KR, 2000

PETER Camenzind / przeł. Edyta Sicińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

POD kołami / [przeł. z niem. Edyta Sicińska; posłowiem opatrzył Marceli Ranicki]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

Bibliografia przedmiotowa:

DREWERMANN Eugen : W obronie indywidualności : dwa eseje o Hermanie Hessem . - Warszawa 1997. Rec. Andrzej Fabianowski // Nowe Książki. - 1998, nr 2, s. 24-25

DUDZIK Wojciech : Mgła nad Jeziorem Bodeńskim // Twórczość. - 1999, nr 12, s. 96-108
Twórczość Hessego Hermanna

JANUSZKIEWICZ Michał : Czytając Hessego // Polonistyka. - 2002, nr 1, s. 28-31

JAWORSKA Monika, WITKOWSKI Lech : Śmierć symboliczna jako kwestia życia (i) kultury (dla) pedagogiki // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2007, nr 1, s. 34-57

JOPKIEWICZ Tomasz : Przeciw "spłaszczeniu dusz". - rec. książki: Księga obrazów / Hermann Hesse. - Warszawa, 2005 // Nowe Książki. - 2006, nr 7, s. 44-45

KRZEMIŃSKI Adam : Wśród kolorowych śmieci // Polityka. - 1992, nr 13, s. 18

LIKOWSKA Ewa : Wilk stepowy CYKL: Ulubione lektury // Wiadomości Kulturalne. - 1996, nr 33, s. 10

ŁUKOSZ Jerzy : Europejczyku, ratuj się! // Akcent. - 1994 nr 1, s. 130-134

PIETRZAK Przemysław : Piesek domowy. - rec. książki: Odnowiciel świata / Hermann Hesse. - Warszawa, 2006 // Nowe Książki. - 2006, nr 8, s. 25

PROSNAK Antoni : Hermann Hesse a przyszłość muzyki // Miesięcznik Literacki. - 1977, nr 8, s. 81-88

STRZECKA Magdalena : Pantagruel na wyspach XX wieku : (gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermana Hessego z nieznanym lądem) // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 3, s. 49-64

SZOSTKIEWICZ Adam : Guru z górnej półki // Polityka. - 2001, nr 29, s. 52-53

 

1947 r.
GIDE, André - Francja
(22 XI 1869 - 19 II 1951). Pisarz, dramaturg, krytyk literacki

Bibliografia podmiotowa:

FAŁSZERZE / tł. [z fr.] Helena Iwaszkiewiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz; Dziennik "Fałszerzy" tłumaczył i wstępem opatrzył Julian Rogoziński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. - ("Nike")

FAŁSZERZE ; Dziennik "Fałszerzy" / przeł. Helena Iwaszkiewiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz; przeł. Dziennik "Fałszerzy" Julian Rogoziński; oprac. Krzysztof Jarosz. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 2003

IMMORALISTA / przeł. Izabella Rogozińska. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2006

LOCHY Watykanu / przeł. Żeleński. - Wyd. 3. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1973. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

LOCHY Watykanu / przeł. Żeleński. - Warszawa : "Czytelnik", 1957. - (Nike)

SZKOŁA żon i inne opowiadania / przeł. Julian Rogoziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

SYMFONIA pastoralna / tł. Marian Miszalski; [oprac graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986. - (Opowieści Filmowe)

POKARMY ziemskie / przeł. Maria Leśniewska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981

LA symphonie pastorale. - Paris : "Gallimard", 1966

LES faux-monnayeurs. - [B.m.] : "Gallimard", 1966

Bibliografia przedmiotowa:

HEISTEIN Józef : Literatura francuska XX wieku. - Warszawa : PWN, 1991. - S. 79-88 : Andre Gide i jego reforma powieści

BRANDYS Kazimierz : Ulica Vaneau // Zeszyty Literackie. - 1990, z. 31, s. 72-100

ŁUKASIEWICZ Krzysztof : André Gide, komunizm, polskie komentarze // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 2, s. 91-105

MILECKI Aleksander : André Gide : problem dialogu - geneza i formy // Przegląd Humanistyczny. - 1980, nr 2, s. 33-49

 

1948 r.
ELIOT, Thomas Stearns - Wielka Brytania
(26 VIII 1888 - 4 I 1965). Anglo-amerykański poeta, dramaturg, krytyk literacki, eseista

Bibliografia podmiotowa:

WYBÓR poezji.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1988

Bibliografia przedmiotowa:

BOCZKOWSKI Krzysztof : Kalendarium życia i twórczości T.S. Eliota // Literatura na Świecie. - 1988, nr 5, s. 339-340

BOCZKOWSKI Krzysztof : T.S. Eliot // Literatura na Świecie. - 1988, nr 5, s. 333-340

BOCZKOWSKI Krzysztof : Postludium // Poezja. - 1988, nr 3, s. 46-49

BOCZKOWSKI Krzysztof : Wiersze Ariela // Literatura na Świecie. - 1980, nr 6, s. 256-259

DAHLBERG Edward, READ Herbert : Spór o Eliota // Literatura na Świecie. - 1975, nr 7, s. 292-315

DREW Elisabeth : Mityczna wizja // Literatura na Świecie. - 1978, nr 3, s. 82-97

DUDEK Jolanta : T.S. Eliot a poezja polska // Ruch Literacki. - 1996, z. 3, s. 345-353

ELEKTOROWICZ Leszek : Mitologiczny coctail T.S. Eliota // Literatura na Świecie. - 1973, nr 11, s. 198-208

GREŃ Zygmunt : Mit i dramat T.S. Eliota // Dialog. - 1965, nr 4, s. 74-78

GRUSZEWSKA Ludmiła : T.S. Eliot : anty-interpretacja // Akcent. - 1997, nr 1, s. 49-60

HEYDEL Magda : "Dziewczyna, która płacze" po polsku // Literatura na Świecie. - 1995, nr 4, s. 283-298

KARASEK Krzysztof : Wciąż żyzna "Jałowa ziemia" // Literatura na Świecie. - 1980, nr 6, s. 211-233

KUBIAK Zygmunt : Z okazji polskiej edycji Eliota // Literatura na Świecie. - 1980, nr 6, s. 205-210

MIŁOSZ Czesław : Myśli o T.S. Eliocie // Dialog. - 1981, nr 3, s. 89-93

NIEMOJOWSKA Maria : W początku moim jest mój kres. (W 25 rocznicę śmierci T.S.Eliota) // Literatura. - 1987, nr 3, s. 20-26 ; nr 4, s. 46-50

PASZEK Jerzy : O trzech polskich przekładach "The Waste Land" // Poezja. - 1985, nr 10, s. 9-28

RYMKIEWICZ Jarosław : Wokół TSE // Literatura na Świecie. - 1996, nr 3, s. 283-285

SPRUSIŃSKI Michał : Poeta wielkiego czasu // Twórczość. - 1977, nr 4, s. 65-88

SPRUSIŃSKI Michał : T.S. Eliot - dramaturg // Dialog. - 1981, nr 3, s. 80-88 ; nr 4, s. 91-98

TODOROV Tzvetan : Prawda poetycka - trzy interpretacje // Pamiętnik Literacki. - 1989, z. 3, s. 337-351

WIŚNIOWSKI Bronisław : Eliot jako krytyk // Twórczość. - 1958, nr 6, s. 165-169

 

1949 r.
FAULKNER, William Harrison - Stany Zjednoczone
(25 IX 1897 - 6 VII 1962). Powieściopisarz, nowelista

Bibliografia podmiotowa:

CZERWONE liście : opowiadania / przeł. [z ang.] Zofia Kierszys, Jan Zakrzewski, Ewa Życieńska. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. - (Seria Książek Kieszonkowych PIW)

CZERWONE liście : opowiadania / przeł. [z ang.] Zofia Kierszys, Jan Zakrzewski, Ewa Życieńska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. - (Biblioteka Powszechna)

DZIKIE palmy ; Stary / tł. [z ang.] Karolina Wojciechowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1958. - (Nike)

DZIKIE palmy / tł. [z ang.] Karolina Wojciechowska. - Wyd. 4. - Warszawa : "Iskry", 1958

GAMBIT / przeł. [z ang.] Zofia Kierszys. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. - (Klub Interesującej Książki)

KIEDY umieram / przeł. [z ang.] Ewa Życieńska. - Warszawa : "Czytelnik", 1968. - 290, [1] s. ; 16 cm. - (Nike)

KONIOKRADY : wspomnienie / przeł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1966. - (Nike)

LISTY / przeł. Ewa Życieńska. - Warszawa : "Czytelnik", 1983

NIEPOKONANE / przeł. Ewa Życieńska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964

NIEPOKONANE / przeł. Ewa Życieńska. - Wrocław ; Kraków : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1991. - (Biblioteka Narodowa dla młodzieży. Seria 1)

PRZYPOWIEŚĆ / przeł. [z ang.] Ewa Życieńska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. - (Współczesna Proza Światowa)

REQUIEM dla zakonnicy / przeł. Wacław Niepokólczycki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - (Współczesna Proza Światowa)

ŻOŁNIERSKA zapłata / przeł. Zofia Kierszys. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - (Klub Interesującej Książki)

Bibliografia przedmiotowa:

LYRA Franciszek : William Faulkner. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : "Wiedza POWSZECHNA", 1966

WIŚNIOWSKI Bronisław : William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck. - Warszawa : "Czytelnik", 1961

BIEŃKOWSKI Zbigniew : Zbrodnia i kara cywilizacji // Twórczość. - 1963, nr 9, s. 28-46

BUREK Tomasz : Faulkner na tle Faulknera // Twórczość. - 1969, nr 9, s. 84-102

COWLEY Malcolm : Nowe spojrzenie na Faulknera // Literatura na Świecie. - 1972, nr 8, s. 142-150

LECHOŃ Jan : ... o Faulknerze // Polityka. - 1981, nr 24, s. 9

LEWICKI Zbigniew : Świat bez czasu. (O twórczości Williama Faulknera) // Kultura. - 1972, nr 14, s. 5

SKWARA Janusz : Odkrywanie Faulknera przez kino amerykańskie // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 1, s. 57-68

WIŚNIOWSKI Bronisław : William Faulkner // Przegląd Humanistyczny. - 1960, nr 2, s. 61-86 ; nr 3, s. 59-80 ; nr 4, s. 65-81

WOJCIECHOWSKI Jacek : Faulkner znany i nieznany // Literatura na Świecie. - 1977, nr 10, s. 406-413

 

1950 r.
RUSSELL, Bertrand Arthur William - Wielka Brytania
(18 V 1872 - 2 II 1970). Logik, matematyk, filozof, myśliciel społeczny

Bibliografia podmiotowa:

DLACZEGO nie jestem chrześcijaninem / [przeł. Amelia Kurlandzka]. - Wyd. 3. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1956. - (Biblioteczka "Po prostu" ; 6)

KOTARBIŃSKI Tadeusz, INFELD Leopold, RUSSELL Bertrand : Religia i ja. - Wyd. 4. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981. - (Światopoglądy)

MÓJ rozwój filozoficzny / przekł. Halina Krahelska, Czesław Znamierowski; przedmowa Leon Koj. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1971. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

NEGATYWNA teoria wychowania ; Wychowanie a religia ; Zagadnienia seksualne w wychowaniu / wstęp "O pedagogicznych poglądach Bertranda Russella" Bogdan Suchodolski. - Warszawa : "Iskry", 1958. - (Biblioteka Postępowego Wychowania ; 2)

WSTĘP do filozofii matematyki / tł. Czesław Znamierowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958

 

1951 r.
LAGERKVIST, Pär - Szwecja
(23 V 1891 - 10 VII 1974). Poeta, pisarz, dramaturg

Bibliografia podmiotowa:

BARABASZ / przekł. z jęz. fr. Zofia Milewska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax, 1956

GOŚĆ w rzeczywistości / przeł. i posł. opatrzył Zygmunt Łanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963

SYBILLA ; Pielgrzym / przekł. [ze szw.] Zygmunt Łanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968
Filia w Radomsku

WYBÓR prozy / wybór i przekł. [ze szw.] Zygmunt Łanowski; wstęp Andrzej Chojecki ; przypisy Z. Łanowski, A. Chojecki. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

ZŁO ; Kat ; Karzeł, Mariamne / przeł. ze szw., [ i przedm.] Zygmunt Łanowski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1972. - (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)
Filia w Radomsku

NOTATKI. (Wybór z dzienników) // Literatura na Świecie. - 1984, nr 3, s. 171-201

Bibliografia przedmiotowa:

ROSZKOWSKI Janusz B. : Poszukiwacz prawdy. (Przygody Lagerkvista myślącego) // Literatura na Świecie. - 1983, nr 3, s. 159-170

 

1952 r.
MAURIAC, François - Francja
(11 X 1885 - 1 IX 1970). Pisarz. Nagroda Nobla za całokształt twórczości

Bibliografia podmiotowa:

"...ABY zbawił, co było zginęło" / tł. Beata Hłasko. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1958

BURZA cichnie o zmierzchu / przeł. [z fr.] Beata Hłasko. - Wyd. 2. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Pax", 1972

BURZA cichnie o zmierzchu : eseje / przeł. [z fr.] A. i Z. Michalscy. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1962

CIAŁO i krew / przeł. Violetta Komorowska. - Warszawa : "Pax", 1957

CZARNE anioły / przeł. [z fr.] Hanna Olędzka. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Pax", 1961
Filia w Radomsku

KŁĘBOWISKO żmij / przeł. Zofia Jaremko-Pytowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1975

KONIEC nocy / [przekł. autoryzowany Rafałowicz-Radwanowa]. - Warszawa : Wydaw. PAX, 1956

LA fIN de la nuit. - Paris : "Bernard Grasset", 1963. - (Le Livre de Poche ; 796)

LE désert de l'amour. - [ Paris] : "Grasset", [1961]. - (Le Livre de Poche ; 691)

LISTY : 1904-1969 / zebrała i oprac. Caroline Mauriac; przeł. Zofia Milewska; wstępem do wyd. pol. poprzedził Aleksander Milecki. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1989

LOSY / przeł. Stefan Kołaczkowski. - Warszawa : "Pax", 1957

MÉMOIRES intérieurs. - [ Paris] : "Flammarion", 1966. - (Le Livre de Poche ; 1504/1505)

MŁODZIENIEC z dawnych lat ; Maltaverne / przełożyła [z fr.] Zofia Milewska. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Pax", 1976
Filia w Radomsku

NOWY pamiętnik życia wewnętrznego / przeł. Zofia Milewska. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Pax", 1967

TAJEMNICA Frontenaków / przeł. Maria Rafałowicz-Radwanowa; wiersze przeł. Andrzej Piotrowski. - Warszawa : "Pax", 1957

TERESA Desqueyroux / przekł. Maria Wońkowiczowa. - Warszawa : Wydaw. PAX, 1956

THÉRÉSE Desqueyroux. - Paris : "Bernard Grasset", 1972. - (Le Livre de Poche ; 138)

UPRZYWILEJOWANI / przeł. Halina Ostrowska-Grabska. - Warszawa : "Czytelnik", 1958

ŻYCIE Racine'a / tł. [z franc.] Maria Wierzbicka. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1959

Bibliografia przedmiotowa:

GARAUDY ROGER : Literatura grabarzy / [przeł.] H. Bieńkowska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950

WROŃSKI Stanisław : Problemy w literaturze. Cz. 3. - Kraków : [b.w.], 2006. - S. 73-86 : Człowiek w jakiego wierzył Francois Mauriac.

CZAPSKI Józef : List otwarty do Jacques'a Maritaina i François'a Mauriaca // Zeszyty Historyczne, Z. 149 (2004), s. 140-147

DESKUR Maria : "Sprawa sumienia" : Józefa Czapskiego "List otwarty do Jacques'a Maritaina i François Mauriaca" po 60 latach // Znak. - 2004, nr 9, s. 87-92

DINHEIM Franciszek : Śmierć Mauriaca // Tygodnik Powszechny. - 1970, nr 46, s. 4

NATANSON Wojciech : Mauriac czyli spór o powieść. W stulecie urodzin pisarza // Życie Literackie. - 1985, nr 41, s. 7

NATANSON Wojciech :  Czy Mauriac był politykiem? // Nowe Książki. - 1990, nr 10, s. 53-54

NATANSON Wojciech : Tragizm i wielkość miłości // Twórczość. - 1981, nr 1, s. 159-161

URBAŃCZYK Andrzej : Mauriac i my // Życie Literackie. - 1957, nr 8, s. 7-9

 

1953 r.
CHURCHILL, Winston Leonard Spencer - Wielka Brytania
(30 XI 1874 - 24 I 1965). Brytyjski mąż stanu, pisarz

Bibliografia podmiotowa:

DRUGA wojna światowa. T. 3. Ks. 1 / przeł. z ang. Krzysztof Filip Rudolf. - Gdańsk : Phantom Press International, 1995

Bibliografia przedmiotowa:

LIEBFELD Alfred : Churchill. - Warszawa : "Czytelnik", 1971
Filia w Radomsku

FLISOWSKI Zbigniew : Mały komentarz do pamiętników Churchilla // Literatura na Świecie. - 1985, nr 5, s. 60-63

 

1954 r.
HEMINGWAY, Ernest - Stany Zjednoczone
(21 VII 1899 - 2 VII 1961). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

49 [CZTERDZIEŚCI dziewięć] opowiadań / przeł. Bronisław Zieliński, Mira Michałowska, Jan Zakrzewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1971

Sygn. 78313, 67362 (Wyd. 2 z 1966 r.), 67363 (Wyd. 2 z 1966 r.), 17555 (Wyd. z 1964 r.), 63120 (Wyd. 2 z 1987 r.)
Filia w Radomsku

KOMU bije dzwon / przeł. Bronisław Zieliński. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - (Powieści XX Wieku)

KOMU bije dzwon / przeł. Bronisław Zieliński. - Warszawa : "Czytelnik", 1957
Filia w Radomsku

KOMU bije dzwon / przeł. Bronisław Zieliński; oprac. Leszek Elektorowicz. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1988. - (Biblioteka Narodowa. Seria 2, ISSN 0406-0636 [od 1979 r.] ; Nr 194)

KOMU bije dzwon / tł. [z ang.] i posłowiem opatrzył Bronisław Zieliński. - Wyd. 8. - Warszawa : "Czytelnik", 1975. - ("Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej")

KOMU bije dzwon / tł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. - ("Powieści XX wieku")
Filia w Radomsku

KOMU bije dzwon. T. 1 / tł. Bronisław Zieliński. - Wyd. 7. - Warszawa : "Czytelnik", 1973. - (Seria z Delfinem)

KOMU bije dzwon. T. 2 / tł. Bronisław Zieliński. - Wyd. 7. - Warszawa : "Czytelnik", 1973. - (Seria z Delfinem)

LE Soleil se leve aussi : roman / préf. Jean Prévost; trad. M. E. Coindreau. - Paris : "Gallimard", 1964. - (Le Livre de Poche ; 220)

MIEĆ i nie mieć / tł. Krystyna Tarnowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1968

OPOWIADANIA / [przeł. Bronisław Zieliński] [i in.]]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1993. - (Duże Litery)

POŻEGNANIE z bronią / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. - ("Seria Kieszonkowa PIW")
Filia w Radomsku

POŻEGNANIE z bronią / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Warszawa : MUZA, 1994. - (Biblioteka Bestsellerów)

POŻEGNANIE z bronią / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. - (Seria Książek Kieszonkowych PIW)

RAJSKI ogród / przeł. [z ang.] Mira Michałowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1989

ROGI byka i inne opowiadania / przeł. z ang. Bronisław Zieliński. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1962
Filia w Radomsku

RZEKA dwóch serc : i inne opowiadania / przeł. Mira Michałowska, Jan Zakrzewski, Bronisław Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. - (Biblioteka Powszechna)

SŁOŃCE też wschodzi / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Wyd. 4. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1990

SŁOŃCE też wschodzi / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977. - (Lektura Szkolna)

SŁOŃCE też wschodzi / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - ("Seria Kieszonkowa PIW")
Filia w Radomsku

STARY człowiek i morze / przeł. Bronisław Zieliński. - Wyd. 1 masowe. - Warszawa : KSIĄŻKA i WIEDZA, 1970. - (Koliber)

STARY człowiek i morze / przeł. Bronisław Zieliński. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2004. - (Galeria)
Filia w Tomaszowie

STARY człowiek i morze / przeł. Bronisław Zieliński. - Wyd. 13. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981

SYGNOWANO - Ernest Hemingway : artykuły i reportaże 1929-1956 / tł. [z ang.] Bronisław Zieliński; [słowo wstępne Krzysztof Zarzecki]. - Warszawa : Państ. Wydaw. "Iskry", 1975

ŚMIERĆ po południu / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1971. - (Współczesna Proza Światowa)

ŚNIEGI Kilimandżaro i inne opowiadania / przeł. [z ang.] Mira Michałowska, Jan Zakrzewski, Bronisław Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958
Filia w Radomsku

ŚWIATŁO życia i inne opowiadania. - Wyd. 1 w tej edycji. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991

ZA rzekę w cień drzew / przeł. Bronisław Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966

ZIELONE wzgórza Afryki / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1959. - ("Naokoło Świata")
Filia w Radomsku

ZIELONE wzgórza Afryki / przeł. Bronisław Zieliński. - Wyd. 3. - Warszawa : "Iskry", 1967

Bibliografia przedmiotowa:

BAKER Carlos : Ernest Hemingway : historia życia / przeł [z ang.] Bronisław Zieliński ; wybór oprac. Felicja Ciemna. - Warszawa : PIW, 1979

HEMINGWAY w oczach krytyki światowej / wyboru dokonał Leszek Elektorowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. - (Wielcy Pisarze w Oczach Krytyki Światowej / red. Henryk Krzeczkowski)

GRIBANOV Boris Timfeevic : Hemingway. - Warszawa : PIW, 1981

JOHNSON Paul :  Intelektualiści / przekł. Andrzej Piber. - Wyd. 2. - Warszawa : Editions Spotkania 1994
Zawiera sylwetki intelektualistów: James Baldwin, Bertold Brecht, Cyril Connoly, Victor Gollancz, Lillian Hellman, Ernest Hemingway, Henrik Ibsen, Norman Mailer, Karol Marks, George Orwell, Jean Jacques Rousseau, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Percy Bysshe Shelley, Lew Tołstoj, Evelyn Waugh, Edmund Wilson

KRZYŻANOWSKI Jerzy R. : Ernest Hemingway. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1963

MACHALOW Drahoslav, MACHALOW Ivan : Hemingway reporter. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 1986

"STARY człowiek i morze" Ernesta Hemingwaya / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006. - (Biblioteczka Opracowań ; Nr 84)

SZTUKA pisania : tajemnice warsztatu pisarstwa odsłaniają : Ernest Hemingway, John Steinbeck, Kurt Vonnegut i inni / [przekł. z ang.] Jolanta Mach. - Łódź : "Galaktyka", cop. 1996

WARNEŃSKA Monika : Eliksir papy Hemingwaya. - Wyd. 2. - Szczecin : GLOB, 1989

WIŚNIOWSKI, Bronisław : William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck. - Warszawa : "Czytelnik", 1961

Sygn. 14938, 77435 (Wyd. 2 z 1963 r.), 16678 (Wyd. 2 z 1963 r.),
Filia w Radomsku

WROŃSKI Stanisław : Problemy w literaturze. Cz. 2. - Kraków : [b.w.], 1999. - S. 217-221. - Człowiek w poszukiwaniu sensacji na tle opowiadań E. Hemingway'a

JASTRUN Tomasz : Bokser literatury // Polityka. - 1999, nr 30, s. 50-51
Twórczość Ernesta Hemingwaya

JORDAN Maria : Twarz Hemingwaya // Wprost. - 1999, nr 20, dod. s. 8

DIETRICH Janina : Opowiadania Ernesta Hemingwaya // Polonistyka. - 1968, nr 1, s. 11-18

GONDOWICZ Jan : Niegdysiejsze śniegi // Nowe Książki. - 2004, nr 2, s. 81
Twórczość Ernest Hemingwaya

LEWIN Harry : Styl Hemingwaya // Życie Literackie. - 1968, nr 43, s. 11

MCDONALD Dwight : Ernest Hemingway. Fragm. Książki pt. Hemingway w oczach krytyki światowej // Kultura. - 1968, nr 39, s. 3, 8-9

OSTROWSKI Stanisław : Ernest Hemingway - obywatel świata // Poradnik Bibliotekarza. - 1961, nr 9, s. 272-276

 

1955 r.
LAXNESS, Halldór Kiljan (właściwie : H.K. Gudjonsson) - Islandia
(23 IV 1902). Pisarz, poeta. Otrzymał także Pokojową Nagrodę Nobla w 1953 r.

Bibliografia podmiotowa:

CZYSTY ton / przeł. [z niem.] Maria Wisłowska. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1966. - (Klub Interesującej Ksiażki)

CZYSTY ton / [przeł. [z niem.] Maria Wisłowska; przekład wierszy Stanisław Średnicki]. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1966
Filia w Radomsku

DZWON Islandii / przeł. Edmund Misiołek, Maria Szypowska. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1957. - (Powieści XX Wieku)

DZWON Islandii / przeł. [z ang.] Edmund Misiołek, Maria Szypowska; posłowie Witold Nawrocki. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1975. - ("Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej")
Filia w Radomsku

FLECISTA / przeł. Zygmunt Łanowski. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1957

NIEZALEŻNI : saga Islandzkiej Doliny / tł. Maria Skibniewska. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

SALKA Valka / przeł. [z islandzkiego] Maria Wisłowska. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1963

ŚWIATŁOŚĆ świata / przeł. Zenon Szczygielski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

ZORZA północna / rozm. Waldemar Kedaj // Polityka. - 1984, nr 11, s. 8

Bibliografia przedmiotowa:

BAŃKOWSKA Anna : Laxness i jego wyspa // Poradnik Bibliotekarza. - 1956, nr 6, s. 151-155

J.S. : Halldór Kiljan Laxnes. Pisarze współcześni // Nowe Książki. - 1963, nr 12, s. 3 okł.

 

1956 r.
JIMÉNEZ, Juan Ramón - Hiszpania
(24 XII 1881 - 29 V 1958). Poeta

Bibliografia przedmiotowa:

ŁUCZAK Barbara : Noblista zapoznany // Literatura na Świecie. - 1996, nr 11-12, s. 424-428

NATANSON Wojciech : Nowy laureat Nobla // Twórczość. - 1956, nr 12, s. 185-186

SAWICKI Piotr : Juan Ramón Jiménez // Życie Literackie. - 1972, nr 16, s. 7

SAWICKI Piotr : Srebroń czy Srebrzynek? // Literatura na Świecie. - 1974, nr 4, s. 312-325

 

1957 r.
CAMUS, Albert - Francja
(7 XI 1913 - 4 I 1960). Pisarz, dramaturg, eseista, publicysta

Bibliografia podmiotowa:

DRAMATY / przeł. Wojciech Natanson [i in.]; wstęp Wojciech Natanson; posłowie Małgorzata Szpakowska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1987

DŻUMA / przeł. Joanna Guze. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 2002

Sygn. 89478, 49436 (Wyd. 14 z 1981 r.), 50419 (Wyd. 14 z 1981 r.), 76063 (Wyd. 12 z 1976 r.), 63766 (Wyd. 6 z 1965 r.)

DŻUMA / przeł. Joanna Guze. - Wyd. 7. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1966. - (Biblioteka Powszechna)

DŻUMA ; Upadek / przeł. [z fr.] Joanna Guze. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1985. - (Lektura Szkolna)

ESEJE / wybór i przekł. Joanna Guze; wstęp Jerzy Kossak. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1974

LA peste . - [B.m.] : "Gallimaro", 1974. - (Collection Folio ; 42)

L'ÉTRANGER : roman . - Paris : "Gallimaro" , 1963

OBCY / przeł. Maria Zenowicz. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958

OBCY ; Dżuma ; Upadek / przeł. [z fr.] Maria Zenowicz, Joanna Guze. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1972
Filia w Radomsku

OCALENIE od tragizmu : (Hamlet powraca do swego królestwa) // W: TRZNADEL Jacek : Ocalenie tragizmu : eseje i przekłady. - Lublin : Wydaw. Paweł Skokowski, 1993. - S. 325-331

UPADEK / przeł. [z fr.] Joanna Guze. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1971

ZAŚLUBINY. Lato / przeł. Maria Leśniewska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981

Bibliografia przedmiotowa:

"DŻUMA" Alberta Camusa / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2008. - (Biblioteczka Opracowań ; Nr 60)

GAILLARD Pol : La peste Camus : analyse critique / Pol Gaillard. - Paris : "HATIER". - (Profil d'une Ceuvre ; 22)

KOWALSKA Aniela : "Dżuma" Alberta Camusa. Warszawa : WSiP, 1968. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 29)

LICHET Raymond : Lire Camus / Raymond Lichet. - Paris : "Hachette", 1969

LIPIEC Zofia : Albert Camus "Dżuma" oraz Aleksander Sołżenicyn "Jeden dzień Iwana Denisowicza". - Radom : Ston I,  1995. - (Lektury : analizy lektur szkolnych opracowane przez nauczycieli polonistów/ "Ston I")

MARTIN DU GARD Roger : Rodzina Thibault. T. 1, Szary zeszyt, Pokuta, Piękny czas / Roger Martin du Gard; słowo wstępne Albert Camus; przeł. Kalina Wojciechowska. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

NATANSON Wojciech : Szczęście Syzyfa. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1980

REY Pierre-Louis : La chute Camus : analyse critique / Pierre-Louis Rey. - Paris : "HATIER", 1970. - (Profil d'une Ceuvre ; 1)

SZYDŁOWSKA Waleria : "Dżuma" Alberta Camusa. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1998. - 69 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 82)

SZYDŁOWSKA-BRYKCZYŃSKA Waleria : Camus / Waleria Szydłowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 2002. - (Myśli i Ludzie)

BARAN Dorota : Aksjologia absurdu A. Camusa // Przegląd Religioznawczy. - 1999, nr 3-4, s. 31-40

DĄBROWSKI Marek : "Nieznany Camus" // Literatura na Świecie. - 1981, nr 2, s. 362-369

MIZIŃSKA Jadwiga : Wartości moralne i wartości instrumentalne, czyli jak walczyć z dżumą? // Studia Filozoficzne. - 1984, nr 4, s. 105-119

NATANSON Wojciech : Nieznany Camus // Literatura na Świecie. - 1980, nr 1, s. 348-363

NOJGAARD Morten : Przestrzeń w "Upadku" Camusa. - Rys., tab. // Pamiętnik Literacki. - 1976, z. 1, s. 273-282

NOWICKA-KOZIOŁ Maria : Filozofia A. Camusa wyrazem niepokojów moralnych współczesnego człowieka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1969, nr 3, s. 137-152

OWCZAREK Jan :  Lektura eseju w szkole. "Prometeusz w piekle" Alberta Camusa w klasie I LO // Polonistyka. - 1994, nr 2 s. 101-105

ROWIŃSKI Cezary : Walka z demonami nihilizmu // Miesięcznik Literacki. - 1985, nr 6, s. 40-54

SZPAKOWSKA Małgorzata : Camus, czyli coś za coś // Dialog. - 1984, nr 10, s. 108-114

 

1958 r.
PASTERNAK, Borys Leonidowicz - (Rosja) ZSRR
(10 II 1890 - 30 V 1960). Poeta, prozaik, tłumacz. Nie przyjął Nagrody Nobla

Bibliografia podmiotowa:

DOKTOR Żywago / przeł. [z ros.] Ewa Rojewska-Olejarczyk. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw. 1990

DOKTOR Żywago / przeł. [z ros.] Ewa Rojewska-Olejarczyk. - Warszawa : "Tetris", 1994

MARIA Magdalena (I) ; Maria Magdalena (II) / tł. Adam Pomorski, Józef Waczków // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 4 (2005), s. 33-35

Bibliografia przedmiotowa:

BODIN Per-Arne : "Doktor Żywago" a idea Sofii // Teksty Drugie. - 1992, nr 1/2, s. 21-29

DRAWICZ Andrzej : Stałość w zmienności. O liryce Borysa Pasternaka. Ref. // Znak. - 1984, nr 2-3, s. 299-311

JASTRUN Mieczysław : Pieśni i błąd. (O poezji Borysa Pasternak) // Twórczość. - 1962, nr 1, s. 52-58

LOTMAN Jurij : Wczesne wiersze Pasternaka i niektóre problemy strukturalnej analizy tekstu // Literatura na Świecie. - 1986, nr 3, s. 13-57

LUKIĆ Sveta : Liryczny eseizm wczesnej prozy Pasternaka // Literatura na Świecie. - 1986, nr 3, s. 168-194

MARZEC Anna :  "Doktor Żywago" Borysa Pasternaka jako wielki fresk epicki// Język Polski w Szkole Średniej. - 1992, z. 2 (1992/1993), s. 5-17

NIVAT Georges : "Uczta" Pasternaka. Ref. // Literatura na Świecie. - 1986, nr 3, s. 88-97

POLLAK Seweryn : O prozie Borysa Pasternak // Twórczość. - 1972, nr 6, s. 76-84

POMORSKI Adam : Vacat dla poety // Literatura na Świecie. - 1981, nr 4, s. 358-363

SZILÁRD Léna : "Dzieciństwo Luvers" - laboratorium nowej powieści // Literatura na Świecie. - 1986, nr 3, s. 115-134

VENCLOVA Tomas : "Teraz przemawia cisza" // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 4, s. 87-96 Biografia Borisa L. Pasternak

WILMONT Nikołaj : Borys Pasternak. Wspomnienia i myśli (fragm.) // Literatura na Świecie. - 1988, nr 3, s. 260-303

ZBYROWSKI Zygmunt : Borys Pasternak - tłumacz i interpretator dramatu europejskiego // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 2, s. 35-50

ZBYROWSKI Zygmunt : Literackie juwenilia Borysa Pasternaka // Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 4, s. 83-90
Twórczość Borisa La Pasternaka

1959 r.
QUASIMODO, Salvatore - Włochy
(20 VIII 1901 - 14 VI 1968). Poeta, krytyk teatralny, tłumacz, wykładowca literatury. Nagroda Nobla za całokształt twórczości

Bibliografia przedmiotowa:

BILIŃSKI Bronisław : Klasyczna muza Salwatora Quasimodo // Meander. - 1961, nr 2, s. 59-68

BILIŃSKI Bronisław : Salvatore Quasimodo poeta Muzy Klasycznej i Ruchu Oporu // Kultura. - 1968, nr 33, s. 3

BREZA Tadeusz : Spotkanie z Salvatorem Quasimodo // Życie Literackie. - 1969, nr 6, s. 3

HORDYŃSKI Jerzy : Na śmierć poety // Życie Literackie. - 1968, nr 31, s. 3,10

MIĘDZYRZECKI Artur : Quasimodo [Nekr.] // Twórczość. - 1968, nr 9, s. 158-160

MIĘDZYRZECKI Artur : Salvatore Quasimodo // Twórczość. - 1960, nr 1, s. 127-130

MIĘDZYRZECKI Artur : Salvatore Quasimodo : Nobel 1959 // Nowa Kultura. - 1959, nr 44, s. 3

ROBLICZKOWA Helena : Salvatore Quasimodo // Głos Nauczycielski. - 1960, nr 13, s. 5-6

 

1960 r.
SAINT-JOHN PERSE (właściwie Alexis Saint-Léger Léger) - Francja
(31 V 1887 - 20 IX 1975). Poeta, dyplomata

Bibliografia podmiotowa:

CHWAŁA Królów : Nokturn : Susza / tł. Adam Wodnicki // Literatura na Świecie. - 2001, nr 4, s. 127-148

Bibliografia przedmiotowa:

GARAUDY Roger : Realizm bez granic. Picasso, Saint-John Perse, Kafka. - Warszawa : "Czytelnik", 1967

BATOWSKI Henryk : Z życiorysu Perse'a // Życie Literackie. - 1960, nr 52, s. 15

BIEŃKOWSKI Zbigniew : Próba komentarza // Twórczość. - 1961, nr 1, s. 150-153

BIEŃKOWSKI Zbigniew : Saint-John Perse // Nowa Kultura. - 1958, nr 39, s. 3

G. : Saint-John Perse. [Nekr.] // Twórczość. - 1975, nr 12, s. 158-159

GARAUDY Roger : Saint-John Perse // Poezja. - 1966, nr 1, s. 42-57

KARASEK Krzysztof : Poetyka i polityka : Saint-John Perse. Kim jest poeta? // Literatura. - 1990, nr 2, s. 30-31

KWIATKOWSKI Jerzy : Saint-John Perse // Życie Literackie. - 1960, nr 46, s. 4-5

LEŚNIEWSKA Maria : Saint-John Perse 1887-1975 // Życie Literackie. - 1975, nr 40, s. 19

MIŁOSZ Czesław : O poezji Saint John Perse'a // Literatura na Świecie. - 1981, nr 6, s. 10-13

NATANSON Wojciech : Nieznany list Saint-John Perce'a do Josepha Conrada // Literatura na Świecie. - 1974, nr 7, s. 82-85

SPRUSIŃSKI Michał : Dyplomacja i żywioły // Literatura. - 1975, nr 44, s. 12

TERLECKI Olgierd : Wielka poezja i mała dyplomacja // Życie Literackie. - 1975, nr 42, s. 20

WODNICKI Adam : Od tłumacza // Literatura na Świecie. - 2001, nr 4, s. 149-153

O poematach "Chwała Królów" i "Susza"

 

1961 r.
ANDRIĆ, Ivo - Jugosławia
(10 X 1892 - 13 III 1975). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

ANIKA / przeł. [z serboch.] Alija Dukanović; ilustrował Aleksander Stefanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. - ("Biblioteka Jednorożca")
Filia w Radomsku

EX ponto : proza poetycka i wiersze / wybór i przekład z serbsko-chorwackiego Małgorzata Wierzbicka. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1985. - (Biblioteka Jugosłowiańska)

MOST na Drini / tł. Halina Kalita. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. - (Biblioteka Ludowa)

MOST na Drinie / tł. Halina Kalita. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

PORTRET rodzinny i inne opowiadania / wybrał i posłowiem opatrzył Jan Wierzbicki; przeł. Alija Dukanović, Jan Wierzbicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

PRAGNIENIE : opowiadania / przeł. Irena Olszewska, Zygmunt Stoberski, Maria Znatowicz-Szczepańska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

WAKACJE na południu / wyboru dokonał, przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Alija Dukanović. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1988

WEIMAR 1932 / tł. z serboch. Grzegorz Łatuszyński // Literatura. - 1999, nr 5, s. 32

Bibliografia przedmiotowa:

WIERZBICKI Jan : Ivo Andrić. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965

ŻÓRAWSKI Kazimierz : Ivo Andrić. - Warszawa : "Czytelnik", 1988
Filia Radomsko

DUKANOVIĆ Alija : Dusząca mgła pychy i mętniactwa // Literatura na Świecie. - 1987, nr 8, s. 348-358

DUKANOVIĆ Alija : O pierwszym jugosłowiańskim laureacie Nobla // Przegląd Humanistyczny. - 1962, nr 1, s. 189-192

DUKANOVIĆ Alija : Wokół ostatniej powieści Andricia // Twórczość. - 1982, nr 8, s. 130-136

JEREMIĆ Dragan : Poetyka Ivo Andricia // Literatura na Świecie. - 1975, nr 6, s. 19-25

JUGOSŁOWIAŃSKI prozaik - Ivo Andrić laureatem nagrody literackiej Nobla za 1961 rok // Poradnik Bibliotekarza. - 1961, nr 12, s. 375-378

KISIĆ Cedo :  Ivo Andrić we wspomnieniach / tł. Dorota Jovanka Cirlić // Twórczość. -1993, nr 3, s. 121-127

KORNHAUSER Julian : Chrześcijański egzystencjalizm liryki Ivo Andricia // Literatura na Świecie. - 1994, nr 1-2, s. 186-189

MAGNUSZEWSKI Józef : Droga Alii Dzierdzieleza // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 3, s. 15-22

 

1962 r.
STEINBECK, John - Stany Zjednoczone
(27 II 1902 - 20 XII 1968). Pisarz, reporter

Bibliografia podmiotowa:

AUTOBUS do San Juan / przeł. z ang. Aleksandra Lenobel. - 1993. - (Proza XX Wieku)

BYŁA raz wojna / przeł. Bronisław Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961

CUDOWNY czwartek / przeł. [z ang.] Krzysztof Obłucki. - Warszawa : Wydaw. "bis", 1991

GRONA gniewu / przeł. [z ang.] Alfred Liebfeld. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

KASZTANEK ; Perła / tł. [z ang.] Jan Zakrzewski, Juliusz Kydryński. - Warszawa : "Czytelnik", 1965

KSIĘŻYC zaszedł / tł. [z ang.] Kazimiera Muszałówna. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

MYSZY i ludzie / tł. [z ang.] Jan Meysztowicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1965

NA wschód od Edenu. T. 1 / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1963

NA wschód od Edenu. Tom 2 / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1963

O MYSZACH I ludziach / tł. [z ang. ] Marek Zgaiński. - Poznań : Kantor Wydawniczy SAWW, cop.1993. - (Arcydzieła Literatury Światowej)

PASTWISKA niebieskie / tł. [z ang.] Andrzej Nowicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1962. - (Nike)

PODRÓŻE z Charleyem : w poszukiwaniu Ameryki / przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Poznan : Kantor Wydawniczy SAWW, cop. 1991

TORTILLA flat / przeł. Jan Zakrzewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

ULICA Nadbrzeżna / tł. [z ang.] Adam Kaska. - Warszawa : "Alfa-Wero", 1995. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych)

ZAGUBIONY autobus / tł. Andrzej Nowicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1961. - (Nike)

ZIMA naszej goryczy / przełożył [z ang.] Bronisław Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1965
Filia w Radomsku

Bibliografia przedmiotowa:

BIEŃKOWSKI Zbigniew : Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

WIŚNIOWSKI Bronisław : William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck. - Warszawa : "Czytelnik", 1961

ELEKTOROWICZ Leszek : Kalifornia Steinbecka // Życie Literackie. - 1962, nr 44, s. 4

HAMERA Bogdan : Bombardier // Tygodnik Kulturalny. - 1967, nr 6, s. 9

KOFTA Krystyna : Noblista wśród ludu // Nowe Książki. - 2006, nr 7, s. 52-53

SADKOWSKI Wacław : Nie będziemy obchodzić tej rocznicy. John Steinbeck 1902-1968 // Literatura na Świecie. - 1973, nr 2, s. 272-291

WILHELMI Janusz : Steinbeck // Kultura. - 1969, nr 1, s. 3

WIŚNIOWSKI Bronisław : John Steinbeck // Nowa Kultura. - 1962, nr 46, s. 3,10

WIŚNIOWSKI Bronisław : Steinbeck. Fragm. studium // Przegląd Humanistyczny. - 1961, nr 2, s. 69-85

zb : Steinbeck, świadek obrony // Twórczość. - 1963, nr 1, s. 145-147

ŻÓŁCIŃSKI Tadeusz : John Steinbeck - nagroda Nobla 1962 // Poradnik Bibliotekarza. - 1963, nr 1, s. 13-19

 

1963 r.
SEFERIS, Jorgos (właściwie J. Stilianos Seferiadis) - Grecja
(29 II 1900 - 20 IX 1971). Poeta, eseista, krytyk literacki, tłumacz, dyplomata

Bibliografia podmiotowa:

O PROMIENIU słońca w zimie / tł. Zygmunt Kubiak // Literatura na Świecie. - 1996, nr 8/9, s. 190-194

Bibliografia przedmiotowa:

KUBIAK Zygmunt : Od tłumacza // Poezja. - 1966, nr 10, s. 95-96

KUBIAK Zygmunt : Seferis - skały i zielona gałązka // Twórczość. - 1966, nr 11, s. 95-110

KURTIS Janis, SITEK Andrzej : Echa tradycji antycznej w twórczości laureata Nagrody Nobla na rok 1963 - Giorgiosa Seferisa // Meander. - 1964, nr 4, s. 173-175

THOMOPOULOS I. A. : Poeta grecki Jorgos Seferis, laureatem nagrody Nobla 1963 // Przegląd Humanistyczny. - 1964, nr 3, s. 185-186

ŻABA Zbigniew : Giorgis Seferis a stereometria słowa // Twórczość. - 1964, nr 1, s. 83-86

 

1964 r.
SARTRE, Jean Paul - Francja (Nagrody nie przyjął)
(21 VI 1905 - 15 IV 1980). Filozof, pisarz, publicysta, dramaturg, eseista

Bibliografia podmiotowa:

CZYM jest literatura? : wybór szkiców krytycznoliterackich / wybór Anna Tatarkiewicz; przeł. [z fr.] Janusz Lalewicz; wstępem opatrzył Tadeusz M. Jaroszewski. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1968. - (Biblioteka Krytyki Współczesnej)

DRAMATY ; Muchy ; Przy drzwiach zamkniętych ; Ladacznica z zasadami ; Niekrasow. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956

DROGI wolności. [T.] I, Wiek męski / przeł. [z fr.] Julian Rogoziński. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1957. - (Powieści XX Wieku)

DROGI wolności. [T.] II, Zwłoka / przeł. [z fr.] Julian Rogoziński. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958. - (Powieści XX Wieku)

DROGI wolności. [T.] III, Rozpacz / przeł. [z fr.] Julian Rogoziński. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958. - (Powieści XX Wieku)

HURAGAN nad cukrem / przeł. [z fr.] Zbigniew Stolarek. - Warszawa : Państ. Wydaw. "Iskry", 1961

IDIOTA w rodzinie : wybór tekstów z nieukończonej monografii / wybrał Wacław Sadkowski; przełożył Józef Waczków. - Gdańsk : Wydaw. Słowo/Obraz/Terytoria, 2000

INTENCJONALNOŚĆ jako kategoria egzystencjalna ; Wyobrażanie jako realizacja wolności świadomości ; Byt-w-sobie i dialektyka świadomości ; Absolutna wolność bytu ludzkiego ; Wolność i odpowiedzialność // W: Filozofia egzystencjalna / wybór i wstęp Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk. 1965. - S. 311-373

INTYMNOŚĆ i inne opowiadania / przeł. Jerzy Lisowski. - Łódź : Agencja Wydaw. Peon-V : Agencja Wydaw. Magart, 1992. - (Laureaci Nagrody Nobla ; Nobel 1964)

LA nausee . - [B. w.] : "Gallimard", 1973. - (Collection Folio ; 46)

LE Diable et Le Bon Dieu : trois actes et onze tableaux . - Paris : "Gallimard". - (Le Livre de Poche ; 367)

LES Séquestrés d' Altona : piéce en cinq actes . - Paris : "Gallimard", 1965. - (Le Livre de Poche ; 1418/1419)

MDŁOŚCI / przełożył [z fr.] i wstępem poprzedził Jacek Trznadel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - ("Powieści XX wieku")
Filia w Radomsku

MUR / przeł. Jerzy Lisowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1984

ROZWAŻANIA o kwestii żydowskiej / [przeł. Jerzy Lisowski]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1957. - (Biblioteczka "Po prostu" ; 7)

ROZWAŻANIA o kwestii żydowskiej / przeł. z fr. i przedmowę napisał Jerzy Lisowski. - Łódź : "Futura Press", cop. 1992

SŁOWA / przeł. Julian Rogoziński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965

WYOBRAŹNIA / przeł. Anna Śpiewak, Piotr Mróz. - Kraków : Wydaw. AUREUS, 1998

CZŁOWIEK i rzeczy / tł. Tomasz Swoboda. // Literatura na Świecie. - 2006, nr 9/10, s. 70-105

Bibliografia przedmiotowa:

GARAUDY Roger : Literatura grabarzy / [przeł.] H. Bieńkowska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1957

POMIAN Krzysztof : Sartre - filozof ludzkiej egzystencji // W : Filozofia i socjologia XX wieku, t. 2. - Warszawa 1965 . - S. 289-330

ADAMSKI Jerzy : Umarł Sartre // Kultura. - 1980, nr 17, s. 15

CICHOWICZ Stanisław : Poza absurdem // Twórczość. - 1963, nr 3, s. 98-111

 

1965 r.
SZOŁOCHOW, Michaił Aleksandrowicz
- ZSRR (Rosja)
(24 V 1905 - 21 II 1984). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

CICHY Don. T. 1 / Michał Szołochow; [przekł. autoryzowany Wacław Rogowicz, Andrzej Stawar]. - Wyd. 17. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977

CICHY Don. T. 2 / Michał Szołochow; [przekł. autoryzowany Wacław Rogowicz, Andrzej Stawar]. - Wyd. 17. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977

CICHY Don. T. 3 / Michał Szołochow; [przekł. autoryzowany Wacław Rogowicz, Andrzej Stawar]. - Wyd. 17. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977

CICHY Don. T. 4 / Michał Szołochow; [przekł. autoryzowany Wacław Rogowicz, Andrzej Stawar]. - Wyd. 17. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977

CICHY Don. [T. 1 i 2] / Michaił Szołochow. - Wyd. 18. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982

CICHY Don. [T. 1 i 2] / Michał Szołochow; [przekł. autoryzowany W. Rogowicz, A. Stawar]. - Wyd. 3. - [B.m.] : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik", 1949

CICHY Don. [T. 3 i 4] / Michaił Szołochow. - Wyd. 18. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982

CICHY Don. T. 1 i 2 / Michał Szołochow; [tł. z ros. Andrzej Stawar, Wacław Rogowicz]. - Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik", 1955

CICHY Don. T. 3 / Michaił Szołochow; przekład autoryzowany Andrzej Stawar, Wacław Rogowicz. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1947

CICHY Don. T. 3 i 4 / Michał Szołochow; tł. z ros. Andrzej Stawar, Wacław Rogowicz. - Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik", 1955

CICHY Don. Tom 1 i 2 / Michał Szołochow; [przeł. z ros. Andrzej Stawar, Wacław Rogowicz]. - Wyd.5. - Warszawa : "Czytelnik", 1953

CICHY Don. Tom 3 i 4 / Michał Szołochow; [przeł. z ros. Andrzej Stawar, Wacław Rogowicz]. - Wyd.5. - Warszawa : "Czytelnik", 1953

LOS człowieka / Michał Szołochow; przeł. z ros. Irena Piotrowska; oprac. graf. Wojciech Freudenreich. - Wyd. 13. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1975

NAUKA nienawiści ; Walczyli za ojczyznę ; Los człowieka / Michał Szołochow; tł. Irena Piotrowska, Waldemar Kiwilszo. - Warszawa : "Czytelnik", 1977

ZAORANY ugór : powieść / Michał Szołochow; [tł. z ros. Andrzej Stawar]. - Wyd. 5. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1953

Bibliografia przedmiotowa:

BARAŃSKI Zbigniew : Cichy Don Michała Szołochowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 15)

ANDRIASOW Michaił : Epizody frontowe // Literatura na Świecie. - 1973, nr 10, s. 86-91

BIAŁOKOZOWICZ Bazyli : Michał Szołochow - człowiek i dzieło // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 11, s. 1-19

BIAŁOKOZOWICZ Bazyli : Twórczość Michała Szołochowa w opinii pisarzy polskich // Język Rosyjski. - 1984, nr 4, s. 195-207

CHAJECKA Maria : Jednostka a historia w "Losie człowieka" Michała Szołochowa // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 11, s. 63-72

DREWNOWSKI Tadeusz : Szołochow : cała epoka // Literatura. - 1984, nr 6, s. 4-5

GRABSKI Władysław Maria, SROCZYŃSKI Roman : Narodowy i ogólnoludzki wymiar twórczości Szołochowa // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 11, s. 21-42

JACKIEWICZ Mieczysław : "Los człowieka" Michała Szołochowa - tragedia czy optymizm? // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 11, s. 73-80

KOWALSKI Edward : Pierwsza wojna światowa i Wielka Wojna Ojczyźniana ZSRR w twórczości Michała Szołochowa // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 11, s. 53-61

ŁUKIN Jurij : Słowo humanisty // Literatura na Świecie. - 1973, nr 10, s. 4-41

NIEUWAŻNY Florian : Szołochow - pisarz szczodry, wnikliwy // Literatura na Świecie. - 1984, nr 8, s. 353-360

PALIJEWSKIJ Piotr : Światowe znaczenie Szołochowa. Fragm. książki "Puti riealizma" // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 11, s. 43-52

PIETIELIN Wiktor : Próba pióra // Literatura na Świecie. - 1973, nr 10, s. 68-81

RADZIUK Ryszard : Pejzaż Szołochowa // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 11, s. 95-105

SEMCZUK Antoni : Michał Szołochow (1905-1984) // Przegląd Humanistyczny. - 1986, nr 5-6, s. 1-13

SEMCZUK Antoni : Michał Szołochow i jego powieść "Cichy Don" // Literatura. - 1980, nr 30, s. 3-4

ZAWORSKI Władysław : Szołochow w opinii polskiej // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 11, s. 107-135

ZAWORSKI Władysław : Tematyczno-kompozycyjne nowatorstwo "Zaoranego ugoru" // Przegląd Rusycystyczny. - 1983, z. 3-4, s. 103-109

 

1966 r.
AGNON, Samuel Josef (właściwie Samuel Josef Chalewi Czaczkes) - Izrael
(17 VII 1888 - 17 II 1970). Pisarz

Bibliografia przedmiotowa:

PYTEL Roman : Samuel Józef Agnon - twórca hebrajskiego eposu // Życie Literackie. - 1966, nr 49, s. 8

SAFRIN Horacy : Laureaci Nobla : Nelly Sachs, S.J. Agnon // Odgłosy. - 1966, nr 43, s. 6

STARZYŃSKI Daniel Świat religii żydowskiej w opowiadaniu Szmuela Josefa Agnona "Przypowieść z morałem" // Przegląd Religioznawczy. - 1997, nr 3, s. 31-34

TUBIELEWICZ Władysław : Nobel w literaturze // Polityka. - 1966, nr 47, s. 10

 

SACHS, Nelly - Niemcy (10 XII 1891 - 12 V 1970). Poetka

Bibliografia podmiotowa:

[I CUDOTWÓRCZY] ; [Linia jak] ; [Tu nie ma dłużej spoczynku] ; [Z mojego okna] : [wiersze] / tł. Joanna Roszak // Odra. - R. 45, nr 10 (2005), s. 25-26

TAK bardzo jesteśmy zranieni ; Chór obłoków ; Widzowie ; Ale któż to wiersze : [wiersze] / tł. Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 2, s. 39-41

[LECZ w nocy] ; [To jest uchodźców planetarna godzina] ; [Jeden akord grają odpływ i przypływ] ;[Tren wiatru] : [wiersze] / tł. Ryszard Krynicki // Zeszyty Literackie. -1999, nr 4, s. 84-86

MOTYL w . / tł. Feliks Przybylak // Odra. - 2000, nr 1, s. 80

Bibliografia przedmiotowa:

NYCZEK Tadeusz : Rozwarta rana świata // Przekrój. - 2006, nr 21, s. 78

Zawiera rec. książki: Rozżarzone zagadki : wiersze wybrane = Glühende Rätsel : ausgewählte Gedichte / Nelly Sachs. - Kraków, 2006

SZARUGA Leszek : "Z prochu w proch pieśni" // Nowe Książki. - 2006, nr 11, s. 26-27 Zawiera rec. książki: Rozżarzone zagadki / Nelly Sachs. - Kraków, 2006

MILEWSKA Hanna : Na przekór nocy // Odra. - R. 47, nr 1 (2007), s. 110-111

Zawiera rec. książki: Rozżarzone zagadki / Nelly Sachs. - Kraków, 2006

LICHAŃSKI Stefan : Poetka sumienia // Literatura na Świecie. - 1976, nr 7, s. 339-343

SAFRIN Horacy : Laureaci Nobla : Nelly Sachs, S.J. Agnon // Odgłosy. - 1966, nr 43, s. 6

TUBIELEWICZ Władysław : Nobel w literaturze // Polityka. - 1966, nr 47, s. 10

 

1967 r.
ASTURIAS, Miguel Ángel - Gwatemala
(19 X 1899 - 9 VI 1974). Pisarz, poeta, dramaturg, eseista

Bibliografia podmiotowa:

NIEJAKA Mulatka / przeł. [z hisz.] Andrzej Nowak ; [posłowiem opatrzył Rajmund Kalicki]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1977

Bibliografia przedmiotowa:

A.F. : Miguel Angel Asturias. [Nekr.] // Literatura na Świecie. - 1974, nr 8, s. 348-349

DOBROWOLSKI Władysław Józef : Miguel Angel Asturias // Życie Literackie. - 1974, nr 25, s. 15

KALICKI Rajmund : Kamienny sen Asturiasa // Twórczość. - 1976, nr 3, s. 127-130

KARBOWSKA Jadwiga : Miguel Angel Asturias // Życie Literackie. - 1967, nr 44, s. 15

KÜHN Jerzy : Wokół "Mulatki" // Literatura na Świecie. - 1978, nr 2, s. 290-303

POPPA Alaide : Asturias jako poeta // Twórczość. - 1968, nr 9, s. 161-162

STEN Maria : Miguel Angel Asturias. Nobel 1967 // Polityka. - 1967, nr 43, s. 11

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna